آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس نگارش 1 دروس مشترک پایه دهم

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

سال 96-97

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس نگارش 1 دروس مشترک پایه دهم نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (5)

2 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (6)

3 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (7)

4 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (8)

5 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (9)

6 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (10)

7 – نمونه سوال نگارش دی ماه پایه دهم

8 – نمونه سوال نگارش دی ماه پایه دهم+پاسخ (1)

9 – نمونه سوال نگارش دی ماه پایه دهم+پاسخ (2)

10 – نمونه سوال نگارش دی ماه پایه دهم+پاسخ (3)

11 – نمونه سوال نگارش دی ماه پایه دهم+پاسخ (4)

12 – نمونه سوال نوبت اول نگارش دهم-

13 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (1)

14 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (2)

15 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (3)

16 – آزمون نوبت اول نگارش پایه دهم (4)

ـــــــ
امام صادق (ع) : هر بنده اي كه به آنچه خداي متعال دوست دارد ، روي آورد خدا به آنچه او دوست دارد ، روي آورد .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

سال 96-97

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس نگارش 1 دروس مشترک پایه دهم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (5)

2 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (6)

3 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (7)

4 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (8)

5 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (9)

6 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (10)

7 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (11)

8 – سوال امتحانی نگارش دهم خرداد ماه+پاسخ (1)

9 – سوال امتحانی نگارش دهم خرداد ماه+پاسخ (2)

10 – سوال امتحانی نگارش دهم خرداد ماه+پاسخ (3)

11 – سوال امتحانی نگارش دهم خرداد ماه+پاسخ (4)

12 – کل کتاب نمونه سوال نگارش دهم

13 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (1)

14 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (2)

15 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (3)

16 – آزمون نوبت دوم نگارش پایه دهم (4)

ــــــ
امام باقر (ع) : مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي كند ، و به او گمان بد نمي برد .