آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس فارسی 1 پایه دهم رشته عمومی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس فارسی 1 پایه دهم رشته عمومی نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون نوبت اول زبان فارسی دهم (1)

2 – آزمون نوبت اول زبان فارسی دهم (2)

3 – آزمون نوبت اول زبان فارسی دهم (3)

4 – آزمون نوبت اول زبان فارسی دهم (4)

5 – آزمون نوبت اول زبان فارسی دهم (5)

ـــــــ
امام علی (ع) : کسيکه آرزويش طولانی کند عملش را بد خواهد کرد .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس فارسی 1 پایه دهم رشته عمومی نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (11)

2 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (12)

3 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (13)

4 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (14)

5 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (15)

6 – سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی و تجربی خرداد +پاسخ (1)

7 – سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی و تجربی خرداد +پاسخ (2)

8 – سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی و تجربی خرداد +پاسخ (3)

9 – سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی و تجربی خرداد +پاسخ (4)

10 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (1)

11 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (2)

12 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (3)

13 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (4)

14 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (5)

15 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (6)

16 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (7)

17 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (8)

18 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (9)

19 – آزمون نوبت دوم زبان فارسی دهم (10)

ــــــــ
امام حسن (ع) : تنها چيزي كه در اين دنياي فاني ، باقي ميماند قرآن است ، پس قرآن را پيشوا و امام خود قرار دهيد ، تا به راه راست و مستقيم هدايت شويد . همانا محق ترين مردم به قرآن كساني هستند كه بدان عمل كنند اگر چه آن را حفظ نكرده باشند ، و دورترين افراد از قرآن كساني هستند كه به دستورات آن عمل نكنند گرچه قاري و خواننده آن باشند .