آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک 1 رشته علوم تجربی پایه دهم

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس فیزیک 1 رشته علوم تجربی پایه دهم نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون میان نوبت اول فیزیک دهم رشته تجربی (2)

2 – امتحان فیزیک دهم تجربی فصل اول

3 – آزمون میان نوبت اول فیزیک دهم رشته تجربی (1)

4 – آزمون نوبت اول فیزیک پایه دهم (2)

5 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (1)

6 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (2)

7 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (3)

8 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (4)

9 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (5)

10 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (6)

11 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (7)

12 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (8)

13 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (9)

14 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (10)

15 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (11)

16 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (12)

17 – آزمون نوبت اول فیزیک دهم تجربی (13)

18 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم دی ماه (2)

19 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم دی ماه

20 – نمونه سوال فیزیک دهم دی +پاسخ2 (1)

21 – نمونه سوال فیزیک دهم دی +پاسخ2 (2)

22 – نمونه سوال فیزیک دهم دی +پاسخ2 (3)

23 – نمونه سوال فیزیک دهم دی +پاسخ2 (4)

24 – نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم-

25 – آزمون نوبت اول فیزیک پایه دهم (1)

ــــــ
امام حسین (ع) : مانند كسي عمل كن كه به مجازات در مقابل گناه و پاداش در مقابل نيكي اعتقاد دارد.

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس فیزیک 1 رشته علوم تجربی پایه دهم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون نوبت دوم فیزیک دهم تجربی (2)

2 – فیزیک دهم تجربی نوبت دوم”

3 – فیزیک دهم تجربی نوبت دوم”_2

4 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (1)

5 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (2)

6 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (3)

7 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (4)

8 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (5)

9 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (6)

10 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (7)

11 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (9)

12 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (10)

13 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (11)

14 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (12)

15 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (14)

16 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد ماه (16)

17 – آزمون نوبت دوم فیزیک دهم تجربی (1)

ـــــــ
امام علی (ع) : امام عليه السلام اين سخنان را به فرزندش حسن عليه السلام فرمود : فرزندم چهار چيز و چهار چيز را از من داشته باش که با آن هر کاری بکنی بتو زيان نخواهد رسيد : بالاترين سرمايه ها عقل است . بزرگترين فقر حماقت است . بدترين تنهائي وحشت خودبينی است . و برترين حسب و نسب اخلاق نيک است . فرزندم بر حذر باش از دوستی با احمق که مي خواهد بتو منفعت برساند زيان مي رساند . برحذر باش از دوستی بخيل چرا که بهنگام شديدترين حاجت تو را رها مي سازد . برحذر باش از دوستی با انسان فاجر و فاسق چرا که ترا به چيز کمی مي فروشد . بر حذر باش از دوستی دروغگو چرا که او مثل سراب است دور را در نظر تو نزديک . و نزديک را در نظر تو دور مي سازد