آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس زبان 1 پایه دهم رشته عمومی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس زبان 1 پایه دهم رشته عمومی نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (6)

2 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (7)

3 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (8)

4 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (9)

5 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (10)

6 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (11)

7 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (12)

8 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (13)

9 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (14)

10 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (15)

11 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (16)

12 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (1)

13 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (2)

14 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (3)

15 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (4)

16 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (5)

17 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (6)

18 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (7)

19 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (8)

20 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (9)

21 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (10)

22 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (11)

23 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (12)

24 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (13)

25 – آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی دهم (14)

26 – جزوه آموزشی دروس دهم

27 – درس دوم زبان انگلیسی دهم گروه ب

28 – درس_دوم_زبان_انگلیسی_دهم_دبیرستان

29 – راهنمای معلم کتاب دهم

30 – زبان پایه دهم

31 – کلمات جدید درس دو زبان دهم

32 – نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (1)

33 – نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم (2)

34 – نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی پایه دهم-2

35 – نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی دهم (1)

36 – نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی دهم (2)

37 – نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی دهم (3)

38 – نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی دهم (4)

39 – نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی دهم (5)

40 – نمونه سوال درس سوم زبان انگلیسی دهم (1)

41 – نمونه سوال درس سوم زبان انگلیسی دهم (2)

42 – نمونه سوال درس یک زبان انگلیسی دهم

43 – نمونه سوال زبان پایه دهم__1

44 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (1)

45 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (2)

46 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (3)

47 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (4)

48 – آزمون درس اول زبان انگلیسی دهم (5)

1 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (5)

2 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (6)

3 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (7)

4 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (8)

5 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (9)

6 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (10)

7 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (11)

8 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (12)

9 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (13)

10 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (14)

11 – آزمون میان ترم شماره ی 1

12 – آزمون میان ترم شماره ی 2

13 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم (1)

14 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم (2)

15 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم (3)

16 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی دهم (1)

17 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی دهم (2)

18 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی دهم (3)

19 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی دهم (4)

20 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی دهم (5)

21 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی دهم (6)

22 – آزمون نوبت اول زبان انگلیسی دهم (7)

23 – دانلود-نمونه-سوالات-زبان-انگلیسی-دهم-نوبت-اول (2)

24 – دانلود-نمونه-سوالات-زبان-انگلیسی-دهم-نوبت-اول

25 – مسابقه طرح سوال پایه دهم- ناحیه 7

26 – نمونه سوال امتحانی زبان دهم دی ماه (1)

27 – نمونه سوال امتحانی زبان دهم دی ماه (2)

28 – نمونه سوال امتحانی زبان دهم دی ماه (3)

29 – نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت اول

30 – نمونه سوال نوبت اول انگلیسی دهم-

31 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (1)

32 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (2)

33 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (3)

34 – نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی دهم (4)

ــــــ
امام صادق (ع) : مردي به امام صادق عليه السلام عرض كرد : به چه علامتي معلوم مي شود كه شخص مؤمن است ؟ فرمود : به تسليم خدا بودن و راضي بودن از شادي و ناخشنودي كه برايش پيش مي آيد .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس زبان 1 پایه دهم رشته عمومی نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (23)

2 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (24)

3 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (25)

4 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (26)

5 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (28)

6 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (30)

7 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (31)

8 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (32)

9 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (33)

10 – آزمون پایان ترم شماره ی 1

11 – آزمون پایان ترم شماره ی 2

12 – آزمون نوبت دوم انگلیسی پایه دهم (1)

13 – آزمون نوبت دوم انگلیسی پایه دهم (2)

14 – آزمون نوبت دوم انگلیسی پایه دهم (3)

15 – طرح درس سالانه زبان دهم

16 – فلش کارت انگلیسی دهم-

17 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (1)

18 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (2)

19 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (3)

20 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (4)

21 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (5)

22 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (6)

23 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (7)

24 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (8)

25 – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم خرداد (9)

26 – نمونه سوال زبان انگلیسی نوبت دوم دهم-

27 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (1)

28 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (2)

29 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (3)

30 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (4)

31 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (5)

32 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (6)

33 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (7)

34 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (8)

35 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (9)

36 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (10)

37 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (11)

38 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (12)

39 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (13)

40 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (14)

41 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (15)

42 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (16)

43 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (17)

44 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (18)

45 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (19)

46 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (20)

47 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (21)

48 – نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی دهم (22)

ـــــــ
امام باقر (ع) : افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينكه شكر از جانب بندگان قطع گردد .