آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (3)

2 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (4)

3 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (5)

4 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (6)

5 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (11)

6 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (13)

7 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (14)

8 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (15)

9 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (16)

10 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (17)

11 – آزمون میان نوبت اول ریاضی دهم

12 – سوالات تستی ریاضی دهم فصل یک و دو-

13 – آزمون چهارگزینه ای فصل 1 ریاضی دهم

14 – آزمون چهارگزینه ای فصل 2 ریاضی دهم

15 – آزمون چهارگزینه ای فصل 3 ریاضی دهم

16 – آزمون چهارگزینه ای فصل 4 ریاضی دهم

17 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (1)

18 – آزمون ریاضی دهم آزمون میان نوبت اول (2)

1 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (14)

2 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (15)

3 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (16)

4 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (17)

5 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (18)

6 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (20)

7 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (21)

8 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (22)

9 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم-

10 – آزمون آمار دی ماه دهم (1)

11 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (1)

12 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (2)

13 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (3)

14 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (5)

15 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (6)

16 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (12)

17 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (13)

18 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (16)

19 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (17)

20 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (18)

21 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (19)

22 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (22)

23 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (23)

24 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (25)

25 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (26)

26 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (28)

27 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (29)

28 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (30)

29 – آزمون نوبت اول ریاضی دهم (31)

30 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم دی ماه (2)

31 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم دی ماه (3)

32 – نمونه سوال ریاضی پایه دهم همراه با پاسخنامه

33 – نمونه سوال ریاضی دهم دی +پاسخ (3)

34 – نمونه سوال ریاضی دهم دی +پاسخ (4)

35 – نمونه سوال ریاضی دهم دی +پاسخ (5)

36 – نمونه سوال ریاضی دهم دی +پاسخ (6)

37 – نمونه سوال ریاضی دهم دی +پاسخ (2)

38 – نمونه سوال ریاضی دهم دی +پاسخ (7)

39 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم

40 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (1)

41 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (2)

42 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (5)

43 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (7)

44 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (8)

45 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (10)

46 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (12)

47 – نمونه سوال نوبت اول ریاضی دهم (13)

ــــــــ
امام مهدی (عج) : زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعيين كنندگان وقت ظهور ، دروغگويانند .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون میان نوبت دوم ریاضی دهم (4)

2 – آزمون میان نوبت دوم ریاضی دهم (5)

3 – آزمون میان نوبت دوم ریاضی دهم (6)

4 – نمونه-سوال-فصل-پنجم-ریاضی-پایه-دهم

5 – نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم (7)

6 – نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم (8)

7 – نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم (10)

8 – نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم (11)

9 – نمونه سوالات درس 2 ریاضی و آمار

10 – نمونه سوالات ریاضی دهم فصل 1-

11 – نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی دهم-کامل

12 – نمونه-سوالات-امتحانی-ریاضی-دهم-

13 – نمونه-سوالات-امتحانی-ریاضی-دهم-سری-اول

14 – آزمون مثلثات ریاضی دهم

15 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (1)

16 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (2)

17 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (3)

18 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (4)

19 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (5)

20 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (7)

21 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (14)

22 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (18)

23 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (24)

24 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (25)

25 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (27)

26 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (29)

27 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (30)

28 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (31)

29 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (32)

30 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (33)

31 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (34)

32 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (35)

33 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (36)

34 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (37)

35 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (38)

36 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (39)

37 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (41)

38 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (42)

39 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (43)

40 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (44)

41 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (45)

42 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (46)

43 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (47)

44 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (48)

45 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (49)

46 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (50)

47 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (51)

48 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (52)

49 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (53)

50 – آزمون نوبت دوم ریاضی پایه دهم (54)

51 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (1)

52 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (2)

53 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (3)

54 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (6)

55 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (7)

56 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (8)

57 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (9)

58 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (10)

59 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (11)

60 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (12)

61 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (13)

62 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (14)

63 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (15)

64 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (16)

65 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (17)

66 – آزمون نوبت دوم ریاضی دهم (18)

67 – پنجاه سوال تستی با پاسخنامه برای هر فصل ریاضی پایه دهم

68 – حل کامل تمرینات ریاضی پایه دهم

69 – دهم-مقدماتی-4

70 – فلش کارت ریاضی دهم-

71 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (3)

72 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (4)

73 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (5)

74 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (6)

75 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (7)

76 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (8)

77 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (11)

78 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (13)

79 – نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم خرداد (14)

80 – نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم (3)

81 – نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم (6)

ـــــــ
امام رضا (ع) : به راستي كسي كه در پي افزايش رزق و روزي است تا با آن خانواده خود را اداره كند ، پاداشش از مجاهد در راه خدا بيشتر است