آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس آمادگی دفاعی مشترک پایه دهم

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس آمادگی دفاعی پایه دهم متوسطه دوم تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آمادگی دفاعی درس اول

2 – درس 1 تا 4 آمادگی دفاعی

3 – نمونه سوال درس 1 آمادگی دفاعی دهم

4 – نمونه-سوال-درس-5-دفاعی

5 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (11)

6 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (12)

7 – نمونه سوال آمادگی دفاعی پایه دهم پاسخنامه

8 – نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم دی +پاسخ (2)

9 – نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم دی +پاسخ (3)

10 – نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم دی +پاسخ (4)

11 – نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم دی +پاسخ

12 – نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم دی

13 – نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم دی

14 – نمونه سوال نوبت اول دفاعی دهم-

15 – نمونه سول دفاعی پایه دهم

16 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (4)

17 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (5)

18 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (6)

19 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (7)

20 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (8)

21 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (9)

22 – آزمون نوبت اول آمادگی و دفاعی دهم (10)

ــــــ
امام حسین (ع) : كسي كه گرفتاري و اندوه مؤمني را برطرف كند و او را آسوده كند، خداوند گرفتاري و اندوه دنيا و آخرت را از او رفع مي كند.

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس آمادگی دفاعی پایه دهم متوسطه دوم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون پایانی آمادگی دفاعی دهم (1)

2 – آزمون پایانی آمادگی دفاعی دهم (2)

3 – آزمون میان نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم

4 – نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد (3)

5 – نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد (4)

6 – نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد (5)

7 – نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد

8 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (4)

9 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (5)

10 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (6)

11 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (7)

12 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (8)

13 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (9)

14 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (10)

15 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (11)

16 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (12)

17 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (13)

18 – نمونه سوال نوبت دوم آمادگی و دفاعی دهم (16)

19 – سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد +پاسخ (2)

20 – سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد +پاسخ (3)

21 – سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد +پاسخ (4)

22 – سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد +پاسخ

23 – سوال امتحانی دفاعی

24 – فلش کارت آمادگی و دفاعی دهم-

25 – نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم خرداد (2)

ــــــ
امام علی (ع) : بهترين غنا و بی نيازی ترک آرزوهاست .