آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی ، آزمونها و آموزش درس تفکر و سواد رسانه ای دروس مشترک پایه دهم

آزمونهای نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

سال 96-97

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس تفکر و سواد رسانه ای دروس مشترک پایه دهم تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – تفکر و سواد رسانه ای دهم درس ۶

2 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۱

3 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۲

4 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۳

5 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۴

6 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۵

7 – نمونه سوال سواد رسانه ای1

8 – آزمون نوبت اول تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم (1)

9 – آزمون نوبت اول تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم (2)

10 – آزمون نوبت اول تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم (3)

11 – آزمون نوبت اول تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم (4)

12 – آزمون نوبت اول تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم (5)

13 – تفکر و سواد رسانه ای – 1

14 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای +پاسخ

15 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دی +پاسخ (2)

16 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دی +پاسخ (3)

17 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دی +پاسخ (4)

18 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دی +پاسخ

19 – نمونه سوال تفکر وسواد رسانه ای پایه دهم-نوبت اول

ـــــــ
حضرت فاطمه (س) : اي رسول خدا ، سلمان از سادگي لباس من تعجب نمود ، سوگند به خدايي كه تو را مبعوث فرمود ، مدت پنج سال است فرش خانه ما پوست گوسفندي است كه روزها بر روي آن شترمان علف مي خورد و شب ها بر روي آن مي خوابيم ، و بالش ما چرمي است كه از ليف خرما پر شده است .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

سال 96-97

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس تفکر و سواد رسانه ای دروس مشترک پایه دهم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۱

2 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۸

3 – تفکر وسواد رسانه ای دهم درس ۹

4 – نمونه سوال درس 11 تفکر و سواد رسانه ای

5 – سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی و تجربی خرداد (2)

6 – سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی و تجربی خرداد (3)

7 – سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی و تجربی خرداد (4)

8 – سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی و تجربی خرداد (5)

9 – سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی و تجربی خرداد

10 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم آزمون نوبت دوم (1)

11 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم آزمون نوبت دوم (2)

12 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم آزمون نوبت دوم (4)

13 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم آزمون نوبت دوم (5)

14 – نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم آزمون نوبت دوم (6)

ـــــــــ
حضرت فاطمه (س) : آن لحظه اي كه زن در خانه خود مي ماند ، ( و به امور زندگي و تربيت فرزند مي پردازد ) به خدا نزديك تر است .