آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات فصل به فصل نگارش فارسی ششم ابتدایی

فصل اول : آفرینش

فصل اول : آفرینش

ـــــــ

1- در هنگام نوشتن از چه نکاتی باید خودداری کرد؟ (درس1، معرفت آفریدگار، تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)رعایت ساده نویسی 2)رعایت کوتاه نویسی 3)رعایت خوانا نویسی 4)کاربرد کلمه های گفتاری و شکسته و تکرار کلمه ها

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- در متن زیر چند واژه از نظر املایی نادرست است؟ (درس2، پنجره های شناخت، نمونه قم 95-94)

«فاطمه به نمایندگی از گروه برخواست و گفت: عرضش هر چیزی به نغش و عملکرد مفید آن است. هر کس شخصیت خیش را در نمایان می کند.»

1)3 2)4 3)5 4)6

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
حضرت فاطمه (س) : آنچه براي زنان نيكوست اين است كه ( بدون ضرورت ) مردان نامحرم را نبينند ، و نامحرمان نيز آنها را ننگرند .

فصل دوم : دانایی و هوشیاری

فصل دوم : دانایی و هوشیاری

ـــــــ

1- برای اینکه نویسنده خوبی باشیم لازم است:    (درس5، هفت خان رستم، تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی،شرقی، اردبیل، زنجان 93-92)

1)خوب ببینیم، خوب گوش دهیم.        2)حس چشایی و بویایی را تقویت کنیم.

3)حس لامسه را تقویت کنیم.             4)همه موارد صحیح است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا درود فرست بر محمد كه بر وحي و پيغام تو درستكار بود ( بي تغيير و تبديل و كم و زياد آن را به مردم رسانيد ) و برگزيده تو از آفريدگانت و دوست تو از بندگانت و پيشواي رحمت و مهرباني ( اشاره به فرمايش خداي تعالي " سوره 21 ، آيه 107 " : وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) يعني ما تو را نفرستاديم جز آن كه بر جهانيان رحمت باشي ) و پيشاهنگ خير و نيكي ، و كليد بركت ( افزوني نيكبختي است )

فصل سوم : ایران من

فصل سوم : ایران من

ـــــــ

1- در کدام یک از عبارت های زیر علائم نگارشی صحیح می باشد؟    (درس8،دریاقلی، نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)قاجان گفت: آتش ؟بله فکر خوبی است؛مشعل ها را روشن کنید.

2)مرد گفت:«ای حکیم!از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی»

3)مشورت ناکردن در کارها ضعیف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید.

4)رستم بیدار می شود و اژدها را می بیند؛به کمک رخش با اژدها نبرد می کند و او را می کشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2-در جاهای خالی به ترتیب کدام نشانه های نگارشی قرار می گیرند؟        (درس8،دریاقلی، نمونه البرز و کرمانشاه و قزوین 95-94)

«بیش از این چیزی نمی گویم     چون نگرانم که خسته شوید     فقط می خواهم بگویم که من احساس دارم    بله احساس»

1)؛- .-؛-؛    2)؛- .- ؛-!        3).- !-؛-؟       4).-.- ؛-!

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- در نگارش متون ادبیات فارسی، هنگام معنی کلمه و نشان دادن شک و تردید از کدام نشانه های نگارشی استفاده می شود؟

(درس8،دریاقلی، نمونه بوشهر،خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1).- !     2)؛- ؟          3):- !       4).- ؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- نشانه ی درنگ که میان عبارت ها یا جمله ها  و برای جدا کردن کلمه یا عبارت توضیحی یا برای جدا کردن اسم اشخاص و ……. به کار می رود چه نام دارد؟    (درس8، دریاقلی، نمونه زنجان 95-94)

1)نقطه      2)ویرگول       3)دونقطه      4)علامت تعجب

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

5- در کدام بیت نشانه های نگارشی درست به کار نرفته است؟     (درس8، دریاقلی، نمونه سمنان 95-94)

1)دریاقلی!به وسعت دریاست نام تو        تاریخ در تلفظ نام تو الکن است

2)تا، شام نیفتاد صدای تبر از گوش          شد توده در آن باغ سحر، هیمه بسیار

3)گشاده است برما ، در راستی       چه کوبیم خیره ، در راستی؟

4)خندید برو شعله که از دست که نالی         ناچیزی تو ، کرد بدین گونه تو را خار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

6- متن زیر با کدام نشانه های نگارشی کامل می شود؟    (درس8، دریاقلی، نمونه قم 95-94)

«پیامبر فرمود      آرام باش      از چه میترسی      من مثل تو هستم      »

1):.؟.         2):؟؟.       3)"،؟:        4)!:،.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

7- با توجه به جمله «اگر پرسند که قصه خوانی …..چند نوع است …..بگوی دو نوع….. اول حکایت گویی و دویم نظم خوانی …..»در جاهای خالی چه نشانه های نگارشی قرار می گیرد؟     (درس8، دریاقلی، نمونه البرز،ایلام…هشت استان 94-93)

1)، ؛ ؟ .        2)؟ ؟ : .        3). ؟ : .           4)، ؟ : .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

8- در جاهای خالی به ترتیب علائم نگارشی مناسب کدام است؟    (درس8، دریاقلی، نمونه خوزستان 94-93)

«امیدها به یکباره به نومیدی گرایید….آیا باید به همین سادگی اجازه داد تا بیگانگان سرزمین ما را لگد کوب سم اسبان خود سازند …..هرگز!هرگز…..»

1): ؟ .      2)؛ ؟ .         3)؛ ؟ !        4)، ! ؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

9- کدام گزینه از موارد کاربرد دو نقطه(:) نیست؟     (درس8، دریاقلی، نمونه یزد 94-93)

1)نشان دادن شک و تردید       2)هنگام توضیح دادن 

3)پیش از نقل قول                  4)شمردن اجزای یک چیز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- در جاهای خالی استفاده از کدام علامت های نگارشی به ترتیب مناسب است؟    (درس8، دریاقلی، نمونه گلستان 94-93)

«ممنون گفت……ای حکیم….از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگ دل گشتی…..»

1) : ؟ .             2)؛ ؟ !            3): ! ؟          4) ؟ ! ؛

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

11- کدام یک از جمله های زیر از نظر کاربرد نشانه های نگارشی صحیح است؟     (درس8، دریاقلی، نمونه مازندران 94-93)

1)ابوعلی سینا یکی از دانشمندان بنام قرن چهارم(؟) است.      2)بوعلی گفت: بهمنیار، هوای بیرون خیلی سرد است.

3)پروردگارا ،ما را لحظه ای از یاد خودت غافل مگردان.       4)پیامبر(ص) با تعجب گفت تو پیامبر خدا را نمی شناسی؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

12- در کدام گزینه علائم نگارشی به درستی رعایت شده است؟    (درس8، دریاقلی،تیزهوشان و  نمونه چهارمحال 93-92)

1)بار سوم رخش به تنگ می آید        2)افلاطون چون این سخن بشنید ، سر فرو برد و بگریست و دل تنگ شد.

3)مهمان محمد را نزد خود صدا زد و گفت: جوان برخیز و نزدیک تر بیا      4)شیخ لبخندی زد و گفت:(همه ما! جز اندکی نمی دانیم)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

13- کدام گزینه صحیح است؟    (درس8، دریاقلی،تیزهوشان و نمونه زنجان 93-92)

1)بازسازی کردن شی، در ذهن، توصیف نام دارد.

2)خلاصه نویسی، فقط به ویژگی ها و جزئیات می پردازد.

3)افزایش مهارت نویسندگی ، فقط رونویسی و شرح حال نویسی است.

4)مقایسه، یکی از عناصری است که در زیبایی و اثر گذاربودن نوشته به کار می رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

14- با توجه به مفهوم کدام گزینه صحیح نیست؟   (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1) (:) هنگام توضیح دادن کلمه به کار می رود.        2) (،) برای جدا کردن نام اشخاص و ….به کار می رود.

3) (.) برای مکث و درنگ در خواندن به کار می رود.  4) (؟) در پایان بعضی جمله ها برای نشان دادن تردید به کار می رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

15- نشانه ای است که میان عبارت ها یا جمله ها و برای جدا کردن کلمه یا عبارت توضیحی به کار می رود.    (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)ویرگول(،)     2)دو نقطه(:)         3)علامت سوال(؟)       4)علامت تعجب(!)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

16- با توجه به اهمیت نشانه های نگارشی در زبان فارسی در متن زیر از کدام دسته نشانه ها به ترتیب باید استفاده کنیم؟

«دریاقلی در آن شب پاییزی نهم آبان ماه 1359 فرزند خردسال خود را در نزدیکی سایه هایی که در سیاهی شب داشتند خود را برای حمله ای وحشیانه به آبادان می کردند تنها گذاشت»    (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1) . ، .     2) ، . .        3) . . ،      4) ، ، .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

17- در جاهای خالی استفاده از کدام علامت های نگارشی به ترتیب مناسب است؟     (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

«همه نیک نامی……. به و راستی          که کرد ای پسر…..سود در کاستی……»

1) ( ، ! .)       2) (: ، ؟)        3) (، ، !)         4) (، ، ؟)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

18- کدام گزینه غلط است؟    (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)برای جدا کردن اسم اشخاص از نشانه (،) استفاده می کنیم.     2)برای نشان دادن شک و تردید از نشانه (!) استفاده می کنیم.

3)برای نشان دادن اجزای یک چیز از نشانه (:) استفاده می کنیم.       4)برای نشان دادن حالات عاطفی از نشانه (!) استفاده می کنیم.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

19- کدام گزینه با توجه به متن زیر درست نیست؟     (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه غارس و کهکیلویه 93-92)

«شهید: دریاقلی سورانی در آن شب پاییزی ، فرزند خردسال خود را در نزدیکی سایه هایی که در سیاهی شب داشتند خود را برای حمله ای وحشیانه به آبادان آماده می کردند، تنها گذاشت. او با همه توان و قدرت، رکاب می زد. انگار کسی در گوشش می گفت دریاقلی رکاب بزن ، همه چیز به جوانمردی تو وابسته است. اگر کوتاهی کنی، همه شهر نابود خواهد شد.»

1)نشانه های نگارشی متن، درست به کار رفته است.       2)در نگارش متن از «توصیف»استفاده شده است.

3)زاویه دید متن ، سوم شخص است.     4)موضوع متن ، فداکاری و ایثار است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

20- کدام یک از عبارات زیر از نظر علائم نگارشی صحیح می باشد؟     (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)پروردگارا! آن ها را به پاس آنکه مرا در کودکی پروردند. ببخشای.

2)محمد گفت: جز اندکی نمی دانم و حرفی ندارم که بگویم.

3)شیخ لبخندی زد و گفت، «همه ما جز اندکی نمی دانیم.»

4)این مرد گفت:«ای حکیم! از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگ دل گشته ای؟»

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

21- کدام یک از گزینه های زیر، از موارد استفاده از علامت سوال(؟) می باشد؟     (درس8، دریاقلی، تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)نشان دادن شک و ریشخند         2)هنگام توضیح دادن

3)هنگام معنی کردن واژه ها        4)جدا کردن اسم های اشخاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________
امام حسن (ع) : كسي كه عقل ندارد ادب ندارد ، و كسي كه همت ندارد مروت ندارد ، و كسي كه دين ندارد حيا ندارد . و خردمندي موجب معاشرت نيكو با مردم است ، و به وسيله عقل سعادت هر دو عالم به دست ميآيد .

فصل چهارم : نام آوران

فصل چهارم : نام آوران

ـــــــــ

1- در کدام گزینه غلط املایی بیش تری وجود دارد؟    (درس9،رنج هایی کشیده ام که مپرس، نمونه بوشهر،خوزستان، فارس، و هرمزگان 95-94)

1)در لحظه احتزاز پرچم کشورمان دعا برای جاودانگی ملت را فراموش نمنیم.

2)سنگ ها از نواهی مختلف به پایین می غلطیدندو سپاهیان را احاطه می کردند.

3)فاطمه از گروه خود برخواست و گفت: «ارزش هر چیزبه اندازه نقش و عملکرد او مفید است.

4)مشرق باید به هر نهو شده است برای رهایی از مضلومیت با اسلحه ی تمدن مصلح گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

 

2- در متن زیر از کدام مهارت نویسندگی استفاده شده است؟      (درس9،رنج هایی که کشیده ام، تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

«دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی.»

1)توصیف        2)مقایسه         3)گزارش         4)شرح حال

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- کدام نادرست است؟    (درس9،رنج هایی که کشیده ام، تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)خلاصه نویسی: بیان مطالب مهم و اصلی متن       2)خاطره نویسی: یادداشت رویدادهای روزانه و نوشتن خاطره

3)مقایسه: فقط بیان تفاوت های میان دو چیز        4)گزارش نویسی: توضیح و بیان جزئیات شنیده ها و دیده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

4- کدام مورد زیر «یک کارگروهی و کسب مهارت جمعی در نوشتن است»؟    (درس11،شهدا خورشیدند، تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل،زنجان 93-92)

1)توصیف        2)بازسازی        3)روزنامه دیواری       4)مقایسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- نوشته ای که در آن نویسنده به توضیح و بیان ویژگی ها و جزئیات شنیده و دیده های خود می پردازد………… می گویند.

    (درس11،شهدا خورشیدند، نمونه بوشهر،فارس،کرمان 93-92)

1)خاطره نویسی         2)گزارش نویسی       3)خلاصه نویسی         4)خلاصه نویسی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام علی (ع) : سخاوتمند باش ولی اسراف کننده مباش . در زندگی حسابگر باش ولی سختگير مباش .

فصل پنجم : راه زندگی

فصل پنجم : راه زندگی

ـــــــ

1- در کدام نوع نویسندگی به نوشتن یادداشت روزانه می پردازیم؟    (درس12، دوستی، نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)خاطره نویسی      2)شرح حال نویسی        3)گزارش نویسی        4)خلاصه نویسی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

2- در کدام نوع نویسندگی به نوشتن یادداشت های روزانه می پردازیم؟   (درس12،دوستی، نمونه هرمزگان 94-93)

1)خاطره نویسی      2)شرح حال نویسی        3)گزارش نویسی      4)خلاصه نویسی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- با اضافه کردن کدام یک از کلمات زیر به واژه «دل»کلمه جدیدی ساخته نمی شود؟    (درس12،دوستی، نمونه زنجان 94-93)

1)سرد              2)غم                3)سوخته                4)یک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- در کدام نوع نوشته، باید هنگام نوشتن به مطالب مهم و اصلی متن اشاره کنیم و از نوشتن جزئیات چشم پوشی کنیم؟

   (درس14،راز زندگی ،تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)گزارش نویسی               2)خلاصه نویسی          3)خاطره نویسی                  4)شرح حال نویسی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام حسین (ع) : بخشنده ترين مردم كسي است كه به كسي بخشش كند كه انتظار آن را ندارد.

فصل ششم : علم و عمل

فصل ششم : علم و عمل

ــــــــ

1- در متن«سیم باید بداند که جماعت، لایغ چه نوع سخن است. بیش تر از آن گوید که مردم راقب آن باشند. چهارم، سخنان محال و گذاف نگویند که در چشم مردم سبک شود.»چند غلط املایی وجود دارد؟   (درس16،آداب مطالعه،نمونه ایلام ،لرستان،مرکزی،همدان 95-94)

1)دو     2)سه     3)چهار      4)پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________
امام باقر (ع) : از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فكر را مشغول كرده و مايه نفاق مي گردد .

مجموعه سوال امتحانی و ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان از کل دروس و فصلهای نگارش فارسی ششم ابتدایی

مجموعه سوال امتحانی و ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان از کل دروس و فصلهای نگارش فارسی ششم ابتدایی

ــــــــ

1- کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟    (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)حتی      2)تعالی       3)مصطفی      4)مصفی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- کدام گزینه صحیح می باشد؟     (ترکیبی، تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)مقدمه خوب نوشتن فقط استفاده از حس بینایی، چشایی و لامسه است.

2)در خلاصه نویسی باید مطلب مهم ، اصلی و جزئیات متن ذکر شود.

3)مقایسه،بیان تفاوت های میان دو یا چند چیز است.

4)در گزارش نویسی، به توضیح ویژگی ها و جزئیات شنیده ها و دیده ها باید پرداخت.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

3- کدام گزینه از نظر نگارش درست نیست؟      (ترکیبی، تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)بازرسین        2)معلمین           3)مصراع ها               4)روحانیون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- با توجه به نسبت معنایی جفت واژه ها ، در کدام گزینه غلط املایی بیش تری دیده می شود؟   (ترکیبی، تیزهوشان 95-94)

1)«ثواب»و«مصلحت»-«هدف»و«قرض»-«عقاب»و«مجازات»     2)«فراخ»و«باریک»-«غریب»و«آشنا»-«فارغ»و«مبتلا»          3)«حجره»و«غرفه»-«زبونی»و«خاری»-«مانده»و«طعام»        4)«معرکه»و«غوغا»-«هیمه»و«هیزم»-«نقض»و«لطیف»

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

5- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟   (ترکیبی، تیزهوشان 94-93)

1)او از جا برخواست و از معلم اجازه خاست تا دوستانش را از حول و هراس فارغ گرداند.

2)چون محنت گذشتگان شنود، داند که هیچ کس از بند محنت آزاد نبوده است.

3)دهخدا پس از فراگیری علوم قدیم در حجره ها ، بدون تاخیر خود را به اسلحه تمدن جدید مسلح گرداند.

4)همه جهانیان متفق اند که در فضیلت و معجزات هیچ آفریده ای بالاتر از پیغمبر اسلام نبوده است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

6- در میان واژه های زیر چند واژه درست است؟     (ترکیبی،نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

«کحن-ناگذیر-احسان-تعالی-ارتباط-نویسنده گی-تعخیر-گذرا»

1)چهار      2)سه       3)دو      4)پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

7- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟     (ترکیبی،نمونه البرز،کرمانشاه،قزوین 95-94)

«در مبان این همه شکوه و جلال، ناگاه تندبادی سحمگین از سوی باختر وذیدن گرفت. اسکندر که مردی شهرط طلب بود، از سرزمین مغدونیه با لشکری بی کران به سوی کشور ما هجوم آورد.»

1)دو غلط     2)سه غلط     3)پنج غلط      4)چهار غلط

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

8- املای کدام گروه از کلمات با توجه به معنی صحیح است؟   (ترکیبی ، نمونه شهر تهران 95-94)

1)طل:پشته- تعلل: بهانه آوردن- راغب: مایل- سنا: ستایش

2)صواب: پاداش نیک- عقاب: مجازات- مائده: خوردنی- نقض: لطیف

3)وجه: روی- ملمع: آراسته- دهشت: ترس- ثنا: ذکر خوبی ها

4)اقما: بیهوش شدن- ثواب: درست- حصیر: نوعی فرش- صلاح: درستی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

9- کدام کلمه از نظر املایی نادرست است؟   (ترکیبی ، نمونه خراسان جنوبی ،سیستان 95-94)

1)نمازگذار       2)کارگزار       3)قانون گذار     4)سپاس گذار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- املای کدام واژه با توجه به معنی آن نادرست است؟   (ترکیبی ، نمونه سمنان 95-94)

1)خوار :پست و حقیر      2)اغما:بیهوش شدن     3)غالب: چیره     4)مرحم: درمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

11- با توجه به معنی، املای کدام کلمه درست نوشته شده است؟   (ترکیبی ، نمونه گلستان 95-94)

1)بساط: پهنه زمین      2)مضایقت: دریغ کردن     3)فارق: آرام و ساده     4)تالع:بخت و سرنوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

12- املای کدام واژه با توجه به معنی آن صحیح نمی باشد؟    (ترکیبی ، نمونه البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه، لرستان،مرکزی، همدان 94-93)

1)اهتزاز: تکان خوردن     2)مستمع: شنونده     3)احتراض:دوری کردن     4)ملمع: درخشان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

13- با توجه به معنی، شکل نوشتاری کدام کلمه نادرست  است؟   (ترکیبی ، نمونه اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)ثعب: سخت     2)ژرف: عمیق     3)مستمع: گوش کننده     4)طنین: آواز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

14- نوشته زیر با کدام کلمات کامل می شود؟    (ترکیبی ، نمونه اصفهان و کهکیلویه 94-93)

«وقتی تشت با صدای ………… فرو افتاد، مردم وحشت زده از خواب……………»

1)مهیب،برخواستند       2)محیب،برخاستند     3)محیب،برخواستند      4)مهیب،برخاستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

15- در کدام گزینه همه کلمات از نظر املایی، صحیح می باشد؟   (ترکیبی ، نمونه بوشهر،فارس،کرمان 94-93)

1)اهتزاز،پزیرنده،تعمل،خورسند     2)احتزاز،پزیرنده،تامل،خورسند     3)احتزاز،پذیرنده،تامل،خرسند     4)اهتزاز،پذیرنده،تعمل،خرسند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

16- در کدام جمله، تعداد غلط های املایی بیش تر است؟   (ترکیبی ، نمونه شهر تهران 94-93)

1)تلاش شما باعس عذت و عظمت ایران می شود که عملی غابل تحصین است.

2)یقین دارم که صواب خاموشی بی نهایت است و هر که بر معصیت مصر، لایغ بخشش خدای تعالی نیست.

3)معلم از جای خود برخواست و گفت: عالی بود. کمی تعمل کنید، بگزارید درباره نذر دیگران بیش تر فکر کنم.

4)عاداب طعام خوردن در کنار خان دهن باز نکند و به اعتدال طعام نبوید و نگذیند و طعللی آرد تا دیگران فارق شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

17- پسوند«گذار»در کدام یک از کلمات زیر درست است؟    (ترکیبی ، نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)نمازگذار    2)شکرگذار   3)سپاس گذار     4)فروگذار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

18- در کدام یک از گزینه های زیر غلط املایی وجود دارد؟    (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس می گزارد.    2)مریم از گروه علم برخاست و گفت: دوستان توجه کنید.       3)ریحانه از معلم اجازه خاست تا سخن بگوید.      4)معلم گفت: بگذارید گروه علم هم نظرات خودشان را بیان کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

19- املای کدام واژه با توجه به معنی آن درست نیست؟   (نمونه خوزستان 94-93)

1)گذاف:دروغ    2)مایه: مقدار       3)مذلت: خواری     4)مستمع: شنونده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

20- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟    (ترکیبی ، نمونه زنجان 94-93)

1)چشم انتضار همت تو، دین و میهن است.      2)عشق بازی که هم آغوش خطر

3)تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا         4)خرد را تو روشن بصر کرده ای

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

21- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن درست است؟     (نمونه زنجان 94-93)

1)ولع: حرص     2)فریب: ناآشنا       3)حیمه: هیزم     4)ساهت : حیاط

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

22- املای کدام واژه با توجه به معنی آن نادرست است؟    (نمونه سمنان 94-93)

1)خردی:کوچکی     2)سپاسگزار:قدردان     3)آمرانه: فرمان دادن      4)امارت: ساختمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

23- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟    (نمونه سمنان 94-93)

1)نسیم باد مصلی و آب رکن آباد         غریب را وطن خویش می برد از یاد

2)خرما نتوان خورد از این خوار که کشتیم.

3)در چمن آمد غزلی نغز خواند         رقص کنان بال و پری برفشاند

4)قصه بگفتم ، برخاست و نماز کرد و دست بر دعا برداشت.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

24- در متن زیر چند «غلط املایی»وجود دارد؟    (نمونه کردستان 94-93)

«اگر طعام اندک بود آن را بر دیگران ایسار کند و در لغمه ی دیگران نظر نکند و پیش از دیگران دست باذ نگیرد، بل اگر صیر شده باشد، تاللی می آرد، تا دیگران نیز فارق شوند و اگر در میان طعام ، به آب هاجت افتد، به شتاب نخورد.»

1)4     2)5      3)6       4)7

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

25- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟    (نمونه گلستان 94-93)

1)اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل.     2)آنگاه به کنار خان حاضر گردید و چون بر خان بنشیند به طعام نظر نکند.       3)بدان ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند.     4)نیکویی و سازگاری کن و  در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

26- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح می باشد؟    (نمونه هرمزگان 94-93)

1)احتزاز: به حرکت درآمدن       2)احتراز: دوری کن     3)صواب : پاداش     4)نغض: نیکو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

27- در عبارت زیر چند غلط املایی یافت می شود؟     (نمونه یزد 94-93)

«وقتی تشت با صدای محیب فرو افتاد، مردم وحشت زده از خواب برخواستند. همه می گریختند و گمان می کردند بلایی آسمانی بر سرشان نازل شده است.»

1)یک     2)دو     3)سه      4)چهار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

28- املای کدام گزینه برای جاهای خالی مناسب است؟    (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

«پروانه از گروه خود بر………. و از معلم اجازه ………… تا سخن بگوید.»

1)خواست،خواست     2)خواست،خاست      3)خاست،خواست       4)خاست،خاست

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

29- در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟     (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

« بدان ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان ناگذیر که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست، با دوستان نیکویی و صازگاری کن.»

1)سه      2)دو       3)چهار       4)یک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

30- با توجه به معنی، کدام واژه از نظر املایی صحیح می باشد؟   (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)مرحم: دارو و درمان      2)صواب: کار خوب و پسندیده      3)ربیه: بهار      4)شروط: پیمان ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

31- املای کدام گروه از واژه ها درست است؟     (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)خان: سفره     2)حیاط: زندگی      3)اصرار: رازها      4)غالب: چیره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

32- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود؟    (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)پرسیدند: کدام عمل افضل تر باشد.       2)از استادی که در حجره اش علوم قدیم را فرا گرفتم، سپاسگذارم.

3)سخنان محال و گزاف نگویید.         4)دشمن با تلفات زیادی عقب رانده شد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

33- کدام کلمه زیر با«گذار»ترکیب معناداری می سازد؟    (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)بنیان    2)خدمت     3)نماز        4)سپاس

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

34- با توجه به معنای کلمه، املای کدام گزینه صحیح است؟    (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)راقب: مایل      2)غالب: چیره      3)سپاسگذار: قدردان     4)قریب: ناآشنا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

35- در کلمات زیر با توجه به معنی آن ها چند غلط املایی وجود دارد؟    (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

«نغز:نیکو-الیم: بسیار دانا- سلاح: آشتی- اصرار: رازها»

1)4      2)3         3)2         4)1

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

36- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن درست است؟    (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل،زنجان 93-92)

1)حیمه: هیزم      2)ولع: حرص       3)قافل: بی خبر        4)ابوس: اخمو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

37- کدام جمله غلط املایی دارد؟    (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)دانش آموزان انشای خود را در کلاس خواندند.      2)یقین دارم که ثواب خاموشی، بی نهایت است.

3)در هر نیک و بد، به دوستان خود مشفق باش.        4)دوستی ایشان به مردمی و احصان، تازه دار.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

38- در کدام گزینه غلط املایی پیدا نمی کنید؟     (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)نکته بسیار ضریف و جالبی در کلام خدا وجود دارد.

2)به هر حال، او امروز مهفل ما را روشن کرد.

3)حکما و علما می گفتند که ما را از علم خویش بحره دادی و دریق نکردی.

4)چون زوال ملک و مال سلاطین گذشته شنود، دل از مال دنیا بردارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

39- کلمات کدام گزینه همگی دارای املای صحیح می باشد؟    (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)گزاف، صلیم، طاهر     2)عقاب، مضایقت، منفعت       3)نقز، ثعب، رایت       4)تغدیر، تسلط، مذلت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام صادق (ع) : داناترين مردم به خدا ، راضي ترين آنها است به تقديرات الهي .