آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات درس به درس هدیه های آسمان ششم ابتدایی

درس پنجم : شتر با ایمان

درس پنجم : شتر با ایمان

ــــــــ

1- مفهوم کدام گزینه زیر درباره«انتخاب درست»با دیگر گزینه ها متفاوت است؟ (تیزهوشان 96-95)

1)تو اول بگو با کیان زیستی/ من آن گه گویم که تو کیستی؟

2)هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است.(امام کاظم(ع))

3)همنشین تو از تو به باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید

4)با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- عبارت شریفه قرآنی«مُحَمَّد رسولُ اللهِ و الَّذینَ مَعَه و اَشِداءُ الکُفارِ رُحماءَ بینَهُم»با کدام یک از عبارت های شریف قرآنی که در گزینه ها آمده است هماهنگی کمتری دارد؟ (تیزهوشان 95-94)

1)اِنَّما المؤمِنونَ اِخوَة فاصلِحوا بَین اَخوَیکُم 2)و لا تَجعَل فی قلوبِنا غِلّالِلَّذینَ آمَنوا

3)لا تَتَّخذوا عَدُوی و عدُوَکُم اولیاءَ 4)اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- این حدیث امام کاظم (ع)که« هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.»اشاره به چه موضوعی دارد؟ (تیزهوشان 94-93)

1)نهی از منکر 2)جهاد با ستمگران 3)تسلیم ظلم نشدن 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- روز سیزده آبان ماه به کدام یک از وظایف دینی ما مسلمانان اشاره دارد؟ (ت، ن آذربایجان غربی ،شرقی، اردبیل، زنجان 93-92و نمونه سمنان 94-93)

1)تولی 2)امر به معروف 3)تبری 4)نهی از منکر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- در «سوره فتح»به کدام یک از وظایف مهم دینی ما مسلمانان اشاره شده است؟ (نمونه شهرستان های تهران،سمنان، مازندران 93-92)

1)دوستی با دوستان خدا و تولی 2)دوستی با دوستان خدا و تبری

3)دشمنی با دشمنان خدا و تبری 4)دوستی با دشمنان خدا و تولی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- یکی از وظایف دینی ما مسلمانان «تولی»و«تبری»است. کدام یک از آیات زیر به این موضوع اشاره دارد؟

(نمونه شهر تهران و یزد 94-93)

1) مُحَمَّد رسولُ اللهِ و الَّذینَ مَعَه و اَشِداءُ الکُفارِ رُحماءَ بینَهُم 2)فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذرَّةٍ خَیراً یرَهُ و مَن یعمَل مثقالَ ذرَّةٍ شَراً یَره

3)اِنَّما یُریداللهِ لِیذهِب عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیت و یُطَهِّرکُم تَطهیرا 4)وَ مَن یقَاتِل فی سَبیلِ اللهِ فیقُتَل اَو یغلِب فَسَوفَ نُؤتِیهِ اَجراً عَظیماً

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

7- آموزگار به دانش آموزان خود می گوید: (همیشه در انجام کار خیر پیش قدم باشید و از دشمنان خدا دوری کنید)این سفارشهای او در دین اسلام به ترتیب چه نام دارند؟ (نمونه اردبیل 94-93)

1)تولی، تبری 2)امر به معروف، تبری 3)امر به معروف، نهی از منکر 4)تولی، نهی از منکر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- شعر زیر به کدام دستور دین اسلام اشاره دارد؟ (نمونه مازندران 94-93)

«مکن دوستی با زور آزمای همان نیز با مرد ناپاک رای»

1)امر به معروف 2)نهی از منکر 3)تولی 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- اصل تولی و تبری در اسلام به چه معناست؟ (نمونه گیلان 94-93،تیزهوشان و نمونه بوشهر، چهارمحال و سیستان 93-92)

1)دوستی با مومنان

2)دشمنی با کافران

3)بیزاری جستن از یاران خدا و دوست داشتن کافران ستمگر

4)باید مومنان خدا را که دوستان خدا هستند دوست بداریم و کافران ستمگر را که دشمنان خدا هستند دشمن بداریم.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- در کدام سوره قرآن به اصل«تولی و تبری»اشاره شده است؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)سوره کافرون 2)سوره زلزال 3)سوره فتح 4)سوره انبیاء

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- «ما باید مومنان خدا را که دوستان خدا هستند دوست بداریم»به این کار چه می گویند؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1)تبری 2)تولی 3)محبت به دیگران 4)گزینه«1»و«2»

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- با توجه به درس «شتربان با ایمان»چرا صفوان همه شترانش را فروخت؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)برای رهایی از کمک به ستمگر 2)برای رعایی از کمک به امام 3)برای رهایی از کمک به ماموران 4)برای رهایی از ظلم و ستم

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- تصویر مقابل نشان دهنده کدام یک از وظایف دینی ما مسلمانان است؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

صفحه 265

1)امر به معروف

2)نهی از منکر

3)تولی و تبری

4)روز دانش آموز

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی چه روزی به نام «روز ملی مبارزه با استکبار»نام گرفته است؟ (نمونه گلستان 94-93)

1)13آبان 2)12 بهمن 3)12 فروردین 4)22بهمن

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

15- مفهوم کدام گزینه با جمله زیر ارتباط دارد؟ (نمونه مازندران 94-93)

«هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.»

1)اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین در روز قدس 2)پشتیبانی از قیام مردم مسلمان بر علیه ظالمان

3)اعلام بیزاری و نفرت نسبت به اسراییل و آمریکا 4)حمایت از قیام مردم ایران در 22 بهمن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- کدام گزینه زیر به مفهوم«تبری»اشاره نمی کند؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

1)روز دانش آموز 2)رقابت کردن با ورزشکار اسرائیلی 3)نزول سوره کافرون 4)دشمنی با دوستان دشمن خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

17- معنی«تولی و تبری»به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا 2)دوستی با خدا، دشمنی با دشمنان خدا

3)دشمنی با دشمنان خدا، دوستی با دوستان خدا 4)دشمنی با دوستان خدا، دوستی با دشمنان خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

18- ما با راهپیمایی علیه آمریکا و رژیم عربستان در حمایت از مردم یمن به کدام یک از واجبات دینی خود عمل می کنیم؟

(نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)جهاد 2)امر به معروف 3)تولی 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

19- در ترجمه آیه 29سوره فتح«محمد رسول خدا و یارانش ،در برابر دشمنان کافر ، سرسخت و استوار و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند»جملاتی که زیر آنها خط کشیده شده به ترتیب اشاره دارد به: (نمونه اصفهان، چهارمحال 95-94)

1)تولی و تبری 2)تبری و تولی 3)تولی و تولی 4)تبری و تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20- پیام آیه « مُحَمَّد رسولُ اللهِ و الَّذینَ مَعَه و اَشِداءُ الکُفارِ رُحماءَ بینَهُم»چیست؟ (نمونه البرز، کرمانشاه و قزوین 95-94)

1)دوستی با دشمنان خدا، دشمنی با دوستان خدا 2)دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا

3)دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دوستان خدا 4)دوستی با دشمنان خدا، دشمنی با دشمنان خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

21- حضرت ابراهیم(ع)وقتی فهمید که سرپرست او بت پرست است از او بیزاری جست ، کدام وظیفه دینی را به جا آورد؟

(نمونه ایلام،لرستان،مرکزی و همدان 95-94)

1)تبری 2)نهی از منکر 3)امر به معروف 4)تولی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

22- حضرت ابراهیم(ع)وقتی فهمید که سرپرست او بت پرست است از او بیزاری جست .این رفتار حضرت ابراهیم(ع) مصداق کدام عمل است؟ (نمونه قم 95-94)

1)امر به معروف 2)تولی 3)نهی از منکر 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

23- جمله« هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.» اشاره به چه موضوعی دارد؟ (نمونه کردستان 95-94)

1)تولی 2)نهی از منکر 3)امر به معروف 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام صادق (ع) : داناترين مردم به خدا ، راضي ترين آنها است به تقديرات الهي .

درس ششم : سرور آزادگان

درس ششم : سرور آزادگان

ــــــــ

1- کدام گزینه صحیح نیست؟ (تیزهوشان 94-93)

1)دلیل قیام امام حسین(ع)اصلاح امت پیامبر(ص)بود.

2)دلیل قیام امام حسین(ع)نهی از منکر بود.

3)نتیجه قیام امام حسین(ع)ریشه کن شدن حکومت یزید بود.

4)نتیجه قیام امام حسین (ع)الگو شدن قیام امام حسین(ع)برای مردم بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

2- کدام یک از نتایج و آثار شهادت امام حسین(ع) نیست؟ (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه و خوزستان 93-92)

1)بیدار شدن مردم از خواب غفلت 2)ریشه کن شدن ظلم و فساد از حکومت

3)اصلاح امت پیامبراسلام(ص) 4)الگو شدن قیام امام حسین(ع) برای مردم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- این جمله در مورد کدام حکومت و توسط چه کسی بیان شده است؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

«وای بر اسلام که به حاکمی چون او گرفتار شده است.»

1)حکومت مامون- امام موسی کاظم(ع) 2)حکومت یزید- امام حسین (ع)

3)حکومت بنی امیه- امام علی (ع) 4)حکومت معویه- امام حسن(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- این سخن از کدام یک از امامان بزرگوار و با کدام واژه تکمیل می شود؟«همانا من برای ……….. قیام کردم.»

(تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)امام حسین (ع)- برپایی عدل 2)امام علی(ع)- امر به معروف 3)امام علی(ع)- اصلاح امت جدم 4)امام حسین(ع)- اصلاح امت جدم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- «پیام آور کربلا»لقب کیست؟ (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)امام حسین(ع) 2)امام سجاد(ع) 3)حضرت زینب(س) 4)حضرت ابوالفضل العباس(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- کدام یک از موارد زیر از اهداف قیام امام حسین(ع) نبود؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)اصلاح امت پیامبر(ص) 2)نهی از منکر 3)شهادت در راه خدا 4)امر به معروف

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- امام حسین (ع) چه هدفی از قیام خویش داشتند؟ (نمونه هرمزگان 94-93)

1)از بین بردن حکومت یزید 2)امر به معروف و نهی از منکر

3)اصلاح امت جدش و امر به معروف و نهی از منکر 4)رسیدن به حکومت عراق

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- حضرت امام حسین(ع) چه مواردی را به عنوان هدف قیام خود بیان فرمودند؟ (نمونه کرمان ،کهکیلویه، یزد 95-94)

1)از بین بردن حکومت یزیدیان و اصلاح یزید پرستان 2)اصلاح حکومت جد خود و امر به معروف و نهی از منکر

3)رسیدن به حکومت جامعه اسلامی و نهی از منکر 4)امر به معروف و انتقام جویی از قاتلان امام علی (ع)و امام حسن(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
امام کاظم (ع) : هر كه پدر و مادر را اندوهگين كند آنان را ناسپاسي كرده .

درس هفتم : سیمای خوبان

درس هفتم : سیمای خوبان

ــــــــــ

1-در کدام گزینه خداوند به معرفی الگوهای برتر پرداخته است؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

1) «مُحَمَّد رسولُ اللهِ و الَّذینَ مَعَه و اَشِداءُ الکُفارِ رُحماءَ بینَهُم» 2)« اِنَّما یُریداللهِ لِیذهِب عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیت و یُطَهِّرکُم تَطهیرا»

3)« وَ مَن یقَاتِل فی سَبیلِ اللهِ فیقُتَل اَو یغلِب فَسَوفَ نُؤتِیهِ اَجراً » 4)«یَرفَعِ اللهُ اَلَّذینَ آمنوا مِنکُم و الَّذینَ اوتُوا العِلمَ دَرَجاتِ»

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- خداوند متعال به ترتیب در کدام سوره و آیه اهل بیت را از هر گونه ناپاکی دور ساخته است؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)فتح، 29 2)انعام، 11 3)بقره،83 4)احزاب، 33

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- در آیه« اِنَّما یُریداللهِ لِیذهِب عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیت و یُطَهِّرکُم تَطهیرا»کدام یک از صفات اهل بیت بیان شده است؟

(تیزهوشان و نمونه هرمزگان 94-93)

1)مهربانی و بخشندگی 2)امانت داری

3)تسلیم در برابر خدا 4)معصومیت و طهارت

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- به امام نهم«جواد»می گفتند ،چون: (نمونه هرمزگان 94-93)

1)خدا را بسیار عبادت می کرد. 2)بسیار بخشنده بود. 3)علم بسیاری داشت. 4)امانت دار بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- آیه 33 سوره احزاب « اِنَّما یُریداللهِ لِیذهِب عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیت و یُطَهِّرکُم تَطهیرا»چه افرادی را معرفی می کند؟

(تیزهوشان و نمونه البرز 94-93)

1)پیامبران الهی و پیامبران برتر 2)انسان های نمونه و الگوهای برتر

3)دانشمندان اسلامی و جانشین پیامبر 4)انسان های مومن و جانشین پیامبر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- خداوند در آیه«33»سوره احزاب ، اراده کرده است که همه پلیدی ها و ناپاکی ها را از چه کسانی دور سازد؟ (نمونه زنجان 94-93)

1)پیامبران 2)اهل بیت 3)مظلومان 4)صادقین

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- داشتن رفتاری نیکو، گناه نکردن و نداشتن اشتباه مبارزه با ستمگران و… از ویژگی های چه کسانی است؟

(تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران ،سمنان و مازندران 93-92)

1)علمای دینی و صالحان 2)پیشوایان دینی و یاران پیامبر

3)اهل بیت و پیشوایان دینی 4)اهل بیت و علمای دین

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- وظیفه ما در برابر امامان …………….. است. (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)عبادت 2)اطاعت 3)بندگی 4)محبت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- کتاب«داستان راستان» اثر کیست؟ (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)پروین اعتصامی 2)مرتضی مطهری 3)محمدرضا رهگذر 4)مرتضی آوینی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- چرا خداوند در قرآن پیشوایان دینی را ستایش می کند؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)به دلیل رفتارهای پسندیده و خویشاوندی با پیامبر(ص) 2)به دلیل رفتارهای پسندیده و صفات نیک

3)به خاطر خویشاوندی با پیامبر(ص) 4)به خاطر خویشاوندی با پیامبر و صفات نیک

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

11- کدام یک از ویژگی های زیر درباره معرفی انسان های نمونه و الگوهای برتر در قرآن صدق نمی کند؟

(نمونه بوشهر، فارس و کرمان 94-93)

1)با دیگران بی اندازه شوخی می کردند. 2)هدیه های کم ارزش دیگران را می پذیرفتند.

3)بیماران را با سخنان دل گرم کننده امیدوار می کردند. 4)در سفرهایشان با همسفرانشان همکاری می کردند.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

12- کدام یک از امامان در مسافرت ها خویشاوندی اش را با پیامبر(ص)پنهان می کرد تا مبادا همسفران به زحمت بیفتند و او را از کار کردن بازدارند؟ (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)امام سجاد(ع) 2)امام محمد باقر(ع) 3)امام موسی کاظم(ع) 4)امام رضا(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- بهترین راه هدایت و راهنمایی مردم از نظر قرآن کریم چیست؟ (نمونه البرز و قزوین و کرمانشاه 95-94)

1)دعوت کردن به کارهای نیک 2)معرفی الگوهای برتر و انسان های نمونه

3)بازداشتن از کارهای ناپسند 4)پند و اندرز و موعظه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

14- کدام رفتار امام کاظم (ع) عشق و علاقه کارگران را به ایشان بیشتر کرد؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)شکر خداوند بعد از غذا 2)درخواست مشورت با کارگران

3)همنشینی در خوردن طعام 4)مورد خطاب قرار دادن آن ها با مهربانی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15- کدام حدیث یا پیام قرآنی درست بیان شده است؟ (نمونه قم 95-94)

1)قطع کردن سخن دیگری از کارهای شیطان است. 2)احترام به سالمندان احترام گذاشتن به پیامبران است.

3)هر کس در گوشی صحبت کند گویا به صورتش چنگ زده است. 4)خدا اراده کرده که همه پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

16- خداوند در کدام سوره اهل بیت را ستایش کرده است؟ (نمونه گیلان 95-94)

1)زلزال 2)احزاب 3)توبه 4)اخلاص

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
امام رضا (ع) : با سلطان و زمامدار با ترس و احتياط همراهي كن ، و با دوست با تواضع ، و با دشمن با احتياط ، و با مردم با روي خوش

درس هشتم : دوران غیبیت

درس هشتم : دوران غیبیت

ــــــــ

1- امام خمینی(ره) ضمن آگاهی کامل از احکام دینی و راهنمایی مردم به اداره امور سیاسی جامعه نیز می پرداختند. بنابراین ایشان یک ……. بودند. (تیزهوشان و نمونه کهکیلویه 93-92)

1)مرجع تقلید 2)اسلام شناس 3)مجتهد 4)ولی فقیه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورات …………… و شرایط…………….. به اداره امور جامعه می پردازد.

(نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)اجتماعی- دینی و سیاسی 2)دینی- فرهنگی و اقتصادی 3)دینی- سیاسی و اجتماعی 4)سیاسی- فرهنگی و اقتصادی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- دلیل اصلی پیروی مردم از امام خمینی(ره)چه بود؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)پذیرفتن امام خمینی(ره)به عنوان جانشین امام زمان(عج) 2)روحیه ضد استبدادی امام(ره)

3)مرجع تقلید بودن امام(ره) 4)بینش سیاسی و دینی امام(ره)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- ظهور حضرت مهدی(عج)به چه چیزی بستگی دارد؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان و کهکیلویه 93-92)

1)خواست خدا و آمادگی مردم 2)عدالت و نیکو کاری مردم 3)عالمان دینی و مراجع دینی 4)جانشینان امام زمان(عج)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- سخن مقابل از کدام بزرگوار است؟ (نمونه خوزستان 94-93)

«آخرین امام که نامش مهدی(عج)است با ظالمان مبارزه می کند و حکومت های ستمگر را از بین می برد.»

1)حضرت محمد(ص) 2)حضرت علی(ع) 3)حضرت کاظم(ع) 4)حضرت رضا(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- حضرت مهدی(عج) در دوران غیبت برای ارتباط خود با مردم …………. را برگزید. (تیزهوشان ونمونه خوزستان 93-92)

1)ولایت فقیه 2)مراجع تقلید 3)کتاب قرآن 4)چهار نفر از عالمان دینی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- این سخن از کیست؟«من به یاد همه شما هستم» (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)امام حسین(ع) 2)امام علی(ع) 3)امام مهدی(عج) 4)امام رضا(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- کدام یک از ویژگی های امام خمینی (ره) باعث شد که ایشان به عنوان ولی فقیه شناخته شوند؟ (نمونه بوشهر،فارس و کرمان 94-93)

1)به امور سیاسی آگاه بودن 2)عالم دینی و پرهیزکار بودن

3)به امور سیاسی و اجتماعی و دینی آگاه بودن 4)مرجع تقلید بودن

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- در زمان غیبت امام زمان (عج) رهبری مردم به عهده چه کسی است؟ (نمونه کرمانشاه 93-92)

1)مراجع تقلید دینی 2)کسی که خود را رهبر مسلمانان بنامد.

3)مرجع تقلیدی که به عنوان ولی فقیه شناخته شود. 4)همه موارد

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- در زمان حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان (عج) شناخته می شوند؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)چهار نفر از عالمان دینی 2)مراجع تقلید دینی 3)ولی فقیه 4)امامان جمعه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

11- ولی فقیه برای اداره امور جامعه باید چه شرایطی داشته باشد؟ (نمونه گیلان 95-94)

1)آگاهی به مسائل سیاسی 2)آگاهی به مسائل اجتماعی

3)آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی 4)آگاهی از دستورات دین اسلام

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام مهدی (عج) : سجده شكر از لازم ترين و واجب ترين مستحبات است .

درس نهم : آداب زندگی

درس نهم : آداب زندگی

ـــــــ

1- رعایت آداب معاشرت نشانه چیست؟ (نمونه دولتی خوزستان 94-93)

1)احترام به بزرگ ترها 2)مسخره کردن دیگران 3)قطع کردن سخن دیگران 4)بی احترامی به بزرگترها

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- کدام یک از موارد زیر جزء آداب معاشرت محسوب نمی شود؟ (نمونه البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان،مرکزی و همدان 94-93)

1)قطع نکردن سخن دیگران 2)احترام به بزرگترها

3)در گوشی صحبت کردن 4)با مردم به نیکی سخن گفتن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- این سخن از کیست؟«خداوند کسی را که با ترش رویی با دیگران دیدار کند دشمن می دارد»

(نمونه دولتی سمنان 93-92)

1)امام علی (ع) 2)امام موسی کاظم(ع) 3)امام رضا(ع) 4)پیامبر اکرم(ص)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- کدام گزینه صحیح نیست؟ (نمونه 96-95)

1)حجاب مانند نماز یکی از واجبات دین است.

2)شکرانه سلامتی کمک به افراد ضعیف و ناتوان است.

3)بسیاری از گناهان مردم بخاطر از یاد بردن قیامت است.

4)رعایت آداب معاشرت نشان دهنده بی احترامی است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات آداب معاشرت پیامبر اکرم(ص) نمی باشد؟ (نمونه 96-95)

1)دیگران به او سلام می کردند. 2)همیشه لبخند بر لب داشت.

3)در کنار مردم می نشست. 4)خوش رو و خوش اخلاق بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- به رفتارهایی که ما به هنگام روبرو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آن ها انجام می دهیم ،چه می گویند؟ (نمونه 96-95)

1)امر به معروف 2)نهی از منکر 3)آداب معاشرت 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- عمل کردن به دستورات قرآن درباره آداب معاشرت سبب کدام یک از موارد زیر می شود؟ (نمونه 96-95)

1)نیروی ایمان 2)نیروی عمل به دین 3)افزایش مهربانی و صمیمیت 4)حفظ متانت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- معنی آیه زیر مربوط به کدام موارد زیر است؟ (نمونه 96-95)

«اِنَّما المؤمنون اِخوة»

1)پس بین برادرانتان را اصلاح کنید. 2)مومنان برادر یکدیگرند.

3)تقوا پیشه کنید. 4)همدیگر را مسخره نکنید.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- منظور از «اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّن»چیست؟ (نمونه 96-95)

1)برخی گمان ها گناه است. 2)از گمان های زیاد بپرهیزید. 3)برخی گمان ها درست است. 4)گمان، کار ناپسندی است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- از موارد زیر کدام ناپسند می باشد؟ (نمونه 96-95)

1)پشت سر کسی حرف بزنیم. 2)در سلام کردن پیشی بگیریم. 3)دیگران را مسخره نکنیم. 4)در گوشی صحبت نکنیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

11- منظور از آیه (آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟)چیست؟ (نمونه 96-95)

1)تهمت نزنیم 2)غیبت نکنیم. 3)دروغ نگوییم. 4)تقوا داشته باشیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- معنی آیه (یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا لا یَسخَر قَومٌ مِن قَوم)چیست؟ (نمونه 96-95)

1)ای کسانی که ایمان آورده اید گروهی(از شما)به گروه دیگر دروغ نگویید.

2) ای کسانی که ایمان آورده اید گروهی(از شما)گروه دیگر را مسخره نکند.

3)ای مومنان بین همدیگر را اصلاح کنید.

4)ای ایمان آورندگان شما با هم برادرید.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- خداوند در قرآن از چه کسانی خواسته یکدیگر را مسخره نکنند؟ (نمونه 96-95)

1)زنان 2)کودکان 3)مردان 4)زنان و مردان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

14- کدام آیه در مورد غیبت کردن پشت سر مومنان می باشد؟ (نمونه 96-95)

1) اِنَّما المؤمنون اِخوة 2)لا یَسخَر قَومٌ مِن قوم 3)اَیحِبُ اَحَدَکُم 4)و لا یَقتَب بَعضُکُم بَعضاً

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

15- کدام مورد درباره (یکدیگر را با لقب بد صدا نزنید)می باشد؟ (نمونه 96-95)

1)و لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم 2)اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِ 3)و لا تَجَسَّسوا 4)وَ لا تنابَزو بالالقاب

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

16- اگر ببینید کسی دوستتان را مسخره می کند چه می کنید؟ (نمونه 96-95)

1)با او قهر می کنیم. 2)او را مسخره می کنیم.

3)سر او داد می کشیم. 4)به آرامی و در خلوت به او تذکر می دهیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام جواد (ع) : مرگ آدمي به سبب گناهان ، بيشتر است از مرگش به واسطه اجل ، و زندگي و ادامه حياتش به سبب نيكوكاري ، بيشتر است از حياتش به واسطه عمر طبيعي .

درس دهم : راه تندرستی

درس دهم : راه تندرستی

ــــــ

1- عبارت«قوّ عَلی خدِمَتِکَ جَوارحی»با کدام یک از بیت های زیر تناسب کم تری دارد؟ (تیزهوشان 96-95)

1)ز نیرو بود مرد را راستی / ز سستی کژی زاید و کاستی 2)نزن بر سر ناتوان دست زور / که روزی در افتی به پایش چو مور 3)دو ست آن باشد که گیرد دست دوست/ در پریشان حالی و درماندگی

4)ای شکم خیره به نانی بساز / تا نکنی پشت به خدمت دو تا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

2- داستان زیر با کدام یک از عبارت های شریف قرآنی و یا احادیثی که در گزینه آمده است تناسب کم تری دارد؟ (تیزهوشان 95-94)

«علی ابن ابی طالب(ع) از خانه بیرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و باغستان ها که با کار کردن در آن جاها آشنا بود می رفت. ضمنا باری نیز به همراه داشت. شخصی پرسید:یا علی!چه چیز همراه داری ؟علی(ع)فرمود:درخت خرما!ان شاءالله » (داستان راستان/ نوشته استاد شهید مطهری/ جلد اول داستان شماره 46)

1)وَ اَن لَیسَ لِلّاِنسانِ الّا ما سَعی 2)و علی رَبِّهِم یَتَوکَّلونَ

3) قوّ عَلی خدِمَتِکَ جَوارحی 4)و هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- این سخن از کیست؟«مومن قوی و نیرومند بهتر از مومن ضعیف و ناتوان است.» (ت،ن شهرستان های تهران،مازندران و مرکزی 93-92)

1)پیامبر اکرم(ص) 2)امام علی(ع) 3)امام صادق(ع) 4)امام حسین (ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- به نظر حضرت علی(ع) شکرانه سلامتی چیست؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

1)خدمت در راه خدا 2)خدمت به مردم 3)حفظ سلامتی 4)حفظ توانایی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- حدیث مقابل از کدام بزرگوار است؟« قوّ عَلی خدِمَتِکَ جَوارحی» (نمونه هرمزگان 94-93)

1)حضرت محمد(ص) 2)امام سجاد(ع) 3)امام علی (ع) 4)امام موسی کاظم(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- کدام دسته از ورزش های زیر ورزش هایی می باشند که پیشوایان دینی ما سفارش کرده اند؟ (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 94-93)

1)تیراندازی،ماهیگیری،اسب سواری،فوتبال 2)تیراندازی،شنا،اسب سواری،کشتی

3)دو میدانی،شنا،اسب سواری،شطرنج 4)ماهی گیری،شنا،شطرنج،دو میدانی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- در دین اسلام ……………. نکوهش شده و به مسلمانان توصیه شده است تا بر…………….. خود بیفزایند.

(نمونه کردستان 94-93)

1)ضعف و ناتوانی، توانمندی 2)توانمندی،قدرت 3)ضعف و تنبلی، قدرت 4)سلامتی،توانمندی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8- این سخن گوهربار از کدام شخصیت است؟«دو نعمت است که ارزش آن ها در نزد مردم ناشناخته است:سلامتی و امنیت»

(نمونه اردبیل 94-93)

1)امام سجاد(ع) 2)پیامبر اسلام(ص) 3)حضرت علی(ع) 4)امام حسین(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- بیت روبرو مربوط به کدام موضوع می باشد؟«شکرانه بازوی توانا / بگرفتن دست ناتوان است» (تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)دوست داشتن ناتوانان 2)ورزش کردن با ناتوانان 3)خدمت به اعضای بدن 4)کمک به افراد ضعیف و ناتوان جامعه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- از نظر پیامبر اکرم(ص)دو نعمتی که ارزش آن ها در نزد مردم ناشناخته است کدامند؟ (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)قدرت بدنی و سلامتی 2)سلامتی و زیبایی 3)دوستان خوب و قدرت بدنی 4)سلامتی و امنیت

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- در دین اسلام کدام مورد نکوهش شده است؟ (نمونه البرز،کرمانشاه و قزوین 95-94)

1)زود خوابیدن 2)سستی و تنبلی 3)تغذیه و خواب مناسب 4)صبحانه خوردن

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- عبارت« قوّ عَلی خدِمَتِکَ جَوارحی»کدام خواسته انسان از خدا را بیان می کند؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 95-94)

1)توانایی اعضای بدن برای خدمت به خانواده 2)توانایی اعضای بدن برای خدمت در راه خدا

3)توانایی اعضای بدن برای قوی تر شدن اعضا 4)توانایی اعضای بدن برای قوی تر شدن جوارح

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- این دعای زیبا از کدام امام بزرگوار می باشد؟ (نمونه گیلان 95-94)

«خدایا به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده»

1)امام هادی(ع) 2)امام صادق(ع) 3)امام کاظم(ع) 4)امام علی(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام هادی (ع) : نادان ، اسير زبان خويش است .

درس سیزدهم : عید مسلمانان

درس سیزدهم : عید مسلمانان

ـــــــــ

1- در کدام گزینه مراحل زیارت خانه خدا به ترتیب ذکر شده است؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی،خوزستان و کرمان 93-92 و نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)پوشیدن لباس اِحرام،پیمودن فاصله دو کوه صفا و مروه، خواندن نماز، قربانی کردن گوسفند

2)پوشیدن لباس احرام، خواندن نماز، طواف خانه خدا، پیمودن فاصله دو کوه صفا و مروه

3) پیمودن فاصله دو کوه صفا و مروه، قربانی کردن گوسفند، پوشیدن لباس اِحرام، خواندن نماز

4) پوشیدن لباس اِحرام، طواف خانه خدا، خواندن نماز، پیمودن فاصله دو کوه صفا و مروه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- کدام گزینه با توجه به معنی داده شده صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)«و لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم»(از یکدیگر عیب جویی نکنید) 2)«الرَّحمن علَّمَ القرآن»(خدای بخشنده قرآن را یاد کرد)

3)«و الله رئوف بالعیباد«(خدا به همه چیز داناست) 4)«الله خالِقُ کلِّ شیء»(خدا آفریننده همه چیز است)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- حاجیان با لباس سفید احرام ………… بار به دور خانه خدا طواف می کنند. به عید پس از پایان یافتن حج ……….. و به عید پس از پایان یافتن ماه رمضان ………….. می گوییم. (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل،زنجان 93-92)

1)هفت، عید قربان، عید فطر 2)هفده،عید قربان،عید فطر 3)هشت،عید فطر،عید قربان 4)هفتادودو،عید فطر،عید قربان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- در روز عید فطر و عید قربان ما مسلمانان چه اعمالی را انجام می دهیم؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)زکات دادن،دعا کردن،قرآن خواندن 2)غسل کردن، نماز عید خواندن، دعا کردن

3)زکات دادن، قربانی کردن، نماز عید خواندن 4)غسل کردن، قربانی کردن، نماز عید خواندن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- مسلمانانی که برای زیارت خانه خدا به مکه می روند پیش از ورود به مکه و مسجد الحرام چه کاری را انجام می دهند؟

(تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)لباس احرام می پوشند و هنگام ورود به مسجد الحرام با لباس عادی وارد مسجدالحرام می شوند.

2)لباس احرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مسجد الحرام می شوند.

3)با لباس عادی وارد مکه می شوند و هنگام ورود به مسجدالحرام لباس احرام می پوشند.

4)دور خانه خدا هفت دور طواف می کنند و به سمت کعبه نماز می خوانند.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- جملات زیر سخنانی از پیامبر اکرم(ص) است. در کدام یک از آن ها به ویژگی عید مسلمانان اشاره بهتری شده است؟

(نمونه مازندران 94-93)

1)یکدیگر را ببخشید تا کینه ها از بین برود و برای یکدیگر هدیه بفرستید تا محبت ها زیاد شود.

2)بهترین اعمال نزد خدا شادمانی ای است که به مومنی برسانی و گرسنگی او را بر طرف سازی.

3)بهترین اقسام ایمان آن است که بدانی هر جا که هستی خدا با توست.

4)وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- در پایان ماه رمضان ،عید ………….. فرا می رسد مسلمانان در آن روز به عنوان ……….پولی به نیازمندان می دهند.

(نمونه گلستان 94-93)

1)فطر،خمس 2)فطر،زکات 3)غدیر،خمس 4)غدیر،زکات

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- زائران خانه خدا چه زمانی لباس احرام می پوشند؟ (نمونه کردستان 94-93)

1)قبل از ورود به مدینه 2)بعد از ورود به مدینه 3)بعد از ورود به مکه 4)قبل از ورود به مکه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- کدام گزینه صحیح نیست؟ (تیزهوشان و نمونه لرستان و همدان 93-92)

1)یزید، پسر معاویه بن ابوسفیان، چندان به نماز اهمیت نمی داد و احکام دینی را رعایت نمی کرد.

2)حاجیان با لباس احرام در مسجدالحرام طواف می کنند و روز عید فطر قربانی می کنند.

3)برخی افراد برای تفریح دیگران را مسخره می کنند.

4)لقب امام نهم جواد(ع) و لقب امام دهم هادی(ع) است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- کدام گزینه از عید های بزرگ دینی مسلمانان جهان است؟ (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)عید قربان،عید غدیر 2)عید غدیر ، عید فطر 3)عید فطر،عید قربان 4)عید نوروز، عید غدیر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- کدام یک از گزینه های زیر درباره اعمال حج صحیح است؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)قبل از ورود به شهر مکه لباس احرام بپوشیم و با لباسی یکسان وارد مسجدالنبی شویم.

2)دور خانه خدا هشت دور طواف کنیم و به سمت کعبه نماز بخوانیم.

3)روز عید فطر به فرمان خدا گوسفندی قربانی کنیم.

4)پیش از ورود به مکه لباس احرام بپوشیم و با لباسی یکسان وارد مسجدالحرام شویم.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- کدام یک از اعمال زیر جز وظایف حاجیان در هنگام حج نمی باشد؟ (نمونه خراسان رضوی 94-93و ت،ن قم 93-92)

1)طواف خانه خدا 2)پوشیدن لباس احرام 3)زیارت حرم رسول خدا 4)سعی بین صفا و مروه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13- کدام عید مسلمانان در پایان ماه مبارک رمضان برگزار می شود؟ (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)مبعث 2)قربان 3)فطر 4)غدیر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- با توجه به مفهوم کدام گزینه صحیح صحیح است؟ (نمونه شهر تهران 95-94)

1)در رکعت دوم نماز جمعه قنوت بعد از رکوع خوانده می شود.

2)در مسیر بیشتر از 22 کیلومتر نمازهای یومیه شکسته خوانده می شود.

3)حاجیان پس از پیمودن (7بار)بین صفا و مروه به سوی کعبه نماز می خوانند.

4)در مسجدالحرام ،مسجدالنبی،مسجد جامع و مسجد جمکران می توانیم نماز را کامل بخوانیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

15- کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال واجب حاجیان در هنگام حج نیست؟ (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)قربانی کردن گوسفند 2)پوشیدن لباس احرام 3)زیارت مرقد پیامبر اکرم(ص) 4)طواف خانه کعبه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی و سیستان 95-94)

1)همسر وحید به پدر بزرگ وحید محرم است.

2)لقب امام هفتم کاظم(ع) و لقب امام دهم هادی(ع) است.

3)حاجیان پس از هفت بار طواف دور خانه کعبه پشت مقام اسماعیل (ع) دو رکعت نماز می خوانند.

4)مسافر می تواند نمازش را در مسجدالحرام کامل بخواند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

17- در مراسم حج به ترتیب چند بار طواف خانه خدا و چند بار طی نمودن فاصله بین دو کوه صفا و مروه صورت می گیرد؟

(نمونه کردستان 95-94)

1)هشت،هفت 2)هشت،هشت 3)هفت،هفت 4)هفت،هشت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام عسکری (ع) : تمام پليديها در خانه اي قرار داده شده و كليد آن دروغگويي است .

درس چهاردهم : راز موفقیت

درس چهاردهم : راز موفقیت

ــــــــ

1- کدام گزینه «امر به معروف»محسوب می شود؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)در کار دیگران تجسس نکنید. 2)به نماز نگو کار دارم به کار بگو وقت نماز است.

3)مدرسه خانه دوم ما است ،در حفظ و نگهداری آن بکوشیم. 4)در خیابان زباله نریزید.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

2- کدام جمله «نهی از منکر»محسوب می شود؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1) به نماز نگو کار دارم به کار بگو وقت نماز است. 2)خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته باشند.

3)به دیگران در کارهایشان کمک کنید. 4)در حفظ زیبایی مدرسه کوشا باشید.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

3- بیان«اهمیت نماز»در کدام گزینه «نهی از منکر»می باشد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)اول نماز ،بعد کار 2)نماز را اول وقت بخوانید.

3)نماز ستون دین است. 4) به نماز نگو کار دارم به کار بگو وقت نماز است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- «به هنگام(امر به معروف)و (نهی ازمنکر) باید همچون آینه باشیم»با توجه به این جمله و داستان زیر کدام کار فاطمه با این جمله تناسب بیشتری دارد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

«مریم و فاطمه با هم دوست هستند، فاطمه متوجه می شود که مریم پشت سر یکی از همکلاسی هایش بدگویی می کند.»

1)فاطمه در حضور هم کلاسی ها به مدیر تذکر می دهد.

2)فاطمه رفتار مریم را برای پدر مریم تعریف می کند، او می خواهد تا مریم را تنبیه کند.

3)وقتی کسی نیست به مریم تذکر می دهد.

4)با او صحبت نکند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- در آیه «104»سوره آل عمران «وَلتَکُن مِنکُم اُمُّهُ یَدعُونَ اِلَی الخَیرِ و یَامُرونَ بِالمَعروف و …»معنی کلمه «الخَیر»چیست؟

(شبیه سازی شده 96-95)

1)خوب 2)نیکی 3)دیگران 4)زشتی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- در آیه«104»سوره آل عمران بر کدام گزینه تاکید بیشتری شده است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)امر به معروف 2)نهی از منکر 3)تولی 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

7- در آیه «104»سوره آل عمران کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند چگونه معرفی شده اند؟

(شبیه سازی شده 96-95)

1)مسلمانان 2)مومنان 3)رستگاران 4)نیکوکاران

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- کدام گزینه معنای آیه «104»سوره آل عمران را کامل می کند ؟ (شبیه سازی شده 96-95)

«باید از میان شما جمعی باشند که…………… را به………………. دعوت کنند و آن ها را به کارهای ………..فرا بخوانند. و از ………….دارند. آن ها همان رستگارانند.»

1)خوب- نیکی- دیگران- زشتی ها 2)دیگران – نیکی- زشتی ها- خوب

3)دیگران – نیکی- خوب- زشتی ها 4)زشتی ها – دیگران- نیکی- خود

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- کدام مورد مربوط به معنای امر به معروف می باشد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)دوستی با دوستان خدا 2)باز داشتن از کارهای ناپسند

3)دعوت به کارهای نیک 4)دشمنی با دشمنان خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- برای دعوت به کارهای نیک و بازداشتن از کار بد کدام موارد زیر را باید انجام دهیم؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)تولی و تبری 2)تولی و امر به معروف

3)امر به معروف و نهی از منکر 4)تبری و نهی از منکر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- این سخن از کیست؟ «اگر امر به معروف هم می خواهی بکنی خیلی آهسته مثل آینه باش» (شبیه سازی شده 96-95)

1)استاد حسن زاده آملی 2)استاد طباطبایی 3)آیت الله خامنه ای 4)آیت الله مطهری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

12- برای دعوت کردن به کار نیک چه چیزهایی را باید رعایت کنیم؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)بدون زور و اجبار از آن ها بخواهیم. 2)با لحن تند به آن ها تذکر دهیم.

3)در حضور جمع به آن ها گوش زد کنیم. 4)در کار آن ها تجسس کنیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- «بازداشتن از کارهای بد»مربوط به کدام گزینه های زیر می باشد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)امر به معروف 2)تولی و تبری 3)نهی از منکر 4)امر به معروف و نهی از منکر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14-«دعوت کردن به کارهای نیک»مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)تولی و تبری 2)امر به معروف 3)نهی از منکر 4)امر به معروف و نهی از منکر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15- جمله«با مردم به نیکی سخن بگوئید.»مربوط به کدام گزینه زیر می باشد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)امر به معروف 2)نهی از منکر 3)تولی 4)تبری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

16- «به نماز نگو کار دارم»مفهوم کدام گزینه های زیر است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)امر به معروف 2)نهی از منکر

3)دوستی با دوستان خدا 4)دشمنی با دشمنان خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

17- کدام یک از موارد زیر نهی از منکر می باشد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)به نماز نگو کار دارم. 2)خوش قول و خوش رفتار باشید.

3)مدرسه را تمیز نگه داریم. 4)با دیگران مهربان باشید.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

18- کدام یک از موارد زیر امر به معروف می باشد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)به سالمندان احترام بگذاریم. 2)در کار دیگران تجسس نکنید.

3)به نماز نگو کار دارم. 4)به درختان آسیب نزنید.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- رعایت کدام یک از موارد زیر برای نهی از منکر لازم است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)در جمع به فرد تذکر بدهیم. 2)با لحن تند به او یادآوری کنیم.

3)با مهربانی و در جای خلوت با او صحبت کنیم. 4)با اجبار و زور از او بخواهیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

20- اگر کسی خطایی کند شما چه می کنید؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)فورا و در هر شرایطی به او تذکر می دهیم. 2)عصبانی می شویم و به او پرخاش می کنیم.

3)با اخم و ناراحتی با او قهر می کنیم. 4)صبر می کنیم و در یک محیط خلوت به آرامی به او تذکر می دهیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

21- پیام عبارت قرآنی«و اَن لَیسَ لِلانسانِ ما سعی»چیست؟ (تیزهوشان 94-93)

1)بهترین برنامه ریزی با تلاش شکل می گیرد. 2)هر انسانی متناسب با برنامه ریزی و تلاش خود به هدفش می رسد. 3)در برنامه ریزی انسان به تلاش زیاد نیاز دارد. 4)انسان با تلاش برای رسیدن به هدفش از هر وسیله ای باید استفاده نماید.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

22- بیت«نابرده رنج گنج میسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»به معنی کدام یک از آیات زیر نزدیک است؟

(تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،اردبیل،چهارمحال،زنجان،لرستان و همدان 93-92)

1) و اَن لَیسَ لِلانسانِ ما سعی 2)قَو عَلی خِدمَتِکَ جَوارِحی

3)لَو کانَ فِیهِمااِلهةٌ اِلّا اللهُ لَفسدنا 4)فَمن یَعمَل مِثقالَ ذرَّةٍ خَیراً یَرهُ

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

23- شرایط لازم و کافی برای موفقیت چیست؟ (تیزهوشان ونمونه شهرستان های تهران،سمنان و مازندران 93-92)

1)برنامه ریزی و نظم و تلاش 2)نظم و تلاش 3)تلاش و کوشش و نظم 4)کوشش و برنامه ریزی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

24- عبارت«برای انسان جز آن چه تلاش کرده هیچ نصیب و بهره ای نیست»ترجمه کدام آیه شریفه است؟ (ت و ن کردستان 93-92)

1)کُلُّ امری بِما کُسَبَ رَهینٌ 2) و اَن لَیسَ لِلانسانِ ما سعی

3)وَ جاءَت کُلُّ نَفسٍ مَعَها 4)و بَشِّرِ الّذینَ امَنوا و عَمِلوا الصّالحاتِ انَّ لَهم جنّات

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

25- حضرت علی (ع) مسلمانان را برای رسیدن به چه چیزی سفارش نموده است؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)پشتکار و مداومت 2)رعایت نظم 3)تمرین و ممارست 4)تفکر و توکل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

26- ضرب المثل«عاقبت جوینده یابنده است»به مفهوم کدام یک از گزینه های زیر نزدیک است؟ (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1) و اَن لَیسَ لِلانسانِ ما سعی 2)قُل سیروا فِی الارض

3) قَو عَلی خِدمَتِکَ جَوارِحی 4)لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلون

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

27- کدام یک از مثل های زیر به مفهوم آیه « و اَن لَیسَ لِلانسانِ ما سعی»اشاره ندارد؟ (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)بخور تا توانی به بازوی خویش 2)جوینده یابنده است

3)گر صبر کنی زغوره حلوا سازی 4)نابرده رنج گنج میسر نمی شود

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

28- کدام بیت به مفهوم آیه « و اَن لَیسَ لِلانسانِ ما سعی»اشاره دارد؟

(نمونه ایلام،البرز،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان،مرکزی و همدان 94-93)

1)هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی

2)نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

3)شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است

4)تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

29- عبارت«عاقبت جوینده یابنده است.»به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟ (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)تلاش و کوشش 2)نظم و برنامه ریزی 3)انجام کارها 4)انتخاب هدف

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

30- عبارت«نابرده رنج گنج میسر نمی شود»به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟ (نمونه بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان 95-94)

1)نظم و برنامه ریزی 2)تلاش و کوشش 3)انتخاب هدف 4)یافتن گنج

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

31- کدام گزینه با بیت «ز کوشش به هر چیز خواهی رسید به هر چیز خواهی کماهی رسید»ارتباط دارد؟

(نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)اوصیکُم ………….. وَ نَظمِ اَمرِکُم 2)اِنّا کُلِّ شیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ

3)و قولوا لِنّاسِ حُسنَاً 4)قُل سیروا فِی الارضِ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

32- تلاش و کوشش گرچه اهمیت زیادی دارد ولی در صورتی موفقیت به دنبال دارد که با ………….. همراه باشد.

(نمونه زنجان 95-94)

1)نظم و ترتیب 2)برنامه ریزی 3)نظم و برنامه ریزی 4)امیدواری و برنامه ریزی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

33- بیت«نابرده رنج گنج میسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»با کدام آیه ارتباط معنایی دارد؟

(نمونه گلستان 95-94)

1) قَو عَلی خِدمَتِکَ جَوارِحی 2) اِنّا کُلِّ شیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ

3) کُلُّ امری بِما کُسَبَ رَهینٌ 4) و اَن لَیسَ لِلانسانِ ما سعی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام هادی (ع) : افسوس كوتاهي كارهاي گذشته را با تلاش در آينده جبران كنيد .

درس شانزدهم : زیارت

درس شانزدهم : زیارت

ـــــــ

1- حضرت معصومه(س) به ترتیب دختر،خواهر وعمه کدام یک از امامان می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)امام موسی کاظم(ع)،امام رضا(ع)،امام جواد(ع) 2)امام موسی کاظم(ع)،امام جواد(ع)،امام رضا(ع)

3)امام رضا(ع)،امام جواد(ع)،امام موسی کاظم(ع) 4)امام جواد(ع)،امام رضا(ع)،امام موسی کاظم(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- حضرت عبدالعظیم حسنی از شاگردان و یاران کدام امام در دوران زندگی خود نبوده است؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)امام جواد(ع) 2)امام رضا(ع) 3)امام هادی(ع) 4)امام علی (ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- چرا دختر امام موسی کاظم(ع)یعنی حضرت فاطمه(س) به معصومه مشهور بوده است؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)بخاطر این که ایشان در نوجوانی با بسیاری از احکام و مسائل دینی آشنا بودند.

2)بخاطر این که ایشان یکی از زنان دانشمند و پرهیزگار در زمان خود بودند.

3)بخاطر دوری ایشان از کارهای زشت و گناهان.

4)بخاطر اینکه ایشان در این مسیر طولانی و دشوار بیمار شدند و در شهر قم از دنیا از دنیا رفتند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- نام شاهچراغ چیست و فرزند کدام امام بزرگوار می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)احمد،امام جعفر(ع) 2)احمد،امام کاظم(ع) 3)محمد،امام جعفر(ع) 4)محمد،امام کاظم(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- «معصومه »به چه معناست؟ (نمونه یزد 94-93)

1)پاک کننده انسان های گناه کار 2)پاک کننده انسان از بدی ها

3)هدایت کننده انسان بسوی پاکی ها 4)پاک و پاکیزه از بدی ها و گناهان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از نوادگان کدام یک از ائمه (ع) بوده است؟ (نمونه یزد 94-93)

1)امام حسن مجتبی(ع) 2)امام جواد(ع) 3)امام هادی(ع) 4)امام حسن عسکری(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

7- در شهر قم حرم مطهر کدام امام زاده قرار دارد؟ (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)حضرت شاهچراغ 2)حضرت معصومه(س) 3)حضرت عبدالعظیم حسنی 4)امام زاده احمد

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- کدام مورد زیر صحیح نمی باشد؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)حضرت معصومه(س) دختر امام موسی کاظم(ع) است. 2)احمد ابن موسی(شاهچراغ)در شیراز برادر امام رضا(ع)است.

3)حضرت معصومه(س)خواهر امام رضا(ع)و عمه امام جواد(ع) هستند. 4)حضرت معصومه(س) از شهر مکه عازم خراسان و در شهر قم از دنیا رفتند.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- حضرت عبدالعظیم حسنی از شاگردان کدام امام نبودند؟ (نمونه قم 94-93)

1)امام رضا(ع) 2)امام محمد تقی(ع) 3)امام علی النقی(ع) 4)امام موسی کاظم(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- کدام یک از نام های زیر به معنی «پاک و پاکیزه از بدی ها»می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)فاطمه 2)محدثه 3)مرضیه 4)معصومه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام جواد (ع) : سه خصلت دوستي را جلب مي كند : انصاف ، همراهي و همدلي در هنگام سختي و ناملايمات ، پاك دلي و خيرخواهي نسبت به ديگران .

درس هفدهم : دانش آموز نمونه

درس هفدهم : دانش آموز نمونه

ـــــــــ

1- بزرگان و دانشمندان در چه دورانی از زندگی از وقت خود به خوبی استفاده می کردند؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)کودکی و نوجوانی 2)نوجوانی و جوانی 3)جوانی و میان سالی 4)میان سالی و پیری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- امام علی(ع)درباره ارزش و فرصت چه فرموده اند؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند؛از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

2)فرصت ها مانند تکه های ابر در آسمان هستند.

3)فرصت ها مانند آب روان در جویبارها می گذرند.

4)فرصت ها را غنیمت بشمارید.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

3- کدام یک از موارد زیر به استفاده صحیح از فرصت ها اشاره ندارد؟ (تیزهوشان و نمونه بوشهر،فارس،کرمان 94-93)

1)مطالعه و علم آموزی کردن 2)برنامه ریزی کردن 3)تنبلی و سستی کردن 4)صرفه جویی کردن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- این سخن از کیست ؟«فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند از فرصت ها به خوبی استفاده کنید»

(تیزهوشان و نمونه سیستان وگیلان 93-92)

1)حضرت محمد(ص) 2)امام حسین(ع) 3)امام علی(ع) 4)امام کاظم(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- حضرت علی(ع) فرصت ها را به چه تشبیه کرده است؟ (نمونه خوزستان 94-93)

1)ابر 2)باد 3)خورشید 4)باران

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- حضرت علی (ع) درباره فرصت های زندگی چه می فرماید؟ (نمونه کردستان 94-93)

1)به سرعت ابر می گذرد. 2)از آن ها به خوبی استفاده کنیم. 3)فرصت ها اساس زندگی هستند. 4)1 و 2 درست است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- از نظر امام سجاد(ع) انجام چه کاری برای حفظ احترام معلم لازم است؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 95-94)

1)در حضور معلم با یکدیگر سخن نگوییم. 2)به خوبی به سخنان معلم گوش فرا دهیم.

3)سوالات خود را به موقع مطرح کنیم. 4)موارد1 و 2

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- کدام گزینه از ویژگی های دانش آموز نمونه نیست؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)پاسخگوی سوال های دانش آموزان است. 2)به اولیای مدرسه و دوستان خود احترام می گذارد.

3)در کارهای گروهی به تنهایی کارها را انجام می دهد. 4)هر چیز را به جا و صحیح استفاده می کند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- این حدیث از کیست؟ (نمونه قم 95-94)

«حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترامش را نگاه داری، در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنانش گوش فرا دهی.»

1)پیامبر اکرم(ص) 2)امام علی(ع) 3)امام حسین(ع) 4)امام سجاد (ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- بنا به فرموده امام سجاد (ع) حق کسی که به تو علم آموخته کدام مورد نیست؟ (نمونه کردستان 95-94)

1)در حضور او با دیگران سخن نگوییم. 2)به سخنانش خوب گوش دهیم.

3)احترامش را نگه داریم. 4)همه سخنانش را قبول کنیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- این سخن از کیست؟«فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرد.» (نمونه کردستان 95-94)

1)امام کاظم(ع) 2)امام سجاد(ع) 3)امام علی (ع) 4)امام حسن(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام مهدی (عج) : هر گاه خداوند به ما اجازه دهد كه سخن بگوييم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعيف شده و از ميان شما خواهد رفت .

مجموعه سوالات تلفیقی و ترکیبی از کل کتاب

مجموعه سوالات تلفیقی و ترکیبی از کل کتاب

ــــــ

1- کدام گزینه در مورد «توحید» نادرست است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)یکی از ارکان فروع دین ما می باشد. 2)یعنی خداوند یکتاست.

3)جز خداوند یکتا خدایی نیست. 4)یکی از ارکان فروع دین است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- معنی کلمه«کُفُواً»در آیه«وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»چیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)یگانگی 2)همتا و همانند 3)بی نیاز 4)مهربان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- عبارت«نسیم روح افزا»در درس به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)مهربانی 2)یگانگی 3)رحمت 4)دانایی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- با توجه به تن کتاب درسی کدام گزینه نشان دهنده صفت دانایی و توانایی خداوند نیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)صخره های سترگ 2)بادهای باران زا 3)دریاهای پهناور 4)رودهای جاری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- عبارت قرآنی «الحَمدُ لِلهِ رَبِّ العالَمینَ»به کدام گزینه اشاره دارد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)یکتایی خداوند 2)رحمت آسمانی خداوند

3)سپاس و ستایش خداوند 4)توانایی خداوند

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- بادهای باران زا گواه کدام صفت خداوند است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)دانایی 2)توانایی 3)رحمت آسمانی 4)مهربانی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- کدام گزینه به معنای «بی نیاز»است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)صمد 2)کُفُواً 3)احد 4)یُولَد

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8- معنای دو عبارت«لَم یَلِد»و«لَم یولَد»به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)فرزندی ندارد- فرزند کسی نیست. 2)بی نیاز است- یکتا است.

3)فرزندی ندارد- فرزند کسی است. 4)فرزند کسی نیست- فرزند دارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- مسلمانان در ………….. و……………. و ………………. به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند. (شبیه سازی شده 96-95)

1)اذان- اقامه- زیارت عاشورا 2)دعا- اذان- اقامه

3)نماز- نیایش- اذان 4)نماز- اذان- اقامه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- شعر «خدا»اثر کیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)فردوسی 2)سعدی 3)ناصر علی اکبر سلطان 4)حافظ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- کدام گزینه در مورد سوره «توحید»صحیح نیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)نام دیگر سوره«اخلاص»است. 2)در این سوره به یگانگی خداوند اشاره شده است.

3)در این سوره به حمد و ستایش خداوند اشاره شده است. 4)در این سوره اشاره شده که خداوند بی نیاز است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

12- کدام عبارت قرآنی را برای «سپاسگذاری از خداوند»به کار می بریم؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)قُل هُوَ اللهُ احد 2)الحَمدُ لِلهِ ربِّ العالَمین

3)لا اِلهَ اِلّا الله 4)اللهُ اکبر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- مفهوم کدام گزینه نادرست است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)اللهُ الّصمد: بی نیاز بودن خداوند 2) قُل هُوَ اللهُ احد: یکتا بودن خداوند

3)لَم یلِد و لَم یُولد: بی همتایی خداوند 4)بِسم اللهِ الرّحمن الرَّحیم: بخشنده و مهربان بودن خداوند

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- نعمت های خداوند ……………. است. (شبیه سازی شده 96-95)

1)برای همه موجودات 2)مخصوص انسان ها

3)نشانه بی همتایی او 4)مخصوص نمازگزاران

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

15- با توجه به متن درس کدام گزینه در مورد«توحید»صحیح است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)همه انسان ها خدای یکتا را می پرستند.

2)توحید یکی از ارکان فروع دین است.

3)مسلمانان خواسته های خود را فقط از خداوند می خواهند.

4)همه انسان ها از دستورات خداوند اطاعت می کنند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- کدام یک از صفات خداوند نیس؟ (شبیه سازی شده 96-95)چ

1)ستایش 2)یگانه 3)مهربان 4)دانا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17- کدام گزینه از راهنمایان اصلی و حقیقی ما نیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)کسانی که خدا آن ها را انتخاب کرده است. 2)پیامبران.

3)امامان 4)معلم ما و مدیر مدرسه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

18- پیامبر از سوی خدا برگزید می شود تا مردم را به ……………. دعوت کند. (شبیه سازی شده 96-95)

1)جهاد 2)نماز 3)پرستش خدای یگانه 4)زکات

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

19- را هنمایان اصلی و حقیقی ما چه کسانی هستند؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)پدر و مادر 2)آموزگار 3)پیامبران 4)دوستان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

20- پیامبران از سوی چه کسی برگزیده می شوند؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)دوستان خود 2)پیامبر قبلی 3)مردم قوم خود 4)خداوند

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

21- کدام گزینه کتاب آسمانی نیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)تورات 2)انجیل 3)مفاتیح 4)قرآن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

22- گاهی پیامبران برای اثبات پیامبری خود از ……………………… استفاده می کردند. (شبیه سازی شده 96-95)

1)کتاب آسمانی 2)دعوت مردم به خدا پرستی

3)معجزه 4)زحمت کشیدن برای خانواده

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

23- معجزه یعنی …………………. (شبیه سازی شده 96-95)

1)کارهایی که فقط مردم عادی می توانند انجام دهند. 2)کارهایی که فقط پیامبران می توانند انجام دهند.

3)کارهایی که همه پیامبران نمی توانند انجام دهند. 4)کارهایی که مردم عادی نمی توانند انجام دهند.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

24- اولین پیامبر خدا ……….. و آخرین پیامبر خدا ……………… است. (شبیه سازی شده 96-95)

1)حضرت نوح(ع)- حضرت حضرت عیسی(ع) 2)حضرت محمد(ص)- حضرت موسی(ع)

3)حضرت محمد(ص)- حضرت آدم(ع) 4)حضرت آدم(ع)- حضرت محمد(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

25- کدام گزینه در مورد معجزه صحیح نیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)همیشه پیامبران برای اثبات خود از معجزه استفاده می کردند.

2)معجزه یعنی کارهایی که مردم عادی نمی توانند انجام دهند.

3)معجزات دلایل روشنی بودند که نشان می داد پیامبران از سوی خدا هستند.

4)معجزه تنها از سوی پیامبران انجام می شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

26- کدام گزینه به این موضوع اشاره دارد که پیامبران نعمتی از سوی خداوند برای بندگان بودند؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)آیه«164»سوره آل عمران 2)آیه«36»سوره نمل

3)آیه«104»سوره آل عمران 4)آیه «25»سوره حدید

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

27- کدام گزینه از ویژگی های مخصوص پیامبران اولوالعزم نیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)داشتن دین و شریعت 2)جهانی بودن دعوت آن ها 3)داشتن کتاب الهی 4)داشتن معجزه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

28- کدام گزینه از پیامبران اولوالعزم نیست؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)حضرت نوح(ع) 2)حضرت موسی(ع) 3)حضرت ابراهیم(ع) 4)حضرت یعقوب(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

29- وجود دلایل روشن توسط پیامبران در کدام آیه و سوره بیان شده است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1) آیه«164»سوره آل عمران 2) آیه «25»سوره حدید

3) آیه«104»سوره آل عمران 4) آیه«36»سوره نمل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

30- کدام گزینه در مورد نبوت صحیح است؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)نبوت یکی از فروع دین است.

2)پیامبران از میان انسان های نیکوکار توسط مردم یا پیامبران قبلی انتخاب می شدند.

3)پیامبران تنها به هدایت مردم می پرداختند.

4)یکی از وظایف پیامبران مبارزه با ستمگران بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

31- عبارت«خداوند پیامبرانی را از میان انسان های خوب برگزید تا به هدایت مردم بپردازند»به کدام یک از اصول اعتقادی مسلمانان اشاره دارد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)معاد 2)توحید 3)نبوت 4)عدل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

32- آیه «36سوره نحل»به کدام موضوع اشاره دارد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)دعوت مردم به خداپرستی 2)مبارزه با ستمگران

3)هدایت مردم 4)بازداشتن مرد از بدی ها

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

33- کدام گزینه به انتخاب پیامبر از میان مردم اشاره دارد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)لَقَد مَنَّ اللهُ عَلّی المؤمِنینَ اِذ بَعَثَ فیهم رَسولاً مِن انفُسِهِم

2)الحَمدُ لِلهِ رَبِّ العالَمین

3)قُل اِن کُنتُم تُحِبّون الله فاتَّبعونی

4)اِنَّما المؤمنونَ اِخوَةٌ

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

34- کدام آیه به موضوع «همراه داشتن کتاب آسمانی توسط پیامبران»اشاره دارد؟ (شبیه سازی شده 96-95)

1)آیه«28»سوره آل عمران 2)آیه«25»سوره حدید

3)آیه«10»سوره مجرات 4)آیه«36»سوره نحل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

35- از میان مراحلی که یک انسان پشت سر می گذارد کدام یک شبیه مرگ است؟ (تیزهوشان 94-93)

1)جنینی و تولد 2)نوجوانی 3)پیری و کهن سالی 4)کودکی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

36- کدام گزینه نظر قرآن درباره «مرگ، زندگی، دنیا و آخرت»را بیان نمی کند؟ (تیزهوشان 94-93)

1)زندگی در آخرت دائمی و همیشگی است. 2)زندگی اصلی ما در جهان آخرت و مرگ پایان زندگی است.

3)زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد. 4)در آخرت ما پا به جهان بزرگتری می گذاریم.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

37- ما انسان ها بعد از تولد چند مرحله زندگی داریم؟ (تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران،سمنان و مازندران 93-92)

1)8مرحله 2)7مرحله 3)6مرحله 4)5مرحله

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

38- کدام آیه درباره آفرینش دوباره انسان سخن می گوید؟ (تیزهوشان و نمونه شهرستانهای تهران،سمنان و مازندران 93-92)

1)آیه78سوره یس 2)آیه 8سوره زلزال 3)آیه 47سوره نازعات 4)آیه27سوره نازعات

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

39- از نظر قرآن : (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)مرگ پایان زندگی است.

2)زندگی اصلی ما در جهان بعد از مرگ است.

3)جهان بعد از مرگ خیلی بزرگ تر و شگفت انگیز تر از این جهان است.

4)گزینه 2 و 3

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

40- خدا در پاسخ به چه افرادی آیه 27 سوره نازعات را نازل کرده است؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 94-93)

1)کسانی که دین خدا را عالم گیر نمی دانستند. 2)کسانی که پیامبری حضرت محمد(ص)را قبول نداشتند.

3)کسانی که قدرت خدا را کم می شمرند. 4)کسانی که زندگی دنیا را نامحدود می دانستند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

41- مردی که با استخوان های پوسیده نزد پیامبر (ص) رفت از پرسش خود چه هدفی داشت؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل و زنجان 93-92)

1)امتحان دانش پیامبر 2)اعتقاد به مرگ 3)تردید به زنده شدن مردگان پس از مرگ 4)پایان زندگی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

42-کدام گزینه نمی تواند دلیل طرح سوال زیر باشد؟ (نمونه مازندران 94-93)

«چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند؟»

1)دشوار بودن آفرینش دوباره در قیامت 2)شک داشتن به جهان آخرت

3)کم و ناچیز شمردن قدرت خدا 4)تعجب در میراندن و جان بخشیدن دوباره در قیامت

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

43- آینده نگری از ویژگی های کدام دوره از زندگی است؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)کهن سالی 2)جوانی 3)میان سالی 4)نوجوانی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

44- کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)زندگی اصلی ما در جهان آخرت است. 2)مرگ پایان زندگی نیست.

3)آفرینش دوباره انسان در روز قیامت دشوارتر است. 4)فصل بهار ما را به یاد قیامت می اندازد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

45- کسانی که به قیامت شک دارند کدام صفت خداوند را کم می شمارند؟ (تیزهوشان و نمونه البرز،خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)مغفرت 2)رحمت 3)قدرت 4)عظمت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

46- خداوند در قرآن از همه موارد سخن گفته به جز ……….. . (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)زمان قیامت 2)نعمت های بهشتی 3)عذاب های جهنم 4)مراحل قیامت

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

47- عبارت«اِذا رَایتُمُ الرَّبیع فَاکثِروا ذِکرَ النُّشورَ»بیانگر چه مفهومی است؟ (نمونه بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان 93-92)

1)فصل بهار 2)یاد قیامت 3)ذکر خدا 4)نعمت های خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

48- کدام یک از گزینه های زیر با عمل مردی که استخوان های پوسیده را نزد پیامبر آورد ارتباط ندارد؟ (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)شک داشتن به روز قیامت 2)تردید به زنده شدن مردگان پس از مرگ

3)قدرت خداوند را خیلی کم شمردن 4)چگونگی خلقت موجودات جهان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

49- در کدام مرحله از رشد قدرت و نیروی ما افزایش پیدا می کند و یاد می گیریم که چطور کارهایمان را خودمان انجام دهیم؟

(نمونه گلستان 95-94)

1)کودکی 2)نوجوانی 3)جوانی 4)میانسالی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

50- علامه حلی بعد از دیدن آن سوار چگونه احساسی داشت؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)آرامشی با دیدن چهره زیبا و روحانی او 2)آرامشی با حرکات و رفتار آن سوار

3)حالتی از ترس و تنهایی 4)احساس خوشحالی و حیرت

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

51- علامه حلی روزی که عازم زیارت بود آن روز را چگونه می دید؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)روز برایش روشن شده بود. 2)احتمال روی دادن طوفان ناگهانی

3)گویا کسی مرا به خود می خواند. 4)احساس تنهایی و غربت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

52- با شنیدن سخنان آن مرد که «چگونه صاحب الزمان را نمی توان دید و حال آن که دست او در دست توست»چه حالی به علامه حلی دست داد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)به شدت به شوق آمد و بیهوش شد. 2)باور نداشت.

3)با حیرت و شگفت به حرف های او گوش داد. 4)از نبود آن مرد بعد از به هوش آمدن افسوس خورد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

53- چه چیز سبب شده بود تا علامه حلی نتواند نام آن سوار را بپرسد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)شکوه و عظمتش 2)فاضل بودنش

3)مطلع و آگاه بودن او در مقابل سوال هایش 4)سکوت معنادار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

54- علامه حلی در سفر خود برای زیارت مرقد …………… با امام زمان(ع) ملاقات کرد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)زیارت امام علی(ع) 2)زیارت امام حسین(ع)

3)زیارت امام حسن عسگری(ع) 4)زیارت امام رضا(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

55- این سخن از کدام امام بزرگوار می باشد؟ (نمونه دولتی 96-95)

«من به یاد همه شما هستم»

1)امام علی(ع) 2)امام حسن عسگری(ع) 3)امام زمان(ع) 4)امام حسین(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

56- چه کسانی می توانند به دیدار امام زمان(عج)نایل شوند؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)کسانی که نماز می خوانند.

2)کسانی که دروغ نمی گویند.

3)کسانی که با تقوا هستند و به تمام دستورات دین عمل می کنند.

4)کسانی که علم زیادی دارند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

57- با توجه به درس (دست در دست دوست)کدام یک از افراد زیر امام عصر(عج)را ملاقات کرده است؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)حضرت عبدالعظیم حسنی 2)علامه حلی

3)علامه مجلسی 4)علامه طباطبایی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

58- این سخن از کدام بزرگوار می باشد؟ (نمونه دولتی 96-95)

«چگونه صاحب الزمان را نمی توان دید و حال آن که دست او در دست توست»

1)امام حسن(ع) 2)علامه حلی 3)امام زمان(عج) 4)امام حسین(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

59- کدام گزینه درباره علامه حلی نادرست است؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)علامه حلی در راه زیارت امام حسین (ع) امام زمان(عج)را ملاقات کرد.

2)در خانواده ای فاضل و وارسته چشم به جهان گشود.

3)عالم وارسته ای بود.

4)امام زمان(عج) فقط پاسخ برخی سوالات او را داد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

60- کدام یک از سخنان زیر از امام زمان (عج)می باشد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)من به یاد همه شما هستم.

2)وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است.

3)هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

61- کدام یک منتظر واقعی امام زمان شمرده نمی شود؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)کسانی که به دستورات دین بطور کامل عمل می کنند. 2)کسانی که تقوای الهی دارند.

3)کسانی که نسبت به دشمنان خدا بی تفاوتند. 4)کسانی که دوستان خدا را دوست دارند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

62- کدام مورد زیر مربوط به احساس ملاقات علامه حلی با امام زمان (ع) می باشد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)از شدت شوق از حال می رود و بی هوش می شود. 2)در هنگام ملاقات به او لبخند می زند.

3)با مهربانی با امام زمان (عج) سخن می گوید 4)فرصت را غنیمت می شمرد و او را بزرگوار خطاب می کند.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

63- کدام مورد درباره پاسخ امام زمان(عج) به پرسش های علامه حلی درست نمی باشد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)احساس کرد با مردی فاضل و دانشمند روبرو شده است.

2)فقط جواب تعدادی از سوالات او داده شد.

3)با کمال حیرت سوالات را یک به یک و به آسانی هر چه تمام تر پاسخ می گوید.

4)فرصت را غنیمت شمرد و همه سوالاتش را پرسید.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

64- این سخن امام زمان (عج) به کدام یک از شخصیت های زیر فرموده شده است؟ (نمونه دولتی 96-95)

«چگونه صاحب الزمان(عج) را نمی توان دید و حال این که دست او در دست توست.»

1)علامه حلی 2)علامه مجلسی 3)علامه طباطبایی 4)امام خمینی(ره)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

65- کدام یک از دعاهای زیر برای ظهور امام زمان(عج) خوانده می شود؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)دعای کمیل 2)دعای توسل 3)دعای فرج 4)زیارت عاشورا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

66- منظور از «خورشید پشت ابر»کدام امام بزرگوار می باشد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)امام علی(ع) 2)امام حسن عسگری(ع) 3)امام حسین(ع) 4)امام مهدی(عج)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

67- دعای فرج مربوط به کدام یک از امامان زیر است؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)امام زمان(عج) 2)امام علی(ع) 3)امام حسین(ع) 4)امام سجاد(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

68- کدام مورد در مورد ویژگی های علامه حلی درست نمی باشد؟ (نمونه دولتی 96-95)

1)مردی فاضل و دانشمند بود. 2)بسیار باتقوا و اهل اعمال نیکو بود.

3)نسبت به افراد بی تقوا عکس العملی نشان نمی داد. 4)مردم را به کارهای پسندیده دعوت می کرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

69- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی یزد 93-92)

1)روزه داری که قبل از ظهر سفر کند روزه اش درست است.

2)اگر مسافری بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه اش درست است.

3)مسافری که نماز چهار رکعتی را شکسته می خواند نمی تواند روزه بگیرد.

4)مسافری که از محل سکونتش بیش از 22 کیلومتر فاصله دارد باید نمازش را درست بخواند.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

70- علی ساکن اصفهان است. در ماه رمضان از اصفهان به مشهد سفر می کند تا 10 روز آن جا بماند حکم نماز و روزه اش چگونه است؟ (نمونه دولتی اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)نمازش شکسته است، روزه اش را نباید بگیرد. 2)نمازش شکسته نیست و روزه اش را باید بگیرد.

3)نمازش شکسته است، روزه اش را باید بگیرد. 4)نمازش شکسته نیست و روزه اش را باید بگیرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

71- علی تصمیم دارد در ایام نوروز امسال به جایی سفر کند که از محل سکونت او 22 کیلومتر فاصله دارد. بنابراین……

(تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر 93-92)

1)نمازش کامل است. 2)نمازش شکسته است.

3)نمازش را می تواند به هر دو صورت کامل و شکسته بخواند. 4)نمازش به شرط ماندن ده روز در آن محل کامل است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

72- در کدام یک از موارد زیر نماز مسافر کامل و روزه او صحیح است. (تیزهوشان و نمونه دولتی قم 93-92)

1)اکرم با خانواده برای عیادت،22کیلومتر از شهر بیرون رفتند و پس از اذان ظهر بازگشتند.

2)فاطمه برای دیدن مادربزرگش به اصفهان سفر کرده است و قصد دارد دو هفته آن جا بماند.

3)مائده همراه پدر و مادر خود از تهران به مدت 7روز برای زیارت امام رضا (ع) رفتند.

4)محدثه برای مسافرت از مشهد به تهران رفته و بعد از ظهر به محل سکونتش برگشته است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

73- کسی که قصد دارد در ماه مبارک رمضان برای هشت روز از رشت به مشهد مسافرت کند …………… .

(تیزهوشان و نمونه دولتی گیلان 93-92)

1)روزه اش صحیح است و نمازش چهار رکعتی است. 2)روزه اش باطل است و نمازش چهار رکعتی است.

3)روزه اش صحیح است و نمازش دو رکعتی است. 4)روزه اش باطل است و نمازش دو رکعتی است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

74- علی در سفری که کم تر از 10 روز طول می کشد در کدام محل نمی تواند نماز خود را کامل بخواند؟ (نمونه دولتی قم 94-93)

1)مسجد الحرام 2)مسجدالنبی 3)مسجد کوفه 4)مسجدالاقصی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

75- حکم کسی که به خاطر مسافرت روزه نگرفته است چیست؟ (نمونه دولتی زنجان 93-92و نمونه البرز 93-92)

1)باید قضای آن را بجا آورد. 2)لازم نیست قضای آن را بجا آورد.

3)به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است روزه بگیرد. 4)گزینه 1 و 3 صحیح می باشد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

76- در چه وضعیتی مسافر باید نمازهای روزانه خود را شکسته بخواند؟ (نمونه دولتی خراسان جنوبی،شمالی و سیستان 94-93)

1)مسافت بیشتر از 22 کیلومتر و ماندن بیشتر از 10 روز در سفر. 2)مسافت کمتر از 22 کیلومتر و ماندن کم تر از 10 روز در سفر.

3)مسافت بیشتر از 22کیلومتر و ماندن کمتر از 10 روز در سفر. 4)مسافت کمتر از 22کیلومتر و ماندن بیش از 10 روز در سفر.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

77- ساجده دانش آموز پایه ششم و ساکن شهر تهران است.او قصد دارد در ماه مبارک رمضان به همراه خانواده اش برای زیارت به شهر مقدس مشهد به مدت 2 هفته سفر کند؛نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ (نمونه دولتی البرز،ایلام،…،هشت استان 94-93)

1)نماز را شکسته بخواند و روزه بگیرد. 2)نماز را کامل بخواند و روزه نگیرد.

3)نماز را کامل بخواند و روزه بگیرد. 4)نماز را شکسته بخواند و روزه نگیرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

78- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (نمونه دولتی هرمزگان 94-93)

1)مسافری که نمازش را شکسته می خواند روزه اش درست است.

2)اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند روزه اش صحیح است.

3)اگر روزه دار قبل از ظهر حرکت کند روزه اش صحیح است.

4)اگر کسی از محل سکونتش 25کیلومتر فاصله بگیرد می تواند نمازش ا کامل بخواند.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

79- کدام مورد درست است؟ (نمونه دولتی یزد 94-93)

1)مسافری که نمازش را کامل می خواند باید در سفر هم روزه بگیرد.

2)اگر مسافر پیش از ظهر حرکت کند روزه اش صحیح است.

3)کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد لازم نیست قضای آن ها را بجا آورد.

4)مسافری که از یزد به اصفهان رفته و قرار است دو هفته در آن جا بماند باید نمازش را شکسته بخواند.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

80- حسین و مبینا به همراه خانواده خود به مدت یک هفته به کربلا سفر کرده اند آن ها در این مدت در کدام یک از مکان های زیر نماز خود را باید کامل بخوانند؟ (نمونه دولتی شهر تهران و اردبیل 94-93)

1)حرم امام حسین(ع) 2)بین حرم امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع)

3)کنار ضریح حضرت عباس(ع) 4)کنار ضریح امام حسین(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

81- اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند روزه اش چگونه است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی گلستان و اردبیل 94-93)

1)روزه اش مکروه است. 2)روزه اش درست است.

3)روزه اش باطل است. 4)روزه اش مستحب است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

82- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی لرستان و همدان 93-92)

1)ویژگی مهم اعیاد اسلامی رسیدگی به حال فقرا و نیازمندان است. 2)خواهر پسر مادر من به برادر پدرش محرم است.

3)اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند روزه اش درست نیست. 4)حجاب مانند نماز از واجبات دینی است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

83- آیه «قُل سیروا فِی الارض»مربوط به کدام مورد است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی گیلان 93-92)

1)حج 2)روزه 3)سفر 4)نماز

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

84- هنگام سفر در کدام مکان می توانیم نماز را کامل بخوانیم؟ (تیزهوشان ونمونه دولتی البرز،فارس،کهکیلویه 93-92)

1)مسجدالاقصی 2)مسجد قبا 3)مسجدالحرام 4)مسجد ذوقبلتین

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

85- علی با اولیا خود در ماه رمضان به 15کیلومتری شهر برای گردش رفت .او باید …………. .

(تیزهوشان ونمونه دولتی شهرستان های تهران و مازندران 93-92)

1)نماز خود را شکسته بخواندو روزه بگیرد. 2)نماز را کامل بخواند ولی روزه اش باطل می شود.

3)نماز را کامل بخواند و روزه را ادامه دهد. 4)نماز را شکسته بخواند و روزه نگیرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

86- با توجه به احکام روزه کدام مسافر روزه اش درست است؟(مسافت سفر این مسافر بیش از 22کیلومتر است)

(نمونه دولتی آذربایجان شرقی 95-94)

1)بعد از ظهر به مسافرت برود. 2)پیش از ظهر به مسافرت برود.

3)بعد از ظهر به محل سکونتش برسد. 4)صبح به مسافرت برود.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

87- کدام یک از عبارت های زیر در مورد نماز مسافر (در مسافرت های کمتر از ده روز) صحیح است؟

(نمونه دولتی اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)تمامی نمازهای روزانه را باید شکسته بخواند. 2)نماز صبح،ظهر و عصر را باید شکسته بخواند.

3)نماز ظهر،عصر و عشا را باید شکسته بخواند. 4)نماز ظهر،مغرب و عشا را باید شکسته بخواند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

88- امین به مدت یک هفته از کرج به قزوین رفته است. نماز مغرب و عشا خود را به ترتیب چند رکعت باید بخواند؟

(نمونه دولتی البرز،کرمانشاه و قزوین 95-94)

1)سه رکعت- چهار رکعت 2)دو رکعت- چهار رکعت 3)سه رکعت- دو رکعت 4)دو رکعت- دو رکعت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

89- علی ساکن شیراز است. در ماه مبارک رمضان بعد از ظهر دوشنبه از شیراز به تهران سفر می کند و صبح چهارشنبه همان هفته به شیراز برمی گردد.(به شیراز می رسد).روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟ (نمونه دولتی بوشهر،خوزستان فارس و هرمزگان 95-94)

1)روز دوشنبه روزه دارد- روز چهارشنبه روزه ندارد. 2)روز دوشنبه روزه ندارد- روز چهارشنبه روزه دارد.

3)در روزهای دوشنبه و چهارشنبه می تواند روزه بگیرد. 4)در روزهای دوشنبه و چهارشنبه نمی تواند روزه بگیرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

90- در سفر به کدام مکان ها باید نماز را کامل بخوانیم حتی اگر کم تر از 10 روز در آن جا بمانیم؟ (نمونه دولتی زنجان 05-94)

1)مسجدالحرام در مکه و مسجد کوفه 2)مسجدالنبی در مدینه و کنار ضریح امام حسین(ع)

3)مسجدالنبی در کوفه و مسجدالحرام در مدینه 4)گزینه 1 و 2 صحیح است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

91- پیامبر اکرم(ص) فرموده اند:«بالاتر از هر کار نیک ،نیکی دیگری است و …… بالاترین نیکی است.»کدام یک از عبارت های شریف قرآنی که در گزینه ها آمده است، با کاری که جای خالی عبارت بالا را پر می کند تناسب بیشتری دارد؟

(تیزهوشان 95-94)

1)و بالاسحارِ هم یَستَغفِرون 2)وَ قولوا لِلنّاسِ حُسنا

3)جاهِدِ الکُفّار و المنافِقینَ 4)و اَنفِقوا فی سَبیلِ اللهِ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

92- کدام یک از گزینه های زیر از نتایج فداکاری و شجاعت جاودانه شهدا و رزمندگان نیست؟ (نمونه بوشهر،فارس و کرمان 94-93)

1)انقلاب اسلامی با استقلال باقی بماند. 2)ظلم و ستم دشمنان اسلام ریشه کن شد.

3)ادامه دهنده راه امام حسین (ع) شدند. 4)تا مردم در امنیت و آرامش کامل زندگی کنند.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

93- تاریخ دقیق تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و حمله ارتش صدام به ایران به ترتیب کدام است؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1)روز سیزده آبان 1357، شهریور1360 2)روز سیزده آبان1358،31 شهریور 1359

3)روز 12فروردین1358،31 شهریور 1360 4)روز سیزده آبان1357،4تیر 1359

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

94- طبق آیه 74 سوره نساء خداوند«بالاترین پاداش»را به چه کسی می دهد؟ (نمونه خوزستان و مرکزی 94-93)

1)هر کس در راه خدا بجنگد و زنده بماند. 2)هر کس در راه خدا بجنگد یا زخمی شود.

3)هر کس در راه خدا بجنگد ،کشته شود یا پیروز گردد. 4)هر کس که در راه خدا بجنگد یا اسیر شود.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

95- پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:«بالاتراز هر کار نیک، نیکی دیگری است و …… بالاترین نیکی هاست.»

(نمونه کردستان 94-93و تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی و غربی،اردبیل،بوشهر،زنجان،کرمانشاه 93-92)

1)نیکی به پدر و مادر 2)نیکی به کسی که به تو علم می آموزد.

3)نیکی به دوستان و نزدیکان 4)شهادت در راه خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

96- شهیدان زنده به چه کسانی گفته می شود؟ (نمونه هرمزگان 94-93)

1)شهدای گمنام 2)جانبازان 3)شهدای جنگ تحمیلی 4)شهدای انقلاب

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

97- نامگذاری روز «بسیج دانش آموزی»به چه مناسبتی بوده است؟ (نمونه اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)کشتار دانش آموزان 2)تسخیر لانه جاسوسی 3)شهادت حسین فهمیده 4)تظاهرات دانش آموزان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

98- بنا به فرموده پیامبر (ص) بالاترین نیکی چیست؟ (نمونه ایلام،البرز،چهارمحال،کردستان،کرمانشاه،مرکزی،همدان 94-93)

1)صبر و انفاق در راه خدا 2)تلاوت قرآن و گذشت 3)روزه و نماز 4)شهادت در راه خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

99- این سخن از کیست؟«بالاتر از هر کار نیک،نیکی دیگری است و شهادت در راه خدا بالاترین نیکی است»

(نمونه قم 94-93)

1)حضرت محمد(ص) 2)امام علی(ع) 3)امام صادق(ع) 4)امام کاظم(ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

100- در کدام گزینه زیر به بالاترین نیکی در راه خدا اشاره شده است؟ (نمونه مازندران 94-93)

1)با یتیم چون پدر مهربان باش. 2)شهادت برترین مرگ هاست. 3)از اموالتان در راه خدا انفاق کنید. 4)به پدر و مادر نیکی کنید

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

101- از نظر پیامبر(ص) بالاترین نیکی کدام است؟ (نمونه ایلام،لرستان،مرکزی،مرکزی،همدان 95-94)

1)شهادت در راه خدا 2)انفاق در راه خدا 3)دادن زکات 4)صدقه دادن

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

102- جمله «شهدا ستارگان درخشان تاریخ امروز و فردای ما هستند.»از کدام شخصیت می باشد؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)امام خمینی(ره) 2)مقام معظم رهبری 3)شهید مطهری 4)شهید بهشتی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

103- خداوند در کدام سوره به جهادگران در راه خود وعده پاداشی بزرگ داده است؟ (نمونه گلستان 95-94)

1)سوره حشر آیه 24 2)سوره نساء آیه 74 3)سوره ابراهیم آیه 22 4)سوره احزاب آیه 56

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
امام رضا (ع) : هر كس به رزق و روزي كم از خدا راضي باشد ، خداوند از عمل كم او راضي باشد