آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات درس به درس علوم تجربی ششم ابتدایی

درس اول : زنگ علوم

درس اول : زنگ علوم

ــــــــــ

1- نوع پاسخگویی به کدام مسئله با بقیه تفاوت دارد؟ (تیزهوشان 94-93)

1)چرا برخی بادکنک ها پس از مالش با موهای سر به دیوار نچسبیدند؟

2)با اضافه کردن مقداری اسید به محلول موردنظر چه تغییراتی رخ می دهد؟

3)علت تاخیر یک دانش آموز برای حضور در کلاس درس در یک ماه اخیر چیست؟

4)چرا با اضافه کردن باتری به مدار نور لامپ بیشتر شد؟

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- علی دانش آموز کلاس ششم است. او پس از چند بار آزمایش به این نتیجه رسی که اگر خودکار خود را به موهایش مالش دهد تکه های کاغذ را می رباید. این نتیجه یک …………… است. (نمونه البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان، مرکزی و همدان 94-93)

1)فرضیه 2)حدس 3)نظریه 4)پیش بینی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- جمله زیر کدام مرحله از روش علمی را نشان می دهد؟ (نمونه اصفهان 94-93)

«در هوای خشک بادکنک را مالش دهیم به دیوار می چسبد.»

1)طرح مسئله 2)فرضیه 3)جمع آوری اطلاعات 4)آزمون فرضیه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- علی می خواست دو بطری آب را برای خنک شدن در یخچال قرار دهد. او یکی از بطری ها را به حالت ایستاده و دیگری را به طور خوابیده در یکی از طبقات یخچال کنار هم قرار داد. بعد از مدتی با مراجعه به یخچال دید بطری خوابیده کمی یخ بسته و بطری ایستاده فقط خنک شده و حالت یخ زدگی ندارد. تعجب کرد! در این لحظه علی در کدام مرحله از روش علمی قرار دارد؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)رویارویی با مسئله 2)فرضیه سازی 3)مشاهده 4)آزمایش

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- دانش آموزان پایه ششم پس از انجام آزمایش در دفتر آزمایشگاه خود نوشتند :«پس از اضافه کردن محلول ید به برگی که رنگ سبز آن خارج شده بود رنگ آبی تیره ظاهر شد.»این نوشته کدام مرحله از روش علمی است؟ (نمونه سیستان،خراسان جنوبی و شمالی 94-93)

1)فرضیه سازی 2)انجام آزمایش 3)مشاهده 4)نتیجه گیری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- احمد به محسن می گوید:«زمانی که سرما میخوریم مزه غذاها را به خوبی حس نمی کنیم. فکر می کنم دلیلش این باشد که حس بویایی به حس چشایی کمک نمی کند.»مطلب فوق نشان دهنده کدام یک از مراحل یک تحقیق علمی است؟

(نمونه زنجان 94-93)

1)نظریه سازی 2)تفسیر کردن 3)فرضیه سازی 4)طرح مسئله

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- دانش آموزان در جشن کلاس خود متوجه شدند که برخی از بادکنک ها بعد از مالش به موهای سر خوب به دیوار نمی چسبند و به زمین می افتند. محمد گفت:«علت، جنس بادکنک ها است.»رضا هم گفت:«بادکنک ها به اندازه کافی با موی سر مالش داده نشده است.»کدام عبارت را می توان برای همه گفته های محمد و رضا مطرح کرد؟ (تیزهوشان و نمونه سمنان،مازندران، شهرستان های تهران 94-93)

1)هر دو تفسیر کرده اند. 2)هر دو نتیجه گیری کرده اند.

3)هر دو فرضیه ساخته اند. 4)محمد فرضیه ساخته و رضا تفسیر کرده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- دانشمندان معتقدند:«ممکن است در ماه گیاهانی زندگی کنند.»این جمله کدام مرحله حل مسئله را بیان می کند؟

(تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 94-93)

1)طرح مسئله 2)فرضیه سازی 3)بیان دیدگاه 4)تشخیص جزئیات

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- معلم بهاره از او خواسته بود که چند تکه یخ برای آزمایش به مدرسه ببرد. او با خود گفت:«برای آن که بتوانم ماندگاری یخ را طولانی تر کنم بهتر است تعداد کیسه ها را بیشتر کنم.»این گفته بهاره کدام یک از موارد زیر را نشان می دهد؟

(تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)مشاهده 2)طرح مسئله 3)پیشنهاد راه حل 4)تحلیل و نتیجه گیری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- «زمین اجسام را به سمت خود می کشد.»این جمله بیانگر کدام مرحله از مراحل روش علمی است؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)مشاهده 2)فرضیه سازی 3)انجام آزمایش 4)بیان نظریه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- به نظر زهرا برای بی رنگ کردن پتاسیم پرمنگنات به وسیله آب اکسیژنه اگر سرکه به آن محلول اضافه شود. سرعت انجام واکنش سریع تر می شود. این مرحله کدام یک از مراحل روش علمی را بیان می کند؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)طرح مسئله 2)فرضیه 3)نظریه 4)آزمایش

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- مراحل روش علمی حل مسئله در درس علوم تجربی به ترتیب کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟

(تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)طرح مسئله،مشاهده،ارائه فرضیه،آزمایش،نتیجه گیری 2)مشاهده،طرح مسئله،ارائه فرضیه،آزمایش،نتیجه گیری

3)ارائه فرضیه،مشاهده،طرح مسئله،آزمایش،نتیجه گیری 4)مشاهده،ارائه فرضیه،طرح مسئله،آزمایش،نتیجه گیری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- زهرا می گوید:«به نظر من اگر مقداری آب اکسیژنه به مخلوط کاغذ رنگی و آب اضافه کنیم رنگ کاغذ تغییر می کند.»این جمله زهرا کدام مرحله از روش علمی را نشان می دهد؟ (تیزهوشان و نمونه لرستان و همدان 93-92)

1)آزمایش 2)نظریه 3)مشاهده 4)فرضیه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

14- اولین مرحله که دانش آموزان کلاس کلاس ششم برای آماده سازی کلاس انجام دادند کدام مورد زیر می باشد .

1. یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات

2. مشاهده دقیق کلاس

3. گفتگو درباره تزیین کلاس

4. اراعه حل مسعله چسباندن بادکنک

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15- علت کدام پدیده با بقیه فرق دارد ؟

1. مرتب نشدن موهای تمیز و بلند با شانه های پلاستیکی ( چسبیدن مو ها به شانه )

2. جرقه زدن پتوی پشمی در شبها یا چسبیدن پتو به لباس

3. چسبیدن پرزهای دستمال یا گرد و غبار به شیشه تلویزیون

4. چسبیدن لکه ها و کثیفی به لباس های رنگ روشن

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

16- علی متوجه شد که زمستان ها آفتاب بیشتری در اتاق او می افتد و در تابستان میزان این آفتاب کم تر است . او احتمال داد این پدیده به علت مایل تابیدن خورشید در زمستانها و عمود تابیدن آن در تابستان می باشد . به نظر شما ، گقته علی کدام یک از گزینه های زیر است .

1. پرسش

2. فرضیه

3. نظریه

4. تحقیق و بررسی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

17. در کتاب ، موضوع چسباندن بادکنک ها به دیوار با پاسخ مالش بادکنک ها به موها بیان شد . به نظر شما ، مالش بادکنک به موها و چسباندن به دیوار ، کدام مرحله علمی را بیان کرده است ؟

1. پرسش

2. فرضیه

3. نظریه

4. پاسخ حتمی به پرسش

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

18- معلم بهاره از او خواسته بود چند تکه یخ برای آزمایش به مدرسه ببرد . او با خود گفت : « برای آن که بتوانم ماندگاری یخ را طولانی تر کنم ، بهتر است تعداد کیسه هارا بیشتر کنم . » این گفته بهاره کدام یک از موارد زیر را نشان می دهد ؟

1. مشاهده ( فارس 93 _ 92 )

2. طرح مسعله

3. پیشنهاد راه راه حل

4. تحلیل و نتیجه گیری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

19- به نظر زهرا برای بی رنگ کردن پتاسیم پر منگنات به وسیله آب اکسیژنه اگر سرکه به آب به آب محلول اضافه شود ، سرعت انجام واکنش سریع تر می شود ، این مرحله ، کدام یک از مراحل روش روش علمی را بیان می کند ؟

1. طرح مسعله ( کرمان 93 _ 92 )

2. فرضیه

3. نظریه

4. آزمایش

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20- مراحل روش علمی در درس علوم ، به ترتیب کدام یک از موارد زیر می تواند باشد ؟

1. طرح مسعله _ مشاهده _ اراعه فرضیه _ آزمایش _ نتیجه گیری ( گلستان 93 _ 92 )

2. مشاهده _ طرح مسعله _ اراعه فرضیه _ آزمایش _ نتیجه گیری

3. اراعه فرضیه _ مشاهده _ طرح مسعله _ آزمایش _ نتیجه گیری

4. مشاهده _ اراعه فرضیه _ طرح مسعله _ آزمایش _ نتیجه گیری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

21- در کتاب درسی با کاربرد مراحل یک تحقیق علمی در حل مسایل روزمره آشنا شدید . شما کدام یک از فرضیه های زیر را در مورد علت نچسبیدن دو بادکنک به دیوار را می پذیرد .

1. نوع باذدکنک ها رسانه بوده اند ( کرمان 93 _ 92 )

2. جنس دیوار های کلاس ، خوب نبوده است

3. نوع بار الکتریکی آن ، مناسب نبوده است .

4. بادکنک ها به اندازه کافی ، مالش داده نشده است

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

22- در کدام یک از آزمایش های زیر نتیجه به دست آمده با بقیه متفاوت است ؟

1. دو بادکنک سفید هم اندازه را به موی سر مالش می دهیم و به هم نزدیک می کنیم . ( کرمان 93 _ 92 )

2. بادکنکی را را به پارچه پشمی مالش می دهیم و لوله پلاستیکی خودکاری را به آن نزدیک می کنیم

3. شانه ای را به موی سر مالش می دهیم و به باریکه آبی که از شیر می آید ، نزدیک می کنیم .

4. لوله خودکاری را با پارچه ابریشمی مالش می دهیم و به تکه های کاغذ نزدیک می کنیم .

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

23- دانش آموزان در در جشن کلاس خود متوجه شدند که بعضی از بادکنک ها بعد از مالش به موهای سر ، خوب به دیوار نمی چسبند و به زمین می افتند . محمد گفت : « علت جنس بادکنک ها است » رضا هم گفت : « بادکنک ها به اندازه کافی با موی سر مالش داده نشده است . » کدام عبارت را می توان برای گفته های محمد و رضا مطرح کرد ؟

1. هر دو تفسیر کرده اند ( مازندران 93 _ 92 )

2. هردو نتیجه گیری کرده اند

3. هر دو فرضیه ساختند

4. محمد فرضیه ساخته و رضا تفسیر کرده است

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

ـــــــ
حضرت فاطمه (س) : اگر روزه ، زبان و گوش و چشم و دست و پاي روزه دار را از ارتكاب اعمال ناپسند حفظ نكند ، روزه را مي خواهد چه كند ( و به چه دردش مي خورد ) .

درس دوم : سرگذشت دفتر من

درس دوم : سرگذشت دفتر من

ـــــــــ

1-در دامنه کوه مرتفع دنا در استان کهکیلویه و بویر احمد پوشش اصلی منطقه را جنگل درختان بلوط تشکیل می دهد. کاهش بارش سالانه این جنگل ها را کم آب نگه داشته است. درباره حفظ طبیعت و محیط زیست منطقه کدام گزینه درست است؟

(تیزهوشان 95-94)

1)جنگل های منطقه کوهستانی به دلیل بارش برف و باران و وجود آب های زیرزمینی به راحتی خشک نمی شوند.

2)لوله کشی از دریاچه پریشان در غرب استان فارس برای آبیاری جنگل بهترین راه رفع مشکل کم آبی منطقه است.

3)باید با کاشتن درختان میوه و آبیاری دستی برای به ثمر نشستن میوه ها در این منطقه محیط زیست منطقه را حفظ کرد.

4)قطع درختان نیمه خشک بلوط و کاشتن درختانی که در منطقه خشک و نیمه خشک ایران می روید راه حل مشکل است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- کاغذ کاهی از کاه و برخی گیاهان یک ساله ساخته می شود و در مقایسه با کاغذ سفیدی که ما معمولا استفاده می کنیم رنگ تیره تری دارد.در برخی کشورهای توسعه یافته دانش آموزان برای انجام تکالیف و نوشتن مطالب درسی از کاغذهای کاهی استفاده می کنند تا انرژی کم تری مصرف شود و به محیط زیست کم تر آسیب برسد. کدام گزینه در مورد کاغذ کاهی و تولید آن صحیح است؟ (تیزهوشان 95-94)

1)فرایند شیمیایی تولید کاغذ سفید و کاهی یکسان و فرایند فیزیکی آن ها متفاوت است.

2)میزان مصرف انرژی برای تولید کاغذ سفید و کاهی یکسان است.

3)کاغذ کاهی دوست محیط زیست است؛زیرا یک ماده طبیعی است.

4)برای تولید کاغذ کاهی درختی قطع نمی شود و آسیبی به جنگل نمی رسد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- «بازیافت»فرایندی است که طی آن مواد و محصولات مصرف شده دوباره به عمل آمده و قابل استفاده می شوند. کدام عبارت زیر از فواید عمل بازیافت نیست؟ (تیزهوشان 94-93)

1)صرفه جویی در منابع ماده و انرژی 2)کمک به حفظ محیط زیست

3)کاهش هزینه های اقتصادی کشور 4)تهیه محصولاتی با کیفیت بالاتر

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- برای تهیه 1000جلد کتاب ،به طور تقریبی باید سه اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید برای تهیه دفترچه های همین آزمون (که شما و حدود 240 هزار نفر دیگر مشغول حل آن هستید)چند درخت قطع شده است؟ (تیزهوشان 94-93)

1)12000 2)1200 3)120 4)12

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- در کدام یک از گزینه های زیر ترتیب مراحل بازیافت کاغذ به درستی بیان شده است؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)خرد کردن کاغذهای بازیافتی – جمع آوری و جداسازی- بسته بندی و حمل به کارخانه- تهیه خمیر کاغذ بازیافتی

2)بسته بندی و حمل به کارخانه- جمع آوری و جداسازی- خرد کردن کاغذهای بازیافتی- تهیه خمیر کاغذ بازیافتی

3)جمع آوری و جداسازی- بسته بندی و حمل به کارخانه- خرد کردن کاغذهای بازیافتی- تهیه خمیر کاغذ بازیافتی

4) جمع آوری و جداسازی- خرد کردن کاغذهای بازیافتی- تهیه خمیر کاغذ بازیافتی- بسته بندی و حمل به کارخانه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- در داخل یک ظرف دربسته، 60 مولکول آب اکسیژنه وجود دارد. اگر نیمی از این مولکول ها در اثر تابش شدید نور تجزیه شوند بطور کلی در ظرف چند مولکول وجود خواهد داشت؟ (نمونه ایلام،لرستان،مرکزی،همدان 95-94)

1)60 2)45 3)90 4)75

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- کدام گروه از مواد زیر همگی طبیعی هستند؟ (نمونه بوشهر،خوزستان،فارس، هرمزگان 95-94)

1)سنگ مرمر، چدن،اکسید جیوه 2)سنگ آهک،پوکه معدنی، زغال سنگ

3)نی حصیر، شربت معده، مروارید 4)سنگ گرانیت، باند استریل،نفت خام

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- در تولید کاغذ، کدام مورد در مرحله تولید خمیر نمی باشد؟ (نمونه شهر تهران 95-94)

1)حرارت دادن با بخار آب، خرد کردن الوارها، بریدن درخت 2)بریدن درخت، ساییدن خرده های چوب،افزودن مواد شیمیایی

3)بریدن درخت، خرد کردن الوارها،حرارت دادن با مواد شیمیایی 4)حرارت دادن با مواد شیمیایی،ساییدن خرده های چوب، حرارت دادن آب

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- از میان اجزای تشکیل دهنده درخت کدام قسمت ها برای تهیه کاغذ مناسب است؟ (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)ریشه،برگ و شاخه های چوبی درختان 2)ساقه،تنه محکم و شاخه های نازک درختان

3)ساقه، تنه محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند 4)ریشه،گل ها و تنه محکم درختان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- با توجه به آزمایش کتاب درسی، وقتی پتاسیم پرمنگنات را با آب اکسیژنه مخلوط کنیم، ……… (نمونه خراسان ج،ش و سیستان 95-94)

1)تغییر شیمیایی رخ می دهد و ماده ای بی رنگ حاصل می شود. 2)تغییر فیزیکی رخ می دهد و ماده ای بی رنگ حاصل می شود. 3)تغییر شیمیایی رخ می دهد و ماده رنگی جدیدی بوجود می آید. 4)تغییر فیزیکی رخ می دهد و ماده رنگی جدیدی بوجود می آید.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- برای از بین بردن مرکب و جوهر موجود در کاغذهای بازیافتی از چه چیزی استفاده می کنند؟ (نمونه زنجان 95-94)

1)سدیم هیدروکسید 2)هیدروژن 3)پتاسیم پرمنگنات 4)پتاسیم دی کرومات

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

12- کدام مورد درباره آب اکسیژنه صحیح نمی باشد؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)در معرض نور تجزیه می شود. 2)یک ماده طبیعی است.

3)دو اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن دارد. 4)خاصیت رنگ بری دارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- کدام گروه از مواد زیر به عنوان مواد خام در تولید کاغذ به کار می رود؟ (نمونه کردستان 95-94)

1)برگ درختان، پلاستیک، چوب 2)پوست درخت، نیشکر، پلاستیک

3)چوب، پنبه، نیشکر 4)برگ درختان، پلاستیک، پنبه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- در آزمایش رنگ بری پتاسیم پرمنگنات بوسیله آب اکسیژنه، نقش سرکه مانند نقش ………..در ………. است.

(نمونه کرمان،کهکیلویه،یزد 95-94)

1)رطوبت در اکسید شدن آهن 2)هیدروژن در ترکیب آب 3)جیوه در اکسید شدن جیوه 4)اکسیژن در اکسید شدن مس

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

15- در کدام روش تولید کاغذ میزان سفیدی و براق بودن آن بیشتر است؟ (نمونه گلستان 95-94)

1)روش مکانیکی 2)روش شیمیایی 3)روش سنتی 4)روش دستی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

16- در آزمایش آب اکسیژنه با پتاسیم پرمنگنات، اگر دانش آموزی پتاسیم پرمنگنات را زیاد استفاده کند تغییر واکنش چه رنگی خواهد بود؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)قهوه ای سوخته 2)صورتی 3)بی رنگ 4)سفید

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17- در آزمایش رنگ بری پتاسیم پرمنگنات بوسیله آب اکسیژنه، نقش سرکه مانند نقش ……….. است.

(نمونه اصفهان 94-93)

1) اکسیژن در اکسید شدن مس 2) جیوه در اکسید شدن جیوه 3) رطوبت در اکسید شدن آهن 4) هیدروژن در ترکیب آب

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

18- فاطمه دفتری دارد که وقتی روی صفحات آن می نویسد اثر نوشته هایش از طرف دیگر کاغذ به خوبی دیده می شود. در تولید این نوع کاغذ چه ماده ای اضافه نشده است؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)گچ 2)کلر 3)نشاسته 4)آب اکسیژنه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- کدام یک از موارد زیر منشا غیرطبیعی دارد؟ (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)گردنبند از جنس طلا 2)میز و صندلی چوبی منزل 3)برگه زردآلوی موجود در آجیل 4)شانه تخم مرغ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

20- کدام مورد زیر منبع طبیعی و زنده دارد؟ (نمونه خوزستان، هرمزگان 94-93)

1)نمک 2)شکر 3)گوگرد 4)سنگ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

21- برای تهیه 200 جلد کتاب علوم یا دفتر 500 برگی بطور تقریبی باید سه اصله درخت قطع شود. در یک مدرسه 200 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که بطور میانگین تا پایان سال تحصیلی 93-92 هر دانش آموز 10 دفتر 60 برگی مصرف می کند. برای تامین دفاتر این دانش آموزان تقریبا باید چند اصله درخت قطع شود؟ (نمونه زنجان 94-93)

1)9/3 2)6/3 3)9 4)4

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

22- از مخلوط کدام یک از مواد زیر گاز کلر تولید می شود؟ (نمونه زنجان 94-93)

1)جوهر نمک و آب ژاول 2)سرکه و خون 3)صابون و وایتکس 4)اسید نیتریک و اسید سولفوریک

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

23- دلیل اصلی استفاده از چوب درختان برای تهیه کاغذ، داشتن……………… در آن می باشد. (نمونه سمنان 94-93)

1)نشاسته 2)کلروفیل 3)سلولز 4)آوند

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

24- کار کدام ماده در ساخت کاغذ به درستی بیان نشده است؟ (نمونه قم 94-93)

1)کلر(رنگ بری) 2)گچ(مات کردن کاغذ) 3)آب اکسیژنه(رنگ بری) 4)نشاسته(ضدآب کردن)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

25- اگر برای تهیه 200 جلد کتاب 500 برگی 3 اصله درخت قطع شود، برای تهیه 1000 جلد کتاب 500برگی چند اصله درخت باید قطع کنیم؟ (نمونه گیلان 94-93)

1)150اصله 2)15 اصله 3)1500 اصله 4)15000 اصله

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

26- در کدام گزینه تعداد دسته بندی مواد به درستی بیان شده است؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)چوب پنبه، پشم، کاغذ، شن، پنبه، لاستیک(4 تا مصنوعی، 2 تا طبیعی)

2)ماسه، آهن، مداد، کیف، نی حصیر، اکسیژن(یکی مصنوعی، 5 تا طبیعی)

3)مس،مداد رنگی، گچ، خاک رس، سنگ، سولفات باریم(4 تا طبیعی، 2 تا مصنوعی)

4)ماسه، نمک خوراکی، پوست حیوانات، ساقه برنجی، قرص، فلز طلا(5 تا طبیعی، یکی مصنوعی)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

27- برای تهیه خمیر کاغذ پس از مرحله دوم چه مراحلی طی می شود؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)حرارت دادن با بخار آب، حرارت دادن با مواد شیمیایی، ساییدن خرده های چوب

2) ساییدن خرده های چوب، حرارت دادن با بخار آب، حرارت دادن با مواد شیمیایی

3) حرارت دادن با بخار آب، ساییدن خرده های چوب، حرارت دادن با مواد شیمیایی

4) ساییدن خرده های چوب، حرارت دادن با مواد شیمیایی، حرارت دادن با بخار آب

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

28- مواد طبیعی مانند ……….. و مواد مصنوعی مانند ………… می باشند. (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)چوب- طلا 2)بنزین- پلاستیک 3)کاغذ- چوب 4)سنگ- پارچه پشمی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

29- روش تهیه کاغذ از مواد اولیه(تنه درخت) در مقایسه با بازیافت کاغذهای باطله چه تفاوتی دارد؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)قیمت تمام شده آن کم تر است. 2)انرژی الکتریکی بیشتری مصرف می کند.

3)آلودگی هوا کم تر است. 4)مقدار مصرف آب کمتر است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

30- کدام یک از مراحل زیر نشان دهنده یک تغییر شیمیایی در تولید کاغذ است؟ (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)چیپس کردن چوب 2)پهن کردن خمیر کاغذ روی صفحه های فلزی

3)از بین بردن رنگ زرد چوب 4)صاف کردن خمیر کاغذ با استفاده از کاغذ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

31- آب اکسیژنه در چه جاهایی کاربرد ندارد؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)ضد عفونی کردن آب استخرها 2)ضدعفونی کردن وسایل جراحی در بیمارستان

3)جهت قوی تر کردن اسیدها 4)جهت سفید کردن خمیر کاغذ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

32- مهم ترین اثر بازیافت کاغذهای باطله کدام است؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا 2)صرفه جویی در مصرف انواع انرژی

3)جلوگیری از قطع بی رویه درختان 4)صرفه جویی در مصرف انواع کاغذ

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

33- کدام نمی تواند رنگ بر باشد ؟

1. کلر ( مازندران 93 _ 92 )

2. آب ژاول

3. آب اکسیژنه

4. پتاسیم پرمنگنات

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

34- کدام یک از مراحل زیر ، نشان دهنده یک تغیر شیمیایی در تولید کاغذ است ؟

1. چیپس کردن ( کرمان 93 _ 92 )

2. پهن کردن خمیر کاغذ روی صفحه فلزی

3. از بین بردن رنگ زرد چوب

4. صاف کردن خمیر کاغذ با استفاده از غلتک

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

35- برای ضد رطوب کردن کاغذ ، به خمیر آن چه ماده ای افزوده می شود ؟

1. پلاستیک ( قم 93 _ 92 )

2. کلر

3. گچ

4. نشاسته

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

36- ماده اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست ؟

1. آب اکسیژنه ( قم 93 _ 92 )

2. پنبه

3. چوب

4. نیشکر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

37- برای افزایش استحکام و مات کردن کاغذ ، به ترتیب از چه موادی استفاده می شود ؟

1. پلاستیک – گچ ( گلستان 93 – 92 )

2. گچ – پلاستیک

3. نشاسته – کلر

4. نشاسته _ گچ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

38- آب اکسیژنه در چه جاهایی کاربرد ندارد .

1. ضد عفونی کردن آب استخر ( گلستان 93 – 92 )

2. ضد عفونی کردن وسایل جراحی در بیمارستان

3. جهت قوی کردن اسید ها

4. جهت سفید کردن خمیر کاغذ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

39- به درستی کدام عبارت باید شک کرد ؟

1. در مواد طبیعی هیچ گونه تغیری ایجاد نشده است ( مازندران 93 – 92 )

2. مواد طبیعی نسبت به وضعیت اولیه خود ، ممکن است تغیر اندکی داشته باشند .

3. امروزه بیش تر مواد و سایل اطراف ما مصنوعی هستند .

4. تمامی مواد مصنوعی از مواد طبیعی ساخته می شوند

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

40- برای تهیه خمیر کاغذ ، پس از مرحله دوم ، چه مراحلی طی می شود ؟

1. حرارت دادن با بخار آب – حرارت دادن با مواد شیمیایی – ساییدن خرده های چوب ( تهران 93 – 92 )

2. ساییدن خرده های چوب – حرارت دادن با بخار آب – حرارت دادن با مواد شیمیایی

3. حرارت دادن با بخار آب – ساییدن خرده های چوب – حرارت دادن مواد شیمیایی

4. ساییدن خرده های چوب – حرارت دادن با مواد شیمیایی – حرارت دادن با بخار آب

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

41- کدام دسته از مواد خاصیت رنگ بری دارند ؟

1. کلر- آب ژاول – نشاسته ( بوشهر 93 – 92 )

2. کلر – نشاسته – آب اکسیژنه

3. کلر – آب ژاول – آب اکسیژنه

4. نشاسته – آب ژاول – آب اکسیژنه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

42-کدام نوع کاغذ قابل بازیافت شدن نیست

1. کاغذ روزنامه ( بوشهر 93 – 92 )

2. کاغذ مقوا

3. کاغذ آغشته به به مواد روغنی

4. کاغذ های کتاب درسی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

43- برای تهیه 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبلی باید 3 اصله درخت قطع شود . در یک مدرسه 400 دانش آموز تحصیل می کنند . اگر به طور متوسط تا پایان سال تحصیلی هر دانش آموز 10 دفتر 100 برگ مصرف کند ، برای تامین دفاتر این دانش آموزان تقریبا چند اصله درخت باید قطع گردد ؟

1. 3 اصله ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. 6 اصله

3. 9 اصله

4. 12 اصله

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

ـــــــ

امام سجاد (ع) : و سپاس خداي را كه به محمد پيغمبرش – صلي الله عليه و آله – بر ما منت نهاد ( او را به ما ارزاني داشت ) منتي كه امتهاي گذشته و مردم پيش از ما از آن بي بهره بودند به قدرت و توانايي كه از چيزي هر چند بزرگ باشد ناتوان نيست و چيزي از آن نمي رهد اگر چه خرد باشد

درس سوم : کارخانه کاغذ سازی

درس سوم : کارخانه کاغذ سازی

ـــــــ

1- در آزمایشگاه، کاغذهای پی. اچ مختلفی وجود دارند که تفاوت آن ها در نوع ماده شیمیایی به کار رفته در آن ها است.مواد شیمیایی مختلف که«شناساگر»نام دارند، در پی.اچ های مختلف رنگ متفاوتی را به کاغذ می دهند. در جدول زیر برخی از این مواد و رنگ آن ها در پی.اچ های مختلف ارائه شده.      (تیزهوشان 96-95)

 

سه کاغذ پی.اچ که هر کدام از یکی از شناساگرهای جدول بالا ساخته شده اند را به یک اسید آغشته می کنیم، در نتیجه تغییر رنگ به رنگ زرد، سبز و بنفش مشاهده می شود. پی.اچ این اسید چند است؟ 

  1)یک          2)سه          3)چهار                        4)پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

2- در کارخانه ذوب آهن، در هنگام استخراج این فلز از سنگ معدن آن در کوره های مخصوص آهن مذاب در پایین کوره قرار گرفته و برخی ناخالصی ها در بالای کوره قرار می گیرند. اگر جرم آهن مذاب و ناخالصی ها با هم برابر باشد چه نتیجه ای می توان گرفت؟     (تیزهوشان 95-94)

1)وزن آهن مذاب بیشتر از ناخالصی ها است.                 2)آهن مذاب حجم بیشتری را در کوره اشغال کرده است.

3)وزن ناخالصی ها بیش تر از آهن مذاب است.              4)ناخالصی ها حجم بیشتری را در کوره اشغال کرده است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

3- دانش آموزی مقدار پی.اچ (PH)یک نمونه آب لیمو و شربت معده را به ترتیب برابر با 2 و 9 به دست آورد(هر چه مقدار پی.اچ کم تر باشد قدرت اسیدی بیش تر است.)سپس 10 میلی لیتر از هر ماده را در ظرفی جداگانه ریخته و به هر یک از آن ها 90 میلی لیتر آب مقطر خالص افزود. در این شرایط،PH محلول های جدید آب لیمو و شربت معده چقدر خواهد بود؟      (تیزهوشان 95-94)

 

1)محلول آب لیمو 3 و محلول شربت معده 10

2)محلول آب لیمو 1 و محلول شربت معده 8

3)محلول آب لیمو 3 و محلول شربت معده 8

4)محلول آب لیمو 1 و محلول شربت معده 10

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

*متن زیر را به دقت بخوانید.

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور جهان است. آب دریاچه ارومیه دارای نمک های گوناگونی است که بطور عمده شامل سدیم،منیزیم،پتاسیم،کلسیم، کلر، سولفات، کربنات است. وجود این نمک ها باعث شده که این دریاچه به لحاظ نوع موجودات زنده آن، با خیلی از دریاچه ها متفاوت باشد. به دلیل غلظت بالای نمک ها در آب دریاچه ارومیه آب این دریاچه هرگز یخ نمی زند و یک انسان معمولی در آن غرق نمی شود!

در فصل های گرم سال به دلیل بخار شدن مقدار زیادی آب غلظت نمک های موجود در دریاچه بیشتر شده و حتی گاهی قدرت اسیدی آن نیز افزایش می یابد(منظور از «غلظت»مقدار نمک موجود در یک لیتر محلول است). تغییر مقدار شوری آب در فصل های مختلف سال باعث تغییر رنگ آب دریاچه نیز می شود. این موضوع بخاطر موجودات ذره بینی در آب است که شرایط زندگی متفاوتی دارند و وجود هر یک از آن ها می تواند رنگ ویژه ای را ایجاد کند. به عنوان مثال«آرکی ها»یکی از موجوداتی هستند که در دمای بالا و غلظت زیاد نمک ها به سرعت تکثیر شده و آب دریاچه را به رنگ قرمز درمی آورند.

 

با توجه به متن بالا و سوال 3 به سوال های 4تا 6 پاسخ دهید.

4- کدام نمودار به درستی نشان دهنده تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه (یعنی میزان ارتفاع سطح آب دریاچه از سطح آب های آزاد)در این سال ها است؟     (تیزهوشان 95-94)

1)                                                         2)

3)                                                               4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

5- کدام یک از موارد داده شده درباره دریاچه ارومیه با یکدیگر نسبت معکوس دارند؟     (تیزهوشان 95-94)

1)بیش تر شدن دمای آب دریاچه- کم شدن پی.اچ(PH) آب دریاچه

2)بیش تر شدن قدرت اسیدی آب دریاچه- افزایش تولیدمثل آرکی ها

3)افزایش پی.اچ آب دریاچه- پررنگ تر شدن رنگ قرمز آب دریاچه

4)کاهش غلظت نمک های موجود در آب دریاچه- کم شدن قدرت اسیدی آب دریاچه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

6- در هر کدام از فصل های سال یک لیوان از آب دریاچه را به آزمایشگاه بردند و در شرایط مشابه، یک قطعه پلاستیکی را روی آن شناور کردند. کدام شکل زیر تصویر درستی از چگونگی شناور ماندن قطعه پلاستیکی روی نمونه آب فصل های مختلف را نشان می دهد؟      (تیزهوشان 95-94)

1)                                                            2)

3)                                                                4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

7- «اسیدها»و«بازها» در صورت واکنش باهم یکدیگر را «خنثی»می کنند. برای شناسایی این مواد از «شناساگرها»استفاده می شود که مطابق جدول زیر در محیط های مختلف رنگ های متفاوتی از خود نشان می دهند.    

 

 

اگر رنگ محلول های حاصل از مخلوط کردن سه محلول A،B و C با مقدار و غلظت یکسان در حضور شناساگرها به صورت جدول مقابل باشد، کدام گزینه در مورد خاصیت آن ها درست است؟       (تیزهوشان 94-93)

 

1)A: اسید- B: باز- C: خنثی

2)A: باز- B: خنثی- C: خنثی

3)A: خنثی- B: باز- C: اسید

4)A: باز- B: اسید- C: خنثی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

8- کاغذ پی.اچ در مجاورت کدام یک از مواد زیر به رنگ قرمز در نمی آید؟     (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)لیمو ترش                2)جوهر نمک                   3)شامپو                 4)آبغوره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

9- چرا یک کشتی فولادی روی آب شناور می ماند در حالی که یک میخ آهنی به ته آب می رود؟      (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)فولاد به کار رفته در کشتی فولادی مخصوص است.             2)شوری زیاد آب دریا باعث شناور ماندن کشتی می شود.

3)با کم کردن حجم کشتی نسبت به جرم آن این اتفاق می افتد.    4)با افزایش حجم کشتی نسبت به جرم آن این اتفاق می افتد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

متن زیر را با دقت بخوانید و به سوال های 10 و 11 پاسخ دهید.

«فرایند تغییر شکل و عمل آوری مواد استفاده شده به گونه ای که مجددا قابل مصرف شوند بازیلفت نام دارد. فواید بازیافت بطور خلاصه عبارتند از: کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا، کاهش برداشت از منابع طبیعی، صرفه اقتصادی و استفاده دوباره می باشد. برای مثال بازیافت آلومینیوم با 95 درصد، بازیافت آهن با 85 درصد و بازیافت کاغذ با 75 درصد کاهش آلودگی هوا نسبت به تولید این مواد، همراه است.»

10- بازیافت کدام ماده سبب ذخیره انرژی الکتریکی بیش تری می شود؟    (نمونه اصفهان و چهارمحا ل95-94)

1)آهن                  2)آلومینیم                  3)پلاستیک                        4)کاغذ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

11- بازیافت کدام ماده بیش تر باعث کاهش آلودگی هوا می شود؟    (نمونه اصفهان و چهارمحا ل95-94)

1)آلومینیم                     2)آهن                      3)کاغذ                        4)مقوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

12- برای ساخت برخی لوازم پزشکی که باید در برابر رطوبت و اکسید شدگی مقاوم باشند معمولا از ترکیب چه فلزاتی استفاده می کنند؟    (نمونه اصفهان و چهارمحا ل95-94)

1)کروم،مس، آلومینیم             2)نیکل،کروم،آهن         3)آهن،نیکل،آلومینیم        4)آهن،نیکل،روی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

13- کدام یک از موارد زیر در تمام فلزات مشترک می باشد؟      (نمونه البرز،کرمانشاه،قزوین 95-94)

1)همه آن ها خاصیت مفتول شدن دارند.                 2)همه آن ها رسانای جریان الکتریسیته هستند.

3)همه آن ها در دمای معمولی جامد هستند.             4)همه آن ها با اکسیژن، اکسید فلز تولید می کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

14- کدام گزینه جزء ویژگی های عمومی فلزها می باشد؟     (نمونه ایلام،لرستان،مرکزی و همدان 95-94)

1)سنگین بودن                  2)محکم بودن                     3)رسانای برق بودن          4)جامد بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

15- آقای رحیمی ماده ای را به دانش آموزان معرفی کرد که در حجم های یکسان در مقایسه با بقیه موارد هم جرم بیشتری دارد و هم رسانای الکتریسیته است. آن ماده کدام یک می تواند باشد؟     (نمونه بوشهر،خوزستان، فارس، هرمزگان 95-94)

1)گوگرد                   2)مس                     3)کلر                     4)ید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

16- در کدام گزینه میزان تاثیر پذیری سنگ مرمر در برابر مواد به درستی مشخص شده است؟     (نمونه شهر تهران 95-94)

1)سرکه<آب>جوهر نمک    2)جوهر نمک>سرکه>آب      3)آب>سرکه>جوهر نمک      4)جوهر نمک>آب>سرکه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

17- چگالی کدام یک از فلزات زیر کم تر از آب است؟       (نمونه زنجان 95-94)

1)سدیم- پتاسیم        2)اورانیم- سدیم             3)پتاسیم- اورانیم                    4)کروم- سدیم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

18- PHکمتر از 7 محیط …………… و PH بیش از 7 محیط ……………. را نشان می دهد.     (نمونه زنجان 95-94)

1)بازی- اسیدی          2)بازی- بازی            3)اسیدی- اسیدی                     4)اسیدی- بازی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

19- کدام یک از مواد زیر همگی جزء فلزات محسوب می شوند؟       (نمونه زنجان 95-94)

1)جیوه- ید- طلا       2)مس- آهن- کربن          3)گوگرد- آهن- آلومینیم                 4)آهن- آلومینیم- اورانیم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

20- کاغذ(پی.اچ)در برخورد با کدام یک از موارد زیر به رنگ قرمز یا نارنجی در نمی آید؟      (نمونه قم 95-94)

1)شیر                   2)جوهر نمک            3)سرکه                    4)آبلیمو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

21- شکل مقابل وضعیت قرار گرفتن جسمی را در آب مقطر نشان می دهد. هر گاه این جسم را در آب شور وارد کنیم چه تغییری در وضعیت آن حاصل می شود؟        (نمونه کهکیلویه و کرمان 95-94)

 

1)در آب شور فرو می رود.

2)روی آب شور قرار می گیرد.

3)در میانه طرف آب شور قرار می گیرد.

4)ممکن است روی آب شور یا درون آن قرار گیرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

22- طلایی که به عنوان زیورآلات استفاده می کنیم مخلوطی از …………… است.    (نمونه کهکیلویه و کرمان 95-94)

1)مس، نقره و طلا    2)مس و طلا            3)نقره و طلا                 4)طلا و پلاتین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

23- اگر پی.اچ مایعی 4 باشد این مایع چه خاصیتی دارد؟        (نمونه گلستان 95-94)

1)خاصیت بازی               2)خنثی                              3)خاصیت اسیدی              4)خاصیت قلیایی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

24- در کدام سوره قرآن قدرت و استحکام آهن و فایده آن برای انسان بیان شده است؟       (نمونه گیلان 95-94)

1)سوره قلم                2)سوره حدید                   3)سوره زلزال                   4)سوره واقعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

25- کدام یک خاصیت اسیدی ندارد؟      (نمونه البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان،مرکزی،همدان 94-93)

1)جوش شیرین             2)جوهر نمک                   3)آبلیمو                  4)سرکه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

26- امیرمحمد 3 لیوان دارد. در یکی از آن ها مقداری سرکه و در دیگری به همان مقدار جوهر نمک و در لیوان باقی مانده به همان مقدار آب صابون می ریزد. سپس در هر لیوان یک تکه سنگ مرمر(جرم و حجم برابر)می اندازد. پس از چهل و پنج دقیقه مشاهده می کند که در لیوان شماره«1»چیزی از سنگ مرمر باقی نمانده و در لیوان شماره«2»سنگ مرمر دست نخورده باقی مانده و در لیوان شماره«3»مقداری از سنگ مرمر ناپدید شده است. در هر لیوان به ترتیب شماره، از راست به چپ کدام ماده وجود داشته است؟       (نمونه بوشهر،فارس و کرمان 94-93)

 

1)جوهر نمک، سرکه، آب صابون     

2)آب صابون، جوهر نمک، سرکه

3)جوهر نمک،آب صابون، سرکه

4)سرکه،جوهر نمک، آب صابون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

27- کدام ویژگی آهن موجب کاربرد وسیع آن در اغلب صنایع بزرگ می باشد؟    (نمونه خراسان شمالی،جنوبی و سیستان 94-93)

1)فراوانی آهن               2)ارزان بودن آهن                3)استحکام آهن               4)همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

28- کدام مورد دارای اسید سمی است؟      (نمونه خراسان شمالی،جنوبی و سیستان 94-93)

1)جوهر نمک                      2)پرتقال و کیوی               3)لیمو ترش                   4)سرکه ترشی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

29- می دانیم چگالی آهن 8/7 گرم بر سانتی متر مکعب است. یک قطعه آهن به حجم 20 سانتی متر مکعب چه جرمی دارد؟

          (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)0/156                  2)0/165                   3)1/560                       4)0/651

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

30- هر چه یک محلول اسیدی ………….. باشد، PH آن با عدد صفر فاصله ………….. دارد؟    (نمونه خوزستان 94-93)

1)غلیظ تر، کم تر                   2)رقسق تر، کم تر            3)غلیظ تر، بیش تر           4)رقیق تر، مساوی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

31- در یک بشر محتوی آب ابتدا یک ورقه نازک آلومینیم سپس تکه ای مس، سرب و چوب پنبه درون آن می اندازیم. آن ها از پایین به بالا به چه ترتیبی قرار می گیرند؟      (نمونه زنجان 94-93)

1)سرب، مس، آلومینیم، آب، چوب پنبه                2)آب، سرب، چوب پنبه، مس، آلومینیم

3)چوب پنبه، آلومینیم، سرب، مس، آب                4)مس، آلومینیم، آب، سرب، چوب پنبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

32- دو لیوان داریم که در هر دو آب و روغن وجود دارد. در اولی کم کم آب و در دومی روغن می افزاییم. کدام جمله زیر درباره آن ها درست است؟      (نمونه سمنان 94-93)

1)از لیوان اول ابتدا آب و از لیوان دوم روغن بیرون می ریزد.     2)از لیوان اول ابتدا روغن و از لیوان دوم آب بیرون می ریزد.         3)از هر دو لیوان ابتدا روغن بیرون می ریزد.      4)از هر دو لیوان ابتدا آب بیرون می ریزد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

33- پی.اچ(PH) کدام یک از موارد زیر کم تر است؟      (نمونه گیلان 94-93)

1)آب چاه               2)آب پرتقال             3)جوهر نمک                      4)جوش شیرین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

34- در یک آزمایشگاه علوم هر یک از گروه ها، در بشر محتوی آب،روغن مایع، تراشه چوب، یک قطعه فلز و سکه ریختند. نتیجه مشاهده آن ها از پایین به بالا را فهرست کنید؟      (نمونه مازندران 94-93)

1)تراشه چوب، آب، روغن مایع، سکه، قطعه فلزی          2)تراشه چوب، روغن مایع، آب، سکه، قطعه فلز

3)قطعه فلز و سکه، آب، روغن مایع، تراشه چوب           4)قطعه فلز و سکه، آب، تراشه چوب، روغن مایع

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

35- کدام یک از مواد زیر کاغذ PH را به رنگ آبی در می آورد؟      (نمونه هرمزگان 94-93)

1)نوشابه گازدار                2)جوش شیرین         3)کیوی                 4)آب لیمو شیرین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

36- در مورد اسیدها کدام گزینه صحیح نمی باشد؟      (تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی،شرقی،اردبیل و زنجان 93-92)

1)برخی از اسیدها به هضم غذا در بدن کمک می کنند.               2)واکنش اسیدها با بافت های بدن با سوزش همراه است.

3)اسیدها با فلزها واکنش نشان می دهند.                           4)تمام اسیدها با همه مواد واکنش نشان می دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

37- چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع سبب از بین رفتن گیاهان می شود؟      (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)زیرا مانع رسیدن اکسیژن به گیاهان می شود.            2)زیرا اسید با جذب آب موجود در گیاه آن را خشک می کند.

3)زیرا مانع عمل فتوسنتز در گیاهان می شود.            4)زیرا اسید مانع جذب مواد معدنی می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

38- احتمال بیمار شدن کدام فرد بیشتر است؟     (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)کارگری که در کارخانه اتومبیل سازی کار می کند .                      2)کارگری که در کارخانه کابل سازی کار می کند.

3)کارگری که در چاپ خانه کار می کند.                        4)کارگری که در کارخانه ظروف آلومینیمی کار می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

با توجه به متن زیر به سوالات 39 و 40 در برگه پاسخ برگ جواب دهید.

پی.اچ برای سنجش اکسیدی یا بازی بودن محلول می باشد. دامنه تغییرات «پی.اچ»از 0 تا 14 می باشد. 0 تا 7 برای محلول های اسیدی و 7 تا 14 برای محلول های بازی در نظر گرفته شده است. پی.اچ محلول های خنثی برابر 7 است. آب یکی از فراوان ترین ترکیب ها است دارای مولکولی است که هم عامل بازی دارد و هم عامل اسیدی، این درحالی است که گازهای موجود در هوا می توانند در آب حل شوند و تولید اسید کنند. مثلا هنگام بارندگی از ترکیب گاز کربن دی اکسید موجود در هوا کربنیک اسید بوجود می آید.

39- «پی.اچ»آب باران و آب آشامیدنی به ترتیب«از راست به چپ»تقریبا کدام است؟     (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)نزدیک14، نزدیک7                 2)نزدیک7، نزدیک7        3)صفر، 7              4)صفر،خنثی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

40- آب ژاول(وایتکس)یک باز است و در اثر حل شدن «پی.اچ»منفی تولید می کند. با توجه به این مطلب اگر آب ژاول را به آب اضافه کنیم «پی.اچ»محلول……………..      (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)افزایش می یابد.             2)کاهش می یابد.                          3)تغییر نمی کند.             4)خنثی می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

41- در دو ظرف محتوی محلول رقیق جوهر نمک و آبغوره دو کاغذ پی.اچ وارد می کنیم. کاغذها به چه رنگی درمی آیند؟

     (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)قرمز،آبی                   2)آبی،آبی                   3)آبی،قرمز               4)قرمز،قرمز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

42- در حجم های مساوی کدام فلز دارای جرم بیشتری می باشد؟      (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)آلومینیم                     2)آهن                      3)نیکل                      4)مس

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

43- کدام گزینه صحیح است؟      (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)هدف از افزودن اسید به خمیر کاغذ فقط بالا بردن قدرت سفید کنندگی آن است.

2)اسیدها را از مزه ترش آن ها شناسایی و دسته بندی می کنند.

3)اضافه کردن اسید به آب اکسیژنه باعث افزایش خاصیت رنگ بری آب اکسیژنه می شود.

4)جوهر نمک، اسیدی است که نسبت به سرکه«پی.اچ»آن بالاتر است و شناساگر را قرمز می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

44- جسم جامدی را در لیوانی که سه نوع مایع متفاوت به ترتیب روی هم قرار گرفته اند می اندازیم. اگر جرم جسمی جامد با جرم مایع هم حجمش برابر باشد، جسم جامد، مطابق با کدام شکل در مایع قرار می گیرد؟     (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)                                       2)                                             3)                                              4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

45- همه مواد زیر ، کاغذ پی اچ را قرمز می کنند به غیر از :

1. آب پوست مرکبات ( فارس 93 – 92 )

2. نوشابه گاز دار

3. آب پرتقال

4. گوجه فرنگی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

46- کاغذ ( پی اچ ) در برخورد با جوهر نمک به چه رنگی در می آید ؟

1. آبی ( قم 93 – 92 )

2. سبز

3. سفید

4. قرمز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

47- کدام یک جزو ویژگی های فلزات نمی باشد

1. رسانای جریان برق هستند    ( بوشهر 93 – 92 )

2. به شکل های مختلف تبدیل می شوند  ( چکش خوارند )

3. همه فلزات جامدند

4. رسانای گرما هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

48. در حجم های مساوی کدام فلز دارای جرم بیشتری می باشد ؟

1. آلمینیوم   ( کرمان 93 – 92 )

2. آهن

3. نیکل

4. مس

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

49- چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع سبب از بین گیاهان می شود ؟

1. زیرا مانع رسیدن اکسیژن به گیاهان می شود    ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. زیرا اسید با جذب آب موجود در گیاه آن را خشک می کند

3. زیرا مانع عمل فتوسنتز در گیاهان می شود .

4. زیرا اسید مانع جذب مواد معدنی می شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

50- در دو  ظرف محتوی محلول رقیق جوهر نمک و آب میوه دو کاغذ پی اچ را وارد می کنیم . کاغذ ها به چه رنگی میشود؟

1. قرمر – آبی

2. آبی – آبی

3. آبی – قرمز

4. قرمز – قرمز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

51- کدام اسید خوراکی است ؟

1. اسید سولفوریک

2. اسید کلریدریک

3. اسید نیتریک

4. اسید سیتریک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

52- کدام ماده را به یک لیوان آب اضافه می کنیم تا PH  محلول کم تر از 7 باشد

1. شربت معده

2. شامپو

3. جوهر نمک

4. آب ژاول

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

53- رنگ کاغذ پی اچ در کدام دو مورد از گزینه های زیر یکسان است

1. آب – آب نمک

2. آب ژاول – آب اکسیژنه

3. جوهر نمک – وایتکس

4. آب نمک – سرکه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

54- کدام یک از مواد  زیر خاصیت اسیدی قوی تری دارد ؟

1. آب باران

2. سرکه

3. آب پرتقال

4. آب لیمو ترش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

55- از کدام فلز برای بسته بندی دارو ها استفاده می شود ؟

1. آهن

2. آلمینیوم

3. مس

4. نقره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

56- گاز تولید شده از کدام ماده با بقیه تفاوت دارد ؟

1. سرکه و جوش شیرین

2. اسید ها با فلزات

3. اسید ها با سنگ مرمر

4. تنفس گیاهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

ــــــــ

امام حسن (ع) : سفاهت ، به پستي گراييدن و با گمراهان نشستن است .

درس چهارم : سفر به اعماق زمین

درس چهارم : سفر به اعماق زمین

ــــــــ

1- زمین شناسان با استفاده از تغییرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های درونی زمین به حالت های فیزیکی مواد تشکیل دهنده آن پی بردند. ارسال امواج لرزه ای مختلف زمین(شبیه به امواج زلزله)از سمت چپ کدام یک از لوله های پر شده زیر می تواند تغییرات سرعت این امواج را در لایه های مختلف زمین بهتر شبیه سازی کند؟(تغییر سرعت از قسمت سطحی زمین به بخش مرکزی آن در نظر گرفته شود.)            (تیزهوشان 94-93)

1)                                                             2)                      

3)                                                              4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- حالت و ضخامت لایه گوشته زیرین کره زمین در کدام گزینه آمده است؟     (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)جامد- 2550           2)جامد- 2900                3)خمیری- 350                    4)خمیری- 2900

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- امواج لرزه ای در شناخت کدام یک از موارد زیر بیش تر به دانشمندان کمک می کند؟     (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)جنس مواد تشکیل دهنده ساختمان درونی زمین         2)حالت های مواد تشکیل دهنده ساختمان درونی زمین

3)ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده ساختمان درونی زمین     4)تقسیم بندی سه لایه ای ساختمان درونی زمین(پوسته، گوشته، هسته)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- اختلاف سرعت امواج لرزه ای هنگام عبور از قسمت زیرین و بالای گوشته زمین نشان دهنده چیست؟   (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)تفاوت ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده گوشته       2)تفاوت درجه حرارت قسمت های مختلف گوشته

3)تفاوت در ضخامت لایه های مختلف گوشته                  4)تفاوت در حالت مواد تشکیل دهنده گوشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

5- ضخامت سنگ کره در کدام منطقه از همه کم تر است؟    (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)زیر کوه ها                  2)زیر اقیانوس ها                    3)زیر دشت ها                  4)در ساحل دریاها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

6- سرعت امواج لرزه ای در سنگ های مختلف متفاوت است. مثلا سنگ های دگرگونی بسیار فشرده و سنگ های رسوبی جنس سست تری دارند و سنگ های آذرین از سرد و سخت شدن مواد مذاب آتش فشانی به وجود می آیند. سرعت عبور امواج لرزه ای در کدام سنگ ها به درستی نشان داده شده است؟      (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)سنگ رسوبی>سنگ آذرین                                      2)سنگ رسوبی> سنگ دگرگونی

3)سنگ آذرین> سنگ دگرگونی                                     4)سنگ دگرگونی>سنگ رسوبی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- هر چه به سمت هسته زمین حرکت کنیم، دما……………… و فشار ………………… می شود.     (نمونه البرز، کرمانشاه و قزوین 95-94)

1)بیش تر- بیش تر             2)بیش تر- کم تر               3)کم تر- بیش تر            4)کم تر- کم تر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

8- علت حرکت مواد مذاب درون زمین کدام مورد می تواند باشد؟     (نمونه ایلام، لرستان، مرکزی، همدان 95-94)

1)انتقال گرما از طریق جریان همرفتی              2)انتقال گرما از طریق رسانایی

3)انتقال گرما از طریق تابشی                          4)همه عوامل می تواند اتفاق بیفتد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

9- کدام ویژگی با توجه به لایه های زمین صحیح است؟     (نمونه بوشهر، خوزستان،فارس، هرمزگان 95-94)

1)منشا بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها در سنگ کره است.

2)سرعت امواج زمین لرزه در گوشته زیرین کم تر از خمیر کره است.

3)دلیل اصلی تغییر حالت دو هسته خارجی و داخلی زمین فشار لایه های بالایی است.

4)خاصیت مغناطیسی زمین مربوط به لایه ی گوشته زمین است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

10- چرا هسته خارجی زمین مایع است؟ زیرا ………….      (نمونه شهر تهران 95-94)

1)فشار در آن حاکم است.                               2)دما بالاتر از نقطه ذوب آهن است.

3)هسته درونی زمین نیز مایع است.                       4)جنس مواد از نوع سنگ های جامد نیست.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

11- ماده ای در عمق 3500 کیلومتری زمین قرار دارد. این ماده به چه حالتی است و در کدام لایه می باشد؟     (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)جامد- هسته داخلی             2)مایع- هسته خارجی            3)خمیری- خمیر کره           4)جامد- گوشته زیرین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

12- در نظر بگیرید امواج لرزه ای به سمت مرکز زمین در حال حرکت هستند. این امواج هنگام خروج از کدام لایه سرعت بیش تری می گیرند؟     (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)سنگ کره             2)خمیر کره                 3)گوشته زیرین                    4)هسته داخلی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

13- با توجه به تصویر زیر کدام نمودار درباره حالت لایه های زمین درست است؟      (نمونه خراسان رضوی 95-94)

 

1)                                      2)

3)                                       4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

14- کدام گزینه به ترتیب لایه های درونی کره زمین را از کم ترین ضخامت تا بیشترین ضخامت به درستی نشان داده شده است؟      (نمونه سمنان 95-94)

1)پوسته- گوشته- هسته                        2)هسته- گوشته- پوسته

3)گوشته- هسته- پوسته                       4)پوسته – هسته – گوشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

15- نقطه ای در عمق 2100 کیلومتری کره زمین مربوط به لایه ………… است.      (نمونه قم 95-94)

1)خمیر کره              2)سنگ کره                      3)گوشته زیرین                   4)هسته خارجی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

16- سرعت عبور امواج لرزه ای در کدام ماده بیش تر است؟      (نمونه قم 95-94)

1)آب                     2)الکل                        3)بنزین                     4)روغن مایع

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

17- کدام عبارت صحیح است؟     (نمونه کردستان 95-94)

1)به امواجی که در اثر شکستن سنگ های بیرون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شود امواج لرزه ای می گویند.

2)به امواجی که در اثر شکستن سنگ های بیرون زمین در اثر طوفان ایجاد می شود امواج لرزه ای می گویند.

3)لایه های درونی زمین بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده به پنج لایه تقسیم بندی می شوند.

4)به امواجی که در اثر شکستن سنگ های درونی زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شود امواج لرزه ای می گویند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

18- کدام عبارت در مورد مواد تشکیل دهنده هسته زمین و تغییر دمای لایه های آن از داخل به بیرون درست است؟

       (نمونه کردستان 95-94)

1)آهن و نیکل- دما بالاتر می رود.                                     2)زغال سنگ و گاز طبیعی- دما پایین تر می رود.

3)زغال سنگ و نیکل- دما بالاتر می رود.                            4)آهن و نیکل- دما پایین تر می رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

19- کدام گزینه در رابطه با پوسته اقیانوسی و پوسته قاره ای صحیح است؟     (نمونه گلستان 95-94)

1)پوسته اقیانوسی جوانتر و نازک تر از پوسته قاره ای است.

2)پوسته قاره ای نازک تر از پوسته اقیانوسی است.

3)ضخامت پوسته اقیانوسی با پوسته قاره ای برابر است.

4)پوسته قاره ای جوان تر از پوسته اقیانوسی است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

20- امواج لرزه ای از کدام لایه های زمین سریع تر عبور می کنند؟     (نمونه گلستان 95-94)

1)هسته داخلی- گوشته زیرین                             2)هسته داخلی- خمیر کره

3)هسته خارجی- خمیر کره                            4)سنگ کره- هسته خارجی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

21- کدام یک از موارد زیر مطالعه غیر مستقیم ساختمان درونی زمین را نشان می دهد؟      (نمونه گیلان 95-94)

1)مواد آتش فشانی                2)استخراج نفت              3)امواج لرزه ای               4)حفاری چاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

22- در کدام یک از شهرهای زیر ضخامت پوسته زمین نسبت به بقیه شهرها بیش تر است؟    (نمونه مازندران 95-94)

1)بابلسر                      2)شهر کرد                    3)بندرعباس                   4)یزد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

23- بیشترین تغییر سرعت امواج لرزه ای در میان کدام لایه ها مشاهده می شود؟    (نمونه مازندران 95-94)

1)سنگ کره و خمیر کره                           2)گوشته زیرین و هسته بیرونی

3)خمیر کره و گوشته زیرین                        4)هسته درونی و بیرونی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

24- فرض کنید شما توانستید زمانی همراه با دوستان خود به داخل زمین سفر کنید. در کدام لایه زمین شما صدای دوستان خود را سریع تر می شنوید؟      (نمونه اردبیل 94-93)

1)گوشته زیرین             2)خمیر کره                    3)هسته خارجی                  4)سنگ کره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

25- کدام نمودار نشان می دهد که هر چه عمق زمین زیادتر شود دمای آن بیشتر می شود؟     (نمونه اصفهان 94-93)

1)                      2)                        3)                          3)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

26- با توجه به مفهوم، کدام گزینه صحیح است؟     (نمونه شهر تهران 94-93)

1)حد فاصل بین ابتدای هسته خارجی تا زیر خمیر کره را، گوشته بالایی می گویند.

2)پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته را خمیر کره می گویند که ضخامت آن 100 کیلومتر است.

3)خمیر کره حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق 450 کیلومتری ادامه دارد.

4)اختلاف سرعت امواج لرزه ای به هنگام عبور از لایه های زمین جنس مواد تشکیل دهنده را معلوم می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

27- در شکل زیر با توجه به حرکت سنگ کره وقتی صفحه (الف)و(ب)به هم برسند کدام پدیده اتفاق می افتد؟

       (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)کوه                                     2)جزیره

3)دریا                         4)آتش فشان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

28- ضخامت پوسته زمین در کدام یک از مناطق زیر بیش تر است؟      (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)تبریز               2)اصفهان                  3)بندرعباس                     4)یزد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

29- کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به هسته خارجی زمین است؟     (نمونه قم 94-93)

1)حدود 2200 کیلومتر ضخامت و حالت مذاب دارد.               2)حدود 1300 کیلومتر ضخامت و حالت جامد دارد.

3)از عمق 5100 کیلومتری شروع می شود و حالت مذاب دارد.     4)حدود 2200کیلومتر ضخامت دارد و منشا بیشتر آتش فشان ها می باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

30- لرزه نگارها کدام مورد از زلزله را نشان نمی دهند؟      (نمونه قم 94-93)

1)شدت                 2)مدت                  3)پیش بینی                   4)محل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

31- کدام گزینه در مورد سرعت صوت به ترتیب از سمت راست به چپ صحیح است؟     (نمونه کردستان 94-93)

1)هوا>آب>چوب             2)هوا<آب>چوب               3)چوب>هوا<آب            4)چوب>آب>هوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

32- فرض کنید اگر روزی شما بخواهید با داستان ژول ورن به درون زمین سفر کرده و از یک سمت کره زمین به سمت دیگر آن در راستای قطر زمین حرکت کنید حدودا چه مسافتی را طی کرده و چند بار از لایه های جامد زمین عبور خواهید کرد؟

      (نمونه کردستان 94-93)

1)حدود 6400کیلومتر- 5 بار       2)حدود6400 کیلومتر- 6 بار     3)حدود 12800کیلومتر- 5 بار     4)حدود

12800کیلومتر- 4 بار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

33- اگر از سطح زمین به مرکز زمین برویم و سپس از طرف دیگر آن خارج شویم نیروی جاذبه چه تغییری می کند؟

       (نمونه گلستان 94-93)

1)ابتدا کم سپس زیاد می شود.    2)ابتدا زیاد سپس کم می شود.   3)از هر دو طرف به یک اندازه است.    4)بطور مداوم افزایش پیدا می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

34- کدام یک از موارد زیر جزء مطالعات مستقیم دانشمندان بروی ساختمان درونی زمین نیست؟     (نمونه گیلان 94-93)

1)حفر چاه              2)امواج لرزه ای

3)نمونه برداری از مواد خروجی دهانه آتش فشان ها          4)نمونه برداری از آب چشمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

35- لایه های درونی زمین به پنج بخش تقسیم می شوند، براین اساس کدام گزینه درست است؟     (تیزهوشان و نمونه تهران 93-92)

1)قطر گوشته زیرین زمین 7900کیلومتر است.

2)جنس زمین تا عمق 5100کیلومتری جامد است.

3)خمیر کره ی زمین در عمق 2900کیلومتری از زمین قرار دارد.

4)از ابتای سنگ کره تا انتهای خمیر کره ی زمین عمقی به اندازه 350 کیلومتر است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

36- با توجه به مقایسه سرعت عبور امواج لرزه ای کدام گزینه صحیح است؟     (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)سنگ رسوبی>سنگ آذرین<سنگ دگرگون شده         2)سنگ آذرین>سنگ دگرگون شده>سنگ رسوبی

3)سنگ رسوبی<سنگ دگرگون شده>سنگ آذرین           4)سنگ آذرین>سنگ رسوبی>سنگ دگرگون شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

37- امواج لرزه ای در شناخت کدام یک از موارد زیر بیش تر به ما کمک می کند؟     (تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران، سمنان، مازندران 93-92)

1)ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده ساختمان درونی زمین      2)حالت های مواد تشکیل دهنده ساختمان درونی زمین

3)جنس مواد تشکیل دهنده ساختمان درونی زمین            4)تقسیم بندی سه لایه ای ساختمان درونی زمین(پوسته،گوشته،هسته)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

38- گسل چیست؟      (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)ترک های داخلی هسته بیرونی     2)ترک های روی پوسته       3)ترک های روی سنگ کره       4)ترک های ایجاد شده روی نرم کره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

39- ضخامت کدام یک از لایه های درونی زمین، حدود 250 کیلومتر می باشد؟      (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)پوسته              2)خمیر کره               3)سنگ کره                     4)گوشته زیرین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

40- کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با لایه های درونی زمین صحیح هستند؟      (تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

1)در گوشته به دلیل فشار زیاد سنگ ها بیشتر به حالت جامد می باشند.

2)پوسته زمین در قسمت های قاره ای کم ترین ضخامت و در نقاط عمیق اقیانوس ها بیش ترین ضخامت را دارد.

3)بیش تر قسمت گوشته به دلیل داشتن گرمای زیاد حالت خمیری دارد.

4)در جبه، اختلاف دما سبب می شود که قسمت های بالایی چگالی کمتری نسبت به قسمت های زیرین داشته باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

41- اختلاف سرعت امواج لرزه ای هنگام عبور از قسمت زیرین و بالای گوشته زمین نشان دهنده چیست؟

    (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)تفاوت ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده گوشته        2)تفاوت درجه حرارت قسمت های مختلف گوشته

3)تفاوت در ضخامت لایه های مختلف گوشته               4)تفاوت در حالت مواد تشکیل دهنده گوشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

42- در آزمایش ساخت کره زمین با پاافین ژله ای ، توپ و کاموا ، پارافین ژله ای نقش کدام لایه را ایفا می کند .

1. پوسته

2. خمیر کره

3. هسته بیرونی

4. گوشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

43-کدام یک از جمله های زیر مطالعه غیر مستقیم ساختمان درونی زمین را نشان می دهد .

1. حفاری چاه   ( فارس 93 – 92 )

2. مواد آتش فشانی

3. استخراج نفت

4. امواج لرزه ای

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

44- امواج لرزه ای چگونه به وجود می آید ؟

1. بر اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین   ( فارس 93 – 92 )

2. بر اثر حرکت ( ماگما ) در قسمت خمیری کره زمین

3. در اثر داغ بودن و مایع بودن گوشته زمین

4. به دلیل این که ترکیبات هسته زمین از آهن و نیکل است

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

45- دانشمندان با استفاده از ………………… در بخش های مختلف درون زمین ، به ویژگی های لایه های درون آن پی می برند .

1. امواج لرزه ای  ( بوشهر 93 – 92 )

2. سرعت امواج لرزه ای

3. تغیرات سرعت امواج لرزه ای

4. سنگ های سخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

46- کدام لایه های درونی زمین به ترتیب حالت جامد و مایع دارند .

1. سنگ کره – هسته داخلی  ( بوشهر 93 – 92 )

2. سنگ کره – هسته خارجی

3. خمیر کره – هسته داخلی

4. هسته داخلی – هسته خارجی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

47- ضخامت کدام یک از از لایه های درونی زمین ، حدود 250 کیلو متر می باشد .

1. پوسته  ( قم 93 – 92 )

2. خمیر کره

3. سنگ کره

4. گوشته زمین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

48- امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت و متراکم ……………….. و از سنگ های نرم و کم تراکم ………………… عبور می کنند

1. کندتر – کندتر   ( گلستان 93 – 92 )

2. تندتر – کندتر

3. کندتر – تندتر

4. تندتر – تندتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

49- لایه های درونی زمین به پنج بخش تقسیم می شوند . بر این اساس کدام گزینه درست است ؟

1. قطر گوشته زیزین زمین 7900 کیلومتر است . ( تهران 93 – 92 )

2. جنس زمین تا عمق 5100 کیلومتری جامد است .

3. خمیر کره زمین در عمق 2900 کیلومتری زمین قرار دارد

4. از ابتدای سنگ کره تا انتهای خمیر کره زمین ، عمقی به اندازه 350 کیلومتر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

50- با توجه به مقایسه سرعت عبور امواج لرزه ای کدام گزینه صحیح است ؟

1. سنگ رسوبی > سنگ آذرین < سنگ دگرگون شده

2. سنگ آذرین > سنگ دگرگون شده > سنگ رسوبی

3. سنگ رسوبی < سنگ دگرگون شده > سنگ آذرین

4. سنگ آذرین > سنگ رسوبی >سنگ دگرگون شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

51- کدام بخش زمین از تعداد لایه های بیش تری ساخته شده است ؟

1. گوشته

2. هسته

3. پوسته

4. سنگ کره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

52- ضخامت خمیر کره حدوداً چه قدر است ؟

1. 100 کیلومتر

2. 150 کیلومتر

3. 250 کیلومتر

4. 350 کیلومتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

ـــــــــ

امام علی (ع) : درباره ايمان از آنحضرت سؤال شد در پاسخ فرمود : ايمان برچهار پايه استوار است : بر صبر و يقين و عدالت و جهاد

درس پنجم : زمین پویا

درس پنجم : زمین پویا

ــــــــ

1- معمولا اثرات ناشی از فعالیت آتش فشان را به دو دسته «اثرات اولیه»و«اثرات ثانویه»تقسیم می کنند. اگر «اثرات اولیه»آن هایی باشند که بلافاصله بعد از آتش فشان رخ می دهند کوتاه مدت هستند و «اثرات ثانویه»آن هایی باشند که در بلند مدت به وجود می آیند و نتیجه غیرمستقیم آتش فشان هستند، کدام گزینه اثرات و زیان های اولیه ی یک آتش فشان محسوب می شوند؟

  (تیزهوشان 96-95)

1)انتشار گازهای سمی- ریزش خاکستر             2)تشکیل دریاچه- ریزش باران اسیدی

3)ریزش خاکستر- ریزش باران اسیدی              4)تشکیل معادن مصالح ساختمانی- ایجاد زمین لرزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

2- چند دانش آموز برای ساخت مدل کوه آتش فشان فعال، مخروطی را به کمک گل رس ساخته و پس از خشک شدن مخروط، مقداری آمونیوم دی کرومات را درون دهانه آن ریختند و با نزدیک کردن شعله کبریت آن را شعله ور کردند. این گروه در شبیه سازی کدام بخش ناموفق بودند؟    (تیزهوشان 94-93)

1)نشان دادن گازهای خروجی از کوه آتش فشان                           2)نشان دادن گدازه های خروجی از کوه آتش فشان

3)نشان دادن ذرات جامد و خاکسترهای آتش فشان                         4)نشان دادن بخار آب خروجی از دهانه آتش فشان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- کدام گزینه از اقدامات قبل از وقوع زلزله نیست؟      (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)آموزش افراد جامعه        2)ایمن سازی محیط              3)حفظ خونسردی و آرامش           4)مستحکم سازی ساختمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

4- کدام گزینه صحیح است؟      (نمونه ایلام، لرستان، مرکزی،همدان 95-94)

1)در یک کوه آتش فشان فعال، مواد مذاب از یک نقطه خارج می شوند.

2)در یک کوه آتش فشان نیمه فعال، گازهای آتش فشانی همراه مواد مذاب خارج می شوند.

3)در یک کوه آتش فشان نیمه فعال، مواد مذاب پس از خروج از دهانه به تدریج جامد می شوند.

4)معمولا در یک کوه آتش فشان فعال، پس از هر بار فوران بر سنگ های دامنه و اطراف کوه افزوده می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

5- بیشترین علت مرگ و میر انسان ها قبل از خروج مواد مذاب آتش فشان کدام است؟    (نمونه بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان 95-94)

1)لرزش شدید زمین      2)انتشار گازهای سمی             3)حرارت شدید پوسته          4)ریزش خاکستر آتش فشانی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

6- از فواید آتش فشان ها می توان به ………….. و …………… اشاره کرد.      (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)تشکیل دریاچه- خروج گاز کربن دی اکسید                2)ایجاد سونامی- تشکیل خاک حاصلخیز

3)تشکیل معادن- ریزش باران اسیدی                             4)استفاده از انرژی گرمایی- توسعه گردشگری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- شباهت آتش فشان و زمین لرزه این است که هر دو ………..      (نمونه سمنان 95-94)

1)بر اثر حرکت صفحه های پوسته زمین بوجود می آیند.

2)باعث آزاد کردن نیروی درونی زمین شده و خطر نابودی زمین را از بین می برند.

3)قبل از وقوع ،علائمی از خود نشان می دهند که قابل پیش بینی است.

4)باعث حاصلخیزی زمین های کشاورزی می شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

8- کدام یک از آثار زلزله با بقیه ی گزینه ها در یک گروه قرار نمی گیرد؟       (نمونه قم 95-94)

1)آلودگی آب های بهداشتی و آشامیدنی                               2)بی سرپرست شدن کودکان

3)کمبود دارو و درمان                                                 4)گسترش بیماری های واگیردار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

9- در مورد نتایج آتش فشان،کدام یک از موارد زیر با بقیه تفاوت دارد؟        (نمونه کردستان 95-94)

1)تشکیل دریاچه                     2)ایجاد سونامی                 3)توسعه ی گردشگری           4)ایجاد زمین های کشاورزی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

10- در آزمایش آتش فشان ،آمونیوم دی کرومات پس از سوختن به چه رنگی در می آید؟    (نمونه گلستان 95-94)

1) سبز                   2)نارنجی                    3)مشکی           4)خاکستری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

11- وجود خاکستر های آتش فشانی چه فایده ای بر محیط زیست دارد؟      (نمونه گیلان 95-94)

1)تشکیل مصالح ساختمانی     2)توسعه کشاورزی      3)تشکیل دریاچه       4)توسعه گردشگری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

12-فوران آتش فشان خالی از فایده نیست؛درکدام یک از  گزینه های زیر همه ی موارد ذکر شده ،از  فواید آتش فشان است؟

             (نمونه مازندران 95-94)

1)مطالعه ی ساختمان درونی زمین- تشکیل معادن- ایجاد توف سبز- توسعه ی گردشگری

2)تشکیل خاک حاصلخیز برای کشاورزی- انتشار گاز نیتروژن- تغییرات آب و هوایی- استفاده از انرژی گرمایی

3)تشکیل پوکه معدنی- مطالعه ساختمان درونی زمین- جریان گدازه- ایجاد جزایر جدید

4)خروج گاز دی اکسید کربن- توسعه گردشگری- چشمه های آب گرم معدنی- تشکیل دریاچه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

13-کدام گزینه به ترتیب نشان دهنده ی آتش فشان فعال،نیمه فعال وخاموش می باشد؟       (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1) هاوایی،تفتان،سهند         2)دماوند،سهند،سبلان      3)هاوایی، دماوند،تفتان      4)سبلان،تفتان،هاوایی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

14- گزینه ی نادرست کدام است؟     (نمونه البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان،مرکزی،همدان 94-93)

1)ضخامت هسته ی خارجی 5100کیلومتر و به صورت مذاب می باشد.

2)زلزله درهمه ی مناطق زمین رخ می دهد.

3)زمان وقوع زلزله قابل پیش بینی نیست.

4)زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

15- برای ساختن یک ساختمان با سقفی سبک وعایق صدا وحرارت از کدام ماده ی آتش فشانی استفاده کنیم؟

           (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)خاکستر آتش فشان         2)توف آتش فشان        3)سنگ پا             4)پوکه ی معدنی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

16- مریم می خواهد درباره خرابی های ناشی از زمین لرزه تحقیق کند. به نظر شما کدام یک از موارد زیر در میزان خرابی ها تاثیری ندارد؟        (نمونه خراسان شمالی،جنوبی، سیستان 94-93)

1)زمان وقوع زمین لرزه           2)مدت زمان زمین لرزه           3)استحکام زمین و ساختمان      4)شدید بودن زمین لرزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

17- کدام گزینه جزء اثرات ساختمانی حاصل از زمین لرزه نمی باشد؟     (نمونه خراسان شمالی، جنوبی و سیستان 94-93)

1)آلودگی آب ها          2)شکستن سد        3)ریزش آوار               4)تخریب آثار باستانی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

18- کدام گزینه از خسارت های «اجتماعی»حاصل از زمین لرزه می باشد؟     (نمونه زنجان 94-93)

1)آلودگی آب              2)ریزش آوار               3)تخریب مکان های تاریخی           4)شیوع بیماری های مسری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

19- از ترکیب سرکه و جوش شیرین چه گازی تولید می شود؟      (نمونه سمنان 94-93)

1)آمونیاک          2)کربن دی اکسید              3)کربن مونواکسید              4)متان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

20- کدام یک از جمله های زیر صحیح نیست؟      (نمونه مازندران 94-93)

1)میکروب گلو درد چرکی ممکن است بیمار را به روماتیسم قلبی مبتلا کند.

2)معمولا در جاهایی که پوسته زمین دارای شکستگی است امواج لرزه ای آزاد می شود.

3)وقتی که بادکنکی را به موهای سر یا پارچه پشمی مالش می دهیم موی سر به دلیل بار الکتریکی بادکنک را جذب می کند.

4)در اثر نیروی داخلی و شکسته شدن سنگ کره داخلی زمین زمین لرزه بوجود می آید.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

21- کدام یک از فواید مستقیم آتش فشان نیست؟     (تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل،زنجان 93-92)

1)تشکیل دریاچه             2)توسعه گردشگری             3)در دسترس قرار گرفتن مواد معدنی         4)ایجاد جزایر جدید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

22- کدام مورد رعایت نکات ایمنی بعد از وقوع زلزله است؟   (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)قطع جریان آب              2)حفظ خونسردی           3)کمک به مصدومین              4)امداد رسانی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

23- در کدام گزینه فواید آتش فشان به درستی بیان شده است؟      (تیزهوشان و نمونه تهران 93-92)

1)مطالعه ساختمان درونی زمین، توسعه گردشگری، ایجاد توف سبز، تشکیل معدن

2)مطالعه ساختمان درونی زمین، تشکیل پوکه معدنی، ایجاد جزایر جدید، جریان گدازه

3)تشکیل دریاچه، خروج گاز کربن دی اکسید، توسعه گردشگری، چشمه های آب گرم معدنی

4)استفاده از انرژی گرمایی، تشکیل خاک حاصلخیز برای کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، انتشار گاز نیتروژن دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

24- از کدام یک از سنگ های زیر در صنعت چوب بری استفاده می شود؟     (تیزهوشان و نمونه سیستان و همدان 93-92)

1)سنگ پا             2)پوکه معدنی          3)توف سبز                4)سنگ مرمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

25- معمولا در چه جاهایی احتمال زمین لرزه بیش تر است؟      (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)زیر اقیانوس ها که پوسته نازک تر است.           2)زیر کوه ها؛ چون در آن جا پوسته در گوشته، زیاد فرو رفته است.

3)جاهایی که پوسته زمین دارای شکستگی است.        4)در ساحل اقیانوس ها که فرسایش زمین بسیار زیاد است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

26- پس از بروز هر آتش فشان متوجه می شویم که درون زمین بسیار داغ است و هنوز سرد نشده است، به نظر شما چرا دمای مواد زمین هنوز بسیار زیاد است؟       (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)خورشید که روزها می تابد زمین را گرم می کند و این گرما به درون زمین انتقال می یابد.

2)لایه پوسته زمین مانند یک پتو جلوی بیرون رفتن گرمای زمین را می گیرد مانهع سرد شدن آن می شود.

3)سوختن معادن نفت و گاز موجود در داخل زمین

4)زمین لرزه هایی که در اعماق زمین رخ می دهد باعث داغ ماندن درون زمین شده است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

27- از نظر علمی کدام گزینه صحیح است؟      (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)انرژی حاصل از شکستن سنگ کره زمین به صورت آتش فشان به سطح زمین می رسد.

2)از شکسته شدن سنگ کره زمین در اثر نیروهای داخلی زمین لرزه به وجود می آید.

3)معمولا در جاهایی که پوسته زمین دارای شکستگی است امواج لرزه ای آزاد می شود.

4)آتش فشان زمانی اتفاق می افتد که مواد آتش فشانی در داخل زمین به حرکت در می آید.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

28- کدام یک جزو فواید آتش فشان ها نمی باشد ؟

1. ریزش باران های اسیدی ( بوشهر 93 – 92 )

2. تشکیل چشمه های آب گرم

3. تشکیل دریاچه

4. توسعه گردشگری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

29- با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما ، برای کاهش خرابی های حاصل از زمین لرزه ، رعایت کدام مورد در سیستم های شهر سازی ، آسیب و تلفات انسانی را به حداقل می رساند ؟

1. کاهش شدت زمین لرزه ، ساخت بناهایی با تکیه بر ساختمان های مجاور ( مرکزی 93 – 92 )

2. افزایش طبقات در ساختمان سازی ، کاربرد مصالح سنگین و پر حجم

3. استفاده از مصالح سبک ، عدم اتصال ساختمان ها به بناهای مجاور

4. کاهش ارتفاع ساختمان ها ، استفاده از اشکال غیر ساده در ساختمان سازی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

30- کدام دسته از موارد زیر ، جزو فایده های آتشفشان ها می باشد ؟

1. تشکیل چشمه های آب گرم و خاک مرغوب و حاصل خیز ( قم 93 – 92 )

2. تشکیل دریاچه و انتشار گاز های سمی

3. ریزش باران های اسیدی و استفاده از انرژی گرمایی درون زمین

4. توسعه گردشگری و ایجاد زمین لرزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

31- بیش ترین و کمترین سرعت امواج لرزه ای ، مربوط به کدام لایه های زمین است ؟

1. هسته داخلی – هسته خارجی   ( کرمان 93 – 92 )

2. سنگ کره – خمیر کره

3. خمیر کره – سنگ کره

4. هسته خارجی – هسته داخلی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

32- کدام مورد از ضرر های آتش فشان است ؟

1. انرژی زمین گرمایی   ( کرمان 93 – 92 )

2. رسوب گذاری خاکستر های آتش فشانی

3. جریانهای عظیم گِل

4. تشکیل چشمه آب گرم معدنی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

33- منشا بیش تر آتش فشانها و زمین لرزه ها  از عمق …………………… می باشد .

1. 90 کیلومتر   ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. 350 کیلومتری

3. 1000 کیلومتری

4. 3000 کیلومتری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

34- تشکیل برخی از معادن کره زمین حاصل چه فعالیتی می باشد ؟

1. آتش فشان  ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. سونامی

3. زلزله

4. رانش زمین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

35- با توجه به زمین لرزهای که مدتی پیش در بوشهر روی داد ، کدام مورد به ترتیب بیان گر خسارت بهداشتی و اجتماعی ناشی از زمین لرزه می باشد ؟

1. آلوده شدن آب ها – بیکاری  ( فارس 93 – 92 )

2.  بیماری های مسری – خارج شدن گاز های مضر

3. ناامنی – از دست دادن عزیزان

4. دزدی – شیوع بیماری های واگیر دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

36- در کدام گزینه فواید آتش فشان ها به درستی بیان شده است ؟

1. مطالعه ساختمان درونی زمین – توسعه گردشگری – ایجاد توف سبز – تشکیل معادن معادن   ( تهران 93 – 92 )

2. مطالعه ساختمان درون زمین – تشکیل پوکه معدنی – ایجاد جزایر جدید – جریان گدازه

3. تشکیل دریاچه – خروج گاز کربن دی اکسید – توسعه گردشگری – چشمه های آب گرم معدنی

4. استفاده از انرژی گرمایی – تشکیل خاک حاصلخیز برای کشاورزی – تغیرات آب و هوایی – انتشار گاز نیتروژن دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

37- در دامنه کدام کوه ها ، خاک تشکیل شده منشا آذرین دارد ؟

1. البرز – دماوند

2. زاگرس – الوند

3. زاگرس – البرز

4. الوند – دماوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

38- کدام دلیل زیر ، برای اثبات نظریه پیوستگی قاره های مختلف ، مناسب نیست ؟

1. فسیل های مشابه

2. سنگ های رسوبی مشابه

3. آب و هوای مشابه

4. حاشیه های مکمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

ــــــ

امام حسین (ع) : از امام حسين (ع ) پرسيدند: يا ابن رسول الله روزگار را چگونه مي گذراني ؟ فرمودند: روزگار را در حالتي مي گذرانم كه پرودگار بزرگ ناظر بر اعمال من است و آتش جهنم را در پيش روي خود مشاهده مي كنم . مرگ در تعقيب من است و از گير حساب بازپسين رهايي ندارم و در گرو اعمال خويشتن مي باشم . آنچه دلم بخواهد، نمي شود و قدرت دفع مكروهي از خويشتن ندارم . كارها در دست ديگري است ، اگر اراده كند عذابم فرمايد و اگر بخواهد، مورد عفوم قرار مي دهد. بنابر اين كدام مسكين است كه از من درمانده تر باشد؟

درس ششم : ورزش و نیرو 1

درس ششم : ورزش و نیرو 1

ــــــــ

1- در مسابقه طناب کشی وقتی«علی»و«رضا»در یک تیم و «احمد»و«حسین»در تیم مقابل قرار می گیرند، تیم «احمد»و«حسین»برنده می شود. اگر جای«علی»و«احمد»را در دو تیم عوض کنیم تیم «علی»و«حسین»برنده می شود. پس از پایان مسابقات تیمی مسابقات انفرادی آغاز می شود . نتیجه کدام مسابقه قبل از انجام قابل پیش بینی است؟   (تیزهوشان 95-94)

1)«علی»و«رضا»          2)«احمد»و«علی»          3)«رضا»و«حسین»         4)«احمد»و«حسین»

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

2- جسمی 2 کیلوگرمی روی سطح یک میز کاملا افقی قرار گرفته است. با وارد کردن نیروهای شکل روبرو به طور همزمان جسم به کدام جهت حرکت می کند؟(واحد اندازه گیری نیرو،نیوتون است و آن را با حرف N نمایش می دهیم. تصویر داده شده میز را از بالا نشان می دهد)                  (تیزهوشان 94-93)

1)با نیروی 10نیوتون به سمت شرق

2)با نیروی 10 نیوتون به سمت غرب

3)با نیروی 170 نیوتون به سمت جنوب شرقی

4)با نیروی 170 نیوتون به سمت شمال غربی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- گروهی از دانش آموزان جسم سنگینی را مانند شکل داده شده از هر طرف هل می دهند، به نظر شما جسم به طرف کدام گروه حرکت می کند ؟(واحد اعداد نیوتون است)                (نمونه بوشهر، خوزستان ،فارس، هرمزگان 95-94)

1)گروه کوشا

2)گروه نوشا

3)گروه جویا

4)گروه پویا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- برایند نیروها در کدام گزینه صفر است؟(علامت                             نشان دهنده جهت نیرو است.)    (نمونه زنجان 95-94)

1)                                  2)                                    3)                                           4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

5- با توجه به نیروی وارد شده کدام جسم به سمت راست حرکت می کند؟(واحد نیرو نیوتون می باشد)    (نمونه قم 95-94)

1)                                                                    2)

3)                                                                    4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

6- در کدام حالت جسم می ایستد و حرکت نمی کند؟      (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)                                2)                                     3)                                  4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

7- محمد پارسا در حال دوچرخه سواری بود که ناگهان یک گربه را در وسط کوچه دید. او بلافاصله ترمز می کند؛ ولی کنترل دوچرخه را از دست می دهد و به دیوار خانه برخورد می کند. در اثر این اتفاق کدام یک از اثرات نیرو مشاهده نمی شود؟

 (نمونه البرز، …. و هشت استان 94-93)

1)توقف یک جسم               2)تغییر شکل جسم               3)افزایش سرعت حرکت           4)کاهش سرعت حرکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

8- وقتی با چکشی به تیری بکوبیم تا در زمین فرو رود، در این صورت ………………. .     (نمونه بوشهر، فارس و کرمان 94-93)

1)تیر دریافت کننده نیرو است.                             2)چکش وارد کننده نیرو است.

3)چکش و تیر همزمان بر هم نیرو وارد می کنند.       4)چکش و تیر هیچ نیرویی بر هم وارد نمی کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

9- در کدام دسته از موارد زیر وارد کردن نیرو به ترتیب موجب«تغییر جهت حرکت، تغییر اندازه سرعت توقف جسم»می شود؟      (نمونه شهر تهران 94-93)

1)پرتاب موشک در هوا، حرکت الاکلنگ، ترمز کردن دوچرخه

2)فوت کردن فرفره کاغذی، رکاب زدن دوچرخه، گرفتن توپ توسط دروازه بان

3)هل دادن یک جعبه بزرگ، کشیدن طناب، برداشتن وزنه ای سنگین بر روی دست

4)پایین کشیدن طناب پرجم روی میله، هل دادن یک وزنه، فشار دادن پدال ترمز اتومبیل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

10- در بازی فوتبال محمد توپی را که از سمت نقطه کرنر(گوشه زمین)به سوی دروازه می آمد با سرش محکم وارد دروازه کرد. نیروی سر محمد چه اثری بر توپ داشته است؟     (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)سبب تغییر سرعت توپ شده است.                                  2)سبب تغییر جهت حرکت توپ شده است.

3)سبب تغییر جهت و سرعت توپ شده است.                         4)اول سبب حرکت و بعد توقف توپ شده است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

11- هنگامی که یک موشک در آستانه پرتاب به طرف فضا دارد ، کدام بخش از تعریف نیروی آن درست است؟

  (نمونه گیلان 94-93)

1)کشیدن                    2)هل دادن و کشیدن                      3)هل دادن                 4)کشیدن و هل دادن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

12- در کدام یک از موارد زیر نیرو بر جسم وارد می شود؟     (تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران،سمنان، مازندران 93-92)

1)یک تابلوی نقاشی که روی دیوار نصب شده است.       2)آقای پلیسی که در سر چهارراه ایستاده است.

3)یک وزنه که در بالای سر نگه داشته شده است.        4)در همه موارد به جسم نیرو وارد می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

13- مسابقه مچ اندازی بین مهرداد و پوریا در حضور دانش آموزان برگزار شد ولی برنده ای نداشت. به نظر شما علت چیست؟

 (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه و بویر احمد 93-92)

1)نیروها نتوانستند یکدیگر را خنثی کنند.                    2)نیروها به یک اندازه واکنش نشان نداده اند.

3)نیروها یکدیگر را خنثی کرده اند.                        4)نیروهای یکسانی وارد نکرده اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

14- در کدام یک از حالت های زیر نیرویی به کار نرفته است؟      (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)دو نفر از دو جهت مخالف جسمی را هل می دهند.         2)دو گروه طنابی را از دو جهت مخالف می کشند.

3)یک نفر می خواهد ماشینی را هل دهد.                   4)یک نفر در حال حرکت با ماشین ترمز می گیرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

15- در کدام گزینه نیروی خالص کم تری مشاهده می شود؟(واحد اندازه گیری نیرو نیوتون است که با Nنشان داده می شود)

 (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)                                          2)                                     3)                                             4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

16- در کدام فعالیت، جسم می تواند هم تحت کشش و هم تحت فشار قرار گیرد؟        (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)باز کردن کشوی میز                 2)باز کردن در اتاق          3)شوت کردن            4)رها کردن توپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

17- در کدام یک از گزینه های زیر نیروی وارد آمده باعث انجام کار نمی شود؟       (تیزهوشان و نمونه لرستان وهمدان 93-92)

1)حرکت اتوبوس از ایستگاه                        2)نگه داشتن وزنه توسط وزنه بردار بر روی سر

3)کشیدن دوشاخه از پریز برق                    4)پرواز یک پرنده بدون بال زدن در هوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

18- «تعدادی از کارگران می خواستند سنگی را جابجا کنند. هر چه تلاش کردند نتوانستند آن را حرکت دهند.»از این موضوع چه نتیجه ای می گیرید؟          (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)نیرو به کار برده شده  و انرژی شیمیایی بدن به انرژی گرمایی تبدیل شده ؛اما کاری انجام نشده است.

2)نیرو به کار برده شده اما تبدیل انرژی صورت نگرفته ؛زیرا کاری انجام نشده است.

3)کار انجام شده ولی نیرو به کار گرفته نشده و فقط انرژی مکانیکی به انرژی جنبشی تبدیل شده است.

4)انرژی حرکتی در بدن به انرژی شیمیایی تبدیل شده است؛ اما کاری انجام نشده است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

19- برای اینکه در مسابقات طناب کشی زیر گروه اول برنده شود، چه نیرویی در نقطه ج باید وارد شود؟     (نمونه سمنان 95-94)

1)20 نیوتون                 2)30 نیوتون

3)10 نیوتون                 4)5 نیوتون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

20- در کدام یک از حالت های زیر ، نیروی شبیه گزینه های دیگر به کار نرفته است ؟

1. دو نفر در دو جهت مخالف ، جسمی را هل می دهند  ( قم 93 – 92 )

2. دو گروه طنابی را از دو جهت مخالف می کشند .

3. یک نفر می خواهد ماشینی را هل دهد

4. یک نفر در حال حرکت با ماشین ، ترمز می گیرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

21- چرا هنگامی که به دیوار تکیه می دهیم ، واژگون نمی شویم ؟

1. زیرا دیوار نیروی بیش تری به ما وارد می کند .  ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. زیرا نیروی وارد شده از هر دو طرف مساوی است .

3. زیرا نیروی ما کم تر از نیرویی است که دیوار به ما وارد می کند .

4. زیرا هیچ نیرویی وارد نمی شود .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- کدام جمله درست نیست ؟

22. به هر دو جسمی که نیرو وارد می شود ، آن جسم هم به شما نیرو وارد می کند  ( مرکزی 93 – 92 )

2. وقتی حرکت جسمی تغییر می کند که به آن نیرو وارد شود

3. وارد کردن نیرو به جسم ، ممکن است با عث توقف حرکت آن شود

4. به هر جسمی نیرو وارد شود ، آن جسم به آسانی حرکت می کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

23- مسابقه مچ اندازی بین مهرداد و پوریا در حضور دانش آموزان برگزار شد ، ولی برنده ای نداشت ، به نظر شما علت چیست ؟

1. نیرو ها نتوانستند یکدیکر را خنثی کنند .  ( فارس 92 – 93 )

2. نیروها به یک اندازه واکنش نشان ندادند .

3. نیروها یکدیگر را خنثی کردند .

4. نیروهای یکسانی وارد نکرده اند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

24- در کدام یک از موارد زیر ، نیرو فقط به صورت « کشیدن » است .

1. برگ ریزان درختان در فصل پاییز   ( مازندران 93 – 92 )

2. نزدیک کردن دو قطب آن ربا به یکدیگر

3. بستن دکمه لباس

4. بستن درب اتاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

25- در کدام یک از موارد زیر ، نیرو بر جسم وارد می شود

1. یک تابلوی نقاشی که روی دیوار نصب شده است  ( مازندران 93 – 92 )

2. آقای پلیس که سر چهارراه ایستاده است

3. یک وزنه که در بالای سر نگه داشته شده است .

4. در همه موارد به جسم نیرو وارد می شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

26- کدام یک از نیروهای زیر ، سبب شناور ماندن یک سوزن فولادی بر سطح آب می شود ؟

1. نیروی وزن آب

2. نیروی وزن سوزن

3. نیروی پیوستگی بین مولکول های آب

4. نیروی پیوستگی بین مولکول های سوزن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

27- وسیله اندازه گیری نیرو ……………… و واحد اندازه گیری آن ………………………… می باشد .

1. نیروسنج – نیوتون

2. ترازو – کیلوگرم

3. نیرو سنج – ژول

4. ترازو – نیوتون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

28- کدام یک از فعالیت های زیر ، نوعی نیروی کششی به جسم وارد نمی کند ؟

1. باز کردن در یخچال

2. بلند کردن کیف از روی زمین

3. شوت کردن توپ

4. باز کردن کشوی کمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

29- زمانی که دهانه بادکنکی باد شده را باز کنیم ، به کدام سمت حرکت خواهد کرد

1. در جهت خروج هوا

2. در خلاف جهت خروج هوا

3. همیشه به سمت بالا

4. بسیار تصادفی حرکت می کند و نمی توان پیشگویی کرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

30- با استفاده از نیروی گریز از مرکز ( جانب مرکز ) برای جداسازی کدام مورد استفاده کرد ؟

1. چربی از شیر

2. نمک دریا

3. گندم از پوشال

4. آب و الکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

ــــــــ

امام باقر (ع) : چه بسيار خوب است نيكي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيكي ها .

درس هفتم : ورزش و نیرو 2

درس هفتم : ورزش و نیرو 2

ـــــــــــ

1- یک هواپیما در ارتفاع ثابت و با سرعت ثابت در حرکت است. اگر ناگهان باد افقی در خلاف جهت حرکت هواپیما بوزد کدام گزینه وضعیت حرکت هواپیما را در مدت زمان کوتاهی پس از برخورد باد به آن درست توصیف می کند؟    (تیزهوشان 96-95)

1)سرعت هواپیما کم و ارتفاع آن زیاد می شود.             2)سرعت هواپیما کم و ارتفاع آن هم کم می شود.

3)سرعت و ارتفاع هواپیما تغییری نمی کند.               4)سرعت هواپیما کم می شود ولی ارتفاع آن تغییری نمی کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

2- یک توپ آهنی سنگین را به نخی بسته ایم و آن را از نقطه ای آویزان کرده ایم تا آزادانه تاب بخورد و نوسان کند. با این کار یک آونگ ساخته ایم. در نزدیکی آونگ یک آهن ربای ضعیف را نیز با کمک نخی آویزان می کنیم. سپس آونگ را به حرکت در می آوریم تا مانند شکل در کنار آهن ربا نوسان کند(یعنی حرکت رفت و برگشتی انجام دهد). کدام جمله درباره اتفاقاتی که از این به بعد می افتد صحیح نیست؟    (تیزهوشان 95-94)

1)آونگ مسیر رفت را تندتر از مسیر برگشت می پیماید.

2)در تمام مسیر رفت و برگشت، نیروی مغناطیسی باعث تندتر شدن حرکت آونگ می شود.

3)با شروع حرکت آونگ، آهن ربا هم به حرکت در می آید.

4)وقتی آونگ حرکت می کند به آن دو نیروی تماسی و دو نیروی غیر تماسی وارد می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- یک تخته پاک کن آهنربایی به یک تخته وایت برد آهنی چسبیده است. چه نیرویی مستقیما مانع از حرکت تخته پاک کن به سمت پایین می شود؟      (تیزهوشان 95-94)

1)نیروی اصطکاک

2)نیروی وزن

3)نیروی الکتریکی

4)نیروی مغناطیسی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- اتاقکی نیمه ساز و سرپوشیده که یک دیوار آن هنوز ساخته نشده است در معرض باد بسیار شدیدی قرار می گیرد و موازی با سطح زمینبه ساختمان برخورد می کند. اگر باد آنقدر شدید باشد که حتما همه شیشه های پنجره های اتاق را هم زمان بشکند احتمال کدام اتفاق وجود دارد؟      (تیزهوشان 95-94)

1)خرده شیشه های پنجره های 2و3 به داخل و پنجره 1 به بیرون اتاق پرتاب می شود.

2)خرده شیشه های پنجره های 2و3 به بیرون و پنجره 1 به داخل اتاق پرتاب می شود.

3)خرده شیشه های همه پنجره ها به سمت داخل اتاق پرتاب می شود.

4)خرده شیشه های همه پنجره ها به سمت بیرون اتاق پرتاب می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

5- گاهی پس از شوت کردن توپ توسط یک بازیکن فوتبال، توپ در حال حرکت کردن ، یک مسیر منحنی را طی می کند(اصطلاحا«کات»می گیرد). نیرویی که در طول مسیر باعث این پدیده می شود از طرف چه چیزی به توپ وارد می آید؟

          (تیزهوشان 94-93)

1)زمین             2)هوا                      3)بازیکن              4)خود توپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

6- خلبانی تصمیم دارد تا هواپیما را برای مدتی با سرعتی ثابت و در یک تراز پروازی (ارتفاع ثابت)کنترل کند. در این حالت کدام گزینه در مورد بزرگی نیروهای وارد شده به هواپیما درست است؟      (تیزهوشان 94-93)

1)نیروی رانشی>نیروی مقاومت هوا   ؛    نیروی بالابری= نیروی وزن

2)نیروی رانشی>نیروی وزن    ؛      نیروی بالابری= نیروی مقاومت هوا

3)نیروی رانشی= نیروی بالابری     ؛      نیروی مقاومت هوا= نیروی وزن

4)نیروی رانشی= نیروی مقاومت هوا    ؛    نیروی بالابری= نیروی وزن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به میله یا شانه پلاستیکی می شود نیروی ……………. است.     (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)مغناطیسی                 2)گرانش                  3)الکتریکی                 4)اصطکاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

8- کدام گزینه از عوامل موثر بر نیروی اصطکاک می باشد؟      (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)جرم جسم، نیروی وزن جسم و جنس سطح                     2)صافی، ناصافی، نیروی جرم و صیقلی بودن

3)صیقلی بودن سطح، جنس سطح و جرم جسم                   4)صافی،ناصافی، جنس سطح و نیروی وزن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

9- کدام عامل، باعث افزایش نیروی اصطکاک می شود؟      (نمونه البرز،کرمانشاه و قزوین 95-94)

1)شکل جسم                       2)حجم جسم                      3)جرم جسم                   4)سرعت حرکت جسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

10- اگر بخواهیم هواپیمایی بسازیم تا تاثیر مقاومت هوا بر روی آن حداقل برسد،دم ،بدنه و دماغه آن را باید چگونه طراحی کنیم؟      (نمونه ایلام،لرستان، مرکزی و همدان 95-94)

1)گرد- صاف- کشیده و نوک تیز                     2)صاف- گرد- کشیده و نوک تیز

3)کشیده و نوک تیز- صاف- گرد                     4)گرد- کشیده و نوک تیز- صاف

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

11- یک شانه پلاستیکی دارای بار الکتریکی و یک میله شیشه ای دارای بار الکتریکی را روبروی هم آویزان می کنیم؛ در این صورت:       (نمونه شهر تهران 95-94)

1)هر دو بهم نیرو وارد می کنند و یکدیگر را دفع می کنند.             2)شیشه به شانه نیرو وارد می کند و آن را دفع می کند.

3)هر دو بهم نیرو وارد می کنند و یکدیگر را جذب می کنند.     4)شانه به شیشه نیرو وارد می کند و آن را جذب می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

12- با توجه به شکل مقابل نیروی گرانش زمین بر کدام جسم بیش تر است؟(جرم اجسام یکسان است.)    ((نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)                                                        2)

3)                                                        4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

13- محمد در هنگام جابجایی کمد اتاقش به دلیل نیروی …………….. به سختی کمد را جابجا کرد و برای جمع کردن براده های آهن ریخته شده از کمدش از نیروی …………….. استفاده نموده است.    (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)اصطکاک- الکتریکی                2)مغناطیسی- اصطکاک         3)اصطکاک- مغناطیس      4)وزن- گرانشی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

14- در کدام گزینه علت نچسبیدن بادکنک به دیوار پس از مالش به موی سر صحیح نمی باشد؟    (نمونه خراسان شمالی، جنوبی و سیستان 95-94)

1)باردار شدن بادکنک              2)رنگ شدن دیوار          3)چرب بودن موهای سر                4)وزش نسیم و باد ملایم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

15- در هنگام نوشتن، کدام نیرو کاربرد ندارد؟     (نمونه خراسان شمالی، جنوبی و سیستان 95-94)

1)نیروی مقاومت هوا           2)نیروی گرانشی            3)نیروی ماهیچه ای            4)نیروی ربایش مولکول ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

16- مهمترین عامل بلند شدن هواپیما از سطح زمین چیست؟      (نمونه خراسان شمالی، جنوبی و سیستان 95-94)

1)اختلاف فشار در سطح بالا و پایین بال              2)کاهش نیروی گرانش

3)شکل دوکی مانند آن                     4)وجود موتور پر قدرت در هواپیما

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

17- کدام گزینه درباره تاثیر نیرو بر اجسام صحیح نیست؟      (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)نیروی جاذبه فقط در اجسام ساکن اثر دارد.                  2)نیروها بر سرعت حرکت اجسام اثر می گذارند.

3)اصطکاک و سرعت نسبت مخالف دارند.                    4)اگر نیروهای وارد شده بر جسم متعادل باشند جسم ثابت می ماند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

18- می دانیم هر چه  سرعت حرکت هوا بیش تر شود فشار هوا کاهش پیدا می کند و جسم به سمت بالا حرکت خواهد کرد. (قانون برنولی) این پدیده در کدام گزینه مشاهده می شود؟       (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)حرکت ماهواره ها به دور زمین                             2)تغییر شکل برگه کاغذ هنگام حرکت

3)طراحی بدنه خودروهای تندرو                                4)کنده شدن سقف شیروانی خانه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

19- شکل روبرو بال هواپیما را نشان می دهد. کدام گزینه به ترتیب نقاط مشخص شده را بیان می کند؟    (نمونه زنجان 95-94)

1)نیروی گرانش زمین- نیروی بالابری- جهت حرکت هوا

2)نیروی بالابری- نیروی گرانش زمین- نیروی مقاومت هوا

3)نیروی بالابری- نیروی مقاومت هوا- جهت حرکت هوا

4)نیروی اصطکاک- نیروی بالابری- نیروی مقاومت هوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

20- وقتی بین دو بادکنک پر از باد می دمیم، به همدیگر نزدیک می شوند زیرا……………     (نمونه سمنان 95-94)

1)نیروی گرانش افزایش می یابد.                      2)فشار هوای بین دو بادکنک کاهش می یابد.

3)فشار هوای بین دو بادکنک افزایش می یابد.       4)جاذبه بین مولکول های دو بادکنک کم می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

21- در کدام پدیده نیروی مشخص شده درست نمی باشد؟    (نمونه قم 95-94)

1)شاخه پلاستیکی خرده های کاغذ را می رباید.(نیروی الکتریکی)            2)در کوه های پر برف بهمن فرو می ریزد.(نیروی اصطکاک)       3)در جاده های برفی، شن و ماسه می ریزند.(نیروی اصطکاک)        4)قطب نما جهت شمال و جنوب را نشان می دهد.(نیروی آهنربایی)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

22- در شکل مقابل، هر شماره، به ترتیب بیانگر چه نیرویی است؟      (نمونه کهکیلویه، یزد و کرمان 95-94)

1)تکیه گاه- اصطکاک- گرانش- رانش

2)اصطکاک- گرانش- رانش- تکیه گاه

3)رانش- تکیه گاه- گرانش- اصطکاک

4)اصطکاک- رانش- تکیه گاه- گرانش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

23- فاطمه نردبانی را به دیوار تکیه داد و با توجه به موضوع درس علوم آن روز خود به نیروهایی که بر این نردبان اثرگذار هستند فکر می کرد. حال به نظر شما نیروهای1،2 و 3به ترتیب کدام نیروها هستند؟    (نمونه مازندران 95-94)

1)اصطکاک- تکیه گاه- وزن

2)تکیه گاه- وزن- اصطکاک

3)عمود بر سطح- وزن- اصطکاک

4)اصطکاک- وزن- اصطکاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

24- نیروی مقاومت هوا در چه نوع خودروهایی اثر کم تری دارد؟      (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)خودروهایی با قدرت موتور بالا       2)خودروهای مکعبی شکل      3)خودروهای آیرودینامیک       4)خودروهایی با چرخ های بزرگتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

25- کدام یک از گزینه های زیر با بقیه تفاوت دارد؟      (نمونه اردبیل 94-93)

1)بستن زنجیر چرخ                               2)ریختن شن روی برف

3)ریختن روغن در لولای در                      4)گره زدن طناب در هنگام کشیدن جسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

26- در کدام مورد نیروی اصطکاک زیادتر می شود؟     (نمونه بوشهر، فارس و کرمان 94-93)

1)روغن کاری لولای درهای ساختمان                       2)تیز کردن چاقوی قصابی

3)نو کردن لاستیک های فرسوده دوچرخه                    4)آسفالت کردن یک جاده خاکی روستایی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

27- «زمانی که نیرو در راستای حرکت جسم باشد کار بیشتری انجام می شود.»با این توضیح، کار نیروی جاذبه در کدام حالت بیشتر است؟        (نمونه شهر تهران 94-93)

1)شلیک گلوله توپ                                 2)سقوط گلوله یک کیلوگرمی از ارتفاع 10 متری

3)غلتیدن توپ فوتبال روی زمین                   4)بالا بردن یک وزنه 150 کیلوگرمی توسط یک وزنه بردار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

28- وزن یک جسم به جرم 10گرم روی زمین چند نیوتون است؟(شتاب جاذبه زمین را 10نیوتون در نظر بگیرید.)

 (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)01/0                        2)1/0              3)10                      4)100

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

29- شخصی از سطح کره زمین با سفینه ای به سمت کره ماه حرکت می کند. نمودار وزن این شخص از لحظه شروع پرواز تا رسیدن به کره ماه و نشستن بر سطح کره ماه کدام است؟     (نمونه زنجان 94-93)

1)                                    2)                                          3)                                 4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

30- نیروی اصطکاک به کدام عامل بستگی ندارد؟       (نمونه هرمزگان 94-93)

1)جرم جسم                                     2)جنس دو سطح

3)میزان جاذبه بین مولکولی                       4)میزان حجم دو جسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

31- جرم جسمی در کره زمین 160 کیلوگرم است. جرم این جسم در کره ماه چند کیلوگرم است؟  

    (نمونه آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل و زنجان 93-92)

1)16کیلوگرم                  2) 160 کیلوگرم          3)320 کیلوگرم               4)80 کیلوگرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

32- در کدام مورد نیروی اصطکاک تاثیر مطلوبی ندارد؟        (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)سقوط یک چتر باز از یک ارتفاع                  2)اسکی بازی در مسابقات ورزشی

3)حرکت اتومبیل در سراشیبی                         4)شروع حرکت انسان برای راه رفتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

33- واحد اندازه گیری نیرو ………. و وسیله اندازه گیری آن …………… است.    (تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)نیروسنج- کیلوگرم       2)نیوتون- نیروسنج           3)کیلوگرم- ترازو          4)ترازو- کیلوگرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

34- با توجه به نیروی اصطکاک در اجسام، کدام رابطه صحیح می باشد؟      (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)شنا کردن<سر خوردن روی سرسره>بالا رفتن آسانسور     2)بستن شیر آب>گره زدن طناب>بالا رفتن از کوه

3)موج سواری<کشیدن چرخ دستی>هل دادن جعبه روی آسفالت    4)شنا کردن>سر خوردن روی یخ<ترمز کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

35- با توجه به مفهوم هر جمله کدام گزینه صحیح نمی باشد؟     (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)هر چه PHکم تر باشد محیط اسیدی تر است.

2)در همزیستی سگ و شپش، سگ زیان می بیند.

3)قرار گرفتن در ارتفاع یا کشیده شدن، باعث می شود انرژی در جسم ذخیره شود.

4)اگر قطب های غیر هم نام آهنربا را به هم نزدیک کنیم رانش یا هل دادن اتفاق می افتد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

36- نیروی اصطکاک در کدام جهت به جسم وارد می شود؟    (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)                                 2)                                           3)                                            4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

37- مادر مریم برای او یک جفت کفش خریده بود. پس از مدت کوتاهی متوجه شد که پاشنه کفش او ساییده شده است. دلیل این امر چه چیزی می تواند باشد؟      (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)افزایش سطح تماس کفش با زمین                              2)نیروهای تماسی اصطکاک

3)نیروی غیر تماسی گرانشی                            4)کاهش سطح تماس کفش با زمین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

38- در کدام یک از آزمایش های زیر نتیجه به دست آمده با بقیه متفاوت است؟    (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)دو بادکنک سفید هم اندازه را به موی سر مالش می دهیم و به هم نزدیک می کنیم.

2)بادکنکی را به پارچه پشمی مالش می دهیم و لوله پلاستیکی خودکاری را به آن نزدیک می کنیم.

3)شانه ای را به موی سر مالش می دهیم  به باریکه آبی که از شیر می آید نزدیک می کنیم.

4)لوله خودکاری را با پارچه ابریشمی مالش می دهیم و به تکه های کاغذ نزدیک می کنیم.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

39- در مورد نیروی اصطکاک همه موارد زیر صحیح می باشد بجز:   (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)اصطکاک همواره برخلاف حرکت جسم است.          2)در سطوح بسیار هموار اصطکاک وجود ندارد.

3)اصطکاک معمولا نیروی خالص وارد بر جسم را کم می کند.     4)استفاده از چرخ اصطکاک را کاهش می دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

40- با نزدیک شدن دو میله به یکدیگر مشاهده می کنیم که همدیگر را جذب می کنند؛ پس می توان گفت:    (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)احتمالا نیروی الکتریکی دارند و دارای بارهای مخالف هستند.

2)احتمالا نیروی مغناطیسی دارند و قطب های دو میله مخالف هم هستند.

3)ممکن است یکی از میله ها آهنربا و دیگری آهنی باشد.

4)قطعا نمی توان گفت، ممکن است هر کدام از سه گزینه صحیح باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

41- دانشمندان ایرانی موجود زنده ای را به فضا فرستادند. وضعیت جرم و وزن این موجود زنده زمان حضور در فضا، چگونه بوده است؟      (تیزهوشان و نمونه لرستان و همدان 93-92)

1)جرم ثابت مانده ولی وزن آن کاهش یافته است.               2)جرم و وزن هر دو کاهش یافته است.

3)جرم و وزن هر دو افزایش یافته اند.                          4)جرم کاهش یافته ولی وزن ثابت مانده است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

42- جسمی را مطابق شکل بر روی یکی از وجوه آن یک بار از قسمت عریض و بار دیگر از قسمت باریک بر روی سطح صافی می کشیم. بر همین اساس مشخص کنید کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟     (تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

1)در حالت اول نیروی کم تری صرف می شود.

2)در حالت دوم نیروی کم تری صرف می شود.

3)نیروی صرف شده در هر دو حالت برابر است.

4)نیروی صرف شده در حالت اول دو برابر حالت دوم است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

43- دو جعبه دستمال کاغذی هم اندازه را مانند شکل به صورت عمودی قرار می دهیم و یک برگ کاغذ A4 را روی آن ها می گذاریم.حال مشخص کنید با فوت کردن بین دو جعبه کاغذ به چه سمتی کشیده می شود و این آزمایش نشان دهنده وجود کدام نیرو در هواپیما است؟      (تیزهوشان و نمونه همدان 93-92)

1)بالا،وزن                                  2)پایین،بالابری

3)پایین،وزن                            4)بالا،بالابری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

44- با نزدیک شدن دو میله به یکدیگر ، مشاهده می کنیم که همدیگر را جذب می کنند پس می توان گفت :

1. احتمالا نیروی الکتریکی دارند و دارا ی بارهای مختلف هستند  ( گلستان 93 – 92 )

2. احتمالا نیروی مغناطیسی دارند و قطب های دو میله مخالف هم هستند

3. ممکن است یکی از میله ها آهن ربا و و دیگری میله آهنی باشد

4. قطعا نمی توان گفت ، ممکن است هر کدام از سه گزینه صحیح باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

45- نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به میله یا شانه می شود ، نیروی ………………………….. نامیده می شود .

1. الکتریکی  ( گلستان 93 – 92 )

2. مغناطیسی

3. گرانش

4. اصطکاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

46- در مورد نیروی اصطکاک ، همه موارد زیر صحیح می باشد به جزء :

1. اصطکاک همواره بر خلاف جهت حرکت جسم است  ( کرمان 93 – 92 )

2. در سطوح بسیار هموار ، اصطکاک وجود ندارد

3. اصطکاک معمولا نیروی خالص وارد بر جسم را کم می کند

4. استفاده از چرخ ، اصطکاک را کاهش می دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

47- اگر انتهای فنری سبک ، یک بار وزنه 200 گرمی و بار دیگر وزنه 400 گرمی بیاویزیم ، طول فنر به ترتیب 12 سانتی متر و 14

سانتی متر می شود . طول اولیه فنر برابر است با :

1. 7 سانتی متر ( مرکزی 93 – 92 )

2. 8 سانتی متر

3. 10 سانتی متر

4. 11 سانتی متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

48- برای به حرکت در آوردن موتور های الکتریکی به کار رفته در اسباب بازی ها ، کدام وسیله مناسب تر است ؟

1. موتور تولید برق   ( قم 93 – 92 )

2. باطری قلمی

3. باطری اتومبیل

4. جریان برق شهر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

49- طراحی بال های هواپیما برای مقابله با کدام نیرو می باشد ؟

1. بالابری   ( قم 93 – 92 )

2. گرانش

3. رانش

4. مقاومت هوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

50- همه گزینه ها به جزء گزینه ی …………………………. درست است

1. نیروی اصطکاک همواره خلاف جهت حرکت بر جسم اثر می گذارد   ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. زمین و هفت سیاره منظومه شمسی در اثر نیروی گرانشی به دور خورشید می چرخند

3. اگر دو آهن ربا در جهت قطب های غیر همنام باشند سبب هل دادن جسم می شوند

4. نیروی مقاومت هوا سبب کند شدن حرکت اجسام می گردد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

51- مادر مریم برای او یک جفت کفش خریده بود پس از مدت کوتاهی متوجه شد که پاشنه کفش او ساییده شده است دلیل این امر چه چیزی می تواند باشد ؟

1. افزایش سطح تماس کفش با زمین ( فارس 93 – 92 )

2. نیروهای تماسی اصطکاک

3. نیروی غیر تماسی گرانشی

4. کاهش سطح تماس کفش با زمین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

52-  هواپیمای در حال پرواز برای اوج گرفتن باید رو به جلو و به سمت بالا حرکت کند . برای این کار به ترتیب ، برای این کار بر چه نیروهایی غلبه می کند ؟

1. مقاومت هوا – بالابرنده ( فارس 93 – 92 )

2. رانش – گرانشی

3. مقاومت هوا – گرانشی

4. رانش – بالا برنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

53- کدام یک از نیروهای زیر نیروی غیر تماسی محسوب نمی شود

1. نیروی جاذبه  ( بوشهر 93 – 92 )

2. نیروی اصطکاک

3. نیروی الکتریکی

4. نیروی مغناطیسی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

54- وقتی بین دو بادکنک پر باد بدمیم ، به هم نزدیک می شوند : زیرا ………………… 0

1. نیروی گرانش افزایش می یابد ( تهران 93 – 92 )

2. فشار هوا بین دو بادکنک کاهش می یابد

3. فشار هوای بین دو بادکنک افزایش می یابد

4. جاذبه بین مولکول های دو بادکنک کم می شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

55- یک یک وزنه 500 گرمی در سطح زمین تقریباً چند نیوتون وزن دارد ؟

1. 50 نیوتون

2. 5/0 نیوتون

3. 5 نیوتون

4. 05/0 نیوتون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

56- اصطکاک در کدام گزینه مفید نیست ؟

1. رانندگی در هوای بارانی

2. بالا رفتن از کوه

3. توقف اتوموبیل

4. قطعات موتور اتومبیل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

ــــــــ

امام صادق (ع) : اگر شخصي از شما چنانچه از مرگ مي گريزد از روزيش بگريزد روزيش به او مي رسد همچنان كه مرگ به او مي رسد .

درس هشتم : طرّاحی کنیم و بسازیم

درس هشتم : طرّاحی کنیم و بسازیم

ـــــــــ

1- با توجه به شکل های زیر در کدام گزینه جهت حرکت صحیح است؟     (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)حرکت«الف»و«د»خلاف جهت است.

2)حرکت«ب»و«د»هم جهت است.

3)حرکت«ب»و«الف»خلاف جهت است.

4)حرکت«ب»و«ج»هم جهت است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

2-کدام یک از وسایل زیر برای وارد کردن نیرو به یک وسیله مناسب است؟     (نمونه گیلان 94-93)

1)باتری                 2)موتور الکتریکی                   3)تسمه                     4)قرقره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- کدام یک از وسایل زیر برای انتقال نیرو در یک وسیله مناسب است؟     (تیزهوشان و نمونه سیستان و بلوچستان 93-92)

1)باتری              2)تسمه                            3)موتور الکتریکی                   4)قرقره

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- چه وسیله ای را می توان برای جابجایی اجسام سنگین جایگزین موتور الکتریکی کرد؟    (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)اهرم                       2)چوب                         3)سیم                         4)کش یا فنر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

5- کدام یک از وسایل زیر موتور الکتریکی ندارد؟     (نمونه دولتی 95-94)

1)ماشین کوکی                  2)پنکه                                 3)کولر آبی                     4)ماشین لباسشویی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

6- برای انتقال نیرو در موتور الکتریکی از وسایل مختلفی استفاده می شود. در کولر آبی و ساعت مچی به ترتیب از کدام وسایل برای انتقال نیرو استفاده می شود؟      (نمونه دولتی 95-94)

1)پروانه،چرخ دنده                   2)تسمه،پروانه                     3)زنجیر،تسمه                  4)تسمه،چرخ دنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- کدام یک از وسایل زیر موتور گرمایی ندارد؟           (نمونه دولتی 95-94)

1)اتومبیل                   2)سشوار                             3)هواپیما                        4)موشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

8- در کدام گزینه برای انتقال نیرو به ترتیب از چرخ دنده، زنجیر و تسمه استفاده شده است؟         (نمونه دولتی 95-94)

1)ساعت مچی، موتور سیکلت، ماشین کوکی                      2)دوچرخه، ماشین کوکی، سیستم خنک کننده ماشین

3)جعبه دنده ماشین،موتور سیکلت، کولر آبی                         4)کولر آبی، دوچرخه، ساعت مچی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

9- در سشوار، پنکه و اتومبیل به ترتیب کدام موتور باعث حرکت می شود؟         (نمونه دولتی 95-94)

1)موتور گرمایی، موتور الکتریکی، موتور گرمایی          2)موتور الکتریکی، موتور الکتریکی، موتور گرمایی

3)موتور گرمایی، موتور گرمایی، موتور الکتریکی           4)الکتریکی، الکتریکی، الکتریکی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

10 یکی از راه های انتقال حرکت استفاده از تسمه است. با توجه به تصویر اگر چرخ بزرگ 1 دور بچرخد، چرخ کوچک چند دور و در چه جهتی می چرخد؟           (نمونه دولتی 95-94)

1)4 دور، در جهت عقربه های ساعت                           2)2دور، در جهت عقربه های ساعت

3)4دور، در خلاف جهت عقربه های ساعت                     4)2دور، در خلاف جهت عقربه های ساعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

11- در ماشین لباسشویی و موتور سیکلت عامل تولید حرکت و انتقال حرکت به ترتیب چیست؟              (نمونه دولتی 95-94)

1)موتور الکتریکی، تسمه، موتور گرمایی، زنجیر               2)موتور الکتریکی، چرخ دنده، موتور گرمایی تسمه

3)موتور گرمایی، تسمه، موتور الکتریکی، زنجیر              4)موتور گرمایی، تسمه، موتور گرمایی، زنجیر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

ــــــ

امام کاظم (ع) : تدبير نيمي از زندگي است .

درس نهم : سفر انرژی

درس نهم : سفر انرژی

ـــــــــ

1- دو وسیله را که در آن تبدیل انرژی در آن ها برعکس هم است«مبدل معکوس یکدیگر»می نامیم. مثلا موتور الکتریکی (که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند)و ژنراتور (که انرژی حرکتی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند) مبدل معکوس یکدیگر هستند. موجودات ذکر شده در کدام گزینه مبدل معکوس یکدیگر هستند؟   (تیزهوشان 96-95)

1)بخاری گازی- کولر          2)مار ماهی- باتری           3)شمع- سلول خورشیدی     4)کرم شب تاب- برگ سبز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- در کدام بخش از چرخه آب انرژی بیشتری در آب ذخیره می شود؟    (تیزهوشان 96-95)

1)بارش باران             2)جریان آب در رودها                 3)تبخیر شدن آب           4)ریختن آب بروی توربین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

3- سوختن کامل هر چوب کبریت حدود 2000ژول انرژی گرمایی آزاد می کند. اگر بدن انسان برای انجام دادن کار فکری(مانند پاسخ دادن به سوالات در یک آزمون)در هر دقیقه حدود 16کیلو ژول انرژی لازم داشته باشد و همه این انرژی در نهایت به گرما تبدیل شود، شما و همه دانش آموزان دیگری که در حال حاضر مشغول این آزمون هستید (یعنی حدود 250 هزار نفر در سراسر کشور)در کل مدت زمان این آزمون تقریبا معادل چند چوب کبریت گرما تولید می کنید؟    (تیزهوشان 95-94)

1)دویست هزار چوب کبریت    2)دو میلیون چوب کبریت      3)بیست میلیون چوب کبریت     4)دویست میلیون چوب کبریت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

4- انرژی مکانیکی در طبیعت به دو شکل جنبشی و پتانسیل(ذخیره ای)یافت می شود و گاهی اوقات یک جسم می تواند هر دو نوع این انرژی را به طور همزمان داشته باشد. اگر انرژی را با علامت     ، انرژی جنبشی را با علامت     ،انرژی پتانسیل را با علامت      و انرژی مکانیکی را با علامت      نشان دهیم کدام گزینه رابطه منطقی بین این اشکال را نشان می دهد؟

         (تیزهوشان 94-93)

1)                                   2)                        3)                                4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- گلوله ای را مطابق شکل از نقطه (الف) رها می کنیم، به ترتیب گلوله، در کدام نقطه بیشترین انرژی حرکتی و در کدام نقطه بیشترین انرژی ذخیره شده را دارد؟      (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)الف، ج

2)ب، الف

3)الف، د

4)د، الف

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

6- تبدیل انرژی در کدام یک از گزینه های زیر با بقیه تفاوت بیشتری دارد؟       (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)باتری خورشیدی              2)توربین                   3)دینام اتومبیل                     4)موتور الکتریکی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- تبدیل انرژی هایی که در عبارت زیر نشان داده شده است، مربوط به کدام یک از گزینه ها می باشد؟    (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

«انرژی شیمیایی          انرژی گرمایی        انرژی حرکتی»

1)سوزاندن گاز برای گرم کردن خانه ها                           2)جذب نور خورشید برای غذاسازی گیاهان

3)مصرف برق برای کار کردن جارو برقی                       4)سوختن بنزین برای حرکت یک اتومبیل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

8- گلوله ای از نقطه (الف)رها می شود. انرژی ذخیره شده آن در کدام نقطه کم تر است؟    (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)د                                  2)ج

3)الف                               4)ر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

9- دانش آموزی می خواهد یکی از انتخاب های غذایی زیر را برای صبحانه داشته باشد. کدام یک را انتخابی مناسب می دانید؟

       (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)تخم مرغ، شیر، گردو، شیره خرما، سیب           2)تخم مرغ، روغن جامد، شکر، آرد برای تهیه کیک

3)شیر، کیک، شکلات صبحانه، چای                  4)نان سبوسدار، مربای هویج، کره، چای

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- کدام انرژی زیر نمی تواند بصورت انرژی پتانسیل (ذخیره)باشد؟      (نمونه البرز، کرمانشاه، قزوین 95-94)

1)انرژی گرانشی             2)انرژی هسته ای           3)انرژی کشسانی(فنر)              4)انرژی صوتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

11- برای دویدن در یک ساعت و چهل و پنج دقیقه و راه رفتن آرام در 30 دقیقه، به ترتیب از راست به چپ به چند کیلوژول انرژی نیاز داریم؟      (نمونه ایلام، لرستان، مرکزی و همدان 95-94 و نمونه بوشهر،فارس و کرمان 94-93)

1)325- 4900              2)280- 325                     3)4900- 325                 4)4000- 6500

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

12- گوسفند با خوردن گیاهان انرژی خود را تامین می کند و شخص با خوردن گوشت گوسفند مقداری انرژی به دست آورده است. اگر این شخص 2 ساعت راه برود مسیر تبدیل انرژی کدام گزینه می باشد؟     (نمونه ایلام،لرستان ،مرکزی و همدان 95-94)

1)انرژی شیمیایی، انرژی شیمیایی، انرژی شیمیایی، انرژی حرکتی

2)انرژی گرمایی، انرژی شیمیایی،  انرژی شیمیایی، انرژی حرکتی

3)انرژی شیمیایی، انرژی گرمایی، انرژی شیمیایی، انرژی حرکتی

4)انرژی شیمیایی، انرژی شیمیایی، انرژی گرمایی، انرژی حرکتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

13- نوع انرژی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟     (نمونه بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان 95-94)

1)باتری ساعت- پارچ پر از آب روی میز                    2)ریزش برف از آسمان- آب پشت سد

3)وزش باد- کمان کشیده شده                             4)آب آبشار- فنر فشرده شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

14- مقدار کدام یک از انرژی های زمین در حال افزایش است؟     (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)ذخیره ای           2)شیمیایی             3)گرمایی                 4)سوخت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

15- سفره ماهی، عقرب و هشت پا به ترتیب چگونه در برابر دشمن از خود دفاع می کنند؟      (نمونه کردستان 95-94)

1)نور افشانی، تغییر رنگ، ترشح سم                    2)نیش زدن، پنهان شدن، فرار کردن

3)تولید برق، نیش زدن، ترشح سم                       4)ترشح سم، تولید برق، نیش زدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

16- وزنه ای را از نقطه A رها می کنیم تا در یک مسیر کاملا عمود، به زمین برسد. مشخص نمایید وزنه در کدام نقطه دارای انرژی جنبشی و پتانسیل برابر می باشد؟(نیروی اصطکاک صفر است)               (نمونه کرمان،کهکیلویه و یزد 95-94)

 

1)نقطه B

2)نقطهD

3)نقطهC

4)نقطهEوA

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

17- اگر 10 گرم از یک ماده غذایی دارای 20 کالری انرژی باشد، این مقدار ماده تقریبا چند ژول انرژی دارد؟

          (نمونه گلستان 95-94)

1)200ژول                2)80 ژول                  3)800ژول                4)8000ژول

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

18- موضوع تحقیق در کلاس مدرسه ای این بود: با توجه به تصویر سطح شیبدار زیر اگر گلوله ای را از نقطه "ع"رها کنیم به ترتیب در کدام نقطه بیشترن انرژی ذخیره ای و در کدام نقطه بیشترین انرژِ حرکتی را دارد؟      (نمونه مازندران 95-94)

1)نقطه (ل)، نقطه (و)

2)نقطه (ع)، نقطه (و)

3)نقطه (م)، نقطه (ع)

4)نقطه (ع)، نقطه (م)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

19- با توجه به مفهوم، کدام گزینه صحیح است؟     (نمونه شهر تهران  94-93)

1)1/0 کیلو کالری بطور تقریبی معادل 400 ژول است.

2)ما برای دویدن در یک ساعت، 650 کیلوژول انرژی نیاز داریم.

3)تبدیل انرژی در بدن موجودات زنده می تواند باعث الکتریسیته شود.

4)سوخت هایی مانند زغال سنگ و نفت قبل از سوختن دارای انرژی گرمایی اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

20- کدام جمله از نظر علمی درست است؟      (نمونه قم 94-93)

1)هر چه ارتفاع جسم بیشتر باشد انرژی ذخیره ای بیشتری دارد.      2)نیروی گرانشی در جهت مخالف حرکت جسم اثر می کند.        3)گردش سیاره ها بر اثر نیروی مقاومت هوا می باشد.       4)به هواپیمای درحال پرواز فقط دو نیرو اثر می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

21- بر روی بسته بندی یک ظرف مست نوشته است: 100 کیلوکالری. محاسبه کنید به طور تقریبی این ماست چند ژول در بدن ما انرژی تولید می کند؟  (نمونه گلستان 94-93)

1)تقریبا 40000            2)تقریبا 4000            3)تقریبا 400000                4)تقریبا 4000000

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

22- وقتی یک عدد سکه را بر روی آستین لباسمان حرکت دهیم کدام یک از تبدیلات انرژی بوجود می آید؟      (نمونه گیلان 94-93)

1)انرژی حرکتی به ماهیچه ای   2)انرژی ذخیره ای به حرکتی   3)انرژی حرکتی به ذخیره ای    4)انرژی حرکتی به حرکتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

23- یک لیوان شیر کم چرب حدود 120 کیلو کالری انرژی دارد. این مقدار شیر تقریبا چند ژول انرژی دارد؟     (نمونه مازندران 94-93)

1)1200                  2)480                              3)120                        4)4800

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

24- در کوک کردن اسباب بازی های کوکی چه انرژی هایی به هم تبدیل می شوند؟    (نمونه هرمزگان 94-93)

1)انرژی ماهیچه ای         انرژی حرکتی        انرژی پتانسیل     2)انرژی ماهیچه ای        انرژی پتانسیل

3)انرژی پتانسیل         انرژی حرکتی                            4)انرژی حرکتی        انرژی پتانسیل        انرژی حرکتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

25- سنگی را از ارتفاع 3 متری به سمت زمین رها می کنیم. به نظر شما انرژی ذخیره شده(پتانسیل) آن چگونه است؟

           (نمونه یزد 94-93)

 

1)                                    2)                            3)                                   4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

26- کدام یک از انرژی های زیر به ترتیب تجدید پذیر و تجدید ناپذیر هستند؟      (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،غربی ، اردبیل و زنجان 93-92)

1)انرژی هسته ای، انرژی باد                           2)انرژی باد، انرژی زمین گرمایی

3)انرژی موج دریا، انرژی هسته ای                    4)انرژی موج دریا، انرژی زمین گرمایی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

27- انرژی ذخیره شده در سنگ در کدام یک از گزینه های زیر بیش تر است؟       (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،غربی ، اردبیل و زنجان 93-92)

1)سنگ 7 کیلوگرمی که به اندازه 7 متر بالاتر از سطح زمین باشد.    2) سنگ 1 کیلوگرمی که به اندازه 10 متر بالاتر از سطح زمین باشد.    3) سنگ 20 کیلوگرمی که به اندازه 1 متر بالاتر از سطح زمین باشد.    4) سنگ 10 کیلوگرمی که به اندازه 10 متر بالاتر از سطح زمین باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

28- کدام یک از تبدیل های انرژی با بقیه تفاوت زیادی دارد؟       (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)شخصی تیرکمان را می کشد و سپس تیر رها می شود.       2)شخصی بالای کوه می رود و با چتر نجات پایین می آید.

3)شخصی از بالای سرسره در حال سر خوردن است.       4)آب در پشت سد جمع می شود و با باز شدن دریچه به پایین می ریزد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

29- شناگری روی تخته ی شیرجه ی بالای آب ایستاده است. هنگامی که از بالا فرود می آید چه تغییر انرژی صورت میگیرد؟

           (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)انرژی شیمیایی به انرژی جنبشی تبدیل می شود.         2)انرژی پتانسیل به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

3)انرژی جنبشی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.         4)انرژی پتانسیل به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

30- دو وزنه 2 کیلوگرمی را از ارتفاع 60 و 90 سانتی متری به سمت دو ظرف آب رها کردیم. در کدام یک انرژی ذخیره ای وزنه بیشتر است؟      (تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)شکل شماره«1»

2)شکل شماره«2»

3)هر دو نیروی مساوی دارند.

4)شکل شماره«2»، دو برابر شکل«1» است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

31- نوع انرژی تولید شده در کدام گزینه با یکدیگر متفاوت نیست؟    (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)کمان کشیده شده، سقوط بالن                          2)آب پشت سد، پرتاب توپ

3)فنر کشیده شده، سوختن زغال سنگ                4)قطرات باران در هوا، پرتاب دارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

32- کدام جمله درست است؟        (تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران،سمنان ومازندران 93-92)

1)منبع همه انرژی هایی که ما مصرف می کنیم از گیاهان است.       2)بین انرژی و کار رابطه ای وجود ندارد.

3)انرژی فقط به شکل انرژی خورشیدی وجود دارد.               4)انرژی دائما از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

33- آونگ شکل روبرو در حال نوسان است. در کدام نقطه بیشترین مقدار انرژی جنبشی و کمترین مقدار انرژی پتانسیل گرانشی را داریم؟     (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)1

2)2

3)3

4)نمی توان تعیین کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

*با توجه به متن زیر به سوالات 34الی 36 پاسخ دهید:

«انرژی توانایی انجام کار است که بطور کلی به دو دسته «پتانسیل»و«جنبشی»تقسیم می شود. انرژی پتانسیل نوعی انرژی است که در اجسام ذخیره شده است و نمی تواند کار انجام دهد؛ ولی با تبدیل به انرژی جنبشی می تواند کار انجام دهد. انرژی پتانسیل ممکن است در بین مولکول های مواد ذخیره شده باشد و یا اگر جسمی را تا ارتفاعی از زمین بالا ببریم انرژی در آن ذخیره می شود و هنگامی که جسم رها می شود انرژی پتانسیل آن کم می شود و به مرور به انرژی جنبشی تبدیل می شود و در لحظه ای که به زمین می رسد، همه انرژی آن به جنبشی تبدیل می شود. به همین دلیل دانشمندان «کار»را تبدیل انرژی پتانسیل به جنبشی می دانند.»

34- در مورد«آب پشت سد»کدام گزینه درست است؟      (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)دارای انرژی پتانسیل گرانشی است.                                      2)دارای انرژی جنبشی است.

3)دارای انرژی پتانسیل شیمیایی است.                                  4)حتما هر دو انرژی را دارا می باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

35- یک وزنه را از سطح زمین تا ارتفاع 30 متری بالا می بریم و سپس رها می کنیم. با توجه به متن می توان گفت:

           (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)انرژی مصرف شده برای بالا بردن ، مساوی انرژی جنبشی وزنه ی در حین سقوط است.

2)انرژی مصرف شده برای بالا بردن ،مساوی انرژی جنبشی وزنه در لحظه برخورد با زمین است.

3) انرژی مصرف شده برای بالا بردن ، مساوی پتانسیل وزنه در سطح زمین است.

4)در حین سقوط، انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی جسم ثابت می مانند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

36- یک تکه چوب پنبه که روی سطح آب شناور است را فشار داده و درون آب نگه می داریم. در مورد انرژی چوب پنبه چه می توان گفت؟     (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)دارای انرژی جنبشی می شود.                              2)هم دارای انرژی پتانسیل و هم انرژی جنبشی می شود.

3)دارای انرژی پتانسیل می شود.                             4)هیچ فرقی بین دو حالت روی آب و داخل آب نیست.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

37- یک توپ فلزی را از ارتفاع سه متری روی زمین خاکی، رها می کنیم تا گودالی ایجاد شود. چگونه می توان با همان توپ فلزی گودال عمیق تری ایجاد کرد؟      (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)زیاد کردن ارتفاعی که توپ فلزی از آن رها می شود.

2)کم کردن ارتفاعی که توپ فلزی از آن رها می شود.

3)تغییر دادن جنس توپ از فلزی به چوبی.

4)تغییر ندادن ارتفاعی که توپ از آن رها می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

38- در کدام انرژی ذخیره نشده است ؟

1. فنر فشرده شده  ( مازندران 93 – 92 )

2. میوه گلابی

3. قاب عکس روی دیوار

4. ماشین لباسشویی روشن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- کدام جمله درست است ؟

39. منبع تمام انرژی هایی که ما مصرف می کنیم از گیاهان است  ( مازندران 93 – 92 )

2. بین انرژی و کار رابطه ای وجود دارد

3. انرژی فقط به شکل انرژی خورشیدی وجود دارد

4. انرژی داعماً از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

40- در کدام گزینه تبدیل انرژی نوشته شده درست نمی باشد ؟

1. مار ماهی : شیمیایی به الکتریکی ( گلستان 93 – 92 )

2. لامپ روشن : الکتریکی به نورانی و گرمایی

3. رها شدن زه کمان : ذخیره ای به حرکتی

4. مصرف باطری : الکتریکی به حرکتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

41- کدام یک از موارد زیر ، مصرف انرژی بیشتری را نشان می دهد ؟

1. 4 کیلو ژول ( کرمان 93 – 92 )

2. نصف کیلوکالری

3. 400 ژول

4. 1 کالری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

42- در کدام گزینه بیش ترین تبدیل انرژی صورت می گیرد .

1. سوختن چوب   ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. روشن کردن رادیو

3. حرکت یک اسباب بازی کوکی

4. کار با رایانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

43- کدام صورت انرژی می تواند به سایر انرژی های مورد نیاز تبدیل شود ؟

1. شیمیایی ( بوشهر 93 – 92 )

2. مکانیکی

3. صوتی

4. الکتریکی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

44- نوع انرژی تولید شده در کدام گزینه با یکدیگر متفاوت نیست ؟

1. کمان کشیده شده – سقوط بالن  ( تهران 93 – 92 )

2. آب پشت سد – پرتاب توپ

3. فنر کشیده شده – سوختن ذغال سنگ

4. قطرات باران در هوا – پرتاب دارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

45- در کدام یک از موارد زیر بیش ترین تبدیل انرژی صورت می گیرد .

1. دانش آموزی که توپ را به سمت دروازهشوت می کند ( قم 93 – 92 )

2. کوهنوردی که از کوه بالا می رود

3. ورزشکاری که تیر و کمان را می کشد و  راها می کند

4. ضربه هایی که با مداد به لبه لیوان زده می شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

46- با توجه به مفهوم کدام جمله صحیح نمی باشد ؟

1. عامل بیماری سل و سرما خوردگی باکتری است  ( تهران 93 – 92 )

2. اگر 4 ساعت بدویم به 11200 کیلوژول انرژی نیاز داریم

3. هرچه سطح تماس چیزی با سطح زمین کم تر باشد میزان اصطکاک کمتر خواهد بود

4. هنگامی که جسم رها می شود به تدریج انرژی را که خود ذخیره کرده بود به انرژی حرکتی تبدیل می کند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

47- منشا اصلی انرژی موجود در رادیویی که با باطری کار می کند چیست ؟

1. شیمیایی

2. نور خورشید

3. گیاهان

4. الکتریسیته

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

48- در زندگی روزمره از کدام انرژی شیمیایی تبدیل می شود ؟

1. سوختن شمع

2. غذاسازی گیاهان

3. ایجاد نور در خورشید

4. روشن شدن لامپ چراغ قوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________
امام رضا (ع) : بر شما باد راز پوشي در كارهاتان در امور دين و دنيا . روايت شده كه " افشاگري كفر است " و روايت شده " كسي كه افشاي اسرار مي كند با قاتل شريك است " و روايت شده كه " هرچه از دشمن پنهان مي داري ، دوست تو هم بر آن آگاهي نيابد "

درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ

درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ

ـــــــــ

1- با توجه به شکل زیر کدام یک از میکروب های بیماری زا را نمی توان با میکروسکوپ نوری مشاهده کرد؟

   (تیزهوشان 95-94)

1)عامل بیماری سل          2)عامل ایجاد سالک           3)عامل بیماری آنفلوآنزا            4)عامل بیماری گلودرد چرکی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

2- تصویر داخل دایره روبرو نوک بال حشره ای را زیر میکروسکوپ نوری نشان می دهد(قطر دایره، 1 سانتی متر است).اگر طول کل بال 03/0سانتی متر و بزرگنمایی عدسی چشمی 10 باشد، بزرگنمایی عدسی شیئی چند است؟   (تیزهوشان 95-94)

1)بزرگنمائی 3                                       2)بزرگنمایی 10

3)بزرگنمایی 30                                       4)بزرگنمایی 100

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- کدام شکل یک سلول گیاهی را نشان می دهد؟     (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)                              2)                                  3)                                  4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

4- کدام یک از گزینه های زیر در سلول های گیاهی و جانوری مشترک نیست؟     (نمونه خراسان شمالی،جنوبی و سیستان 95-94)

1)غشای سلولی                 2)هسته                3)سیتوپلاسم               4)دیواره سلولی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

5- در کدام گزینه مراحل آغاز کار با میکروسکوپ به ترتیب صحیح رعایت شده است؟   (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)عدسی با بزرگنمایی زیاد       تنظیم نور       تنظیم صفحع در وضعیت مناسب

2)تمیز کردن عدسی ها       تنظیم صفحه در پایین ترین وضعیت        عدسی با بزرگنمایی کم

3)تنظیم نور       تنظیم صفحه در وضعیت مناسب        عدسی با بزرگنمایی مناسب

4)عدسی با بزرگنمایی کم       تنظیم نور       تمیز کردن عدسی ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

6- کدام گزینه از نظر تعدادسلول با بقیه یکسان نیست؟    (نمونه کردستان 95-94)

1)پروانه                        2)جلبک سبز                      3)گیاه شمعدانی                    4)مخمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- فرض کنید با یک میکروسکوپ پای پشه ای که اندازه طول آن 3 میلی متر است را 12 سانتی متر ببینیم، بزرگنمایی این میکروسکوپ کدام است؟     (نمونه مازندران 95-94)

1)40                      2)10                      3)60                     4)100

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

8- وظیفه«کندانسور»در میکروسکوپ چیست؟    (نمونه آذربایجان غربی 94-93)

1)همانند عدسی چشمی عمل می کند.                             2)لام را روی خود نگه می دارد.

3)به عنوان متراکم کننده نور روی لام می باشد.                 4)عدسی های شیئی را می چرخاند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

9- اگر بزرگنمایی یک میکروسکوپ x1800 باشدو روی عدسی چشمی X30 نوشته شده باشد بزرگنمایی عدسی شیئی چقدر است؟        (نمونه البرز، ایلام و …هشت استان 94-93)

1)X60                      2)X600                        3)X900                      4)X54000

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- کدام گزینه نادرست است؟    (نمونه بوشهر، فارس و کرمان 94-93)

1)در بدن انسان 50 تا 75 میلیون سلول وجود دارد؟

2)پیشرفته ترین میکروسکوپ های نوری نمونه را تا 2000 برابر بزرگ تر نشان می دهند.

3)اولین بار اصطلاح سلول را رابرت هوک به کار برد.

4)مخمّر را می توان بصورت ذرات خشک جامد و مایه خمیر تهیه کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

11- برای مشاهده لایه نازکی از سلول های برگ توسط یک میکروسکوپ نوری عدسی چشمی با بزرگ نمایی (X10)و عدسی شیئی با بزرگنمایی(X100)انتخاب شده است. میکروسکوپ ، نمونه را چند برابر بزرگ تر نشان می دهد؟   (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)10                        2)100                         3)1000                           4)10000

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

12- رابرت هوک با میکروسکوپ خود، در واقع چه بخشی از سلول را مشاهده کرد؟    (نمونه خوزستان 94-93)

1)دیواره اسکلتی                      2)سیتوپلاسم                   3)هسته                          4)اندامک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

13- کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟   اندام                            سلول       مولکول        اتم

       (نمونه زنجان 94-93)

1)دستگاه          2)بافت                    3)هسته                    4)اندامک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

14- برای مشاهده ی یک نمونه آزمایشگاهی آن را باید در کدام قسمت میکروسکوپ قرار دهیم؟   (نمونه هرمزگان 94-93)

1)روی لام و لامل                        2)زیر لام و لامل

3)بین لام و لامل به طوری که لامل پایین باشد.       4)بین لام و لامل به طوری که لام پایین باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

15- نام قسمتی که با فلش مشخص شده چیست؟    (تیزهوشان و نمونه سمنان،مازندران، شهرستان های تهران 93-92)

1)کندانسور

2)صفحه چرخان

3)عدسی چشمی

4)عدسی شیئی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

16- کدام جمله در رابطه با استفاده از میکروسکوپ صحیح نمی باشد؟    (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)در ابتدا صفحه میکروسکوپ در پایین ترین وضعیت قرار می گیرد.    2)میکروسکوپ دارای عدسی های چشمی و شیئی می باشد.         3)در ابتدا از عدسی شیئی با بزرگنمایی زیاد استفاده می شود.          4)میزان نور میکروسکوپ قابل تنظیم می باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

17- «رابرت هوک»با میکروسکوپ خود چوب پنبه را به چه شکلی مشاهده کرد؟    (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)                       2)                                   3)                               4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

18- در میکروسکوپ، نور لامپ برای برخورد به لام از کدام قسمت باید عبور کند؟     (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)صفحه چرخان               2)عدسی چشمی                3)کندانسور                 4)عدسی های شیئی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

19- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟   (تیزهوشان و نمونه همدان ولرستان 93-92)

1)سلول های جانوری دارای دیواره سلولی می باشند.

2)هسته در سلول های گیاهی در جداره سلولی قرار دارد.

3)سلول های گیاهی دارای اندامک پلاست هستند ولی سلول های جانوری آن را ندارند.

4)سلول های جانوری چندوجهی و سلول های گیاهی کروی شکل هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

20- در مراحل کار با میکروسکوپ بعد از تمیز کردن عدسی ها کدام کار اولویت دارد؟    (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)قرار دادن نمونه آماده شده روی صفحه میکروسکوپ             2)صفحه میکروسکوپ را در پایین ترین وضعیت قرار دهیم

3)با پیچ جابجایی اسلاید نمونه را در میدان نور قرار دهیم      4)برای شروع دیدن عدسی با بزرگنمایی زیاد را در مسیر نور قرار دهیم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

21- کدام مورد زیر با میکروسکوب نوری دیده می شود ؟

1. اکسیژن هوا

2. نشاسته سیبل زمینی

3. قارچ های تک سلولی

4. جانداران بسیار ریز تک سلولی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

22- اگر بعد از قرار دادن نمونه و نگاه کردن به عدسی چشمی صفحه را تاریک و سیاه دیدیم ، احتمالا کدام اتفاق افتاده است ؟

1. پیچ تنظیم کننده سریع را نچرخانده ایم

2. تیغه را دقیقا در جای خود قرار ندادیم و باید نمونه دیگری را آماده کنیم

3. به احتمال زیاد صفحه چرخان را زیاد نچرخانده ایم و عدسی های چشمی در جای مناسبی قرار نگرفته اند .

4. ممکن است عدسی چشمی خیلی کثیف باشد و رد اثر انگشت روی آن وجود داشته باشد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

23- به نظر شما ، دیدن کدام مورد زود تر اتفاق افتاده است ؟

1. ویروس

2. مولکول آب

3. سلول گیاهی

4. سلول جانوری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

24- مزیت و برتری میکروسکوب نوری نسبت به میکروسکوب الکترونی در چیست ؟

1. قدرت تفکیک بالا

2. بزرگنمایی بالا

3. مشاهده سلول زنده

4. مشاهده جزعیات بسیار کوچک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

25- کار کندانسور در میکروسکوب چیست ؟

1. نمونه را در محل خود محکم نگه می دارد . ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. متمرکز کننده نور می باشد .

3. فاصله نمونه و عدسی را به سرعت تغیر می دهد

4. نور را تامین می کند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

26- نام قسمتی که با فلش مشخص شده چیست ؟

( مازندران 93 – 92 )

1. کندانسور                                                                              

2. صفحه چرخان

3. عدسی چشمی

4. عدسی شیعی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

27- کدام قسمت میکروسکوب متمرکز کننده نور است ؟

( فارس 93 – 92 )

1. کندانسور

2. صفحه میکروسکوب

3. صفحه چرخان

4. لامپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

28- در میکروسکوب ، نور لامپ برای برخورد به لام از کدام قسمت باید عبور کند .

( کرمان 93 – 92 )

1. صفحه چرخان  

2. عدسی چشمی

3. کندانسور

4. عدسی شیعی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

29- کلمه سلول برای اولین بار توسط چه کسی بیان شد ؟

1. لویی پاستور

2. رابرت هوک

3. نیوتون

4. کوپرنیک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

30- دیدن کدام یک از موجودات زیر با کمک میکروسکوپ نوری ، ممکن نیست ؟

1. جلبک ها

2. باکتری ها

3. مخمر ها

4. ویروس ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

ـــــــ

امام جواد (ع) : در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او مباش .

درس یازدهم : شگفتی های برگ

درس یازدهم : شگفتی های برگ

ــــــ

1- تکه کاغذی را روی یک برگ چسبانده و جلوی نور آفتاب قرار می دهیم. پس از چند ساعت برگ را داخل ظرفی انداخته و روی آن الکل می ریزیم و حرارت می دهیم تا رنگ سبز برگ خارج شود. سپس برگ را خارج کرده و شسته  و محلول ید را روی آن می ریزیم تا قسمت هایی که نشاسته داردتیره تر شوند. در این صورت، برگ به چه شکلی در می آید؟

       (تیزهوشان 94-93)

1)                           2)                              3)                                4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- در کدام یک از شرایط زیر می توان یک حشره را برای مدت طولانی در زیر ظرف شیشه ای زنده نگه داشت؟   (تیزهوشان 94-93)

1)                        2)                            3)                                  4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

3- برگ بعضی از گیاهان به شکل تله درآمده است، چون:    (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)فقط از حشرات تغذیه می کنند.

2)نمی توانند همه مواد مورد نیاز خود را بسازند.

3)این گیاهان نمی توانند فتوسنتز کنند.

4)برگ این گیاهان نسبت به حشرات و جانوران کوچک حساس است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- محل اصلی غذاسازی در کدام گیاه زیر با بقیه فرق دارد؟     (نمونه البرز،کرمانشاه،قزوین 95-94)

1)نارگیل            2)کاکتوس                 3)هویج                            4)کاهو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

5- کدام یک از گزینه های زیر در عمل فتوسنتز صورت می گیرد؟    (نمونه البرز،کرمانشاه،قزوین 95-94)

1)تبدیل قند به پروتئین           2)تجزیه آب              3)تبدیل قند به چربی               4)آزاد شدن کربن دی اکسید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

6- با توجه به محل ذخیره مواد غذایی کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟     (نمونه شهر تهران 95-94)

1)پیاز- کرفس- کاهو         2)شلغم- ترب- هویج     3)کاهو- کلم- کرفس           4)چغندر- کلم- کرفس

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- کدام مورد زیر برای غذاسازی یک گیاه موثر است؟      (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)                                2)                            3)                                     4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

8- کدام جمله در مورد «فتوسنتز»صحیح می باشد؟    (نمونه شهزستان های تهران 95-94)

1)در نواحی بیابانی اکسیژن فراوانی یافت می شود.                           2)جنگل ها و چراگاه ها هوای خوب و سالمی دارند.

3)درختان با تولید کربن دی اکسید به طبیعت کمک می کنند.              4)جذب اکسیژن باعث تصفیه آلودگی هوا می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

9- اصلی ترین دلیل نیاز گیاهان سبز به آب کدام است؟     (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)جذب مواد معدنی            2)برطرف کردن تشنگی               3)نرم شدن خاک              4)کمک به جذب اکسیژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- در کدام یک از گیاهان زیر کار غذاسازی در ساقه انجام می شود؟     (نمونه زنجان 95-94)

1)لوبیا و سیب زمینی                 2)لوبیا و فلفل                 3)لوبیا و کاکتوس             4)کاکتوس و سیب زمینی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

11- محصولات عمل فتوسنتزکدامند؟    (نمونه سمنان 95-94)

1)اکسیژن و کربن دی اکسید                                   2)آب و کربن دی اکسید

3)آب و مواد قندی                                               4)اکسیژن و مواد قندی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

12- در کدام گزینه از تمامی موارد روغن گرفته می شود؟    (نمونه قم 95-94)

1)خرما، ذرت، گندم         2)گردو، موز، سیب زمینی            3)نارگیل، بادام، زیتون           4)نیشکر، آفتاب گردان، لوبیا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

13- کدام گروه از گیاهان زیر همگی نشاسته دار هستند؟    (نمونه کردستان 95-94)

1)گندم، برنج، موز                              2)تخمه آفتاب گردان، کنجد، تخمه کدو

3)زیتون، موز، ذرت                            4)دانه کلزا، سیب زمینی، بادام

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

14- خلاصه عمل فتوسنتز و عوامل موثر  و نتایج آن را تصویر زیر نشان می دهد. به نظر شما شماره های1، 2 و 3 به ترتیب کدام یک از موارد زیر می باشند؟     (نمونه کهکیلویه،یزد،کرمان 95-94)

صفحه 149

1)آب- نشاسته- اکسیژن

2)نشاسته- اکسیژن- کربن دی اکسید

3)نشاسته- کلروفیل- اکسیژن

4)مواد معدنی- قند- کربن دی اکسید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

15- کدام دسته از پاسخ های زیر به ترتیب (میوه روغن دار، ساقه نشاسته دار، دانه نشاسته دار)است؟   (نمونه گلستان 95-94)

1)ذرت، سیب زمینی، زیتون     2)زیتون، سیب زمینی، ذرت     3)ذرت، زیتون، سیب زمینی   4)زیتون، ذرت، سیب زمینی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

16- محل ذخیره مواد غذایی در گیاهان مقابل به ترتیب کدام است؟«خرما- نیشکر- ذرت- سیب زمینی»   (نمونه مازندران 95-94)

1)میوه، ساقه، دانه، ریشه     2)ساقه، دانه، دانه، ریشه     3)میوه، ساقه، میوه، ریشه     4)میوه، ساقه، دانه، ساقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

17-انرژی نورانی خورشید در غذاهایی که گیاهان می سازند به چه صورت ذخیره می شود؟  (نمونه آذربایجان غربی 94-93)

1)انرژی گرمایی            2)انرژی فیزیکی             3)انرژی شیمیایی              4)انرژی حرکتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

18- چرا برگ بعضی از گیاهان به شکل تله درآمده و حشرات و جانوران دیگر را شکار می کنند؟ زیرا…….

       (نمونه اردبیل 94-93)

1)غذای اصلی آن ها حشرات و جانوران هستند.                 2)به غذای زیادی احتیاج دارند.

3)نمی توانند همه مواد مورد نیاز خود را بسازند.                 4)این نوع گیاهان فقط آفت خوار هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

19- در کدام گیاه ساقه مسئول غذاسازی است؟    (نمونه اردبیل 94-93و نمونه بوشهر 93-92)

1)نیشکر                  2)کاکتوس                   3)سیب زمینی                    4)انگور

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

20- یک گیاه سبز و یک شمع روشن را در زیر سرپوش شیشه ای قرار می دهیم؛ نتیجه چه خواهد شد؟  

     (نمونه اصفهان 94-93، نمونه البرز 93-92)

1)شمع روشن می ماند ولی گیاه پژمرده می شود.            2)گیاه سالم می ماند ولی شمع خاموش می شود.

3)شمع خاموش می شود و گیاه پژمرده می شود.            4)شمع روشن می ماند و گیاه نیز سالم می ماند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

21- کدام گزینه فرایند فتوسنتز را به درستی نشان می دهد؟    (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)کربن دی اکسید + آب  نور خورشید       نشاسته+اکسیژن     2)کربن دی اکسید+آب    نور خورشید      بخار آب+اکسیژن

3) کربن دی اکسید + آب  نور خورشید       چربی+اکسیژن      4) کربن دی اکسید + آب  نور خورشید       قند ساده+اکسیژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

22- کدام یک از دو عمل زیر عکس یکدیگرند؟      (نمونه خوزستان 94-93)

1)تنفس، سوختن               2)تنفس، فتوسنتز              3)سوختن، تولید کربن دی اکسید     4)فتوسنتز، تولید اکسیژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

23- شدت فتوسنتز در برگ های کدام گیاه بیش تر است؟     (نمونه سمنان 94-93)

1)گوجه فرنگی             2)کاج                            3)کاکتوس                       4)هویج

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

24- در کدام مورد زیر انرژی بطور طبیعی ذخیره شده است؟      (نمونه قم 94-93)

1)مواد غذایی               2)فنر                       3)باتری اتومبیل                    4)کش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

25- محلول ید وسیله شناسایی …………….. است.     (نمونه قم 94-93)

1)اسیدهای صنعتی      2)اسیدهای خوراکی                 3)سبزینه                         4)نشاسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

26- با قطع بیش از حد درختان کدام تغییر در چرخه تنفسی موجودات ایجاد می شود؟     (نمونه قم 94-93)

1)تولید کربن دی اکسید کاهش می یابد.                                2)تولید اکسیژن افزایش می یابد.

3)مقدار کربن دی اکسید کم تری به اکسیژن تبدیل می شود.         4)مقدار اکسیژن کم تری به کربن دی اکسید تبدیل می شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

27- یک برگ گیاهی را به وسیله ورقه آلومینیمی پوشاندیم و در نور قرار دادیم. بعد از مدتی روی برگ الکل می ریزیم و بصورت غیر مستقیم حرارت می دهیم. پس از این که سبزینه آن کاملا خارج شد چند قطره محلول ید روی آن می چکانیم. برگ تغییر رنگ نداده است! دلیل این امر چیست؟      (نمونه مازندران 94-93)

1)در برگ نشاسته ذخیره شده است.                      2)برگ فاقد عمل فتوسنتز بوده است.

3)در برگ نشاسته ذخیره نشده است.                       4)در برگ مواد معدنی است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

28- با توجه به این که اکسیژن یک منبع جبران شدنی است، اکسیژنی که جانداران کره زمین مصرف می کنند به وسیله کدام جانداران و با کدام پدیده زیستی ایجاد می شود؟       (نمونه یزد 94-93)

1)جلبک ها، تنفس          2)گیاهان، فتوسنتز                  3)قارچ ها، فتوسنتز             4)جانوران، تنفس

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

29- نوع ذخیره غذایی در قسمت های مختلف گیاهان در کدام گزینه صحیح است؟     (تیزهوشان و نمونه شهر تهران  93-92)

1)سویا(پروتئین)، ذرت(نشاسته)،گندم(نشاسته)، نیشکر(مواد قندی)        2)فندق(روغنی)، تخم کدو(روغنی)، کنجد(روغنی)، موز(روغنی)           3)گردو(روغنی)، بادام(قندی)، زیتون(روغنی)، لوبیا(پروتئین)          4)ذرت(روغنی)،نارگیل(نشاسته)، بادام(قندی)، زیتون(نشاسته)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

30- گیاهان از کدام مورد زیر در غذاسازی استفاده نمی کنند؟    (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)آب                              2)اکسیژن                  3)سبزینه                              4)کربن دی اکسید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

31- یک برگ گل شمعدانی را در الکل می جوشانیم. سپس به آن چند قطره محلول ید اضافه می کنیم.چه تغییری در رنگ برگ ایجاد می شود؟ این تغییر نشان دهنده چیست؟    (تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

1)بنفش، وجود کلروفیل              2)بنفش، عمل فتوسنتز             3)زرد، غذاسازی           4)زرد، از بین رفتن کلروفیل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

32- پوششی را برای مدتی روی گیاهی قرار می دهیم تا مانع رسیدن نور به آن شویم. سپس سبزینه برگ را به وسیله الکل کاملا خارج کرده و چند قطره محلول ید روی برگ می چکانیم. مشاهده می شود که محلول ید تغییر رنگ نداده است! دلیل این امر چیست؟        (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)برگ به اندازه کافی، کلروفیل نداشته است.               2)برگ، ذخیره نشاسته نداشته است.

3)برگ عمل فتوسنتز را انجام نداده است.                    4)گزینه های 2 و 3 صحیح می باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

33- چرا جلبک ها را تنها در قسمت های سطحی آب می توان یافت؟    (نمونه خراسان شمالی،جنوبی و سیستان 95-94)

1)به علت وجود غذای فراوان       2)به علت وجود فشار کم      3)به علت وجود نور کافی        4)به علت وجود دمای زیاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

34- راههای جذب و دفع آب به ترتیب از کدام قسمت گیاه انجام می شود ؟

1. ریشه – ریشه

2. برگ – ریشه

3. ریشه – برگ

4. ریشه – ساقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

35- بیشترین ماده ای که در برگ کاهو وجود دارد چیست ؟

1. قند

2. آب

3. ویتامین

4. املاح معدنی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

36- عمل تنفس گیاهان در …………………… انجام گرفته و گاز تولید شده ……………………….. می باشد .

( تهران 93 – 92 )

1. شب – کربن دی اکسید

2. روز – کربن دی اکسید

3. شبانه روز اکسیژن

4. شبانه روز – کربن دی اکسید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

37- گیاهان در کدام مورد زیر در غدا سازی استفاده نمی کنند ؟

( قم 92 – 93 )

1. آب

2. اکسیژن

3. سبزینه

4. کربن دی اکسید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

38- برای شناسایی ……………………. موجود در برگ گیاهان ، از ………………………. استفاده می شود .

( گلستان 93 – 92 )

1. کلوروفیل – محلول ید

2. کلوروفیل – آب نمک

3. نشاسته – محلول ید

4. نشاسته – آب نمک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

39- در گیاه لوبیا ، عمل غذاسازی در کدام اندام ها صورت می گیرد ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. ساقه – ریشه       

2. ریشه – برگ

3. برگ – آوند

4. ساقه – برگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

40- در کدام یک از گیاهان ، نشاسته در ساقه گیاه ذخیره می شود ؟

( بوشهر 93 – 92 )

1. گندم

2. موز

3. سیب زمینی

4. تخمه آفتاب گردان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

41- در فتوسنتز علاوه بر غذاسازی کدام یک از موارد زیر نیز تولید می شود ؟

( مازندران 93 – 92 )

1. نیتروژن

2. اکسیژن

3. کربن دی اکسید

4. هیدروژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

42- یک گیاه سبز و یک شمع روشن را زیر یک سرپوش شیشه ای قرار می دهیم . نتیجه چه خواهد شد .

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. شمع روشن می ماند ولی گیاه پژمرده می شود

2. گیاه سالم می ماند ، ولی شمع خاموش می شود

3. شمع خاموش شده و گیاه نیز پژمرده می شود

4. شمع روشن و گیاه نیز سالم می ماند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

43- کدام دسته از پاسخ های زیر ، به ترتیب میوه های نشاسته دار ، دانه روغن دار ، ساقه قند دار و میوه روغن دار را نشان می دهد ؟

( فارس 93 – 92 )

1. سیب – زیتون – نیشکر – کنجد

2. سیب – کنجد – نیشکر – زیتون

3. زیتون – نیشکر – کنجد – سیب

4. کنجد – سیب – زیتون – نیشکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

44- ماده ذخیره شده کدام گیاه با بقیه تفاوت بیش تری دارد ؟

1. میوه انگور

2. ذرت

3. سیب زمینی

4. موز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________
امام مهدی (عج) : كسي كه نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمكاراني است كه مشمول لعنت خدا است ، چرا كه خدا فرموده است : " آگاه باشيد كه لعنت خدا بر ستمكاران است " .

درس دوازدهم : جنگل برای کیست ؟

درس دوازدهم : جنگل برای کیست ؟

ــــــ

1- شکل زیر رابطه بین چند جاندار را در محل انباشت زباله یک شهر نشان می دهد، در صورتی که شهرداری برای مبارزه با آلودگی موفق شود نصف موش های این محل را از بین ببرد، کدام گزینه در مورد وضعیت دیگر جانداران صحیح است؟

       (تیزهوشان 96-95)

راهنما:

A        B: جاندارA، جاندار B را می خورد.

A        B: رابطه بین جاندار AوB دوستی(همیاری)است.

A ـــــB : رابطه بین جاندارAوB مانند میکروب هاری و سگ است.

1)تعداد مبتلایان به بیماری مالاریا مانند بیماری طاعون کاهش می یابد.

2)تعداد شته ها مانند تعداد میوه ها کاهش می یابد.

3)تعداد مبتلایان به بیماری مالاریا برخلاف تعداد گنجشک ها افزایش می یابد.

4)تعداد مورچه ها مانند عامل بیماری طاعون کاهش می یابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

2- با توجه به شبکه غذایی موجود در دو جزیره«الف»و«ب» به نظر شما شانس بقا  و رشد جمعیت کدام جانور پس از مهاجرت از جزیره«الف»به جزیره«ب» نسبت به قبل بیش تر می شود؟     (تیزهوشان 95-94)

1)روباه

2)ملخ

3)جغد

4)گنجشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3-یک گروه پرنده مهاجر هنگام کوچ زمستانه خود از جزیره ای در خلیج فارس عبور می کنند. در این جزیره نوعی حشره گوشت خوار وجود دارد که پرنده های مهاجر در توقف چند روزه خود از آن تغذیه می کنند. غذای این حشره هم یک نوع کرم است که لابه لای برگ های روی زمین زندگی می کند. کدام یک از جدول های زیر می تواند مربوط به تعداد کرم ها در این منطقه باشد؟      (تیزهوشان 94-93)

1)                                   2)                                         3)                                        4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- در کدام رابطه غذایی همزیستی از نوع همیاری می باشد؟     (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)تغذیه گاو و گوسفند از یک مرتع                    2)باکتری موجود در ریشه گیاه شبدر

3)چسبیدن ماهی باد کش دار به بدن کوسه ماهی        4)پشه در حال نیش زدن به انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

5- با توجه به نقش هر یک از جانداران در طبیعت، از بین رفتن نسل کدام جاندار آسیب بیشتری به طبیعت و زنجیره های غذایی وارد می مند؟     (نمونه اصفهان و کهکیلویه 95-94)

1)خرگوش                       2)علف هرز                    3)مورچه                 4)قارچ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

6- از بین رفتن کدام یک از موجودات زنده زیر به ترتیب بیشترین و کم ترین آسیب را به جانداران می رساند؟   

     (نمونه البرز، کرمانشاه، قزوین 95-94)

1)گیاه خواران- گوشت خواران                         2)گیاهان- تجزیه کنندگان

3)گیاهان- گوشت خواران                           4)تجزیه کنندگان- گیاه خواران

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

7- رابطه بین جانداران در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟     (نمونه بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان 95-94)

1)کرم آسکاریس و انسان- کک و اسب                      2)مورچه و شته- کروکودیل و پرنده آبچلیک

3)درختان سپیدار و سرو- گاو و گوسفندان یک مزرعه        4)کرکس و شیر- پلنگ و آهو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

8- کدام جمله درباره قارچ ها صحیح نیست؟    (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)همه قارچ ها با هاگ زیاد می شوند.                        2)قارچ ها اقسام تک سلولی دارند.

3)بعضی از قارچ ها بیماری زا هستند.                       4)قارچ ها قادر به تجزیه کردن بقایای جانداران هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

9- در نمودار زیر ارتباط غذایی بین چند جاندار را مشاهده می کنید، کدام تغییر، بیش ترین اثر را در کاهش جمعیت مارها دارد؟      (نمونه سمنان 95-94)

1)افزایش موش ها

2)افزایش خرگوش ها

3)کاهش جغدها

4)افزایش عقاب ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

10- در شبکه غذایی زیر کدام جاندار می تواند هم مصرف کننده اول و هم مصرف کننده دوم قرار گیرد؟   (نمونه قم 95-94)

1)س

2)ب

3)هـ

4)ج

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

11- کدام عبارت زیر، در مورد همزیستی جانوران صحیح است؟      (نمونه کردستان 95-94)

1)در همسفرگی هر دو ضرر می کنند.                           2)در انگلی هر دو سود می برند.

3)در همیاری هر دو سود می برند.                                 4)هر سه مورد صحیح است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

12- تنوع گیاهی در کدام نوع از جنگل های زیر کم تر است؟      (نمونه گیلان 95-94)

1)جنگل های بلوط                 2)جنگل های صنوبر                3)جنگل های کاج                 4)جنگل های سرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

13- کدام گزینه صحیح نیست؟     (نمونه مازندران 95-94)

1)رابطه میان مورچه و شته شبیه رابطه موش و شپش است.

2)رابطه انسان و کرم آسکاریس یک رابطه انگلی است.

3)ربطه گوسفند و ملخ مانند رابطه علف هرز با گیاهان اصلی مزرعه است.

4)رابطه شیر و کفتار مثل رابطه کرکس است با پلنگ.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

14- کدام جانور جزء اولین مصرف کننده ها محسوب می شود؟       (نمونه آذربایجان غربی 94-93)

1)مار                  2)کرکس                      3)موش                          4)روباه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

15- رابطه غذایی بین«کرم کدو و انسان»مانند رابطه کدام دو جانور زیر است؟       (نمونه اصفهان،کهکیلویه،  94-93، تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)تمساح و آبچلیک              2)مگس و اسب                 3)کرکس و شیر                4)شته و مورچه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

16- رابطه غذایی کدام دو جانور مانند رابطه غذایی (کنه و گاو) است؟    (نمونه بوشهر،فارس و کرمان 94-93)

1)جغد و موش                   2)زنبور عسل با گل                  3)کبک و یوزپلنگ             4)پشه با سگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

17- در یک زنجیره غذایی «کرم خاکی» در کجا قرار می گیرد؟      (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)تولید کننده                  2)مصرف کننده اول                  3)مصرف کننده دوم                 4)تجزیه کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

18- کدام یک از جانداران زیر می تواند آخرین حلقه از یک شبکه غذایی باشد؟       (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)درخت کاج                 2)گل رز                    3)جلبک سبز                  4)قارچ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

19- قارچ ها با اثر …………. خود می توانند به…………… جمعیت تولید کننده های زنجیره های غذایی کمک کنند.

  (نمونه کردستان 94-93)

1)تجزیه کنندگی- کاهش              2)تجزیه کنندگی- افزایش           3)تولید کنندگی- کاهش          4)تولید کنندگی- افزایش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

20- با اضافه نمودن کدام مورد یک چرخه غذایی بوجود می آید؟      (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)تولید کننده                      2)گیاه خوار                   3)گوشت خوار                  4)تجزیه کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

21- کدام یک از جانداران زیر در آخرین حلقه یک زنجیره غذایی قرار می گیرند؟    (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)جلبک های سبز               2)گیاهان سبز                   3)باکتری ها                           4)انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

22- در زنجیره غذایی، کدام جاندار مصرف کننده دوم است؟ (تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران،سمنان، مازندران 93-92)

1)ملخ                              2)موش                               3)جلبک                        4)مار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

23- چندی پیش در یک روز سرد پاییزی ، خانواده ای برای گذراندن اوقات فراغت به جنگل بُمو رفته بودند. آن ها برای گرم شدن آتش روشن کردند. متاسفانه در هنگام بازگشت بر اثر بی احتیاطی، آتش، کامل خاموش نشده بود. وزش باد موجب سرایت آتش به درختان مجاور شد. تعداد زیادی از درختان در آتش سوختند. در رابطه با این رویداد کدام جمله صحیح تر به نظر می رسد؟      (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)بخشی از طبیعت از بین رفته و این تغییر فیزیکی به اقتصاد استان ضربه زده است.

2)با تغییر شیمیایی موجود و انجام عمل فتوسنتز در زنجیره غذایی آن منطقه خلل ایجاد شده است.

3)اگر این تغییر فیزیکی ناخواسته روی نمی داد با این تعداد درخت، میلیون ها برگ کاغذ تولید می شد.

4)با تغییر شیمیایی ایجاد شده تعدادی از تولید کننده های زنجیره غذایی از بین رفته است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

24- در کدام رابطه همزیستی هردو جانور سود می برند ؟

( مرکزی 93 – 92 )

1. کرکس و شیر

2. مورچه و شته

3. اسب و مگس

4. کنه و گوسفند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

25- قارچ هایی که برروی بقایای گیاهان و جانوران موجود در جنگل ها رشد می کنند ، از راه ……………… آن ها به بهبود و تقویت خاک کمک می کنند .

( قم 93 – 92 )

1. تجزیه کردن

2. تولید کردن

3. مصرف کردن

4. دفع کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

26- با اضافه نمودن کدام مورد ، یک چرخه غذایی به وجود می آید ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. تولید کننده

2. گیاه خوار

3. گوشت خوار

4. تجزیه کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

27- رابطه همزیستی کروکودیل با پرنده آبچلیک ، مثل کدام یک از رابطه های زیر می باشد ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. شته و درخت

2. شیر و شغال

3. کرم کدو و انسان

4. مورچه و شته

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

28- ارتباط مورچه با شته و کرکس با شیر ، به ترتیب از کدام نوع می باشد ؟

( گلستان 93 – 92 )

1. هم سفرگی – انگل

2. همیاری – هم سفرگی

3. همیاری – همیاری

4. هم سفرگی – سیادی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

29- بین گیاه و زنبور عسل ، چه نوع همزیستی وجود دارد ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. همیاری

2. هم سفرگی

3. انگلی

4. صیادی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

30- در زنجیره غذایی کدام جانور مصرف کننده دوم است .

( مازندران 93 – 92 )

1. ملخ

2. موش

3. جلبک

4. مار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

31- در کدام زیستگاه تعداد زنجیره غذایی کم تری وجو دارد

1. دریا

2. باغ

3. مرتع

4. جنگل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

32- مهمترین رقیب غذایی انسان کدام است ؟

1. گوسفند

2. کرم

3. سوسک

4. موش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

33- بیشترین تلاش جانوران در محیط زیست ، تلاش برای به دست آوردن ……………… است .

1. آب                                                                                               

2. غذا

3. اکسیژن

4. لانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

34- محیط زیست کدام گزینه زیر با بقیه فرق دارد .

1. نارگیل

2. موز

3. خرما

4. پرتقال

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

35- زیستگاه کدام موجود زنده زیر با بقیه فرق زیادی دارد ؟

1. مارماهی

2. سنجاب

3. عقاب

4. شتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

36- آلودگی کدام آب بیش تر است ؟

1. آب گِل آلود

2. آب برکه راکد

3. آب دریا

4. آب چاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام جواد (ع) : چهار چيز ياري دهنده انسان در كار است : سلامت ، بي نيازي ، دانش و توفيق .

درس سیزدهم : سالم بمانیم

درس سیزدهم : سالم بمانیم

ـــــــ

1- برای ایمن شدن نسبت به یک بیماری ویروسی خاص، در سه نوبت با فاصله زمانی 6 ماهه واکسن زده می شود. برای یک فرد، واکسیناسیون انجام شده و در فواصل زمانی مختلف میزان پادتن خون او اندازه گیری شده است. کدام گزینه میزان پادتن خون تولید شده علیه این ویروس در بدن او را به درستی نشان می دهد؟     (تیزهوشان 96-95)

1)دو روز بعد از نوبت اول واکسیناسیون- (2)دو روز بعد از نوبت دوم واکسیناسیون

(3)دو روز بعد از نوبت سوم واکسیناسیون- (4)شش ماه بع از واکسیناسیون

(5)یک سال بعد از واکسیناسیون

1)                                                  2)

3)                                                    4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

2- زهرا سرما خورده و گلویش عفونت کرده است. مادرش از او می خواهد که استراحت کند و داروهایش را مرتب بخوردتا کاملا خوب شود. دلیل توصیه مادرش نگرانی از چیست؟     (تیزهوشان 94-93)

1)ممکن است مبتلا به بیماری سل شود.                      2)ممکن است مبتلا به روماتیسم قلبی شود.

3)بدنش نسبت به آن میکروب مقاوم می شود.               4)گلبول های سفید خونش توسط میکروب ها خورده می شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- میکروب گلو درد چرکی در ……………… قرار گرفته و با ترشح سمی در خون موجب بیماری ………….. می شود.

       (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)بینی- سرماخوردگی               2)گلو- روماتیسم قلبی              3)شش- آنفلوآنزا              4)گلو- سرماخوردگی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- گلبول سفید با کدام عامل بیماری زا نمی تواند مبارزه کند؟  (نمونه البرز، کرمانشاه، قزوین 95-94)

1)سرخک                2)ذات الریه                     3)دیابت                         4)سل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- کدام عبارت درست بیان شده است؟       (نمونه بوشهر،خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1)بیماری رماتیسم قلبی یک بیماری غیر واگیر است.                2)مخمر با هاگ تولیدمثل می کند.

3)کار کندانسور تنظیم عدسی روی نمونه است.                        4)سلول گلبول سفید کار تبادل گازهای تنفسی را به عهده دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

6- کدام گزینه صحیح می باشد؟     (نمونه خراسان شمالی،جنوبی و سیستان 95-94)

1)ویروس آنفلوآنزا در سلول های بینی ساکن می شود.                              2)عامل بیماری سل باکتری می باشد.

3)تمام باکتری ها ایجاد بیماری می کنند.                                  4)آخرین مرحله مبارزه با یک بیماری عفونی استفاده از واکسن است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

7- کدام یک از توانایی های باکتری ها نیست؟        (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)تولید ویتامین                   2)پادتن سازی                    3)از بین بردن سایر باکتری ها               4)تصفیه آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

8- علت کدام بیماری ممکن است بخاطر اختلال در کار دستگاه های بدن یا مربوط به نوع تغذیه باشد؟   (نمونه قم 95-94)

1)دیابت                  2)حصبه                    3)سل                              4)وبا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

9- کدام یک از تصاویر زیر مربوط به باکتری های مفید روده می باشد؟    (نمونه قم 95-94)

1)                           2)                                3)                               4)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

10- عامل انتقال کدام بیماری درست بیان نشده است؟        (نمونه کردستان 95-94)

1)هاری(زنبور)                2)طاعون(موش)                  3)مالاریا(پشه آنوفل)              4)هاری(سگ)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

11- کدام جانور ناقل بیماری مالاریا می باشد؟     (نمونه گلستان 95-94)

1)مگس تسه تسه               2)پشه خاکی                   3)پشه آنوفل             4)شپش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

12- برای تبدیل انگور به سرکه از کدام جانداران استفاده می شود؟         (نمونه گلستان 95-94)

1)جلبک ها                        2)باکتری ها                        3)قارچ ها                         4)ویروس ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

13- میکروب وبا از طریق …………….. و بیماری کزاز از راه ……………. وارد بدن می شود.       (نمونه آذربایجان غربی 94-93)

1)هوا، تماسی                2)آب و غذا، جانوران                   3)آب و غذا، زخم                 4)تماسی، آب و غذا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

14- بهترین گزینه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز شما کدام است؟      (نمونه اردبیل 94-93)

1)سبزی، میوه، آب               2)نان، سبزی، ماهی                  3)گوشت، ماهی، نان              4)گوشت، شیر، ماهی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

15- شکل های زیر به ترتیب شماره مربوط به میکروب کدام بیماری ها می باشد؟    (نمونه البرز، ایلام و هشت استان 94-93)

1)آنفلوآنزا، سل، سالک، وبا    2)آنفلوآنزا، سل، وبا، سالک     3)وبا،آنفلوآنزا، سل،سالک    4)وبا،آنفلوآنزا،سالک،سل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

16- عامل بیماری های آنفلوآنزا ،سل و روماتیسم قلبی به ترتیب کدام یک است؟     (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)ویروس،باکتری، قارچ        2)باکتری،ویروس، باکتری         3)ویروس،باکتری، باکتری    4)ویروس،ویروس، قارچ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

17- کدام یک از عبارت های زیر صحیح می باشد؟      (نمونه نجان 94-93)

1)تزریق سرم از راه های پیشگیری از بیماری ها است.

2)شوخی کردن و آتش بازی از عوامل سلامت کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

3)بعضی از بیماری های غیرواگیردار بر اثر اختلال در کار دستگاه های بدن و نوع تغذیه بوجود می آید.

4)واکسن سرخک که در کودکی تزریق می شود به بدن ضرر می رساند پادتن لازم را در تمام عمر ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

18- ناقل کدام بیماری به درستی بیان نشده است؟       (نمونه قم 94-93)

1)موش(طاعون)                 2)سگ(هاری)                 3)مگس(سالک)                     4)نوعی پشه(مالاریا)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

19- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟       (نمونه گلستان 94-93)

1)موش ناقل بیماری طاعون است.                           2)درد ماهیچه ها و بوی بد دهان از نشانه های بیماری می باشد.

3)میکروب گلو درد چرکی، به قلب آسیب می رساند.    4)بیماری های واگیر به سبب اختلال در کار دستگاه های بدن ایجاد می شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

20- بیماری سالک چگونه منتقل می شود؟      (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)از راه هوا              2)از راه آب های آلوده          3)از راه جانوران ناقل بیماری         4)از راه تماس با انسان آلوده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

21- کدام واکسن فرد را برای همه عمر نسبت به آن بیماری مقاوم می کند؟    (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)هاری                     2)سرخک                     3)آنفلوآنزا                       4)کزاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

22- جانوران(موش، سگ، گاو) به ترتیب کدام بیماری ها را منتقل می کنند؟       (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)طاعون، انگل کرم کدو، هاری    2)طاعون،هاری،انگل کرم کدو    3)هاری،طاعون،انگل کرم کدو    4)انگل کرم کدو،هاری، طاعون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

23- ناقل بیماری های «مالاریا- طاعون- خواب آفریقایی- سالک»کدامند؟     (تیزهوشان و نمونه تهران 93-92)

1)پشه آنوفل،موش،مگس تسه تسه،پشه خاکی         2)پشه مالاریا،موش،مگس تسه تسه،پشه آنوفل

3)پشه آنوفل، سگ، پشه خاکی،مگس تسه تسه      4)پشه مالاریا،سگ،کرم های انگلی،پشه خاکی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

24- کدام نوع از باکتری های زیر برای ما مفیدتر است؟       (تیزهوشان و نمونه سمنان،مازندران، شهرستان های تهران 93-92)

1)سازنده آنتی بیوتیک                      2)تجزیه کننده بقایای موجودات زنده

3)کشنده انگل ها                           4)سازنده پنیر و ماست

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

25- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟    (تیزهوشان و نمونه چهارمحال و بختیاری 93-92)

1)ویروس آنفلوآنزا در سلول های شش ساکن می شود.             2)عامل بیماری سل، ویروس می باشد.

3)بعضی از باکتری های روده، ویتامین تولید می کنند.             4)با ورود واکسن، گلبول های سفید علیه آن پادتن می سازند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

26- در خصوص بیماری غیرواگیر کدام جمله درست نیست؟        (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی، شمالی 93-92)

1)این بیماری در اثر میکروب ها بوجود می آید.                 2)نوع تغذیه در این بیماری موثر است.

3)این بیماری به سبب اختلال در کار دستگاه های بدن بوجود می آید.         4)رفتار ما در ایجاد بیماری نقش دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

27- اثر زخم ناشی از این بیماری برای همیشه در پوست باقی می ماند.           (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)مالاریا              2)طاعون                   3)سالک                            4)کزاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

28- پزشکان برای بالا بردن مقاومت بدن در برابر برخی از بیماری ها از واکسن استفاده می کنند. واکسن ……….. .

         (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)حاوی گلبول های سفید بیگانه خوار است.              2)گلبول های سفید بدن را وادار به ترشح پادتن می کنند.

3)دارای موادی به نام پادتن می باشد.                     4)شامل گلبول های سفید تولیدکننده ی پادتن می باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

29- از 1500نوع میکروب شناسایی شده، 150 نوع آن بیماری زا و بقیه مفیدند. موارد زیر همگی از اثرات مفید میکروب ها هستند به جز…………….. .        (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه و بویر احمد 93-92)

1)همزیستی با موجودات دیگر مثل انسان، جانوران و گیاهان      2)ممانعت،مهار و کنترل رشد میکروب های مضر موجود در بدن          3)مقابله با سیستم دفاعی بدن جانوران،گیاهان و انسان       4)تجزیه فاضلاب ها،زباله ها،جانوران و گیاهان و …

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

30- در مقایسه گلبول های سفید با گلبول های قرمز کدام گزینه درست نمی باشد؟      (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)گلبول های سفید هسته دارند ولی گلبول های قرمز فاقد هسته اند.

2)گلبول های قرمز بیگانه خوارند ولی گلبو های سفید خیر.

3)گلبول های سفید، خود جابجا می شوند ولی گلبول های قرمز با جریان خون جابجا می شوند.

4)بعضی از گلبول های سفید پادتن ترشح می کنند اما گلبول های قرمز توانایی این عمل را ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

31- برای بی ضرر کردن آب فاضلاب ها جهت استفاده از آن در آبیاری درختان و مزارع از ………….. استفاده می شود.

       (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی 93-92)

1)آب کلر                 2)آب ژاول                  3)آب اکسیژنه                     4)باکتری های خاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

32- ناقل بیماری های « مالاریا ، طاعون ، خواب آفریقایی ، سالک » کدامند ؟

( تهران 93 – 92 )

1. پشه آنافل – مگس نسه تسه – پشه خاکی

2. پشه مالاریا – موش – مگس تسه تسه – پشه آنافل

3. پشه آنافل – سگ – پشه خاکی – مگس تسه تسه

4. پشه مالاریا – سگ – کرم های انگلی – پشه خاکی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

33- با توجه به مفهوم هر جمله ، کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

( تهران 93 – 92 )

1. هر چه PH کم تر باشد محیط اسیدی تر است

2. در همزیستی سگ و شپش سگ زیان می بیند

3. قرار گرفتن در ارتفاع یا کشیده شدن باعث می شود انرژی در جسم ذخیره شود

4. اگر قطب های غیر همنام آهن ربا را به هم نزدیک کنیم رانش یا هل دادن اتفاق می افتد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

34- کدام نوع از باکتری ای زیر برای ما مفید است ؟

( مازندران 93 – 92 )

1. سازند آنتی بیوتیک

2. تجزیه کننده بقایای موجودات زنده

3. کشنده انگل ها

4. سازنده پنیر و ماست

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

35- احتمال بیمار شدن کدام فرد بیش تر است ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. کارگزی که در کارخانه اتومبیل سازی کار می کند

2. کارگری که در کارخانه کابل سازی کار می کند .

3. کارگزی که در چاپ خانه کار م کند .

4. کارگزی که در کارخانه ساخت ظروف آلمینیومی کار می کند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

36- مخمر ها جزو کدام گروه از موجودات زنده می باشد ؟

( بوشهر 93 – 92 )

1. قارچ های پر سلولی

2. باکتری ها

3. ویروس ها

4. قارچ های تک سلولی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

37- فردی دچار بیماری نرمی استخوان شده است خوردن کدام دسته از مواد زیر به بهبودی او کمک بیش تری می کند ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. غذاهای حاوی لبنیات

2. غذا های پرچرب

3. غذاهای پر کالری

4. غذاهای حائی مواد قندی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

38- کدام مورد از وظایف قلبول های سفید نیست ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. حمله به میکروب ها و خوردن آنها

2. ترشح پادتن و غیر فعال کردن میکروب ها

3. مبارزه با باکتری های ویتامین ساز روده

4. از بین بردن باکتری های زیان آور

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

39- کدام دسته از وسایل ارتباطی ، نسبت به بقیه قدیمی تر هستند ؟

( قم 93 – 92 )

1. اسب ، تلفن ثابت ، تلفن همراه

2. تلگراف ، مشعل ، اسب

3. تلگراف ، مشعل ، رایانه

4. رایانه ، انتقال صدا ، مشعل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

40- بیماری های سالک چگونه منتقل می شود ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. از راه هوا 

2. از راه آب های آلوده

3. از راه جانوران ناقل بیماری

4. از راه تماس با انسان آلوده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

41- کدام واکسن فرد را برای همه عمر نسبت به آن بیماری مقاوم می کند ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. هاری

2. سرخک

3. آنفولانزا

4. کزاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

42- کدام یک از بیماری های زیر واگیر دار نیست ؟

1. سرما خوردگی

2. دیابت

3. وبا

4. طاعون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام هادی (ع) : براي نعمتها همسايه خوبي شويد و با شكرگزاري به افزودن آن اميدوار باشيد .

درس چهاردهم : از گذشته تا آینده

درس چهاردهم : از گذشته تا آینده

ــــــــ

1- کدام اختراع باعث گسترش ثبت و انتقال پیام از نسلی به نسل دیگر و زمینه ساز ارتباطات گسترده تر و پیشرفته تر شده است؟     (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)زبان                   2)خط                    3)رایانه                         4)تلگراف

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

2- کدام گزینه وسایل ارتباطی قدیمی تررا نشان می دهد؟     (نمونه خراسان شمالی، جنوبی و سیستان 95-94)

1)اسب،تلفن ثابت، تلفن همراه      2)مشعل، اسب، تلگراف      3)تلگراف، مشعل، رایانه     4)رایانه، رادیو، مشعل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- امروزه بهترین راه برای به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های علمی کدام گزینه می تواند باشد؟    (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)اینترنت                    2)نشریات                       3)دانشگاه ها                             4)کتابخانه های عمومی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- در خال حاضر بهترین گزینه برای صرفه جویی کاغذ در ادارات دولتی و غیر دولتی کدام است؟   (نمونه مازندران 95-94)

1)درختکاری در حیاط ادارات                      2)کاهش ساعت کاری کارمندان

3)جمع آوری کاغذهای باطله جهت بازیافت      4)استفاده از اینترنت در صدور نامه های اداری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

5- کدام یک از عوامل پیشرفت و تغییر وسایل ارتباط شخصی نیست؟        (نمونه البرز،ایلام و هشت استان 94-93)

1)افزایش جمعیت               2)پیشرفت تکنولوژی                 3)احساس نیاز            4)هزینه زیاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

6- کدام گروه از وسایل ارتباطی زیر نسبت به بقیه جدیدتر هستند؟     (نمونه گیلان 94-93)

1)تلفن همراه، نامه و مشعل      2)اینترنت، نامه و تلگراف      3)کامپیوتر، اسب تندرو و نامه   4)اینترنت، تلفن همراه و کامپیوتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- کدام دسته از وسایل ارتباطی نسبت به بقیه، قدیمی تر هستند؟    (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)اسب، تلفن ثابت، تلفن همراه     2)تلگراف، مشعل، اسب      3)تلگراف، مشعل، رایانه      4)رایانه، انتقال صدا، مشعل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

8- در موارد کدام گزینه ، امکان انتقال پیام به بیش از یک نفر وجود دارد؟     (نمونه یزد 93-92)

1)رادیو، تلویزیون، اینترنت                                       2)روشن کردن آتش، تلفن معمولی، کبوتر نامه رسان

3)اینترنت، تلفن، مورس (تلگراف)                             4)تلفن همراه، کبوتر نامه رسان، جارچی(دادزن)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

9- کدام گزینه همگی جزء وسایل ارتباط شخصی در گذشته بوده است؟   (نمونه دولتی95-94)

1)تلگراف، نامه، اینترنت، انتقال صدا

2)به کمک مشعل، انتقال صدا، نامه، استفاده از اسب های تندرو

3)نامه، انتقال صدا، تلگراف، تلفن معمولی

4)انتقال صدا، استفاده از اسب های تندرو،تلگراف، به کمک مشعل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

10- یکی از وسایل ارتباط شخصی امروزی، اینترنت است. کدام جمله زیر از مشکلات اینترنت نیست؟    (نمونه دولتی95-94)

1)گسترش شایعات بی اساس                       2)گسترش فرهنگ غلط

3)انتقال سریع اطلاعات                             4)ایجاد بیماری های روحی و جسمی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

11- کدام جمله درباره وسایل ارتباط شخصی نادرست است؟     (نمونه دولتی95-94)

1)انتقال پیام بوسیله تلفن خیلی زیادتر از تلگراف است.

2)الفبای تلگراف توسط شخصی به نام مورس ابداع شد.

3)استفاده از فاکس می تواند در کم کردن ترافیک شهری موثر باشد.

4)تلگراف، نامه، انتقال صدا و استفاده از اسب های تندرو جزء وسایل ارتباط شخصی در گذشته بوده است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

12- تلگراف بصری توسط چه کسی اختراع شد؟    (نمونه دولتی95-94)

1)گراهام بل                 2)کلودشاپ                    3)مورس                     4)ادیسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

13- کدام وسیله ارتباط شخصی قدیمی تر است؟     (نمونه دولتی95-94)

1)اختراع تارهای نوری                2)اختراع فاکس                 3)اختراع الفبای مورس             4)تلگراف بصری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

14- یک دستگاه فاکس مجموعه ای از ……………..و…………….. می باشد.     (نمونه دولتی95-94)

1)تلفن و فتوکپی                2)تلگرام و تلفن                   3)تلگرام و فتوکپی              4)تلفن و مورس

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________
امام عسکری (ع) : شما عمر كاهنده و روزهاي برشمرده اي داريد و مرگ ناگهاني است . آن كه تخم نيكي بكارد خوشي برداشت كند ، و هر كه تخم بدي بكارد پشيماني برداشت كند . هر كه هر چه بكارد همان براي اوست . كندكار را بهره از دست نرود ، آزمند آنچه را مقدرش نيست به دست نياورد . هر كه به خيري رسد خدايش داده ، و هر كه از شري رهد خدايش رهانده است .