آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات درس به درس آموزش قرآن ششم ابتدایی

درس اول :یاد آوری

1- عبارت شریف«إنَّ الصّلاةَ کانَتُ عَلَی المُؤمنینَ کتاباً مَوقوتاً»با کدام یک از عبارت های شریف قرآنی که در گزینه ها آمده است هماهنگی بیشتری دارد؟ (تیزهوشان 95-94)

1)الَّذینَ یُقیمون الصّلاة وَ مِمّا رَزَقنا هُم یُنفِقونَ

2)وَ سَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَ قَبلَ غُروبِها

3)الَّذینَ یُومِنونَ بِالغَیبِ وَ یُقیمونَ الصَّلاة

4)فَاَقیمُوا الصَّلاةَ و آتوا الزَّکاةَ وَ رَسولَه و

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- در کدام یک از گزینه های زیر حرف پایه «ی»خوانده می شود؟ (نمونه دولتی لرستان و همدان 93-92)

1)عسی أن یَکونوا خیراً مِنهُم

2)هذا بَیانٌ لِنّاسِ وَ هُدی وَ مَوعِظة الِلمُتَّقین

3)وَهَیِّي لَنَا مِن أمرِنَا رَشَدا

4)وَ کُلُ شَی ءِ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُر

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- عبارت قرآنی«اِنَّ الصلاةَ کَاَنت عَلَی المُؤمنینَ کِتابًا مَّوقوتًا»بر کدام حکم واجب تاکید می کند؟ (آذربایجان ها 94-93 و 93-92)

1)جهاد 2)حج 3)نماز 4)روزه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- وقت نماز در کدام سوره برای مسلمانان تعیین شده است؟ (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)بقره 2)نساء 3)طه 4)تکویر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- معنای کدام یک از کلمات قرآنی زیر صحیح نیست؟ (تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)یُقیمُون:انفاق می کنند 2)مُبَشِّر: بشارت دهنده

3)توُمنون:ایمان می آورید 4)مُفلِحوُن: افراد رستگار و موفق

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- کدام یک از عبارات قرآنی زیر با پیام قرآنی:«اِنَّ الصَّلاة کانَت عَلَی المؤمنینَ کِتابًا موقوتاً»ارتباط ندارد؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)لِتومِنوا بِاللهِ و رَسوله

2)اِنّما المؤمِنونَ الَّذینَ اِذا ذُکِرَاللهُ وَ جِلَت قُلُوبُهُم

3)وَ تُسَبِّحوهُ بُکرَة و اَصیلاً

4)وَ اِذا تُلِیت عَلَیهِم آیاتُهُ زادَتهُم ایماناً

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

7- در آیه :« اِنَّ الصَّلاة کانَت عَلَی المؤمنینَ کِتابًا موقوتاً»به کدام یک از موارد زیر اشاره شده است؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)صحیح خواندن نماز- اوقات نماز

2)واجب بودن نماز- مکان نماز

3)مکان نماز- اوقات نماز

4)اوقات نماز- واجب بودن نماز

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- در عبارت قرآنی مقابل چند حرف ناخوانا وجود دارد؟«اِن السَّمعَ وَ البَصَرَ وَ الفواد» (نمونه اردبیل 94-93)

1)6حرف 2)3حرف 3)4حرف 4)5حرف

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- کدام یک از گزینه های زیر از علایم وقف نمی باشد؟ (نمونه اردبیل 94-93)

1) (ص، ط، ج) 2) (م،ج،ر) 3) (م، ط، ز) 4) (ج، ط، م)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

10- در کدام کلمه حرف(واو) خوانده می شود؟ (نمونه خوزستان 94-93)

1)تؤاخِذنا 2)یُؤمِنونَ 3)یُؤَیِّدُ 4)یُنفِقونَ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- براساس آیات 2 تا 4 سوره انفال کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

مومنان کسانی هستند که…………… .

1)چون یاد خدا شود، دل هایشان خاشع می شود

2)نماز به پا می دارند.

3)به دیگران انفاق می کنند

4)همه موارد

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- عبارت «وخدا را قبل از خورشید و قبل از غروب آن عبادت و ستایش کنید»(سوره ق آیه 39)با کدام یک از آرایه های زیر ارتباط دارد؟ (تیزهوشان و نمونه مازندران، سمنان، شهرستان های تهران 93-92)

1)اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ

2)اِنَّ اللصَّلاةَ کانَت عَلَی المُؤمِنینَ کتابًا مَوقوتاً

3)وَاتَّقوُاللهَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ

4)اِجتَنِبوا کثیراً مِنَ الظَّنِّ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- کدام یک از گزینه های زیر حروف ناخوانای بیشتری دارد؟ (تیزهوشان و نمونه فارس،کهکیلویه 93-92)

1)یَومَ تَمورَ السَّماءُ مَوراً 2)هُمُ العَدُوُّ فَاحذَرهُم

3)وَاَقیموا الشَّهادَةَلِلهِ 4)وَ قیلَ ادخَلا النّارَ مَعَ الدّاخِلینَ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

14- معنای صحیح کلمه(یُنفِقون)کدام گزینه زیر است؟ (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)انفاق کنید 2)انفاق کردند

3)انفاق بکنند 4)انفاق می کنند

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

15- کدام گروه از نشانه های زیر از علایم وقف می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)(ظ، ج، ص، ز) 2) (ج، ز، ط، ظ)

3) (ز، ج، م، ط) 4) (ص، ط، ج، ذ)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- در کدام یک از سوره های قرآن به«وقت نماز و اهمیت نماز»اشاره شده است؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)نساء- فتح 2)حجرات- کهف

3)توحید- حمد 4)طه- انفال

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

17- واژه«حکیماً»هنگام وقف چگونه خوانده می شود؟ (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)حکیم 2)حکیمَن

3)حکیما 4)حکیمه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

18- در هنگام وقف کدام مورد، متفاوت خوانده می شود؟ (تیزهوشان و نمونه همدان، لرستان 93-92)

1)رُهبانِیَةَ 2)مِنهُ

3)اِنَّ اللهَ 4)یُؤتیهِ

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- معنای صحیح عبارت«اِنَّ الصَّلاةَ کانَت عَلَی المؤمِنینَ کتابًا مَوقوتاً»چیست؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)قطعا نماز برای مومنان حکمی واجب است که در زمان های معین انجام می شود.

2)قطعا نماز برای مومنان واجب است؛در هر زمانی که ادا شود.

3)ای مومنان نماز را به پا دارید و خدا را تسبیح گویید.

4)قطعا نماز برای مومنان است که در کتاب قرآن آمده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

20- در کدام کلمه حرف ناخوانا وجود دارد؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)تُلِیَت 2)نَقرُؤه و

3)بَنَیناها 4)لَموسِعونَ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

21- در کدام عبارت قرآنی زیر حروف ناخنوانای بیشتری وجود دارد؟ (نمونه شهر تهران 93-92)

1)وَلا تَهِنوا فی ابتِغآءِ 2)فَاَقیموا الصّلاةَ

3)قالوا سَمِعنا فَتیَ یَذکُرُهُم 4)کانَت عَلَی المُؤمِنینَ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

22- در کدام گزینه حروف ناخوانا کم تر است؟ (نمونه خوزستان 94-93)

1)اوتوا الکِتابَ 2)بِالایمان

3) فيِ الاخِرَةِ 4)اِلیَ النورِ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

23- در آیه شریفه «یا ایُّهَا الّذینَ اوتوا الکِتابَ ءامِنوا بِما نَزَّلنا»چند حرف ناخوانا وجود دارد؟ (نمونه زنجان 94-93)

1)4حرف 2)5حرف

3)6حرف 4)7حرف

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

24- حرف«ی»در چه صورتی ناخوانا است؟ (نمونه سمنان 94-93)

1)بعد از تنوین، فتحه قرار بگیرد

2)زیر الف کوچک قرار بگیرد

3)پایه حمزه قرار بگیرد

4)همه موارد

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

25- سوره نسا آیه 103 به چه موضوعی پرداخته است؟ (نمونه سمنان 94-93)

1)نماز 2)جهاد

3)فتح و پیروزی 4)به جز کِشته خویشتن ندروید

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

26- در عبارت قرآنی زیر حرف ناخونا وجود ندارد؟ (نمونه قم 94-93)

1)یَومَ یُغنی مَولیَ 2)فَکُلوه هنیاً مریئاً

3)فَلَهُ اَجرهُ عِندَ ربَّه 4)ربَّنا لا تُؤاخِذنا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

27- با توجه به نشانه های وقف، معنای کدام علامت وقف درست نوشته نشده است؟ (نمونه گلستان 94-93)

1)ج: علامت وقف خوب 2)ط: علامت وقف مناسب

3)م: علاما وقف لازم 4)ز:علامت وقف مناسب

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

28- در کدام عبارت زیر حروف ناخوانا وجود دارد؟ (نمونه مازندران 94-93)

1)الَّذینَهُم فی غَمرةٍ ساهونَ

2)قَد بَیَنا لَکُم الایاتِ لَعَلَّکم تَعقِلون

3)فَباَیِّ ربِّکُما تکذِّبانِ

4)یُنادونَهُم اَلم نَکُن مَعَکُم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

29- در کدام عبارت قرآنی تعداد اتصالات و تعداد حروف ناخوانا به درستی مشخص شده است؟ (نمونه هرمزگان 94-93)

1)اولی لَک فاَولی(2اتصال – 2حرف ناخوانا)

2)اِنَّ الله َ یَعلَمُ غیبَ السماواتِ وَ الارض(3اتصال – 5حرف ناخونا)

3)اولئکَ هُم المؤمنونَ حقا(2اتصال – 4حرف ناخوانا)

4)هذِهِ النارَالَّتی کُنتُم بها تُکَذِّبون(3اتصال – 3حرف ناخوانا)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

30- هنگام قرائت قرآن ، با رسیدن به کدام علامت ، لازم است وقف کنیم؟ (نمونه قم 94-93)

1)مـ 2)ط

3)ج 4)ز

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

31- کدام دسته از کلمات زیر می تواند «مد»داشته باشد؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

1)سَمِعَ جَهَد 2)عِندَ هنیئاً

3)لکَ، اَولی 4)یؤمنونَ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

32- کلمه«صلاة»…………در آیه 103 سوره ی………….آمده است. (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)3بار،نسا 2)4بار،نسا

3)3بار، بقره 4)4بار،بقره

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

33- آیات 2تا 4 سوره انفال به کدام موضوع اشاره دارد؟ (نمونه البرز،ایلام،…هشت استان 94-93)

1)قیامت 2)تکذیب نعمت های خداوند

3)اهمیت و جایگاه نماز 4)نگهداری زبان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

34- در عبارت قرآنی «اَلَّذینَ یُؤمِنونَ بِالغِیبِ وَ یُقیمونَ الصَّلاةَ»چند مورد حرف ناخوانا وجود دارد؟ (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)دو 2)سه

3)چهار 4)پنج

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

35- با توجه به نشانه های وقف ، معنای کدام علامت وقف درست نوشته نشده است؟ (نمونه آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل 95-94)

1)ج: علامت وقف خوب

2)ط: علامت وقف مناسب

3)م: علامت وقف لازم

4)ز:علامت وقف مناسب

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

36- در آیه :«و لِلهِ جُنودُ السَّماواتِ و الارضِج وَ کانَ اللهُ عزیزاً حکیماً»حرف«ج»در بالای کلمه ی وَالارضِ نشانه ی چیست؟

(نمونه اصفهان،چهارمحال 95-94)

1)وقف لازم 2)وقف خوب

3)وقف خیلی خوب 4)وقف مناسب

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

37- در کلمه ی «اوا الکتاب»تعداد حروف ناخوانا را مشخص کنید؟ (نمونه ایلام ،لرستان ،مرکزی، همدان 95-94)

1)دوتا 2)سه تا

3)چهارتا 4)یکی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

38- در کدام عبارت قرآنی ، حرف ناخونا وجود دارد؟ (نمونه ایلام ،لرستان ،مرکزی، همدان 95-94)

1)لا یَستَوی مِنکُم مَن اَنفَقَ

2)آخِذینَ ما آتاهُم رَبَّهُم

3)رَبَّنا لا تؤاخِذنا

4)و فی اَموالِهِم حقّ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

39- ترجمه آیه 3 «سوره بقره»با کدام گزینه کامل می شود؟ (نمونه شهر تهران 95-94)

«اَلَّذینَ یُؤمنونَ بِالغَیبِ وَ یُقیمونَ الصلاةَ وَ مِمّا رَزَقناهُم یُنفِقونَ»

«کسانی که……..به عالم غیب و …………نماز را و از آن چه به ………..روزی دادیم،………… .»

1)ایمان آوردند- برپا کرده بودند- ایشان- انفاق کردند

2)ایمان داشتند- برپا کردند- ایشان- انفاق نمودند

3)ایمان آورده بودند- برپا کردند- آن ها- انفاق کردند

4)ایمان می آورند- برپا می دارند- آن ها- انفاق می کنند

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

40- با توجه به حروف ناخونا و محل قرار گرفتن آن ها کدام گزینه صحیح نیست؟ (نمونه شهر تهران 95-94)

1)اَولی لَکَ فَاَوّلی«ی»زیر الف کوچک

2)وَ اَقسَموا بِاللهِ جَهدَ اَیمانِهِم«الف»بعد از واو آخر

3)یَومَ لا یُغنی مَولَی عَن مَولَی شَیئاً «ی»پایه همزه

4)قالوا سَمِعنا فَتَی یَذکُرُهُم «ی»بعد از تنوین فتحه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

41- در کدام یک از عبارت های قرآنی زیر حروف ناخوانا وجود ندارد؟ (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)اَلحآقَهٌ 2)وَلا اُشرِکُ بِهی اَحَداًی

3)اَولی لَکَ فَاَولی 4)ربَّنا لا تُؤاخِذنا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

42- هنگام خواندن عبارت قرآنی «وَتَّقواللهَ(ز)اِنَّ اللهَ خبیرٌ بِمَا تَعمَلونَ»کدام کار درست تر است؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)لازم است وقف کنیم 2)مناسب است وقف کنیم

3)نباید وقف کرد 4)نمی توان وصل کرد

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

43- آیات «2تا 4 سوره انفال»درباره چیست؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)درباره یاری رساندن خداوند به رزمندگان اسلام

2)درباره اهمیت و جایگاه نماز

3)درباره نظم درباره نظم در آفرینش

4)درباره سپاسگذاری از نعمت های خداوند

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

44- کلمه«صلاة»……………در آیه 103سوره ………… آمده است. (نمونه سمنان 95-94)

1)3بار، بقره 2)4بار ، نساء

3)4بار، بقره 4)3بار، نساء

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

45- در عبارت قرآنی «فَاَقیمُوا الصَّلاة»چند حرف ناخوانا وجود دارد؟ (نمونه گلستان 95-94)

1)سه حرف 2)چهار حرف

3)پنج حرف 4)شش حرف

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

46- شرط لازم و کافی برای موفقیت چیست ؟

1. برنامه ریزی و نظم و تلاش ( مازندران 93 – 92 )

2. نظم و تلاش

3. تلاش کوشش و نظم

4. کوشش و برنامه ریزی

پاسخ صحیح گزینه : 1

47- معنای آیه مقابل با کدام گزینه ارتباط دارد « اِنَّمَا النَجوی مِنَ الشَّیطانِ »

1. احترام به دیگران ( مازندران 93 – 92 )

2. در گوشی صحبت کردن

3. دوری از مسخره کردن

4. سکوت به هنگام صحبت دیگران

پاسخ صحیح گزینه : 2

48- بر اساس آیه قرآن چه چیزی گذرگاه آیه قرآن معرفی شده است ؟

1. قلب ( بوشهر 93 – 92 )

2. ذهن

3. دهان

4. چشم

پاسخ صحیح گزینه : 3

49- فاصله دقیق و هماهنگی میان ماه و خورشید نشان دهنده کدام صفت خداوند است ؟

1. یکتا بودن ( مرکزی 93 – 92 )

2. مهربانی

3. عظمت خداوند

4. بخشش خداوند

پاسخ صحیح گزینه : 3

50- پیامبر اکرم (ص) سوره کافرون را برای اولین بار در کجا برای مردم خواندند ؟

1. مسجد النَّبی ( گلستان مرکزی 93 – 92 )

2. مسجد الحرام

3. بالای کوه صفا

4. در غار حرا

پاسخ صحیح گزینه : 2

51- پیام آور کربلا لقب کیست ؟

1. امام حسین ( مرکزی 93 – 92 )

2. امام سجاد

3. حضرت زینب

4. حضرت ابوالفضل العباس

پاسخ صحیح گزینه : 3

52- این سخن از کیست ؟ « مومن قوی و نیرومند بهتر از مومن ضعیف و ناتوان است »

1. امام علی ( مازندران و مرکزی 93 – 92 )

2. حضرت محمد

3. امام کاظم

4. امام حسین

پاسخ صحیح گزینه : 2

53- عامل اصلی رسیدن به موفقیت ، تلاش و کوشش همراه با کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

1. نظم و هوشیاری ( کرمان 93 – 92 )

2. نظم و برنامه ریزی

3. برنامه ریزی و هوشیاری

4. امید واری و برنامه ریزی

پاسخ صحیح گزینه : 2

54- دلیل اصلی پیروی مردم از امام خمینی (ره) چه بود؟

1. پذیرفتن امام خمینی به عنوان جانشین امام زمان (عج) ( کرمان 93 – 92 )

2. روحیه ضد استبدادی امام (ره)

3. مرجع تقلید بودن امام (ره)

4. بینش سیاسی و دینی امام (ره)

پاسخ صحیح گزینه : 1

55- در « سوره فتح » به کدام یک از وظایف مهم دینی ما مسلمانان اشاره شده است ؟

1. دوستی با دوستان خدا و تولی ( مازندران 93 – 92 )

2. دوستی با دوستان خدا و تبری

3. دشمنی با دشمنان خدا و تبری

4. دوستی با دشمنان خدا و تولی

پاسخ صحیح گزینه : 3

56- داشتن رفتاری نیکو گناه نکردن نداشتن اشتباه مبارزه با ستمگران و ……….. از ویژگی های چه کسانی است ؟

1. علمای دینی و صالحان ( مازندران 93 – 92 )

2. پیشوایان دینی و یاران پیامبر

3. اهل بیت و پیشوایان دینی

4. اهل بیت و علمای دین

پاسخ صحیح گزینه : 4

57- علت قیام امام حسین چه بود ؟

1. برای رسیدن به ولایت عهدی و امر به معروف ( مازندران 93 – 92 )

2. سفر به کوفه و نهی از منکر

3. برای اصلاح امّت پیامبر

4. برای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت اسلامی

پاسخ صحیح گزینه : 4

58- بیت مقابل مربوط به کدام موضوع می باشد ؟ شکرانه بازوی توانا / بگرفتن دست نا توان است .

1. دوست داشتن ناتوانان ( بوشهر 93 – 92 )

2. ورزش کردن با ناتوانان

3. خدمت به اعضای بدن

4. کمک به اعضای ضعیف و ناتوان جامعه

پاسخ صحیح گزینه : 4

59- از نظر پیامبر بالاترین نیکی کدام است ؟

1. زیارت خانه خدا ( بوشهر 93 – 92 )

2. انفاق

3. شهادت در راه خدا

4. نیکی به پدر و مادر

پاسخ صحیح گزینه : 3

60- شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراعیل با کدام یکاز موارد زیر هم خوانی دارد ؟

1. تبری ( قم 93 – 92 )

2. تولی

3. نهی از منکر

4. ولایت

پاسخ صحیح گزینه : 1

61- خداوند در قرآن می فرماید : در گوشی صحبت کردن یکی از کار های ……………………… است . »

1. انسان های خجالتی ( قم 93 – 92 )

2. شیطان

3. انسان های ضعیف و ناتوان

4. عیب جویان

پاسخ صحیح گزینه : 2

62- در زیارت نامه حضرت معصومه ( س ) می خوانیم « سلام بر تو ای عمه امام » منظور کدام امام است ؟

1. امام هادی ( قم 93 – 92 )

2. امام رضا

3. امام موسی کاظم

4. امام کاظم

پاسخ صحیح گزینه : 4

63- این سخن « شهدا ستارگان درخشان امروز و فردای ما هستند » از کدام بزرگوار می باشد ؟

1. آیت الله شهید بهشتی ( تهران ، البرز ، قزوین ، گلستان 93 – 92 )

2. مقام معظم رهبری

3. آیت الله شهید مطهری

4. امام خمینی (ره)

پاسخ صحیح گزینه : 2

64- رسول اکرم (ص) فرموده است : « دو نعمت است که ارزش آنها در نزد مردم ناشناخته است : ……………….. و ……………… »

1. بینایی شنوایی ( گلستان 93 – 92 )

2. اخلاق و حکمت

3. سلامت و امنیت

4. امام علی

پاسخ صحیح گزینه : 3

65- حضرت عبد العظیم حسنی از شاگردان و یاران کدام امام در دوران زندگی خود نبوده است ؟

1. امام جواد ( گلستان 93 – 92 )

2. امام رضا

3. امام هادی

4. امام علی

پاسخ صحیح گزینه : 4

66- کدام یک از موارد زیر سبب بسیاری از گناهان مردم می شود ؟

1. سخن چینی ( گلستان 93 – 92 )

2. از یاد بردن قیامت

3. تهمت زدن

4. بد گمانی

پاسخ صحیح گزینه : 2

67- حضرت مهدی (عج) در دوران غیبت برای ارتباط خود با مردم …………… را برگزید .

1. ولایت فقیه ( گلستان 93 – 92 )

2. مراجع تقلید

3. کتاب قرآن

4. چهار نفر از عالمان دینی

پاسخ صحیح گزینه : 4

68- ما انسان ها بعد از تولد چند مرحله زندگی داریم ؟

1. 8 مرحله ( مازندران 93 – 92 )

2. 7 مرحله

3. 6 مرحله

4. 5 مرحله

پاسخ صحیح گزینه : 2

69- آینده نگری از ویژگی های کدام دوره از زندگی است ؟

1. کهن سالی ( کرمان 93 – 92 )

2. جوانی

3. میان سالی

4. نوجوانی

پاسخ صحیح گزینه : 2

70- کدام گزینه برترین صفت انسان نزد خداوند است ؟

1. قرآن خواندن ( فارس 93 – 92 )

2. پرهیزکاری

3. غیبت نکردن

4. امانت داری

پاسخ صحیح گزینه : 2
امام صادق (ع) : كسي كه احاديث ما را روايت كند و دلهاي شيعيان ما را استوار سازد ، از هزار عابد بهتر است .

درس دوم : سوره ی فتح / حتّی یک وجب خا ک

درس دوم : سوره ی فتح / حتّی یک وجب خا ک

ـــــــــ

1- کدام گزینه از مثل های زیر به مفهوم آیه « وَ اَن لَیسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سعی »

1. بخور تا توانی به بازوی خویش ( قم 93 – 92 )

2. جوینده یابنده

3. گر صبر کنی زغوره حلوا سازی

4. نابرده رنج گنج میسر نمی شود

پاسخ صحیح گزینه : 3

2- واژه « حکیماً » هنگام وقف چگونه خوانده می شود ؟

1. حکیم ( قم 93 – 92 )

2. حکیمَن

3. حکیما

4. حکیمه

پاسخ صحیح گزینه : 3

3- کدام یک از سوره های زیر با حروف مقطعه آغاز نشده است ؟

1. هود ( گلستان 93 – 92 )

2. مریم

3. صاد

4. طور

پاسخ صحیح گزینه : 4

4- کدام آیه درباره آفرینش دوباره انسان سخن می گوید ؟

1. آیه 78 سوره یس ( مازندران 93 – 92 )

2. آیه 8 سوره زلزال

3. آیه 47 سوره نازعات

4. آیه 27 سوره نازعات

پاسخ صحیح گزینه : 4

5- خداوند در کدام سوره بنام « پدر خداپرستان » اشاره کرده است ؟

1. سوره حج ( مرکزی 93 – 92 )

2. سوره کافرون

3. سوره توبه

4. سوره ق

پاسخ صحیح گزینه : 1

6- کدام جمله معنی پیام قرآنی ( لا یَمَسُّهُ الاّ المُطَهَّرون ) می باشد ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. پس کدامین نعمت خدا را تکذیب می کنید

2. بهترین شما نزد خدا با تقواترین شماست

3. با وضو و پاکیزگی به قرآن دست می زنند

4. چرا سخنی می گویید که به آن عمل نمی کنید

پاسخ صحیح گزینه : 3

7- حروف مد در برروی کدام حرف نمی تواند قرار بگیرد ؟

1. الف ( مرکزی 93 – 92 )

2. ب

3. و

4. ی

پاسخ صحیح گزینه : 2

8- « یُقیمون » به چه معناست ؟

1. انفاق می کند ( مرکزی 93 – 92 )

2. انفاق می کنند

3. برپا می دارد

4. برپا می دارند

پاسخ صحیح گزینه : 4

9- کلمه « صلاه » ……………………….. در آیه 103 سوره ی ……………………….. آمده است ؟

1. 3 بار _ نساء ( مرکزی 93 – 92 )

2. 4 بار _ نساء

3. 3 بار _ بقره

4. 4 بار _ بقره

پاسخ صحیح گزینه : 1

10- آیه : « الشَمسُ و القَمَرُ بِحُسبانٍ » به کدام موضوع زیر اشاره دارد ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. نظم پرودگار

2. یکتایی پروردگار

3. قدرت پروردگار

4. علم پرودگار

پاسخ صحیح گزینه : 1

10- مفهوم کدام گزینه زیر با عبارت قرآنی « وَ قُولو لِنَّاسِ حُسناً » مرتبط می باشد ؟

1. اداب عهد و پیمان ( کرمان 93 – 92 )

2. آداب نیکو کاری

3. آداب عبادت

4. آداب معاشرت

پاسخ صحیح گزینه : 4

11- کلمه ی « الم » در قرآن چگونه خوانده می شود ؟

1. الف – لام – میم ( مازندران 93 – 92 )

2. ا – لام – م

3. الف – ل – م

4. الف – لام – میم

پاسخ صحیح گزینه : 4

12- معنای کدام یک از عبارت های قرآنی زیر صحیح نیست ؟ ( بوشهر93 – 92 )

1. یُقیمون : انفاق می کند

2. مبشر : بشارت دهنده

3. تومنون : ایمان می آورید

4. مفلحون : افراد رستگار و موفق

پاسخ صحیح گزینه : 1

13- با توجه به حروف « مقطعه » خواندن کدام یک در رابطه با کلمه ( عسق ) صحیح می باشد ؟

1. عا – سین – قاف ( بوشهر 93 – 92 )

2. عین – سا – قاف

3. عین – سین – قاف

4. عین – سین – قاف

پاسخ صحیح گزینه : 4

14- داستان ذو القرنین در رابطه با کاربرد آهن در کدام سوره قرآن آمده است ؟

1. حدید ( بوشهر 93 – 92 )

2. مجادله

3. کهف

4. الرحمن

پاسخ صحیح گزینه : 1

15- همه سوره های زیر به روز قیامت اشاره دارد به جز سوره ی :

1. تکویر ( فارس 93 – 92 )

2. توحید

3. حمد

4. زلزال

پاسخ صحیح گزینه : 2

16- در سوره قصص آیه 1 « طسم » چگونه خوانده می شود ؟

1. ط – س – م ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. طا – س – میم

3. طا – سین – م

4. طا – سین – میم

پاسخ صحیح گزینه : 4

17- ترجمه آیه شریفه « فقالو ربنا رب السماوات والارض » با کدام واژه ها خوانده می شود ؟

پس …………………………… : ……………………. ، پروردگار …………………….. و زمین است

1. گفت – آفریدگار ما – آسمان ها ( تهران 93 – 92 )

2. گفتند – پروردگار ما – آسمان

3. گفت – پروردگار ما – آسمان

4. گفتند – آفریدگار ما – آسمان

پاسخ صحیح گزینه : 2

18- در قرآن به کدام یک از موارد زیر اشاره شده است ؟

1. از مشکلات دنیا سخن می گوید ( قم 93 – 92 )

2. مراحل مختلف قیامت را بر می شمارد

3. به گفت و گوی فرشتگان می پردازد

4. مراحل مختلف زندگی را بیان می کند

پاسخ صحیح گزینه : 4

19- در عبارت قرآنی ( ان الله بما تعملون بصیر ) کلمه بصیر به چه معناست ؟

1. بینا ( مازندران 93 – 92 )

2. می داند

3. قطعا

4. آگاه

پاسخ صحیح گزینه : 1

20- سوره تکویر مربوط به کدام آیه زیر است ؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. دنیا

2. قیامت

3. پیری

4. جوانی

پاسخ صحیح گزینه : 2

21- در عبارت : « و اطیعو الله و رسوله » چند حرف ناخونا وجود دارد ( کرمان 93 – 92 )

1. 5 حرف

2. 3 حرف

3. 4 حرف

4. 6 حرف

پاسخ صحیح گزینه : 2

22- سوره کافرون به کدام یک از اصول دین اسلام تاکید دارد ؟ ( قم – البرز – قزوین 93 – 92 )

1. توحید

2. نبوت

3. معاد

4. عدل

پاسخ صحیح گزینه : 1

23- آیه « انما النجوی من الشیطان » انسان را از چه کاری نهی می کند ؟ ( البرز – قزوین 93 – 92 )

1. در گوشی صحبت کردن

2. غیبت کردن

3. مسخره کردن

4. تهمت زدن

پاسخ صحیح گزینه : 1

24- در کدام یک از سوره های قرآن به وقت نماز اهمیت نماز اشاره شده است ؟ ( تهران 93 – 92 )

1. نسا – فتح

2. حجرات – کهف

3. توحید – حمد

4. طه – انفال

پاسخ صحیح گزینه : 1

25- در قرآن به کدام یک از موارد زیر اشاره شده است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. از مشکلات دنیا سخن می گوید

2. مراحل مختلف قیامت را بر می شمارد

3. به گفتوگوی فرشتگان می پردازد

4. مراحل مختلف زندگی را بیان می کند

پاسخ صحیح گزینه : 4

26- این جمله امام خمینی(ره)که «خرمشهر را خدا آزاد کرد»با کدام یک از عبارت های قرآنی زیر تناسب کمتری دارد ؟

(تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبیناً 2)وَاَیَّدَکُم بَنَصرِهِ 3)وَ لِلهِ جُنودُ السّماواتِ و الارض 4)تُجاهِدونَ فی سَبیلِ اللهِ باَموالِکُم وَ اَنفسَکُم

پاسخ صحیح:4

27- ترجمه آیه شریفه «فَقالوا رَبَّنا ربُّ السَّماواتِ وَ الاَرضِ»با کدام واژه ها کامل می شود؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

«پس……………..: ……………، پروردگار……………. و زمین است.»

1)گفت،آفریدگار ما،آسمان ها 2)گفتند،پروردگار ما، آسمان ها 3)گفت،پروردگار ما،آسمان 4)گفتند،آفریدگار ما،آسمان

پاسخ صحیح:2

28- آیه «اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مبیناً»بیانگر کدام پیام قرآنی است؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)ای مردم به خدا و پیامبر ایمان آورید. 2)خداوند به رزمندگان اسلام یاری می رساند.

3)ای مردم به پیامبر یاری رسانید. 4)خداوند کسانی که پیامبر را یاری می کنند دوست دارد.

پاسخ صحیح:2

29- کلمات جا افتاده از عبارات قرآنی روبرو به ترتیب کدام اند؟ «اَنّا ……….. لَکَ ………….مُبیناً» (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)فتحاً،فَتَحنا 2)فَتح، فَتحاً 3)فَتَحنا، فَتحاً 4)فَتَحنا، فَتح

پاسخ صحیح:3

30- مفهوم پیام قرآنی « اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مبیناً»چیست؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1)ای پیامبر همانا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب یاران تو کردیم.

2)ای پیامبر قطعا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب تو کردیم.

3)ای پیامبر قطعا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب تو خواهیم کرد.

4)ای مؤمنین همانا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب شما خواهیم کرد.

پاسخ صحیح:2

31- آیه «وَ تُسَبِّحوهُ بُکرَةً وَ اصیلاً»با توجه به معنی آن با کدام گزینه ارتباط دارد؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)«وَ کانَ اللهُ عزیزاً حَکیماً» 2)«وَ مِن آناءِ الَّیلِ فَسَبِّح وَ اَطرافَ النَّهارِ»

3)«عَسی اَن یَکُونوا خَیراً مِنهُم» 4)«و الله بَصیرٌ بِما تعمَلونَ»

پاسخ صحیح:2

32- در حماسه دفاع مقدس نام برخی عملیات از آیات و سوره های قرآنی گرفته می شد. در این رابطه کدام گزینه صحیح نیست؟

(نمونه شهر تهران 95-94)

1)مطلع الفجر(قدر)- فتح(فتح) 2)رمضان(بقره)- بدر(آل عمران)

3)انصار(آل عمران)- نصر(نصر) 4)مرصاد(نصر)- فتح المبین(فتح)

پاسخ صحیح:4

33- در حماسه دفاع مقدس عملیات«لا اِلهَ اِلااللهُ مُحَمَدٌ رسولُ الله»در چه تاریخی و برگرفته از کدام سوره قرآن کریم است؟

(نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)آذر60،ابتدای آیه 29سوره فتح 2)مرداد67،از آیه 14 سوره صف

3)مرداد 67،ابتدای آیه 29 سوره فتح 4)آذر 60،از آیه 14 سوره صف

پاسخ صحیح:1

34- این جمله امام خمینی(ره)که «خرمشهر را خدا آزاد کرد»با کدام یک از عبارت های قرآنی زیر تناسب کمتری دارد ؟

(تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبیناً 2)وَاَیَّدَکُم بَنَصرِهِ 3)وَ لِلهِ جُنودُ السّماواتِ و الارض 4)تُجاهِدونَ فی سَبیلِ اللهِ باَموالِکُم وَ اَنفسَکُم

پاسخ صحیح:4

35- ترجمه آیه شریفه «فَقالوا رَبَّنا ربُّ السَّماواتِ وَ الاَرضِ»با کدام واژه ها کامل می شود؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

«پس……………..: ……………، پروردگار……………. و زمین است.»

1)گفت،آفریدگار ما،آسمان ها 2)گفتند،پروردگار ما، آسمان ها 3)گفت،پروردگار ما،آسمان 4)گفتند،آفریدگار ما،آسمان

پاسخ صحیح:2

36- آیه «اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مبیناً»بیانگر کدام پیام قرآنی است؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)ای مردم به خدا و پیامبر ایمان آورید. 2)خداوند به رزمندگان اسلام یاری می رساند.

3)ای مردم به پیامبر یاری رسانید. 4)خداوند کسانی که پیامبر را یاری می کنند دوست دارد.

پاسخ صحیح:2

37- کلمات جا افتاده از عبارات قرآنی روبرو به ترتیب کدام اند؟ «اَنّا ……….. لَکَ ………….مُبیناً» (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)فتحاً،فَتَحنا 2)فَتح، فَتحاً 3)فَتَحنا، فَتحاً 4)فَتَحنا، فَتح

پاسخ صحیح:3

38- مفهوم پیام قرآنی « اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مبیناً»چیست؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1)ای پیامبر همانا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب یاران تو کردیم.

2)ای پیامبر قطعا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب تو کردیم.

3)ای پیامبر قطعا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب تو خواهیم کرد.

4)ای مؤمنین همانا ما پیروزی چشم گیر و بزرگی نصیب شما خواهیم کرد.

پاسخ صحیح:2

39- آیه «وَ تُسَبِّحوهُ بُکرَةً وَ اصیلاً»با توجه به معنی آن با کدام گزینه ارتباط دارد؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)«وَ کانَ اللهُ عزیزاً حَکیماً» 2)«وَ مِن آناءِ الَّیلِ فَسَبِّح وَ اَطرافَ النَّهارِ»

3)«عَسی اَن یَکُونوا خَیراً مِنهُم» 4)«و الله بَصیرٌ بِما تعمَلونَ»

پاسخ صحیح:2

40- در حماسه دفاع مقدس نام برخی عملیات از آیات و سوره های قرآنی گرفته می شد. در این رابطه کدام گزینه صحیح نیست؟

(نمونه شهر تهران 95-94)

1)مطلع الفجر(قدر)- فتح(فتح) 2)رمضان(بقره)- بدر(آل عمران)

3)انصار(آل عمران)- نصر(نصر) 4)مرصاد(نصر)- فتح المبین(فتح)

پاسخ صحیح:4

41- در حماسه دفاع مقدس عملیات«لا اِلهَ اِلااللهُ مُحَمَدٌ رسولُ الله»در چه تاریخی و برگرفته از کدام سوره قرآن کریم است؟

(نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)آذر60،ابتدای آیه 29سوره فتح 2)مرداد67،از آیه 14 سوره صف

3)مرداد 67،ابتدای آیه 29 سوره فتح 4)آذر 60،از آیه 14 سوره صف

پاسخ صحیح:1
امام کاظم (ع) : خداوند بهشت را بر هر هرزه گوي كم حيا كه باكي ندارد چه مي گويد و يا به او چه گويند حرام گردانيده است .

درس سوم : سوره ی فتح / مؤمنان برادرند

درس سوم : سوره ی فتح / مؤمنان برادرند

ــــــــ

1- داستان زیر با کدام یک از عبارت های زیر ارتباط نزدیکتری دارد؟ (تیزهوشان کشوری 96-95)

مرد مسیحی گفت:«تو پسر زنی هستی که آشپز بود.»پاسخ شنید:«شغلش این بود؛ننگی محسوب نمی شود.»مسیحی گفت:«مادرت سیاه و بد زبان بود.»پاسخ شنید:«اگر این نسبت ها که به مادرم می دهی راست است، خداوند او را بیامرزد و از گناه درگذرد؛و اگر دروغ است، از گناه تو بگذرد که دروغ بستی.»مرد مسیحی با مشاهده این همه صبر و بزرگواری از حضرت امام محمد باقر(ع)بعدها مسلمان شد.»

(برگرفته از داستان راستان،نوشته شهید آیت الله مطهری ،جلد اول، با اندکی ویرایش)

1)«اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم»- «اِنَّما النَّجوی مِنَ الشَّیطانِ»

2)«وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم و لا تَنابَزُوا بِا الاَلقابِ»- « اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم»

3)«یا ایُّها الَّذینَ امنُوا الایَسخَر قَومٌ مِن قومٍ»- « وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم و لا تَنابَزُوا بِا الاَلقابِ»

4)« یا ایُّها الَّذینَ امنُوا الایَسخَر قَومٌ مِن قومٍ»- « اِنَّما النَّجوی مِنَ الشَّیطانِ»

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:«اَحَبُ الاعمالِ اِلی اللهِ حِفظِ اللسانِ»این حدیث شریف، با کدام پیام قرآنی زیر ارتباط دارد؟

(نمونه شهر تهران 94-93)

1)لا تَتَّخذوا عَدُوّی و عَدُوَّکُم اولیاءَ

2) وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم و لا تَنابَزُوا بِا الاَلقابِ

3)لِم تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ

4)فَبِاَیِّ آلاءِرَبُّکُما تُکذِّبان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- کدام یک از عبارت های قرآنی زیر به مومنان سفارش می کند که از یکدیگر عیب جویی نکنند؟ (نمونه یزد 94-93)

1)لا یَسخَر قَومٌ مِن قومٍ 2) وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم

3) لا تَنابَزُوا بِا الاَلقابِ 4)فَاعتَبِروا یا اُولی الابصارِ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- مفهوم آیه « وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم و لا تَنابَزُوا بِا الاَلقابِ»به کدام یک از مصراع های زیر نزدیک تر است؟ (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)شکرانه بازوی توانا / بگرفتن دست ناتوان است

2)در خود،آن به، که نیک تر نگری / اول آن به، که عیب خود گویی

3)مکن دوستی با دروغ آزمای / همان نیز با مرد ناپاک رای

4)حذر کن، زآنچه دشمن گوید،آن کن/ که بر زانو زنی دست تغابن

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- کدام یک از پیام های قرآنی ما را از عیب جویی منع می کند؟ (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1) اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم

2) وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم

3) فَاعتَبِروا یا اُولی الابصارِ

4)سَبِّح للهِ ما فی السَّماواتِ وَ ما فی الاَرضِ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- در قرآن کریم به همسران و دختران پیامبر و زنان مومن دستور به چه نوع پوششی داده شده است؟

(تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1)چادر 2)پوشش بلند

3)لباس مناسب 4)گزینه های (1)و(2)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7-عبارت قرآنی«…عَسی اَن یَکُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم و لا تَنابَزُوا بِا الاَلقابِ…»بخشی از کدام آیه و سوره است؟

(تیزهوشان و نمونه شهر تهران 95-94)

1)آیه 10 سوره مجادله 2)آیه 11 سوره حجرات 3)آیه83 سوره بقره 4)آیه 24 سوره حشر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- بیت زیر با کدام آیات زیر هم خوانی بیشتری دارد؟ (نمونه قم 95-94)

«گفت از عیب خویش بی خبری زان ره از خلق عیب می جویی»

1) و لا تَنابَزُوا بِا الاَلقابِ 2)اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظًّنِ 3) وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم 4)اِنَّما المؤمنونَ اِخوةٌ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- آیه « اِنَّما المؤمنونَ اِخوةٌ»بیانگر کدام مفهوم می باشد؟ (نمونه گلستان 95-94)

1)وحدت 2)محبت 3)تعاون 4)مشورت

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

10- کدام مورد نسبت به حمید نامحرم است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. خاله

2. دختر برادر

3. زن عمو

4. دختر خواهر

پاسخ صحیح گزینه : 3

11- کدام یک از اعمال زیر جزء وظایف حاجیان در هنگام حج نمی باشد ؟ ( قم 93 – 92 )

1. قربانی کردن

2. پوشیدن لباس حرام

3. زیارت پیامبر ( ص ) در مدینه

4. طواف خانه خدا

پاسخ صحیح گزینه : 3

12- اگر روزه دار بعد از نماز ظهر مسافرت کند ، روزه اش ……………. است و اگر پیش از ظهر مسافرت کند روزه اش ……….. است

1. باطل – درست ( گلستان 93 – 92 )

2. درست – درست

3. درست – باطل

4. باطل – باطل

پاسخ صحیح گزینه : 3

13- علی با اولیا خود در ماه رمضان به 15 کیلومتری شهر برای گردش رفت . او باید ………………….. ( مازندران 93 – 92 )

1. نماز خود را شکسته بخواند و روزه بگیرد

2. نماز را کامل بخواند ولی روزه اش باطل می شود

3. نماز را کامل بخواند و روزه را ادامه دهد

4. نماز شکسته بخواند و روزه نگیرد

پاسخ صحیح گزینه : 3

14- علی تصمیم دارد در ایام نوروز امسال به جایی سفر کند که از محل سکونت او 22 کیلومتر فاصله دارد . بنابرین :

1. نمازش کامل است ( بوشهر 93 – 92 )

2. نمازش شکسته است

3. نمازش را می تواند به هر دو صورت کامل و شکسته بخواند

4. نمازش به شرط ماندن ده روز در آن محل کامل است .

پاسخ صحیح گزینه : 4

15- مریم به سن تکلیف رسیده است . کدام عمل از نظر اسلام انجام دادنش برای او اشکال دارد ؟ ( بوشهر 93 – 92 )

1. در حضور نامحرم وضو می گیرد

2. بدون روسری در مقابل عمویش ظاهر می شود

3. موی سر خود را برای پسر عموهایش می پوشاند

4. موهایش را در مقابل پسر دایی هایش می پوشاند

پاسخ صحیح گزینه : 1

16- کدام یک از افراد زیر به سارا محرم است ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. پسر برادر

2. شوهر عمه

3. پسر خاله

4. شوهر خواهر

پاسخ صحیح گزینه : 1

17- کدام مورد زیر در ارتباط با شکسته خواندن نماز در سفر صحیح می باشد ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. مسافت بیش از 21 کیلومتر و اقامت 10 روز

2. مسافت کمتر از 21 کیلومتر و اقامت بیش از 10 روز

3. مسافت بیش از 22 کیلومتر و اقامت کم تر از 10 روز

4. مسافت بیش از 22 کیلومتر و اقامت بیش از 10 روز

پاسخ صحیح گزینه : 4

18- در آیه « ان الصلاه کانت علی المومنین کتابا موقوتا » به کدام یک از موارد زیر اشاره شده است ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. صحیح خواندن نماز – اوقات نماز

2. واجب بودن نماز – مکان نماز

3. مکان نماز – اوقات نماز

4. اوقات نماز – واجب بودن نماز

پاسخ صحیح گزینه : 4

19- پرداخت زکات به نیازمندان در کدام یک از اعیاد زیر بر مسلمانان واجب می شود ؟ ( فارس 93 – 92 )

1. عید قربان

2. عید نورورز

3. عید فطر

4. عید مبعث

پاسخ صحیح گزینه : 3

20- در کدام یک از اعیاد زیر دو رکعت نماز عید می خوانیم ؟ ( مازندران – البرز – قزوین 93 – 92 )

1. عید فطر – عید نوروز

2. عید قربان – عید مبعث

3. عید مبعث – عید فطر

4. عید فطر – عید قربان

پاسخ صحیح گزینه : 4
امام رضا (ع) : ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است ، و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان است ، و به فرزند آدم چيزي بالاتر از يقين داده نشده است

درس چهارم : سوره ی حُجُرات / ملاک برتری

درس چهارم : سوره ی حُجُرات / ملاک برتری

ــــــــ

1- ترجمه صحیح عبارت قرآنی «اِنَّ الله بِما تَعلَمونَ بصیر»در کدام گزینه آمده است؟ (تیزهوشان کشوری 94-93)

1)خدا به آنچه عمل می کنید می نگرد

2)خدا به آنچه علم دارید بینا است.

3)خدا به آنچه می نگرید علم دارد

4)خدا به آنچه عمل می کنید بینا است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- امین و دوستانش برای یک بازدید علمی به جنگل بلوطی رفتند و قرار شد که هر کس چند دانه بلوط را در جایی بکارد. به طوری که هیچ کس آنها را نبیند. پس از ساعتی گروهی از بچه ها با دانه های بلوط بازگشتند و همگی یکصدا آیه ای تلاوت کردند. (نمونه بوشهر ، فارس، کرمان 94-93)

1)رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الاَرض 2)اِنَّ اللهَ بِما تَعملونَ بصیر

3)وَ اللهَ جُنودُ السّماواتِ وَ الارض 4)اوُلئِکَ هُم المؤمنُون حَقّاً

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- خداوند در آیه «اِنَّ اکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم»کدام فضیلت اخلاقی را به روشنی بیان کرده است؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)تقوا 2)تواضع 3)فروتنی 4)گزینه های 2و3

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- بهترین افراد نزد خداوند چه کسانی هستند؟ (تیزهوشان و نمونه سمنان 94-93)

1)حجاج 2)اهل مسجد 3)اهل دانش 4)افراد با تقوا

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- معنای کلمه«تَعمَلون»چیست؟ (تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

1)عمل میکنید 2)تعقل کنید 3)عمل کنید 4)تعقل می کنید

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- ترجمه عبارت قرآنی زیر به ترتیب با کلمات کدام گزینه کامل می شود؟ (تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

«لا تَقنَطُوا مِن رحمَةَ اللهِ اِنَّ اللهَ …………… الذُّنوبَ……………..»

1)می بخشد، توبه کاران را 2)می بخشد، گناه کاران را

3)می آمرزد ، همه را 4)می آمرزد، نیکان را

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- «و لا تَجَسَّسُوا»به چه معناست؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1)غیبت نکنید 2)دروغ نگویید

3)هم دیگر را اذیت نکنید 4)در کار همدیگر تفحص نکنید

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- ملاک برتری در دین اسلام در کدام آیه بیان شده است؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)«اِنَّ اللهَ علیمٌ خبیر» 2) اِنَّ اکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم

3)«اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاق» 4)«اِنَّ اللهِ قویُّ عزیز»

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- معنی آیه «وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضاً»کدام است؟ (نمونه ایلام، لرستان، مرکزی، همدان 95-94)

1)از بسیاری از گناهان دوری کنید. 2)و غیبت یکدیگر را نکنید

3)و از یکدیگر عیب جویی نکنید. 4)در کار یکدیگر تجسس نکنید.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- پیام آیه شریفه «وَ مَن یَکسِب اِثمًا فَاِنَّما یَکسِبُهُ عَلَی نَفسِهِ»چیست؟ (نمونه کرمان، کهکیلویه، یزد 95-94)

1)زیان گناه انسان به دیگران هم می رسد

2)ارتکاب گناه باعث زیان رسیدن به خود انسان می شود.

3)انسان باید از انجام برخی گناهان دوری کند

4)انجام برخی گناهان باعث زیان رسیدن به دیگران هم می شود.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
امام مهدی (عج) : براي زود فرارسيدن فرج ( و ظهور ما ) زياد دعا كنيد ، كه آن همان فرج و گشايش شماست .

درس پنجم : سور ه ی ق / گسترش آسمان

درس پنجم : سور ه ی ق / گسترش آسمان

ـــــــــ

1-آیه «کهیعص»چگونه خوانده می شود؟ (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)کاف،ها،عین،صاد 2)کاف، هـِ، یا، عین، صاد

3)کاف، هـا، یـِ ، عین، صاد 4)کاف، هـِ، یـِ، عین، صاد

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- این سخن از کدام یک از پیامبران است؟ «بهترین کارها نزد خداوند نگهداری زبان است.» (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)حضرت موسی(ع) 2)حضرت ابراهیم(ع)

3)حضرت عیسی(ع) 4)حضرت محمد(ص)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- عبارت:«وَحدَهو لا شَریکَ له»با کدام گزینه ارتباط دارد؟ (نمونه اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)او یکتاست و نیست شریکی برای او

2)گواهی می دهم که نیست خدایی جز او.

3)گواهی می دهم که محمد بنده اوست

4)او بزرگ است و نیست شریکی برای او.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- واژه «مُتَّقین»در آیه«اِنَّ المُتَّقین فی جَنّاتٍ و عُیونٍ»به چه معناست؟ (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)پرهیزکاران 2)رستگاران

3)انسان های ضعیف و ناتوان 4)عیب جویان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- نحوه خواندن کدام یک از حروف مقطعه صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)الر: الف، لام، را 2)کهیعص: کا، ها، یا، عین، صاد

3)یس: یا، سین 4)الم: الف، لام، میم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- از نظر حضرت محمد(ص)بهترین کارها نزد خداوند چیست؟ (نمونه اصفهان و کهکیلویه 95-94)

1)امانت داری 2)نگهداری زبان 3)وفای به عهد 4)نگهداری چشم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- کدام یک از آیات زیر به«گسترش آسمان اشاره دارد؟ (نمونه البرز، کرمانشاه، قزوین 95-94)

1)اَفَرَاَیتُمُ الماءَ الَّذی تَشرَبونَ 2)اِنّا کُلَّ شَیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ

3)وَ فی اَنفُسِکُم اَفَلا تُبصِرون 4)وَ السَّماءَ بَنَیناها بِاَیدٍ و اِنّا لَموسعون

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- آیه« وَ السَّماءَ بَنَیناها بِاَیدٍ و اِنّا لَموسعون»به چه مفهومی اشاره دارد؟ (نمونه بوشهر، خوزستان، فارس ، هرمزگان 95-94)

1)گسترش آسمان 2)وقت نماز 3)خدای تصویرگر 4)زیبایی آسمان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
حضرت فاطمه (س) : اما حقانيت من در مالكيت فدك ، همانا خداوند بزرگ آيه “آت ذاالقربي حقه ” را وقتي در قرآن كريم بر رسول خدا نازل فرمود ، من و فرزندانم نزديكترين مردم به پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) بوديم ، پس رسول خدا فدك را به من و فرزندانم هديه فرمود .

درس ششم : سور ه ی ذاریات / همیشه در تپش

درس ششم : سور ه ی ذاریات / همیشه در تپش

ـــــــــــ

1- عبارت شریف قرآنی «کُلُّ امریً بِما کَسَبَ رَهینُ»با کدام یک از عبارت های قرآنی ترجمه شده زیر هماهنگی کمتری دارد؟

(تیزهوشان 95-94)

1)هر جانداری چشنده [طعم]مرگ است(آل عمران/ 185).

2)و هر کوچک و بزرگی [در آن نامه اعمال]نوشته شده است(قمر/ 53).

3)امروز هر کسی به[موجب]آن چه انجام داده است کیفر می یابد(غافر/ 17).

4)برای انسان جز حاصل تلاش او نیست(نجم/ 39).

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- معنی کدام کلمه صحیح نوشته شده است؟ (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)نذیر:بشارت دهنده 2)رُسُل: پیامبر 3)خَلَقَ: آفریننده 4)ذِکری: تذکر

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- این شعر بیانگر مفهوم کدام یک از این پیام های قرآنی است؟(به جز کِشته خویشتن نَدرَوی) (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1) کُلُّ امریً بِما کَسَبَ رَهینُ 2)لا یَمَسُّهُ اِلُا اَلمُطَهَّرونَ

3)فَبِاَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکذبانِ 4)لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- عبارت«قطعا خداست که روزی دهنده است.»ترجمه کدام آیه شریفه است؟ (نمونه گیلان 94-93)

1)اللهُ خالِقٌ کُلِّ شیءٍ 2)اِنَّ الله سمیعٌ بصیر

3)اِنَّ الله بِکُلِّ شَیءٍ عَلیم 4)اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزاقُ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- شعر زیر با کدام پیام قرآنی ارتباط دارد؟ (نمونه مازندران 94-93)

«بوته بدی، حتما میوه بدی دارد خوش به حال آن کس که بذر خوب می کارد»

1)فَاعتبروایا اُولی الاَبصارِ 2)وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم

3) لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ 4) کُلُّ امریً بِما کَسَبَ رَهینُ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- کدام یک از گزینه های زیر با توجه به آیه و معنی آن صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی، غربی،اردبیل،زنجان،اردبیل 93-92)

1)یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم (می آمرزد گناهان شما را)

2)هُو اللهُ الخالِقُ البارِیُ المُصَوِّر(اوست خدایی که آفریننده ، پدیدآورنده و صورت گر است)

3)وَ فی اَنفُسِکُم اَفلا تُبصِرونَ(و آیا در آیات خداوند دقت نمی کنید؟)

4)یَرفَعُ اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ الَّذین اوتوا العِلمَ دَرَجَاتٍ (خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده و اهل علم و دانش هستند درجات بالایی می بخشد)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- معنای کدام گزینه صحیح است؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)جُنُود: فرشتگان 2)مُبَشِّر: هشدار دهنده

3)تَعملون: عمل کردید 4)ذُو: صاحب

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- پیام قرآنی آیه « کُلُّ امریً بِما کَسَبَ رَهینُ»به کدام مورد زیر دلالت دارد؟ (تیزهوشان و نمونه ایلام، کرمانشاه 93-92)

1)هر شخصی به نتیجه عمل خود می رسد

2)هر شخصی کارنامه اعمال خود را به دست راست می گیرد.

3)هر شخصی اعمال خود را مشاهده می کند

4)هر شخصی کارنامه اعمال خود را به دست چپ می گیرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- مفهوم کدام آیه با عبارت « به جز کِشته خویشتن نَدرَوی»هماهنگی دارد؟ (تیزهوشان گلستان 93-92و نمونه یزد 94-93)

1) لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ 2) فَبِاَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکذبانِ

3)وَ هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کنتم 4) کُلُّ امریً بِما کَسَبَ رَهینُ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- کدام یک از سوره های زیر با حروف مقطعه آغاز نشده است؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)هود 2)مریم

3)صاد 4)طور

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- در آیه« کُلُّ امریً بِما کَسَبَ رَهینُ»کلمه «رهین»به چه معنایی می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)عمل 2)رسیدن

3)نتیجه 4)رحمت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

12- آیه « کُلُّ امریً بِما کَسَبَ رَهینُ »(سوره طور)با کدام یک از عبارت های زیر ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)در خود، آن به، که نیک تر نگری اول آن به که عیب خود نگری

2)به جز کشته خویشتن ندروی

3)فضل خدای را که تواند شمار کرد؟ یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟

4)و خدایی که در این نزدیکی است ، لای این شب بوها،….. روی قانون گیاه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- آیه شریفه« وَ فی اَنفُسِکُم اَفلا تُبصِرونَ»به کدام یک از اعضای بدن اشاره دارد؟ (نمونه کردستان 95-94)

1)چشم 2)دست 3)قلب 4)مغز

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام هادی (ع) : كسي كه خود را سبك مي شمارد ، از شر او در امان مباش .

درس هفتم : سوره ی قَمر / نظم در آفرینش

درس هفتم : سوره ی قَمر / نظم در آفرینش

ــــــــ

1- عبارت زیر با کدام یک از آیات ارتباط نزدیک تری دارد؟       (تیزهوشان کشوری 94-93)

«فاصله خورشید و زمین دقیق و حساب شده است، اگر فاصله زمین تا خورشید خیلی زیاد بود گیاهان بخاطر سرما از بین می رفتند و اگر این فاصله خیلی کم بود از گرمای زیاد می سوختند.»

1)لَو کانَ فیهمِا اِلَهةٌ اِلا الله لَفَسَدتا                        2)اَ اَنتم تَخلُقونَه اَم نَحنُ الخالقون

3)اللهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتُ وَ الارض                  4)اِنّا کُلَّ شیٍ خَلَقناهُ بِقَدَر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- شق القمر معجزه کدام پیامبر است؟    (نمونه خراسان شمالی،جنوبی، سیستان 94-93 و تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)حضرت محمد(ص)       2)حضرت ابراهیم(ع)       3)حضرت عیسی(ع)          4)حضرت موسی(ع)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- کدام یک از آیات زیر به نظم آفرینش تاکید دارد؟    (تیزهوشان و نمونه فارس،کهکیلویه 93-92)

1) اِنّا کُلَّ شیٍ خَلَقناهُ بِقَدَر        2)وَ کُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا        3)هُوَ اللهُ الخَالِقُ البارِیُ المُصَوِّر       4)اَصحابُ الجَنَّةِ هُمُ الفائزونَ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- کدام گزینه نادرست است؟    (تیزهوشان و نمونه بوشهر، فارس، کرمان 94-93)

1)«آیا زمان آن نرسیده که دل های مومنان با یاد خدا خاشع گردد؟» باعث انقلابی درونی فضیل شد.

2)«نمی بینی که آب و غذایت بعد از این همه سال تازه و سالم باقی ماند.» باعث به یقین رسیدن عزیر در قدرت خداوند شد.

3)«شق القمر کردن ماه در شب چهارده توسط حضرت محمد(ص)» باعث پی بردن مردم به قدرت پیامبر اسلام شد.

4)«امروز بدن تو را از آب می رهانیم تا تو برای آیندگان عبرت باشی.» باعث تقویت ایمان بنی اسرائیل شد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- آیه شریفه «اَلشَّمسُ وَ القَمَرُ بِحُسبانٍ»به کدام موضوع اشاره دارد؟     (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)نظم پروردگار           2)یکتایی پروردگار           3)قدرت پروردگار            4)علم پروردگار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

6- آیه شریفه«وَ لَقَد یَسَّرنا القُرآنَ لِلذِّکرِ»چند بار در سوره قمر تکرار شده است؟     (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)چهار           2)سه                3)پنج                 4)دو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

7- آیات کدام سوره قرآن به معجزه شق القمر اشاره نموده است؟     (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)سوره مبارکه فتح       2)سوره مبارکه نصر       3)سوره مبارکه قمر         4)سوره مبارکه الرحمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

8- معنی کدام کلمه از صفات خداوند است؟     (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)قسط               2)وضع                 3)سماء                   4)رزّاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

9- عبارت مقابل با کدام پیام قرآنی ارتباط دارد؟«فاصله خورشید و زمین دقیق و حساب شده است.»     (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1) اِنّا کُلَّ شیٍ خَلَقناهُ بِقَدَر       2)هَل جَزَاء الاِحسانِ اِلّا الاِحسانُ    3) وَ لَقَد یَسَّرنا القُرآنَ لِلذِّکرِ    4)لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهِّرونَ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- آیه « اِنّا کُلَّ شیٍ خَلَقناهُ بِقَدَر»به کدام موضوع اشاره می کند؟     (نمونه زنجان 95-94)

1)آفرینش زمین         2)گسترش آسمان          3)گسترش آسمان و زمین              4)نظم در آفرینش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

11- ابتدای آیات «سوره قمر»به چه چیزی اشاره دارد؟      (نمونه مازندران 95-94)

1)دو نیمه کردن ماه توسط پیامبر(ص)              2)زیبایی ماه شب چهاردهم

3)عبادت در ماه رمضان                 4)نظم در آفرینش خورشید و ماه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________
امام حسین (ع) : از نشانه هاي عالم ، نقد سخن و انديشه خود و آگاهي از نظرات مختلف است .

درس هشتم : سوره ی الرّحمن / مردان پارسی

درس هشتم : سوره ی الرّحمن / مردان پارسی

ــــــ

1- «خداوند آفریننده همه چیز است»معنی کدام عبارت قرآنی می باشد؟

1)اللهُ خالقُ کلِّ شیءٍ(سوره زمر62)                  2)اَللهُ اَلَّذی خَلَقَ السَّماوات (سوره ابراهیم 32)

3)اللهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ الحَیُّ (سوره بقره 255)                4)اللهُ هُوَ الرَّزاقُ (سوره ذاریات 58)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

2- وقف بر کلماتی مانند سَمآءُ به چه صورتی است؟

1)سَمآ             2)سَماءا                 3)سَمآءا              4) سَماء

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

3- معنی آیه«فَبِاَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تَکَذِّبان»کدام گزینه است؟

1)پس قطعا تذکر برای مومنان سودمند است.             2)پس میان برادرانتان اصلاح کنید.

3)پس کدامین نعمت خدا را تکذیب می کنید.                 4)پس به خدا ایمان بیاورید.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

4- در آیه«یَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلُؤُ وَ المَرجانُ»چند حرف ناخوانا وجود دارد؟

1)هشت             2)هفت              3)شش                 4)پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- آیه شریفه« فَبِاَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تَکَذِّبان»چند بار در سوره«الرحمن»تکرار شده است و پیام آن چیست؟

1)31- تکذیب نعمت های خداوند                             2)30- شکر نعمت های خداوند

3)31- توجه به نعمت های خداوند             4)30- یادآوری نعمت های خداوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

6- جمله ای «دانش اگر در ثریا باشد از سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت»از کیست؟

1)امام علی(ع)           2)امام حسن(ع)              3)امام صادق(ع)            4)پیامبر اکرم(ص)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________
امام علی (ع) :  از خدا بترس به خدا سوگند آنقدر پرده پوشی کرده که گوئي آمرزيده است .

درس نهم : سوره ی الرّحمٰن، سوره ی واقعه / آب و آبادانی

درس نهم : سوره ی الرّحمٰن، سوره ی واقعه / آب و آبادانی

1- در کدام یک از آیات زیر خداوند بلند مرتبه می فرمایند که بدون وضو به قرآن دست نزنید؟      (ت- ن آذربایجان ها،اردبیل، زنجان 93-92)

1) لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهِّرونَ                     2)اِنَّ الصّلاةَ کَاَنت عَلَی المُؤمِنینَ کِتاباً مَوقوتاً

3)الَّذینَ یُقیمونَ الصَّلاة                            4)الَّذینَ یُؤمِنونَ بِالغیبِ وَ یُقیمُونَ الصَّلوةَ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

2- آیه «اَفَلا یَتَدبَّرونَ القُرآن»بیان گر کدام یک از مفاهیم زیر است؟     (نمونه خراسان جنوبی، شمالی، سیستان 94-93)

1)نظم در آفرینش        2)اعجاز قرآن        3)اندیشه در مفاهیم قرآن        4)حمد و سپاس خداوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

3- پیام قرآنی داده شده بیان گر کدام یک از آداب زیر است؟« لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهِّرونَ»     (نمونه هرمزگان 94-93)

1)آداب لباس پوشیدن         2)آداب تلاوت قرآن          3)آداب غذا خوردن        4)آداب سخن گفتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- کدام یک از موارد زیر ترجمه صحیح آیه« لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهِّرونَ»است؟     (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)همیشه وضو می گیرند و پاکیزه هستند.                  2)با وضو و پاکیزگی به قرآن دست می زنند.

3)بدون اجازه، قرآن را لمس نمی کنند.                  4)فقط افراد با تقوا به قرآن دست می زنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

5- کدام جمله معنی پیام قرآنی « لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهِّرونَ»می باشد؟     (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)پس کدامین نعمت خدا را تکذیب می کنید؟                           2)بهترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست.

3)با وضو و پاکیزگی به قرآن دست می زنند.               4)چرا سخن می گویید که به آن عمل نمی کنید.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

6- در عبارت قرآنی «اَفَرَایتُمُ الماءَ الَّذی تَشرَبونَ»خداوند انسان را به دقت در چه چیزی توصیه می کند؟

     (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)آتش              2)سلامتی               3)گیاهان                 4)آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

7- کدام یک مربوط به سوره واقعه آیه 79 می باشد؟      (نمونه خراسان جنوبی، شمالی، سیستان 95-94)

1)اَفَلا یَتَدَبِّرونَ القرآنَ         2) لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهِّرونَ          3) اَفَرَایتُمُ الماءَ الَّذی تَشرَبونَ        4)لا تَنفُذُونِ الّا بسُلطانٍ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام حسن (ع) : ننگ كشيدن آسانتر از دوزخ رفتن است .

درس دهم : سوره ی حَدید / تولّدی دوباره

درس دهم : سوره ی حَدید / تولّدی دوباره

1- درسوره قصص ،آیه1 ، «طسم»چگونه خوانده می شود؟       (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)ط، س، م     2)طا، س، میم       3)طا، سین، م       4)طا، سین، میم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- فضیل بن عیاض با شنیدن کدام آیه از قرآن کریم متحول گردید؟   (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92و نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)اَلَم یَآنِ لِلَّذینَ آمَنوا اَن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِکرِ اللهِ.              2)وَ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ اولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ.

3)وَ مَن لَم یُؤمِن بِالله وَ رَسولِهِ فَاِناً اَعتَدنا لِلکافرینَ سَعیراً.       4)تَامُرونَ بِالمَعروفِ وَ تَنهونَ عَنِ المُنکَرِ وَ تُؤمِنونَ بِاللهِ.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- ترجمه آیه 16 سوره حدید ، که تاثیر آن فضیل سارق را به فضیل عارف تبدیل کرد؛کدام است؟    (تیزهوشان و نمونه اصفهان93-92)

1)آیا زمان آن نرسیده که دل های مومنان به یاد خدا خاشع گردد؟

2)و چون آیات او برایشان تلاوت شود، ایمانشان بیستر می شود.

3)مومنان کسانی هستند که چون یاد خدا شود دل هایشان خاشع می شود.

4)به خوبی ها امر می کنند و از زشتی ها نهی می کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- با توجه به آیه 22 سوره رعد «وَ اَنفِقوا مِمَا رَزَقناهُم سِراًّ وَ علائِیهً»خداوند یکی از ویژگی های مومنان را چگونه معرفی می کند؟     (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)انفاق کردن از زیادی مال و ثروت                2)انفاق کردن در آشکارا

3)انفاق کردن در آشکارا و پنهانی                    4)انفاق کردن در حد اعتدال

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- کدام یک از واژه ای قرآنی درست معنا شده است؟      (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)یُنفِقُونَ : برپا می دارند.       2)یؤمنون: ایمان آوردند.            3)یتوکَلون: توکل کردند.       4)لِتُؤمِنوا: ایمان بیاورید.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

6- معنی عبارت قرآنی «وَ هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم»کدام عبارت است؟     (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)بهترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.                   2)و خدا با شماست هر جا که باشید.

3)و یکدیگر را با لقب ناپسند صدا نزنید.                 4)و او کسی است که هرگاه اراده کند شی را موجود می کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

7- مفهوم حدیث پیامبر اعظم(ص) «طیّبوا اَفواهَکُم بِالسِّواکِ ، فَاِنَّها طُرقُ القُرآنِ»به کدام گزینه زیر دلالت دارد؟

    (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)مسواک زدن       2)حمام رفتن            3)لباس شستن           4)عطر زدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

8- مفهوم این حدیث پیامبر (ص)با کدام آیه ارتباط دارد ؟« طیّبوا اَفواهَکُم بِالسِّواکِ ، فَاِنَّها طُرقُ القُرآنِ»

     (تیزهوشان و نمونه زنجان 94-93)

1)وَ لَقَد یسَّرنا القُرآنِ لِلذِّکرِ       2)لا یَمَسُّهُ اِلّا المُطَهَّرون    3)اِنَّما المؤمنونَ اِخوَةٌ       4)یَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلؤُ وَ المَرجان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

9- معنای صحیح آیه شریفه«وَ اَنفِقوا فی سَبیل اللهِ»کدام گزینه می باشد؟   (نمونه زنجان 94-93)

1)و انفاق کنید در راه خدا     2)و موفق شدند در راه خدا      3)و انفاق می کنیم در راه خدا      4)و انفاق کردند در راه خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- سوره«حدید»آیه 4 یادآور چه چیزی می باشد؟   (نمونه سمنان 94-93)

1)عیب جویی نکردن     2)خداوند در همه جا با شماست.      3)عبرت از سرگذشت دیگران        4)تولی و تبری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

11- زهرا اختلاف بین دوستانش را حل کرد. او به کدام آیه قرآن عمل کرده است؟    (نمونه قم 94-93)

1)اختلافُ اَلسِنَتِکُم وَ اَلوانِکُم      2)فَاتَّقُوا اللهَ و اَصلِحوا ذاتَ بَینِکُم      3)اِنَّ اللهَ یَامُرُ بالعدلِ و الِاحسان        4)وَ تعونوا علی البرّ و التَّقوی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

12- پیام عبارت قرآنی «وَ هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم»چیست؟     (نمونه مازندران 94-93)

1)دوستی و محبت      2)صبر و بردباری       3)توکل و امیدواری        4)توحید و خداپرستی

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

13- پیامبر اسلام(ص)از کدام یک از موارد زیر به عنوان گذرگاه قرآن یاد نموده است؟     (تیزهوشان و نمونه بوشهر 94-93 و نمونه یزد 94-93)

1)مسجد       2)خانه مومن      3)قلب مومن       4)دهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

14- در عبارت قرآنی«فَامنوا بِاللهِ وَ رَسولِه و النّورِ الَّذی اَنزَلنا»تعداد حروف ناخوانا چند تاست؟     (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)5 حرف         2)6 حرف      3)7حرف         4)8حرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

15- در عبارت قرآنی «یَومَ تَرَی المُؤمنینَ وَ المُؤمِناتِ یَسعی نورُهُم»چند حرف ناخوانا دیده می شود؟   

     (نمونه بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان 95-94)

1)7حرف     2)5حرف        3)6حرف         4)8حرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________
امام سجاد (ع) : سپاسي كه به وسيله آن در بين نيكبختان دوستان او كامروا گرديم و به سبب آن در رشته كشتگان به شمشيرهاي دشمنانش درآئيم ، كه خدا ياري دهنده ( مؤمنين ) و ( در خوشي و سختي ) ستوده شده است ( زيرا سختي نيز مانند خوشي نعمتي است كه صبر و شكيبايي بر آن موجب ثواب و پاداش است كه باعث حمد و سپاس مي شود ) .

درس یازدهم : سوره ی حَدید، سوره ی مُجادله / مادر فلزّات

درس یازدهم : سوره ی حَدید، سوره ی مُجادله / مادر فلزّات

1- در کدام گزینه به کتاب آسمانی «قرآن»اشاره نشده است؟      (تیزهوشان 96-95)

1)وَ انزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ                         2)هذا بَیانٌ لِلنّاسِ وَ هُدیَ وَ مَوعِظَةُ لَلمُتَّقین

3) فَامنوا بِاللهِ وَ رَسولِه و النّورِ الَّذی اَنزَلنا              4)وَ اَنزَلنا الحَدیدَ فِیهِ بَاسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- معادل فارسی کدام گزینه مستقیما در ترجمه عبارت شریف قرآنی «جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَیِّناتِ وَ بازُّبُرِوَ بالکتاب المنیر» نمی آید؟

     (تیزهوشان 96-95)

1)بـِ               2)هُم                3)وَ              4)زُبُر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- هنگام قرائت بدون وقف عبارت قرآنی «یا ایها الّذین امنوا التّقوا الله»چند حرف خوانده نمی شود؟     (تیزهوشان 94-93 و 96-95)

1)8حرف           2)7حرف                 3)6حرف              4)5حرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- آیه «قسط»در کدام سوره مبارکه بر پیامبر(ص)نازل شده است؟      (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92ونمونه آذربایجان شرقی و گلستان94-93)

1)آیه11 سوره حجرات        2)آیه 79 سوره واقعه        3)آیه25 سوره حدید         4)آیه60سوره الرحمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- ترجمه عبارت قرآنی « جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَیِّناتِ وَ بازُّبُرِوَ بالکتاب المنیر»با کدام یک از گزینه های زیر کامل می شود؟

          (نمونه استان البرز،ایلام،…هفت استان 94-93)

«آوردند برای آن ها ………….. شان …………. و مطالب حکمت آموز و کتاب ………….. .»

1)پیامبر، روشن گر، دلایل روشن      2)پیامبران،روشنایی، روشن گر       3)امام، دلایل روشن،روشن گر       4)پیامبران،دلایل روشن، روشن گر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

6- در کدام گزینه مفهوم آیه به درستی اشاره شده است؟     (نمونه شهر تهران 94-93)

1)اَلیَومَ تُجزی کُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت(بهم ریختگی آسمان و زمین)

2)وُجُهٌ یَؤمَئِذٍ ناضِرَةٌ اِلی ربِّها ناظِرَةٌ(وضع مردم بد در روز قیامت)

3)یَرفَعِ اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ الّذینَ اوتوا العِلمَ دَرَجاتٍ(جایگاه علما نزد خدا)

4)وَ وُجُوهٌ یَومئِذٍ باسرِةٌ؛ تَظُنُّ اَن یُفعَلَ بِها فاقِرَةٌ(وضع مردم خوب در روز قیامت)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

7- کدام آیه از قرآن به«آیه قسط»مشهور است؟     (نمونه گلستان 94-93)

1)آیه 25سوره مجادله         2)آیه25سوره حدید      3)آیه17 سوره مجادله         4)آیه 16 سوره حدید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

8- ذوالقرنین حاکم مهربان و دانایی که مردم سرزمینی را با کمک و یاری از آیات قرآن در سوره«حدید»(آهن)از دست ستمگران رهایی داد؛کدام عبارت را برای سپاس از رحمت خداوند بیان کرد؟   (نمونه شهرستان های استان تهران 95-94)

1)هذا رَحمَة مِن رَبّی (سوره کهف)                     3)وَ اِلَیکَ آنبنا(سوره ممتحنه)

3)رَبَّنا اِنَّکَ رئوفٌ رَحیمٌ (سوره حشر)                 4)وَ اللهُ رَئوفٌ بِلعِبادِ (سوره بقره)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

9- خداوند در سوره مجادله آیه11 می فرماید:«خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده و ……….. درجات بالایی می بخشد.»

       ( نمونه زنجان 95-94)

1)اهل عمل هستند.     2)اهل علم و دانش هستند.        3)با تقوا هستند.          4)جهاد می کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

10- داستان ذوالقرنین در رابطه با کاربرد چه چیزی و در کدام سوره قرآن آمده است؟   (نمونه کردستان 95-94)

1)آهن،حدید                2)آهن،کهف                       3)مس،کهف                    4)روی،حدید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
حضرت فاطمه (س) : بهترين شما كساني هستند كه در برخورد با مردم نرم تر و مهربان ترند و با همسرانشان مهربان و بخشنده اند .

درس دوازدهم : سوره ی مُجادله / حزب الله پیروز است

درس دوازدهم : سوره ی مُجادله / حزب الله پیروز است

ـــــــ

1- ترجمه قرآنی روبرو را کامل کنید:«اَلا اِنَّ حِزبَ اللهِ هُمُ المُفلِحونَ    ، …………. قطعا حزب الله پیروز و ………….است».

     (ت،ن البرز 93-92)

1)می دانید،رستگار              2)بدانید،رستگار             3)می دانیم، درستکار              4)به درستی که، درستکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

2- بیت زیر به کدام گزینه اشاره دارد؟     (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

«آینه خون نقش تو بنمود راست               خودشکن آینه شکستن خطاست»

1)اعتماد به نفس           2)خودپسندی                 3)ظاهر بینی                  4)خویشتن داری

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- با توجه به عبارت قرآنی زیر معنی صحیح کلماتی که در زیر آن ها خط کشیده شده است در کدام گزینه نوشته شده است؟

         (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

«الّا اِنَّ حِزبَ الشَّیطانِ هُمُ الخَاسِرون ، اَلا اِنَّ حِزبَ اللهِ هُمُ المُفلِحونَ»

1)زیان کار،رستگار                 2)زیان کار، شکست خورده             3)رستگار،پیروز              4)ظالمان،رستگاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- واقعه روز عاشورا با کدام یک از آیات زیر ارتباط ندارد؟     (نمونه شهرستان های استان تهران 95-94)

1) الّا اِنَّ حِزبَ الشَّیطانِ هُمُ الخَاسِرون              2)فَاعتَبِروا یا اولِی الاَبصارِ

3) اَلا اِنَّ حِزبَ اللهِ هُمُ المُفلِحونَ              4)اَحَبَّ الاَعمالِ اِلَی اللهِ حِفظُ اللِّسانِ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

5- مفهوم پیام قرآنی « فَاعتَبِروا یا اولِی الاَبصارِ»کدام گزینه است؟     (نمونه قم 95-94)

1)عیب گرفتن از گذشتگان              2)نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست.

3)به جز کشته ی خویشتن نَدرُوی             4)حزب شیطان شکست خورده و زیان کار است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

6- با توجه به معنای پیام قرآنی زیر، کدام یک در مورد عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان است؟     (نمونه گیلان 95-94)

1) اَلا اِنَّ حِزبَ اللهِ هُمُ المُفلِحونَ                  2)لا یَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجَنَّة

3) فَاعتَبِروا یا اولِی الاَبصارِ               4)وَ اللهُ خبیرٌ بِما تَعمَلون

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

7- کدام گزینه زیر با عبارت«ای فرعون! امروز بدن تو را از آب می رهانیم تا تو برای آیندگان عبرت باشی»ارتباط دارد؟

      (نمونه مازندران 95-94)

1) فَاعتَبِروا یا اولِی الاَبصارِ      2)لَم تَقولونَ ما لا تفعَلون       3)و لا تَنابَزوا بِالاَلقابِ         4)وَ اَوفوا بالعَهدِ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________
حضرت فاطمه (س) : اگر روزه ، زبان و گوش و چشم و دست و پاي روزه دار را از ارتكاب اعمال ناپسند حفظ نكند ، روزه را مي خواهد چه كند ( و به چه دردش مي خورد ) .

درس سیزدهم : سوره ی حَشر، سوره ی مُمتَحَنه / خدای تصویرگر

درس سیزدهم : سوره ی حَشر، سوره ی مُمتَحَنه / خدای تصویرگر

ــــــــ

1- کدام موضوع به عبارت قرآنی«لا تَتَّخِذوا عَدوّی وَ عدوَّکم اولیاء»ارتباط بیشتری دارد؟    (تیزهوشان کشوری 94-93)

1)امر به معروف و نهی از منکر                       2)امیت تبری در دین اسلام

3)روابط ایران با دیگر کشورها                         4)تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

2- «لا تَتَّخِذوا عَدُوّی وَ عدُوَّکم اولیاءَ»به کدام یک از موضوعات دینی زیر اشاره دارد؟     (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)تبری            2)معاد                 3)تولی                      4)توحید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- عبارت پایانی آیه «رَبَّنا عَلَیکَ تَوَکَّلنا وَ اِلَیکَ اَنَبنا»از سوره مُمتَحنه کدام است؟    (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)وَ اِلَیکَ الکِتاب       2)وَ اِلَیکَ المَصیرُ          3)اولئکَ اَصحاب الجنَّةِ               4)اَنتَ العَزیزُ الحکیمُ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

4- بیت «گرت راهی نماید راست، چون تیر          از آن برگرد و راه دست چپ گیر»بیانگر مفهوم کدام یک از پیام های قرآنی است؟       (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1) لا تَتَّخِذوا عَدوّی وَ عدوَّکم اولیاء   2)لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ      3)فَاعتَبروا یا اولیِ الاَبصارِ     4)اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَنفاکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

5- با توجه به عبارت قرآنی «اَصحابُ الجنَّةِ هُمُ الفائِزونَ»اهل بهشت افراد …………. هستند.  (نمونه خراسان رضوی 93-92)

1)نمازگزار و باایمان       2)با تقوا و پرهیزگار             3)رستگار و پیروز              4)باتقوا و رازدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

6- در آیه زیر خداوند به ترتیب کدام دسته از افراد را با هم مقایسه می کند؟    (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

«قُل هَل یَستَوی الَّذینَ یَعلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعلَمونَ»

1)آنان که نمی دانند با آنان که می دانند.                        2)آنان که نمی دانند با آنان که عمل نمی کنند.

3)آنان که می دانند با آنان که نمی دانند.                      4)آنان که می دانند با آنان که عمل نمی کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

7- کدام گزینه با توجه به معنی داده شده صحیح نمی باشد؟     (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)«وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم»(از یکدیگر عیب جویی نکنید)            2)«الرحمنُ عَلَّمَ القرآن»(خدای بخشنده قرآن را یاد داد)

3)«وَ الله رئوفٌ بِالعِباد»(خدا به همه چیز دانا است)               4)«اللهُ خالقَ کُلُّ شَیء»(خدا آفریننده همه چیز است)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

8- این شعر بیانگر مفهوم کدام یک از پیام های قرآنی است؟(حذر کن، زآن چه دشمن گوید آن کن/ که بر زانو زنی دست تغابن)

(نمونه بوشهر،خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1) لا تَتَّخِذوا عَدوّی وَ عدوَّکم اولیاء   2) لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ     3) فَاعتَبروا یا اولیِ الاَبصارِ     4)کُلُّ امرِی بِما کَسَب رَهین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

امام سجاد (ع) : و سپاس خداي را كه به محمد پيغمبرش – صلي الله عليه و آله – بر ما منت نهاد ( او را به ما ارزاني داشت ) منتي كه امتهاي گذشته و مردم پيش از ما از آن بي بهره بودند به قدرت و توانايي كه از چيزي هر چند بزرگ باشد ناتوان نيست و چيزي از آن نمي رهد اگر چه خرد باشد

درس چهاردهم : سوره ی مُمتَحَنه، سوره ی صَفّ / رطب خورده، منع رطب کی کند؟همه تسبیح گوی او …

درس چهاردهم : سوره ی مُمتَحَنه، سوره ی صَفّ / رطب خورده، منع رطب کی کند؟همه تسبیح گوی او …

ــــــــ

1- این شعر بیانگر مفهوم کدام یک از پیام های قرآنی است؟(ایوان مدائن را آیینه عبرت دان.)     (ت، ن بوشهر و سیستان 93-92)

1) لَم تَقولونَ ما لا تفعَلون                            2) لا تَتَّخِذوا عَدوّی وَ عدوَّکم اولیاء

3)سَبَّح لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی الارضِ            4) فَاعتَبِروا یا اولِی الاَبصارِ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- پیام قرآنی « لَم تَقولونَ ما لا تفعَلون»با کدام ضرب المثل هم سویی دارد؟    (نمونه استان خوزستان 94-93)

1)گندم از گندم بروید جو ز جو                2)رطب خورده منع رطب کی کند

3)عاقبت جوینده یابنده است.                   4)نابرده رنج گنج میسر نمی شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

3- تصویر روبرو به کدام گزینه اشاره دارد؟      (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

صفحه 245

1) سَبَّح لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی الارضِ

2)سُبحانَ ربِّکَ ربِّ اللعِزَّةِ عَمّا یَصفِوُن.

3)سُبحانَ ربّی الاَعلی وَ بِحَمدِه.

4)وَ سَبِّح بِحَمدِ ربُّکَ قَبلَ طلوعِ الشَّمسِ وَ قَبلَ غُروبِ.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- مفهوم کدام آیه با شعر «نابرده رنج گنج میسر نمی شود / مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد» ارتباط ندارد؟

       (ت، ن شهر تهران 93-92)

1)فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذرَّةِ خَیراً یَرَه وَ مَن یَعمَل مِثقال ذرّةِ ٍ شرّاً یَرَه       2)وَ اَن لَیسَ لِلاِنسانِ اَلا ما سَعی

3)کُلُّ امریِ بِما کَسَبَ رهینٌ                           4)ذلِکُم خَیرٌ اِن کُنتُم تَعلَمونَ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

5- معنی کلمه «تؤمنون»کدام گزینه است؟    (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)ایمان می آورند              2)ایمان آوردند                        3)ایمان می آورید                  4)ایمان نمی آورید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

6- بیت زیر به مفهوم کدام یک از عبارات قرآنی زیر بیشترین اشاره را دارد؟      (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

«هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند                بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوندگار»

1)سُبحانَ ربّکَ رَبُّ العِزّةِ عَمَا یَصِفونَ                    2) سَبَّح لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی الارضِ

3) وَ سَبِّح بِحَمدِ ربُّکَ قَبلَ طلوعِ الشَّمسِ وَ قَبلَ غُروبِها             4)وَ تُسَبِّحوهُ بُکرَةَ و اَصیلا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

7- آیه« سَبَّح لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی الارضِ»(سوره صف آیه 1)با کدام بیت زیر ارتباط معنایی بیشتری دارد؟

      (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)بحر آفرید و بر و درختان و آدمی                          خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد

2)توحید گوی او نه بنی آدمند و بس                    هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

3)پرهیزکار باش که دادار آسمان                    فردوس جای مردم پرهیزکار کرد

4)نابرده رنج گنج میسر نمی شود                         مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

8- ترجه صحیح کلمات«یَغفِرُ- تَعمَلونَ»به ترتیب کدام گزینه می باشد؟    (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)می آمرزد، می دانید            2)می آمرزد، عمل می کنید                 3)آمرزیده می شود، عمل می کنید       4)آمرزیده می شوید، می دانید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

9- شعر خاقانی«ایوان مدائن را آیینه عبرت دان »با کدام پیام قرآنی هماهنگی معنایی دارد؟    (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1) فَاعتَبِروا یا اولِی الاَبصارِ                 2) لَم تَقولونَ ما لا تفعَلون

3) سَبَّح لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی الارضِ                4) لا تَتَّخِذوا عَدوّی وَ عدوَّکم اولیاء

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

10- ضرب المثل «رطب خورده منع رطب کی کند»بیانگر مفهوم کدام یک از پیام های قرآنی زیر می باشد؟ 

    (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1) فَاعتَبِروا یا اولِی الاَبصارِ                           2)اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهَ اَتقاکُم

3) لَم تَقولونَ ما لا تفعَلون                               4) لا تَتَّخِذوا عَدوّی وَ عدوَّکم اولیاء

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

11- معنای آیه زیر با کدام کلمه کامل می شود؟      (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

«لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاً»ناامید نشوید از رحمت خداوند، قطعا خدا می آمرزد همه ……………. را.

1)عذاب                 2)گناهان                        3)شما                     4)اهل ایمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

12- آیه مبارکه« لَم تَقولونَ ما لا تفعَلون»با کدام عبارت ارتباط بیشتری دارد؟   (نمونه ایلام، لرستان، مرکزی و همدان 95-94)

1)به جز کشته خویشتن ندروی.                      2)خویشتن بی سبب بزرگ مکن.

3)حذر کن، ز آن چه دشمن گوید.                      4)رطب خورده منع رطب کی کند؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

13- کدام گزینه به مفهوم شعر روبرو اشاره دارد؟«ای برادر! عالمان بی عمل/ همچو زنبورند لیکن بی عسل»

         (نمونه گیلان 95-94)

1) سُبحانَ ربّکَ رَبُّ العِزّةِ عَمَا یَصِفونَ               2) لَم تَقولونَ ما لا تفعَلون

3)اَللهُ خالِقُ کُلّ شیءٍ                          4)وَ سَلامٌ عَلَی المُرسَلین

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام حسن (ع) : سفاهت ، به پستي گراييدن و با گمراهان نشستن است .

درس آخر : قرآن در تابستان / فهرست کلمات ترجمه شده

درس آخر : قرآن در تابستان / فهرست کلمات ترجمه شده

ـــــــ

1- در کدام گزینه به کتاب آسمانی «قرآن»اشاره نشده است؟      (تیزهوشان 96-95)

1)وَ انزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ                         2)هذا بَیانٌ لِلنّاسِ وَ هُدیَ وَ مَوعِظَةُ لَلمُتَّقین

3) فَامنوا بِاللهِ وَ رَسولِه و النّورِ الَّذی اَنزَلنا              4)وَ اَنزَلنا الحَدیدَ فِیهِ بَاسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

2- معادل فارسی کدام گزینه مستقیما در ترجمه عبارت شریف قرآنی «جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَیِّناتِ وَ بازُّبُرِوَ بالکتاب المنیر» نمی آید؟

     (تیزهوشان 96-95)

1)بـِ               2)هُم                3)وَ              4)زُبُر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

3- هنگام قرائت بدون وقف عبارت قرآنی «یا ایها الّذین امنوا التّقوا الله»چند حرف خوانده نمی شود؟     (تیزهوشان 94-93 و 96-95)

1)8حرف           2)7حرف                 3)6حرف              4)5حرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

4- آیه «قسط»در کدام سوره مبارکه بر پیامبر(ص)نازل شده است؟      (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92ونمونه آذربایجان شرقی و گلستان94-93)

1)آیه11 سوره حجرات        2)آیه 79 سوره واقعه        3)آیه25 سوره حدید         4)آیه60سوره الرحمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

5- ترجمه عبارت قرآنی « جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَیِّناتِ وَ بازُّبُرِوَ بالکتاب المنیر»با کدام یک از گزینه های زیر کامل می شود؟

 (نمونه استان البرز،ایلام،…هفت استان 94-93)

«آوردند برای آن ها ………….. شان …………. و مطالب حکمت آموز و کتاب ………….. .»

1)پیامبر، روشن گر، دلایل روشن      2)پیامبران،روشنایی، روشن گر       3)امام، دلایل روشن،روشن گر       4)پیامبران،دلایل روشن، روشن گر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

6- در کدام گزینه مفهوم آیه به درستی اشاره شده است؟     (نمونه شهر تهران 94-93)

1)اَلیَومَ تُجزی کُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت(بهم ریختگی آسمان و زمین)

2)وُجُهٌ یَؤمَئِذٍ ناضِرَةٌ اِلی ربِّها ناظِرَةٌ(وضع مردم بد در روز قیامت)

3)یَرفَعِ اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ الّذینَ اوتوا العِلمَ دَرَجاتٍ(جایگاه علما نزد خدا)

4)وَ وُجُوهٌ یَومئِذٍ باسرِةٌ؛ تَظُنُّ اَن یُفعَلَ بِها فاقِرَةٌ(وضع مردم خوب در روز قیامت)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

7- کدام آیه از قرآن به«آیه قسط»مشهور است؟     (نمونه گلستان 94-93)

1)آیه 25سوره مجادله         2)آیه25سوره حدید      3)آیه17 سوره مجادله         4)آیه 16 سوره حدید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

8- ذوالقرنین حاکم مهربان و دانایی که مردم سرزمینی را با کمک و یاری از آیات قرآن در سوره«حدید»(آهن)از دست ستمگران رهایی داد؛کدام عبارت را برای سپاس از رحمت خداوند بیان کرد؟   (نمونه شهرستان های استان تهران 95-94)

1)هذا رَحمَة مِن رَبّی (سوره کهف)                     3)وَ اِلَیکَ آنبنا(سوره ممتحنه)

3)رَبَّنا اِنَّکَ رئوفٌ رَحیمٌ (سوره حشر)                 4)وَ اللهُ رَئوفٌ بِلعِبادِ (سوره بقره)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

9- خداوند در سوره مجادله آیه11 می فرماید:«خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده و ……….. درجات بالایی می بخشد.»

       ( نمونه زنجان 95-94)

1)اهل عمل هستند.     2)اهل علم و دانش هستند.        3)با تقوا هستند.          4)جهاد می کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

10- داستان ذوالقرنین در رابطه با کاربرد چه چیزی و در کدام سوره قرآن آمده است؟   (نمونه کردستان 95-94)

1)آهن،حدید                2)آهن،کهف                       3)مس،کهف                    4)روی،حدید

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

امام علی (ع) : درباره ايمان از آنحضرت سؤال شد در پاسخ فرمود : ايمان برچهار پايه استوار است : بر صبر و يقين و عدالت و جهاد