آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات امتحانی درس دین و زندگی 1 عمومی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس دین و زندگی 1 عمومی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی دهم (1)

2 – نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی دهم (2)

3 – سوال+جواب دینی نوبت اول دهم (1)

4 – سوال+جواب دینی نوبت اول دهم (2)

5 – نمونه سوال دینی نوبت اول نمونه یک ریاضی و تجربی-

6 – نمونه سوال نوبت اول پایه دهم دین و زندگی (1)

7 – نمونه سوال نوبت اول پایه دهم دین و زندگی (2)

8 – نمونه سوال نوبت اول پایه دهم دین و زندگی (3)

9 – نمونه سوال نوبت اول پایه دهم دین و زندگی (4)

10 – نمونه سوال نوبت اول پایه دهم دین و زندگی (5)

11 – نمونه سوال نوبت اول پایه دهم دین و زندگی (7)

12 – نمونه سوال نوبت اول پایه دهم دین و زندگی (8)

13 – نمونه سوال نوبت اول دینی دهم-

14 – 25-سوال-از-درس-دین-و-زندگی-دهم

15 – آزمون و نمونه سوال دینی دهم نوبت اول (1)

16 – آزمون و نمونه سوال دینی دهم نوبت اول (2)

17 – آزمون و نمونه سوال دینی دهم نوبت اول (3)

18 – آزمون و نمونه سوال دینی دهم نوبت اول (4)

19 – آزمون و نمونه سوال دینی دهم نوبت اول (6)

20 – آزمون و نمونه سوال دینی دهم نوبت اول (7)

21 – آزمون و نمونه سوال دینی دهم نوبت اول (8)

22 – دینی دهم با پاسخ آزمون نوبت اول (1)

23 – دینی دهم با پاسخ آزمون نوبت اول (3)

24 – دینی دهم با پاسخ آزمون نوبت اول (4)

25 – دینی دهم با پاسخ آزمون نوبت اول (5)

26 – دینی دهم با پاسخ آزمون نوبت اول (6)

27 – دینی دهم با پاسخ آزمون نوبت اول (7)

28 – کلید سوال دین و زندگی 2

29 – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم دی ماه (2)

30 – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم دی ماه

31 – نمونه سوال دین و زندگی دهم دی +پاسخ4

32 – نمونه سوال دین و زندگی دهم دی +پاسخ5

33 – نمونه سوال دین و زندگی دهم دی 95 پاسخ3

34 – نمونه سوال دین و زندگی دهم دی 95

35 – نمونه سوال دینی پایه دهم پاسخنامه

36 – نمونه سوال دینی نوبت اول نمونه پنج ریاضی و تجربی-

37 – نمونه سوال دینی نوبت اول نمونه چهار ریاضی و تجربی-

38 – نمونه سوال دینی نوبت اول نمونه دو ریاضی و تجربی-

39 – نمونه سوال دینی نوبت اول نمونه سه ریاضی و تجربی-

40 – نمونه سوال دینی نوبت اول نمونه شش ریاضی و تجربی-

ـــــــ
امام رضا (ع) : عقل ، عطيه و بخششي است از جانب خدا ، و ادب داشتن ، تحمل يك مشقت است ، و هر كس با زحمت ادب را نگهدارد ، قادر بر آن مي شود ، اما هر كه به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده نمي شود

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس دین و زندگی 1 عمومی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – نمونه سوال نوبت دوم دینی دهم با پاسخنامه (1)

2 – نمونه سوال نوبت دوم دینی دهم با پاسخنامه (2)

3 – آزمون نوبت دوم دینی دهم با پاسخنامه (1)

4 – آزمون نوبت دوم دینی دهم با پاسخنامه (2)

5 – نمونه سوال دین و زندگی دهم خرداد +پاسخ (2)

6 – نمونه سوال دین و زندگی دهم خرداد +پاسخ (3)

7 – نمونه سوال دین و زندگی دهم خرداد +پاسخ (4)

8 – نمونه سوال دین و زندگی دهم خرداد +پاسخ (5)

9 – نمونه سوال دینی دهم (1)

10 – نمونه سوال نوبت دوم دینی دهم (1)

11 – نمونه سوال نوبت دوم دینی دهم (2)

12 – نمونه سوال نوبت دوم دینی دهم (4)

13 – نمونه سوال نوبت دوم دینی دهم (5)

14 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (1)

15 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (2)

16 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (4)

17 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (5)

18 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (7)

19 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (8)

20 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (9)

21 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (10)

22 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (11)

23 – آزمون نوبت دوم دینی دهم (12)

24 – آزمون_پایانی_دوم_دین_و_زندگی_1_

25 – آزمون_نوبت_دوم_دین_و_زندگی_1

26 – دین و زندگی دهم نوبت دوم تجربی

27 – دین و زندگی دهم

28 – سوالات درس 5 انسانی و 4 غیر انسانی دینی دهم

29 – سوالات درس 6 انسانی و 5 غیر انسانی دینی دهم

30 – سوالات درس 7 انسانی و 6 غیر انسانی دینی دهم

31 – فلش کارت دین و زندگی دهم-

32 – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم خرداد (2)

33 – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم خرداد (3)

34 – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم خرداد

35 – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم یزد خرداد

36 – نمونه سوال دین و زندگی دهم آزمون نوبت دوم (2)

37 – نمونه سوال دین و زندگی دهم آزمون نوبت دوم (4)

38 – نمونه سوال دین و زندگی دهم خرداد +پاسخ (1)

ـــــــ
امام مهدی (عج) : دختر رسول خدا (ص ) براي من سرمشق و اسوه اي نيكوست .