آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش دروس تلفیقی ششم ابتدایی

دروس تلفیقی ششم ابتدایی

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای دروس تلفیقی و ترکیبی و تمام دروس ششم ابتدایی ، مدرسه و دبستان را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون جامع آبان ماه پایه ششم

2 – آزمون جامع آبان ماه پایه ششم 1

3 – آزمون تلفیقی نوبت اول پایه ششم (3)

4 – آزمون تلفیقی نوبت اول پایه ششم (6)

5 – آزمون تلفیقی نوبت اول پایه ششم (1)

6 – آزمون تلفیقی نوبت اول پایه ششم (2)

7 – آزمون جامع ششم ابتدایی (بهمن —

8 – آزمون جامع علمی پایه ششم ابتدایی

9 – آزمون علمی بهمن ماه پایه ششم

10 – ازمون علمی ششم اسفند ماه

11 – آزمون كليه دروس پایه ششم

12 – المپیاد علمی پایه ششم با پاسخ

13 – المپیادعلمی همیارششم میان نوبت دوم

14 – آزمون تلفیقی پایه ششم ابتدایی میان نوبت دوم

15 – آزمون جامع پایه ششم اردیبهشت ماه

16 – آزمون جامع پایه ششم

17 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (16)

18 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (18)

19 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (19)

20 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (20)

21 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (21)

22 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (22)

23 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (23)

24 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (24)

25 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (25)

26 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (28)

27 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (29)

28 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (30)

29 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (31)

30 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (33)

31 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (34)

32 – آزمون نمونه دولتی اصفهان

33 – آزمون نمونه دولتی ششم اردبیل + پاسخنامه

34 – پیک آدینه ششم ابتدایی (هفته سوم اردیبهشت —

35 – تکلیف آخر هفته ششم ابتدایی (فروردین —

36 – کتابچه شیوه نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مواد درسی پایه ششم

37 – نمونه سوال تلفیقی ششم (1)

38 – نمونه سوال تلفیقی ششم (2)

39 – نمونه سوال تلفیقی ششم (3)

40 – نمونه سوال تلفیقی ششم (4)

41 – نمونه سوال تلفیقی ششم (5)

42 – آزمون جامع ششم ابتدایی

43 – آزمون جامع ششم 120 سواالی

44 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (4)

45 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (13)

46 – آزمون جامع نوبت دوم پایه ششم (14)

ـــــــ
امام مهدی (عج) : شيعيان ما هنگامي به فرجام نيك و زيباي خداوند ميرسند كه از گناهاني كه نهي شده اند ، احتراز نمايند .