آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس هدیه های آسمان ششم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس درس هدیه های آسمان ششم ابتدایی و دبستان تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون درس 1 تا 5 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

2 – آزمون درس 1 تا 8 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

3 – آزمون درس 1 و 2 هدیه های آسمان ششم ابتدایی —

4 – آزمون هدیه های آسمانی دروس 7 و 8 و 9 پایه ششم ابتدایی

5 – نمونه سوال درس 7 و 8 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

6 – نمونه سوال هدیه های آسمانی میان نوبت اول پایه ششم ابتدایی (1)

7 – نمونه سوال هدیه های آسمانی میان نوبت اول پایه ششم ابتدایی (2)

8 – نمونه سوال هدیه های آسمانی میان نوبت اول پایه ششم ابتدایی (3)

9 – نمونه سؤالات تستی هدیه آسمان تادرس7

10 – هدیه آسمانی ششم درس های 1 – 2 – 3

11 – هدیه آسمانی ششم درس های 4 – 5 – 6

12 – هدیه های آسمان آذر ماه ششم ابتدایی

13 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (5)

14 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (6)

15 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (7)

16 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (8)

17 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (1)

18 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (2)

19 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (3)

20 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (4)

21 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (5)

22 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (6)

23 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (7)

24 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (8)

25 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (9)

26 – آزمون هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت اول (10)

27 – ارزشیابی هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

28 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (1)

29 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (2)

30 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (3)

31 – آزمون نوبت اول هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی دی ماه (4)

ـــــــــــ
امام جواد (ع) : چگونه ضايع مي شود كسي كه خدا عهده دار و سرپرست اوست ، چگونه فرار مي كند كسي كه خدا جوينده اوست ، و كسي كه توجهش به غير خدا جلب گردد ، خداوند او را به همان شخص واگذار نمايد .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس درس هدیه های آسمان ششم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – سوالات مداد کاغذی قرآن و هدیه ها 6 بهمن ماه

2 – کاربرگ درس نهم هدیه های آسمان ششم ابتدایی (جهان دیگر) —

3 – نمونه سوال درس دهم تا دوازدهم هدیه های آسمان ششم ابتدایی (

4 – هدیه آسمانی ششم درس های 9 – 10 – 11

5 – آزمون فروردین ماه درس هدیه های آسمانی ششم

6 – آزمون قرآن و هدیه های آسمانی میان نوبت اول ششم ابتدایی

7 – آزمون هدیه های آسمانی از درس 9 تا 12 ششم ابتدایی

8 – تمامی سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم ابتدایی —

9 – آزمون مداد کاغذی سه درس دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

10 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان ششم ابتدایی (خرداد —

11 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (1)

12 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (2)

13 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (3)

14 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (4)

15 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (5)

16 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (6)

17 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (7)

18 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (9)

19 – آزمون نوبت دوم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (10)

20 – نمونه سوال نوبت دوم هدیه های آسمان ششم ابتدایی —

21 – نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم (1)

22 – نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم (2)

23 – نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم (4)

24 – نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم (5)

25 – نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم (6)

26 – نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم (7)

27 – نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم (8)

28 – هدیه اسمانی خرداد مدارس سرای دانش

29 – هدیه اسمانی ششم خرداد + پاسخ

30 – هدیه های آسمان نوبت دوم ششم

31 – هدیه های آسمان نوبت دوم

32 – هدیه‌های آسمان

33 – ارزشیابی درس هدیه های آسمانی ششم نوبت دوم

34 – آزمون 100 سوالی درس قرآن ششم ابتدایی

35 – آزمون 100 سوالی درس هدیه های آسمانی ششم ابتدایی نوبت دوم

36 – آزمون ماهیانه قرآن ششم ابتدایی

ـــــــ
امام علی (ع) : ترس با ياس مقرون شده و کم روئی با محروميت و فرصتها مي گذرد همچون عبور ابرها بنابراين فرصتهای نيک را غنيمت بشماريد