آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس هدیه های آسمان دوم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس هدیه های آسمان دوم ابتدایی تا نیسمال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

فایل دانلودی شامل سوالات زیر می باشد

ــــــــ

1 – ارزشیابی درس نهم و دهم هدیه های آسمان

2 – ارزشیابی درس هفتم و هشتم هدیه های آسمان

3 – آزمون عملکردی درس هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی

4 – تکلیف قرآن و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

5 – چک لیست وضو درس هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی

6 – سوالات درس 4 و 5 و 6 و 7 هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی

7 – فعالیت کلاسی درس یک هدیه های آسمانی پایه اول ابتدایی

8 – فعالیت کلاسی هدیه های آسمانی 2 آذر ماه پایه دوم ابتدایی

9 – نام 100 پیامبر از آدم تا خاتم پایه دوم ابتدایی

10 – هدیه های آسمان درس1تا8 پایه دوم ابتدایی

11 – هدیه های آسمانی 2 آبان ماه پایه دوم ابتدایی

ـــــــــ
امام مهدی (عج) : اگر از خداوند ( صاحب عزت و جلال ) طلب آمرزش كني ، خداوند تو را مي آمرزد .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس هدیه های آسمان دوم ابتدایی برای نیسمال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

فایل دانلودی شامل سوالات زیر می باشد

ــــــــ

1 – آزمون هدیه های آسمان پایه دوم دبستان نوبت دوم

2 – تکلیف درس هدیه و قرآن پایه دوم ابتدایی

3 – سوال آزمون هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی کل کتاب

4 – سوالات درس 8 و 9 و 10 هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی

5 – فعالیت کلاسی درس هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی

6 – هدیه های آسمانی پایه ی دوم ابتدایی اسفند ماه

7 – هدیه های آسمانی پایه ی دوم ابتدایی(پایان ترم)

8 – هدیه های آسمانی پایه ی دوم فروردین ماه پایه دوم ابتدایی

ـــــــ
امام هادی (ع) : فقر آزمندي نفس است و نااميدي بسيار .