آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس نگارش فارسی ششم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس نگارش فارسی شامل بخوانیم و بنویسیم ، املا و انشا نیمسال اول پایه ششم ابتدایی ، مدرسه و دبستان را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون نوشتاری آذر ماه ششم ابتدایی

2 – متن املا آبان ماه ششم ابتدایی

3 – آزمون فارسی و نگارش میان نوبت اول ششم ابتدایی

4 – آزمون نوبت اول املا پایه ششم ابتدایی (1)

5 – آزمون نوبت اول املا پایه ششم ابتدایی (2)

6 – آزمون نوبت اول املا پایه ششم ابتدایی (3)

7 – آزمون نوبت اول املا پایه ششم ابتدایی (4)

8 – آزمون نوبت اول املا پایه ششم ابتدایی (5)

9 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (1)

10 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (2)

11 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (3)

12 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (4)

13 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (5)

14 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (6)

15 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (7)

16 – آزمون نوبت اول بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی (8)

17 – آزمون نوبت دوم املای فارسی ششم ابتدایی (خرداد —

18 – آزمون نوبت دوم انشای فارسی ششم ابتدایی (خرداد —

19 – انشا ششم

20 – انشای فارسی پایه ششم آزمون نوبت اول

21 – انشای نوبت اول

22 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت اول (1)

23 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت اول (2)

24 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت اول (4)

25 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت اول (5)

26 – متن املای ارزشیابی نوبت اول ، پایه ششم ابتدایی

27 – نمونه سوال املا ششم ابتدایی نوبت اول

28 – آزمون املا نوبت اول پایه ششم ابتدایی

29 – آزمون انشا نوبت اول ششم ابتدایی

30 – آزمون بنویسیم ششم ابتدایی نوبت اول

ــــــــ
امام حسن (ع) : هر كس كه پيوسته به مسجد رود يكي از اين هشت فايده نصيبش شود : آيه محكمه ،دستيابي به برادري سودمند ، دانشي تازه ، رحمتي مورد انتظار ، سخني كه او را به راه راست كشد يا او را از هلاكت برهاند ، ترك گناهان از شرم مردم و ترس ازخدا .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس نگارش فارسی شامل بخوانیم و بنویسیم ، املا و انشا نیمسال دوم پایه ششم ابتدایی ، مدرسه و دبستان را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آمتحان نگارش و انشا ششم ابتدایی میان نوبت اول اردیبهشت ماه

2 – آمتحان نگارش و انشا ششم ابتدایی میان نوبت اول اسفند ماه

3 – آمتحان نگارش و انشا ششم ابتدایی میان نوبت اول

4 – سوالات مداد کاغذی املا فارسی ششم بهمن ماه

5 – سوالات مداد کاغذی املا فارسی ششم فروردین ماه

6 – سوالات مداد کاغذی انشا و نگارش ششم بهمن ماه

7 – سوالات مداد کاغذی انشا و نگارش ششم فروردین ماه

8 – انشا نوبت دوم

9 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (1)

10 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (2)

11 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (3)

12 – بخوانیم و بنویسیم فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (4)

13 – متن املا نوبت دوم

14 – نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم نوبت دوم پایه ششم (1)

15 – نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم نوبت دوم پایه ششم (2)

16 – نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم نوبت دوم پایه ششم (3)

17 – نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم نوبت دوم پایه ششم (4)

18 – نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم نوبت دوم پایه ششم (5)

19 – نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم نوبت دوم پایه ششم (6)

20 – نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم نوبت دوم پایه ششم (7)

21 – املای فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (1)

22 – املای فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (2)

23 – املای فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (3)

24 – املای فارسی پایه ششم آزمون نوبت دوم (4)

ــــــــــ
امام جواد (ع) : چگونه ضايع مي شود كسي كه خدا عهده دار و سرپرست اوست ، چگونه فرار مي كند كسي كه خدا جوينده اوست ، و كسي كه توجهش به غير خدا جلب گردد ، خداوند او را به همان شخص واگذار نمايد .