آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس نگارش فارسی چهارم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس نگارش فارسی ، املا ، انشا و بنویسیم چهارم ابتدایی و دبستان نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

لیست فایلای موجود در فایل دانلودی

1 – آزمون املای فارسی درس دوم فارسی چهارم مهر ماه

2 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی پایان آبانماه

3 – آزمون عملکردي انشا تا درس پنجم

4 – آزمون نگارش و انشا چهارم ابتدایی آزمون میان نوبت اول

5 – آزمون نوشتاری چهارم آذرماه

6 – املاء آذرماه 20 غلطی پایه چهارم

7 – املاء-درس-دوم–فارسی چهارم-آبان-

8 – انشای فارسی چهارم میان ترم اول

9 – بنویسیم چهارم

10 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (5)

11 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (6)

12 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (7)

13 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (8)

14 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (9)

15 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (10)

16 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (11)

17 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (12)

18 – آزمون_بنويسيم__چهارم_ابتدايي_درس_اول_تا_هفتم

19 – املا نوبت اول چهارم ابتدایی

20 – املائچهارم نوبت اول

21 – بنویسیم دیماه چهارم ابتدایی

22 – بنویسیم و انشا4-دیماه

23 – متن املا نوبت اول _هارم

24 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون دی ماه (1)

25 – نوشتاری-درس-1-تا-7جدید

26 – آزمون املا چهارم ابتدایی نوبت اول

27 – آزمون بنویسیم پایان دی ماه چهارم ابتدایی

28 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (1)

29 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (2)

30 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (3)

31 – آزمون بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت اول (4)

ــــــــ
حضرت فاطمه (س) : خداي تعالي حج را موجب استحكام ديانت ، و عدالت را مايه وحدت و هماهنگي دلها قرار داد .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس نگارش فارسی ، املا ، انشا و بنویسیم چهارم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

لیست فایلای موجود در پوشه دانلودی

1 – آزمون انشا از درس 12تا 16 پایه چهارم ابتدایی

2 – آزمون نوشتاری چهارم ابتدایی اردیبهشت ماه

3 – بنویسیم و انشا4-خرداد (2)

4 – بنویسیم و انشا4-خرداد

5 – پرسش و پاسخ کلیه دروس بخوانیم چهارم

6 – تمرين بنويسيم چهارم

7 – جدول آموزش املای کلمات بعد از تدریس و قبل از املا(1)

8 – جدول آموزش املای کلمات دارای مشکل در املانویسی(1)

9 – مترادف –مخالف-کامل کردن -جمله سازي با کلمات هم آوا- نگارش

10 – نمونه سوال بنویسیم چهارم ابتدایی نوبت دوم

11 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون خرداد ماه (1)

12 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون خرداد ماه (2)

13 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون خرداد ماه (3)

14 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون خرداد ماه (4)

15 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون خرداد ماه (5)

16 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون خرداد ماه (6)

17 – نمونه سوالات درس بنویسیم و انشا پایه چهارم دبستان آزمون خرداد ماه (7)

18 – نوبت دوم بنویسیم چهارم

19 – آزمون انشا چهارم ابتدایی نوبت دوم

20 – آزمون بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی

21 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (1)

22 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (2)

23 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (4)

24 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (5)

25 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (6)

26 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (7)

27 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (8)

28 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (9)

29 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (10)

30 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (11)

31 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (12)

32 – امتحان بنویسیم نوبت دوم چهارم ابتدایی (13)

33 – املا نوبت دوم چهارم ابتدایی

34 – بخوانیم وبنویسیم چهارم اردیبهشت

35 – بنويسيم _هارم هلر

36 – بنویسیم چهارم -نوبت دوم

ــــــــ
امام حسن (ع) : انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتي وعده ميدهد زير بار مسؤوليت ميرود ،و تا به وعدهاش عمل نكند رها نخواهد شد .