آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس مطالعات اجتماعی ، جغرافیا ، تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی و دبستان نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی امتحان میان ترم اول (5)

2 – آزمون تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی امتحان میان ترم اول (6)

3 – آزمون درس اول و دوم مدني چهارم ابتدایی

4 – آزمون عملکردي تاریخ درس اول و دوم چهارم ابتدایی

5 – تاریخ درس اول چهارم ابتدایی

6 – ازمون تاریخ و مدنی پایان آبانماه چهارم ابتدایی

7 – آزمون تاریخ و مدنی پایان آذرماه چهارم ابتدایی

8 – آزمون تاریخ و مدنی آذر ماه چهارم ابتدایی

9 – آزمون تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی امتحان میان ترم اول (1)

10 – آزمون تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی امتحان میان ترم اول (2)

11 – آزمون تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی امتحان میان ترم اول (3)

12 – آزمون تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی امتحان میان ترم اول (4)

13 – آزمون میان نوبت اول جغرافیا چهارم ابتدایی (2)

14 – آزمون میان نوبت اول جغرافیا چهارم ابتدایی (3)

15 – آزمون میان نوبت اول جغرافیا چهارم ابتدایی (4)

16 – آزمون میان نوبت اول جغرافیا چهارم ابتدایی (5)

17 – آزمون جغرافی پایان آبان ماه

18 – آزمون جغرافی پایان آذر ماه

19 – آزمون عملکردي جغرافيا تا صفحه 14

20 – آزمون عملکردي جغرافیا فصل 5(ناهمواري هاي ايران

21 – آزمون میان نوبت اول جغرافیا چهارم ابتدایی (1)

22 – آزمون-مطالعات-اجتماعی چهارم ابتدایی-درس-1تا6

23 – سوالات-درس-9-تا-15–مطالعات-چهارم–دی-ماه-

24 – سولات دو درس اول مطالعات اجتماعی پایه چهارم آبان

25 – مطالعات-اجتماعی-چهارم-درس-1تا3

26 – اجتماعی چهارم ابتدایی-6-درس-اول (2)

27 – اجتماعی چهارم ابتدایی-6-درس-اول

28 – ارزشیابی-اجتماعی-چهارم-چهار-درس-اول-

29 – آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان نوبت ماهانه

30 – آزمون مطالعات اجتماعی چهارم آذرماه

1 – آزمون ارزشیابی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان

2 – آزمون مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت اول (1)

3 – آزمون مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت اول (2)

4 – آزمون مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت اول (3)

5 – آزمون_تعليمات_اجتماعي__چهارم_ابتدايي_درس_اول_تا_نهم

6 – آزمون-مطالعات-اجتماعی-درس-1تا9-کلاس-چهارم-

7 – آزمون-مطالعات-اجتماعی-درس-1تا9-کلاس-چهارم–

8 – امتحان اجتماعی چهارم دی ماه

9 – مطالعات-اجتماعی-چهارم ابتدایی-بهمن-ماه

10 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (5)

11 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (6)

12 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (7)

13 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (8)

14 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (9)

15 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (10)

16 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (11)

17 – امتحان تاریخ ومدنی نوبت اول چهارم ابتدایی

18 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم دبستان نوبت اول(دی ماه) (1)

19 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (1)

20 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (2)

21 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (3)

22 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (4)

23 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (5)

24 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (6)

25 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (7)

26 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (8)

27 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (9)

28 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (10)

29 – آزمون نوبت اول تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (11)

30 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (1)

31 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (2)

32 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (3)

33 – امتحان تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی نوبت اول (4)

34 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (10)

35 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (11)

36 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (12)

37 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی فروردین ماه)

38 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (1)

39 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (2)

40 – جغرافی چهارم دیماه 91

41 – جغرافی دیماه چهارم ابتدایی

42 – آزمون جغرافی 4بهمن چهارم ابتدایی

43 – آزمون جغرافی دی چهارم ابتدایی

44 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (1)

45 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (2)

46 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (3)

47 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (4)

48 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (5)

49 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (6)

50 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (7)

51 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (8)

52 – آزمون نوبت اول جغرافیا پایه چهارم (9)

ــــــــ
امام سجاد (ع) : سپاسي كه به آن شانه به شانه مقربين از فرشتگان رفته جا را بر آنها تنگ سازيم ، و به آن ، در سراي جاوداني و جايگاه پربركت هميشگي ( بهشت ) با پيغمبران فرستاده اش گرد آئيم

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس مطالعات اجتماعی ، جغرافیا ، تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی میان نوبت دوم

2 – نمونه-سوالات-مطالعات-اجتماعی-پایه-چهارم-11-سوال

3 – آزمون مطالعات چهارم ابتدایی میان نوبت دوم

4 – آزمون درس سوم و چهارم و پنجم مدني

5 – آزمون دروس 3 -4-5 تاريخ

6 – آزمون دروس 6 و 7 تاريخ

7 – آزمون جغرافی فروردین ماه

8 – آزمون جغرافیا میان نوبت دوم پایه چهارم ابتدایی (1)

9 – آزمون جغرافیا میان نوبت دوم پایه چهارم ابتدایی (2)

10 – آزمون فصل 6 و 7 جغرافي

1 – ارزشیابی اجتماعی چهارم ابتدایی

2 – آزمون اجتماعی چهارم خرداد ماه

3 – آزمون ارزشیابی نوبت دوم درس اجتماعی پایه چهارم دبستان

4 – آزمون مطالعات کلاس چهارم نوبت دوم

5 – آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان امتحان نوبت دوم (1)

6 – آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان نوبت دوم (1)

7 – آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان نوبت دوم (2)

8 – آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان نوبت دوم (3)

9 – آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان نوبت دوم

10 – آزمون مطالعات اجتماعی چهارم اردیبهشت ماه

11 – پرسش و پاسخ تعلیمات جغرافی و تاریخ و مدنی پایه ی چهارم

12 – پرسش و پاسخ جغرافی و تاریخ و مدنی چهارم

13 – سوالات و آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

14 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (23)

15 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (24)

16 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (25)

17 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (26)

18 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (27)

19 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (28)

20 – تاریخ مدنی نوبت دوم(1)

21 – تاریخ مدنی نوبت دوم

22 – تمامی سوالات درس مدنی پایه ی چهارم ابتدایی به تفکیک دروس

23 – تمامی سوالات مدنی چهارم به تفکیک دروس

24 – سلسله ی حکومتی ایران چهارم ابتدایی

25 – سلسله ي هخامنشيان چهارم ابتدایی

26 – نمونه سوالات درس تاریخ پایه چهارم دبستان

27 – آزمون تاریخ و مدنی نوبت دوم ماه چهارم ابتدایی

28 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (1)

29 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (2)

30 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (3)

31 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (4)

32 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (5)

33 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (6)

34 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (7)

35 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (8)

36 – آزمون تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (9)

37 – آزمون مدني 4

38 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (1)

39 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (2)

40 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (3)

41 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (4)

42 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (5)

43 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (6)

44 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (7)

45 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (9)

46 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (10)

47 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (11)

48 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (12)

49 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (13)

50 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (14)

51 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (15)

52 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (16)

53 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (17)

54 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (18)

55 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (19)

56 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (20)

57 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (21)

58 – آزمون نوبت دوم تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی (22)

59 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (16)

60 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی بهمن ماه)

61 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (1)

62 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (2)

63 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (3)

64 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (4)

65 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (5)

66 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (6)

67 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (7)

68 – آزمون و نمونه سوال درس جغرافیا پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (8)

69 – جغرافیا چهارم نوبت دوم

70 – چهارم نوبت دوم جغرافی

71 – آزمون جغرافی نوبت دوم چهارم ابتدایی

72 – آزمون عملکردي آشنايي با نواحي آب و هوايي ايران – درياها چهارم ابتدایی

73 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (1)

74 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (2)

75 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (3)

76 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (4)

77 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (5)

78 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (6)

79 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (7)

80 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (8)

81 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (10)

82 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (11)

83 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (12)

84 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (13)

85 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (14)

86 – آزمون نوبت دوم جغرافیا چهارم ابتدایی (15)

ــــــــ
امام سجاد (ع) : و سپاس خداي را كه نيكوييهاي آفرينش را براي ما برگزيد – زيرا انسان چون خلاصه و نتيجه مخلوقات است خداي تعالي او را در نيكوترين صورت آفريده است