آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس علوم دوم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس علوم تجربی دوم ابتدایی تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون درس 3 و 4 علوم تجربی پایه دوم دبستان

2 – آزمون درس 5 و 6 علوم تجربی پایه دوم دبستان

3 – آزمون علوم تجربی پایه دوم دبستان آزمون آذر ماه

4 – آزمون علوم تجربی پایه دوم دبستان آزمون دی ماه (نوبت اول)

5 – آزمون علوم تجربی پایه دوم دبستان نوبت اول

6 – آزمون علوم تجربی درس 1 و2 پایه دوم دبستان

7 – آزمون فصل 1 تا 4 علوم تجربی پایه دوم دبستان آزمون نوبت اول

8 – آزمون فصل 2 علوم تجربی پایه دوم دبستان

9 – آزمون درس 1 و2 و 3و 4 علوم تجربی پایه دوم دبستان

10 – آزمون درس 2(گردش زمین) علوم تجربی پایه دوم دبستان

11 – آزمون درس 3 علوم تجربی پایه دوم دبستان

ــــــــ
امام علی (ع) : هر شخص گرفتاری را نمي توان سرزنش کرد [ چه بسا بي تقصير باشد ]

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس علوم دوم ابتدایی برای نیسمال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

فایل دانلودی شامل سوالات زیر می باشد

ــــــــ

1 – آزمون بخش پیام رمز را پیدا کن علوم تجربی پایه دوم دبستان

2 – آزمون پیش بینی و مقایسه حجم مواد مختلفعلوم تجربی پایه دوم دبستان

3 – آزمون درس 5 و 6 و 7 علوم تجربی پایه دوم دبستان

4 – آزمون درس 6 علوم تجربی پایه دوم دبستان

5 – آزمون درس 11 علوم تجربی پایه دوم دبستان

6 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون اردیبهشت ماه

7 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون اردیبهشت ماه1

8 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون خرداد ماه

9 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 2

10 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 3

11 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 4

12 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 5

13 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 6

14 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 7

15 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 8

16 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 9

17 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 10

18 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 11

19 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 12

20 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 13

21 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم 14

22 – آزمون علوم پایه دوم دبستان آزمون نوبت دوم

23 – آزمون علوم تجربی پایه دوم دبستان آزمون فروردین ماه

24 – آزمون فصل تفکیک زباله(فصل 13) علوم تجربی پایه دوم دبستان

25 – آزمون فصل سرگذشت دانه علوم پایه دوم دبستان

26 – آزمون فصل گردش زمین علوم تجربی پایه دوم دبستان

27 – سوالات علوم درس 9و 10 و 11 پایه دوم دبستان

28 – آزمون بخش 5(پیام رمز را پیدا کن 1) علوم پایه دوم دبستان

29 – آزمون بخش 6(پیام رمز را پیدا کن 2) علوم پایه دوم دبستان

30 – آزمون بخش 7 علوم پایه دوم دبستان

31 – آزمون بخش 10 علوم تجربی پایه دوم دبستان

ـــــــ
امام حسین (ع) : واي بر شما اي پيروان آل ابي سفيان ، اگر ديني نداريد و از معاد و روز قيامت نمي ترسيد، پس لااقل در دنيا آزاده و جوانمرد باشيد.