آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس علوم تجربی چهارم ابتدایی و دبستان تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

تعداد 79 فایل نمونه سوال علوم تجربی پایه چهارم دبستان و ابتدایی تا نیمسال اول با عنوانهای زیر را بصورت یکجا از فایل دانلود دریافت کنید و یا بصورت 2 پارت از فایلهای زیر میتوانید دریافت کنید

1 – علوم چهارم ابتدایی – بخش دوم(1)

2 – علوم چهارم ابتدایی – بخش دوم(2)

3 – علوم چهارم ابتدایی – بخش دوم

4 – علوم چهارم ابتدایی – بخش سوم(1)

5 – علوم چهارم ابتدایی – بخش سوم(2)

6 – علوم چهارم ابتدایی – بخش سوم

7 – علوم چهارم ابتدایی بخش اول

8 – علوم چهارم ابتدایی فصل 3

9 – علوم چهارم ابتدایی محلول ها ا

10 – علوم-انرژی-و-اکتریسته-چهارم ابتدایی

11 – کدامیک از مخلوط های زیر محلول است

12 – نمونه سوالات علوم ویژه تیزهوشان

13 – آزمون علوم بخش مخلوط ها

14 – آزمون علوم چهارم ابتدایی آذر ماه

15 – آزمون علوم چهارم ابتدایی پایان آبانماه

16 – آزمون علوم چهارم ابتدایی پایان آذر ماه

17 – آزمون علوم چهارم ابتدایی پایان مهر

18 – آزمون علوم چهارم ابتدایی تا بی مهرگان

19 – آزمون علوم چهارم ابتدایی صفحه 1 تا 43

20 – آزمون علوم چهارم آذرماه

21 – آزمون عملکردی علوم چهارم ابتدایی فصل جانوران بی مهره

22 – آزمون عملکردی علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها

23 – آزمون عملکردی علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها2

24 – آزمون عملکردي علوم چهارم ابتدایی(سلول و قسمت هاي آن

25 – آزمون میان نوبت اول چهارم ابتدایی (1)

26 – آزمون میان نوبت اول چهارم ابتدایی (2)

27 – آزمون میان نوبت اول چهارم ابتدایی (3)

28 – آزمون میان نوبت اول چهارم ابتدایی (4)

29 – آزمون میان نوبت اول چهارم ابتدایی (5)

30 – آزمون میان نوبت اول چهارم ابتدایی (6)

31 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی بخش اول – ساختمان بدن موجودات زنده

32 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی بخش چهارم- جانوران بی مهره

33 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی بخش دوم- غذاسازان بزرگ

34 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی بخش سوم- گیاهان موجودات پر ارزش

35 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی فصول 1 و 2 و 3 )

36 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی فصول 1 و 2 و 3 )1

37 – آزمون-علوم-چهارم-بخش-1و2 (2)

38 – آزمون-علوم-چهارم-بخش-1و2

39 – انواع محلول چهارم ابتدایی

40 – تمرین-علوم-چهارم-فصل-سوم-

41 – چهارم ابتدایی ارزشیابی-علوم

42 – چهارم ابتدایی آزمون_علوم_تجربي_پايه_چهارم_ابتدايي_درس_اول_تا_ششم

43 – سؤالات امتحان علوم هماهنگ نيمترم اول

44 – سؤالات علوم چهارم ابتدایی بخش چهارم

45 – علوم 4 – فصول 1-2-3

46 – علوم 4 – فصول 1-2-3_2

47 – علوم چهارم ابتدایی – بخش اول(2)

48 – علوم چهارم ابتدایی – بخش پنجم(1)

49 – علوم چهارم ابتدایی – بخش پنجم

50 – علوم چهارم ابتدایی – بخش چهارم(1)

51 – علوم چهارم ابتدایی – بخش چهارم(2)

51 نمونه سوال علوم تجربی بالا را از همینجا دانلود کنید

1 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (16)

2 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (17)

3 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (18)

4 – آزمون علوم چهارم ابتدایی پایان دی ماه

5 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (1)

6 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (2)

7 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (3)

8 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (4)

9 – آزمون–علوم-درس-1تا6-کلاس-چهارم-

10 – جواب سوالات علوم تجربی چهارم (فصل یک تا شش)

11 – علوم چهارم ابتدایی نوبت اول

12 – علوم چهارم ابتدایی-فصل-گرما-و-سنگ-ها

13 – نمونه سوال نوبت اول علوم پايه ي چهارم

14 – آزمون علوم تجربی پایه چهارم فصل 1 تا 12 نوبت دوم

15 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (1)

16 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (3)

17 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (4)

18 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (5)

19 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (6)

20 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (7)

21 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (8)

22 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (9)

23 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (10)

24 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (11)

25 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (12)

26 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (13)

27 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (14)

28 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی امتحان نوبت اول (15)

28 نمونه سوال علوم تجربی را از همینجا دانلود کنید

همچنین تمام سوالات بالا را از طریق لینک دانلود زیر میتوانید دانلود کنید

ــــــــ
امام علی (ع) : امور تسليم تقديرها است تا آنجا که گاه مرگ انسان در تدبير و هوشياری او است

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس علوم تجربی چهارم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی آزمون میان نوبت دوم

2 – آزمون علوم چهارم ابتدایی فروردین ماه

3 – آزمون علوم چهارم ابتدایی – فصل سنگ ها

4 – آزمون علوم چهارم ابتدایی نوبت دوم

5 – آزمون عملکردي الکتريسيته-مدار اللکتريکي-انواع مدار

6 – آزمون عملکردي علوم صفحه 51 و 52

7 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی بخش پنجم- مخلوط ها

8 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی بهمن ماه)

9 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی بهمن ماه)1

10 – چهارگزینه ای علوم چهارم فروردین

11 – درس 9و10 « علوم بدن ما 1و2 »

12 – علوم 7 8 9 10

13 – علوم آهن ربا و اکتریسته (2)

14 – علوم آهن ربا و اکتریسته

15 – علوم چهارم فروردین آزمون میان نوبت دوم

1 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (24)

2 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (25)

3 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (1)

4 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (2)

5 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (3)

6 – آزمون و نمونه سوال درس علوم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (4)

7 – پرسش و پاسخ علوم جهارم

8 – پرسش و پاسخ علوم چهارم

9 – جدول علوم چهارم

10 – سوالات علوم پایه چهارم دبستان

11 – علوم چهارم ابتدایی ص 1

12 – علوم چهارم ابتدایی ص2

13 – علوم چهارم ابتدایی نوبت دوم(1)

14 – علوم نوبت دوم چهارم ابتدایی

15 – علوم نوبت دوم چهارم

16 – آزمون جامع و کامل تمام دروس علوم پایه چهارم ابتدایی(نوبت اول و دوم)

17 – آزمون علمی علوم پایه چهارم دبستان

18 – آزمون علوم پایه ی چهارم – خرداد

19 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (1)

20 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (2)

21 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (3)

22 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (4)

23 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (5)

24 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (6)

25 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (7)

26 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (8)

27 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (9)

28 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (10)

29 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (11)

30 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (12)

31 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (13)

32 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (14)

33 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (15)

34 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (16)

35 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (17)

36 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (18)

37 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (19)

38 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (20)

39 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (21)

40 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (22)

41 – آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی (23)

ــــــــ
امام جواد (ع) : رسول خدا (ص ) به فاطمه (ع ) فرمود : وقتي كه من از دنيا رفتم به خاطر من صورت را نخراش ، و مو را پريشان منماي ، و واويلا نكن و بر من نوحه نخوان ، سپس فرمود : اين همان معروفي است كه خداوند عز و جل در كتابش فرموده : ” و تو را در معروفي نافرماني نكنند ” .