آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس زبان فارسی ششم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس آموزش زبان فارسی ششم ابتدایی و دبستان تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون تاریخ ادبیات ششم درس 1 و 2

2 – آزمون فارسی ششم ابتدایی تا پایان درس 11 —

3 – آزمون مهر ماه فارسی ششم ابتدایی —

4 – آزمون میان نوبت اول فارسی ششم (2)

5 – آزمون میان نوبت اول فارسی ششم (3)

6 – نمونه سوال آبان فارسی ششم ابتدایی —

7 – نمونه سوال فارسی ششم میان نوبت اول آذر ماه

8 – نمونه سوال مهر فارسی ششم ابتدایی —

9 – آبان ماه فارسی ششم

10 – ارزشیابی آبان ماه فارسی ششم ابتدایی —

11 – آزمون آبان ماه فارسی ششم –

12 – آزمون آذر ماه فارسی ششم ابتدایی –

13 – آزمون فارسی ششم ابتدایی نوبت اول (1)

14 – آزمون فارسی ششم ابتدایی نوبت اول (2)

15 – آزمون فارسی ششم ابتدایی نوبت اول (4)

16 – آزمون فارسی ششم ابتدایی نوبت اول (5)

17 – آزمون مداد کاغذی فارسی ششم ابتدایی

18 – آزمون نوبت اول پایه ششم سال ششم ابتدایی

19 – آزمون نوبت اول پایه ششم فارسی

20 – املا نوبت اول

21 – سوالات فارسی و نگارش ششم ابتدایی نوبت اول

22 – نمونه سوال تخصصی فارسی ششم ابتدایی دی

23 – نمونه سوال دی ماه فارسی ششم ابتدایی (مبحث تشبیه)

ــــــــــ
امام هادی (ع) : از كسي كه بر او خشم گرفته اي ، صفا و صميميت مخواه و از كسي كه به وي خيانت كرده اي ، وفا مطلب ، و از كسي كه به او بدبين شده اي ، انتظار خيرخواهي نداشته باش ، كه دل ديگران براي تو همچون دل تو براي آنهاست .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس آموزش زبان فارسی ششم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت دوم فارسی ششم

2 – نمونه سوال بهمن فارسی ششم ابتدایی (تشبیه) —

3 – نمونه سوال بهمن فارسی ششم ابتدایی —

4 – نمونه سوال فروردین فارسی ششم ابتدایی —

5 – آزمون فارسی ششم ابتدایی تا پایان درس 14 —

6 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (1)

7 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (2)

8 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (3)

9 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (4)

10 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (6)

11 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (7)

12 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (8)

13 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (9)

14 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (10)

15 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (11)

16 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (12)

17 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (13)

18 – آزمون و نمونه سوال فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم (14)

19 – امتحان ادبیات پایه ششم.

20 – دانلود کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی –

21 – فارسی نوبت دوم

22 – فارسی

23 – کاربرگ فارسی ششم ابتدایی (تشبیه) —

24 – نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی (1)

25 – نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی (2)

26 – 2امتحان فارسي ششم اعلام

27 – ادبیات فارسی ششم ابتدایی نوبت دوم 3

28 – آزمون ادبیات ششم دبستان2

29 – آزمون تستی ادبیات فارسی-املا

ــــــــ
امام عسکری (ع) : فرزند خردسالي كه به پدر گستاخي كند ، چون بزرگ شد عاق و ناسپاس او گردد .