آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس ریاضی چهارم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس ریاضی چهارم ابتدایی و دبستان تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (23)

2 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (24)

3 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (25)

4 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (26)

5 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (28)

6 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (29)

7 – آزمون ریاضی چهارم دبستان آبان ماه

8 – آزمون ریاضی چهارم میان نوبت اول

9 – آزمون ریاضی هفته اول آبان

10 – آزمون عدد نویسی -جمع و تفریق-ضرب

11 – آزمون عدد نويسي-جمع و تفريق

12 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی فصل زاویه راست)

13 – آزمون ریاضی آبان ماه

14 – آزمون ریاضی از بخش 1تا 5 کلاس چهارم –

15 – آزمون ریاضی پایان آبان

16 – آزمون ریاضی پایان آذر

17 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آبان

18 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آذر

19 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (1)

20 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (2)

21 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (3)

22 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (4)

23 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (5)

24 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (6)

25 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (7)

26 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (8)

27 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (9)

28 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (10)

29 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (11)

30 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (13)

31 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (15)

32 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (16)

33 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (17)

34 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (18)

35 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (19)

36 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (20)

37 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (21)

38 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی امتحان میان نوبت اول (22)

1 – ریاضی فصل 1 اعداد و الگو ها

2 – ریاضی فصل 4 اندازه گیری

3 – ریاضی نیم خط

4 – ریاضی-چهارم–فصل-1و2

5 – ریاضی-فصل-1-کلاس-چهارم-

6 – ضرب 4 امتحان ریاضی میان نوبت اول

7 – علی 6 بسته ی صد هزار تایی و امیر حسین 5بسته ی هزارتایی وصادق 9بسته ی صد تایی پول دارند حساب کنید این دانش آموزان روی هم چقدر پول دارند

8 – فصل 1 و 2 ریاضی چهارم

9 – فصل 4 و5ریاضی چهارم

10 – کار در کلاس 4 و 5 ریاضی چهارم

11 – میان نوبت اول تمرین-کسرریاضی-چهارم-

12 – نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی میان نوبت اول

13 – وکار در کلاس 6و7 ریاضی پایه چهارم ابتدایی

14 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی فصل فاصله دو خط موازی)

15 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل 1 و 2پایه چهارم ابتدایی )

16 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل تقسیم پایه چهارم ابتدایی )

17 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل تقسیم پایه چهارم ابتدایی1 )

18 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل ضرب 1پایه چهارم ابتدایی ) (1)

19 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل ضرب پایه چهارم ابتدایی ) (1)

20 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل کسرپایه چهارم ابتدایی )

21 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل کسرپایه چهارم ابتدایی1 )

22 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل مساحت پایه چهارم ابتدایی ) (1)

23 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل مساحت پایه چهارم ابتدایی ) (2)

24 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل مساحت پایه چهارم ابتدایی ) (3)

25 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل مساحت پایه چهارم ابتدایی ) (4)

26 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل مساحت پایه چهارم ابتدایی ) (5)

27 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی فصل مساحت پایه چهارم ابتدایی ) (6)

28 – آزمون-ریاضی-چهارم—فصل-اول

29 – آزمون-ریاضی–کسر-ها-چهارم ابتدایی

30 – چهارم ابتدایی ریاضی-فصل-1-2

31 – ریاضی پایان آبان ماه

32 – ریاضی چهارم فصل 2

33 – ریاضی چهارم فصل اول

1 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (2)

2 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (3)

3 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (4)

4 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (5)

5 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (7)

6 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (8)

7 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (9)

8 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (10)

9 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (11)

10 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (12)

11 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (13)

12 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (14)

13 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (15)

14 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (16)

15 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (17)

16 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (18)

17 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (19)

18 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (20)

19 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (21)

20 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (22)

21 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (23)

22 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی آزمون نوبت اول (24)

23 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی بهمن ماه –

24 – آزمون عملکردی رسم متوازی الاضلاع

25 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (1)

26 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (2)

27 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (3)

28 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (4)

29 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (5)

30 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (6)

31 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (7)

32 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (8)

33 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (9)

34 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (10)

35 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) (11)

36 – آزمون_رياضي_شماره_2_سه___فصل_اول_چهارم_دبستان_دکتر_حسابی_قزوین

37 – آزمون-ریاضی چهارم ابتدایی-بهمن-ماه-زاویه-ها

38 – آزمون-ریاضی-چهارم-بخش-1و2و3

39 – آزمون-ریاضی-چهارم-بخش-3

40 – امتحان درس ریاضی ویژه دی ماه

41 – امتحان ریاضی چهارم ابتدایی دی –

42 – امتحان ریاضی ویژه دی ماه

43 – امتحانی در ریاضی چهارم ابتدایی ویژه دی ماه

44 – امتحانی درس ریاضی ویژه دی ماه

45 – تمرین ریاضی چهارم ابتدایی اندازه گیری زمان

46 – ریاضی بهمن ماه چهارم

47 – ریاضی چهارم ابتدایی بهمن

48 – ریاضی چهارم ابتدایی دی ماه

49 – ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول

50 – ریاضی چهارم ابتدایی

51 – ریاضی چهارم ابتدایی-دیماه

52 – ریاضی چهارم ابتدایی-فصل-3—ا

53 – ریاضی چهارم دبستان دی –

54 – ریاضی دی ماه (نوبت اول) چهارم ابتدایی

55 – ریاضی4-دیماه (2)

56 – ریاضی4-دیماه

57 – سوالات_نمونه_فصل_سوم_بخش_ضرب__چهارم_دبستان__دکتر_حسابي_قزوين

58 – سوالات_نمونه_فصل_سوم_رياضي_چهارم_بخش_تقسيم_دی_ماه_

59 – ارزشیابی دی ماه

ــــــــ
امام حسن (ع) : پستي و ناكسي اين است كه شكر نعمت نكني .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات و آزمونها و همچنین آموزشهای درس ریاضی چهارم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – امتحان ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون میان نوبت دوم (4)

2 – امتحان ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون میان نوبت دوم (6)

3 – امتحانی درس ریاضی چهارم ابتدایی

4 – ریاضی فروردین چهارم ابتدایی

5 – ریاضی چهارم ابتدایی-مساحت1

6 – ریاضی چهارم ابتدایی-مساحت2(1)

7 – ریاضی چهارم ابتدایی-مساحت3

8 – ریاضی چهارم اردبهشت

9 – ریاضی4-بحث کسر

10 – ریاضی4-صفحه 102تا143

11 – سؤالات کاربردی چهارم اسفند

12 – نمونه-سوالات-ریاضی-چهارم-دبستان-12-سوال

13 – ارزشیابی-فصل-سه-ریاضی چهارم

14 – امتحان ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون میان نوبت دوم (1)

15 – امتحان ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون میان نوبت دوم (2)

16 – امتحان ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون میان نوبت دوم (3)

1 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (47)

2 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (49)

3 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (50)

4 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (51)

5 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی کل کتاب

6 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم

7 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم

8 – آزمون عملکردي رسم خطوط عمود-ذوزنقه-ساخت مسأله –حل مسأله پایه چهارم ابتدایی

9 – آزمون عملکردي رسم متوازي الاضلاع پایه چهارم ابتدایی

10 – آزمون عملکردي زاويه و نيم ساز پایه چهارم ابتدایی

11 – آزمون محاسبه محيط پایه چهارم ابتدایی

12 – آزمون حل مسئله – ریاضی پایه چهارم

13 – آزمون ریاضی پایه چهارم – خرداد پایه چهارم ابتدایی (2)

14 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (1)

15 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (2)

16 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (3)

17 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (4)

18 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (5)

19 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (6)

20 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (7)

21 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (8)

22 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (9)

23 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (10)

24 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (11)

25 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (12)

26 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (13)

27 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (14)

28 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (15)

29 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (16)

30 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (17)

31 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (18)

32 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (21)

33 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (22)

34 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (23)

35 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (25)

36 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (27)

37 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (28)

38 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (29)

39 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (31)

40 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (32)

41 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (33)

42 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (34)

43 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (35)

44 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (36)

45 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (37)

46 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (38)

47 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (39)

48 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (40)

49 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (41)

50 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (42)

51 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی آزمون نوبت دوم (43)

1 – ضرب داخل پرانتزپایه چهارم ابتدایی

2 – ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی پایه چهارم ابتدایی

3 – ضرب و تقسیم پایه چهارم ابتدایی

4 – ضرب يک رقمي در يک رقمي پایه چهارم ابتدایی

5 – فرمول های رایج کلاس چهارم و پنجم دبستان (1)

6 – فصل تقسیم 4پایه چهارم ابتدایی

7 – کسرهای مساوی چهارم

8 – معرفی شکل ها پایه چهارم ابتدایی

9 – معرفی مثلث ها پایه چهارم ابتدایی

10 – نمونه-سوالات-ریاضی-چهارم-12-سوال-نوبت-دوم

11 – یزم در شکل زیر ذوزنقه ها را پیدا کن و داخل شکل ذوزنقه را رنگ زرد کن خطوطی که در موازات هم قرار دارند را رنگ قرمز بزن

12 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (1)

13 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (2)

14 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (3)

15 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (4)

16 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (5)

17 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (6)

18 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (7)

19 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (8)

20 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (9)

21 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (10)

22 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (11)

23 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (12)

24 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (13)

25 – آزمون و نمونه سوال درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) (14)

26 – امتحان ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم (1)

27 – امتحان ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم (2)

28 – امتحان ریاضی پیام گرگان خرداد پایه چهارم ابتدایی (2)

29 – امتحان ریاضی پیام گرگان خرداد پایه چهارم ابتدایی

30 – امتحان ریاضی پیام گرگان خرداد

31 – امتحان ریاضی مدرسه ساعی تبربز خرداد پایه چهارم ابتدایی

32 – امتحان نوبت دوم ریاضی چهارم

33 – آمون رياضي ضرب اعداد چند رقمي در اعداد دو و سه قمی و تقسيم بر اعداد يک رقمي backup

34 – آمون رياضي ضرب اعداد چند رقمي در اعداد دو و سه قمی و تقسيم بر اعداد يک رقمي

35 – انواع مثلث پایه چهارم ابتدایی

36 – پسر گلم شکل هایی که فقط زاویه ی تند دارند را رنگ قرمز بزن

37 – تست ریاضی پایه چهارم ابتدایی

38 – تقسيم چند رقمي بر عدد دو رقمي

39 – تقسيم چند رقمي بر عدد يک رقمي

40 – تمرین تقسیم چهارم

41 – جدول ضرب آسان

42 – جدول ضرب

43 – حل مسئله4 پایه چهارم ابتدایی

44 – ریاضی 1پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم

45 – ریاضی 2پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم

46 – ریاضی چهارم الگوها

47 – ریاضی چهارم نوبت دوم (2)

48 – ریاضی چهارم نوبت دوم

49 – ریاضی نوبت دوم پایه چهارم ابتدایی

50 – ریاضی نوبت دوم چهارم ابتدایی

51 – سوالات درس ریاضی چهارم

52 – شمارش تعداد پاره خط پایه چهارم ابتدایی

52 یوال ریاضی برای نیمسال دوم را از همینجا دانلود کنید

ــــــــ
امام حسین (ع) : عده اي از روي طمع عبادت خدا مي كنند، اين عبادت سوداگران است ، و جمعي از ترس بندگي خدا مي كنند، اين عبادت بردگان است ، و برخي به انگيزه شكر خدا را عبادت مي كنند، اين عبادت آزادمردان و بهترين عبادتهاست .