آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی و دبستان تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون آذر ماه تفکر و پژوهش پایه ششم (2)

2 – آزمون آذر ماه تفکر و پژوهش پایه ششم

ـــــــــ
امام باقر (ع) : خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريك بيني مي كند .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس ریاضی ششم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون اردیبهشت ماه ریاضی ششم (2)

2 – آزمون اسفند ماه ریاضی ششم

3 – آزمون بهمن ماه ریاضی ششم

4 – آزمون پایه ششم ابتدایی( فصل 7 – حجم و سطح

5 – آزمون ریاضی با پاسخ نامه

6 – آزمون ریاضی پایه ی ششم بهمن ماه

7 – آزمون ریاضی کلاس ششم منطقه شازند اسفند

8 – آزمون فروردین ماه ریاضی ششم (3)

9 – آزمون فروردین ماه ریاضی ششم

10 – آزمون فصل 5 ریاضی ششم

11 – آزمون فصل 6 ریاضی ششم ابتدایی (فروردین —

12 – آزمون فصل 7 ریاضی ششم ابتدایی (اردیبهشت —

13 – آزمون فصل ششم ریاضی ششم

14 – آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ابتدایی (اردیبهشت —

15 – آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ابتدایی (اسفند —

16 – آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ابتدایی (بهمن —

17 – آزمون مداد کاغذی فصل پنجم ریاضی ششم ابتدایی —

18 – آزمون مداد کاغذی فصل ششم ریاضی ششم ابتدایی —

19 – تکلیف آخر هفته ریاضی ششم ابتدایی (بهمن —

20 – ریاضی احتمال

21 – ریاضی ششم هفته اول اسفند

22 – سوالات مداد کاغذی ریاضی ششم فروردین ماه

23 – نمونه سوال اردیبهشت ماه ریاضی ششم ابتدایی

24 – نمونه سوال فروردین ماه ریاضی ششم ابتدایی

25 – نمونه سوال ادریبهشت ریاضی ششم ابتدایی

26 – نمونه سوال اسفند ریاضی ششم ابتدایی

27 – نمونه سوال بهمن ریاضی ششم ابتدایی (2)

28 – نمونه سوال بهمن ریاضی ششم ابتدایی

29 – نمونه سوال فروردین ریاضی ششم ابتدایی

30 – نمونه سوال فصل 5 و 6 ریاضی ششم ابتدایی (فروردین

31 – نمونه سوال فصل پنجم (اندازه گیری) ریاضی ششم ابتدایی (بهمن —

32 – نمونه سوال فصل پنجم (اندازه گیری) ریاضی ششم ابتدایی —

33 – نمونه سوال فصل پنجم ریاضی ششم ابتدایی (اندازه گیری) —

34 – نمونه سوال فصل تقارن و مختصات ریاضی ششم ابتدایی —

35 – نمونه سوال فصل تقریب ریاضی ششم ابتدایی (اردیبهشت —

36 – نمونه سوال فصل تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی (فروردین —

37 – نمونه سوال فصل تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی —

38 – نمونه سوال فصل ششم (تناسب و درصد) ریاضی ششم ابتدایی —

39 – ارزشیابی فصل پنجم (اندازه گیری) ریاضی ششم ابتدایی (بهمن —

40 – آزمون ماهانه ریاضی ششم فصل5

41 – آزمون ماهانه ریاضی ششم فصل6

42 – آزمون ماهانه ریاضی ششم فصل7

1 – ارزشیابی فصل 6 ریاضی ششم ابتدایی (–

2 – آزمون ا

3 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی —

4 – آزمون رياضي ششم خرداد-شماره ي 3

5 – آزمون رياضي ششم خرداد-شماره ي4

6 – آزمون رياضي ششم خرداد-شماره ي5

7 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (1)

8 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (2)

9 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (3)

10 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (4)

11 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (5)

12 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (6)

13 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (7)

14 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (8)

15 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (12)

16 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (13)

17 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (15)

18 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (17)

19 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (18)

20 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (19)

21 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (20)

22 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (21)

23 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (22)

24 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (23)

25 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (24)

26 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (25)

27 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (26)

28 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (27)

29 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (28)

1 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (64)

2 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (65)

3 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (66)

4 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (67)

5 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی (خرداد —

6 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی —

7 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی

8 – آزمون ورودی تیزهوشان پایه هفتم –

9 – آزمونک-ریاضی—محاسبات-مساحتی-کسر-ها

10 – تست هوش و ریاضی ششم

11 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (29)

12 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (30)

13 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (31)

14 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (32)

15 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (33)

16 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (34)

17 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (35)

18 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (36)

19 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (37)

20 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (44)

21 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (45)

22 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (46)

23 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (47)

24 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (48)

25 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (50)

26 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (51)

27 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (53)

28 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (54)

29 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (55)

30 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (56)

31 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (57)

32 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (58)

33 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (60)

34 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (62)

35 – آزمون نوبت دوم ریاضی ششم (63)

1 – حل مسئله

2 – خرداد ماه ریاضی ششم ابتدایی

3 – دانستنی های ریاضی ششم ابتدایی

4 – ریاضی پایانی

5 – ریاضی ششم 68سؤال تستی

6 – ریاضی ششم نوبت دوم

7 – رياضي ششم نوبت دوم2

8 – ریاضی ششم

9 – ریاضی نوبت دوم سری دوم

10 – ریاضی نوبت دوم

11 – سری اول آزمون نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی

12 – سری دوم آزمون نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی

13 – سری سوم آزمون نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی

14 – سوال تستی از فصل اندازه گیری ریاضی ششم ابتدایی

15 – سوالات ریاضی ششم جامع 2

16 – سوالات هماهنگ ریاضی پایه ششم خرداد ماه2

17 – طرح درس سالانه ریاضی ششم ابتدایی (-

18 – فرمول بدست آوردن محیط و مساحت اشکال هندسی —

19 – محور اعداد

20 – نمونه سوال خرداد ماه ریاضی ششم (1)

21 – نمونه سوال خرداد ماه ریاضی ششم (2)

22 – نمونه سوال خرداد ماه ریاضی ششم (3)

23 – نمونه سوال خرداد ماه ریاضی ششم (4)

24 – نمونه سوال خرداد ماه ریاضی ششم (5)

25 – نمونه سوال خرداد ماه ریاضی ششم ابتدایی

26 – نمونه سوال نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی

27 – نمونه سؤالات ریاضی همراباپاسخ صحیح 3

28 – نمونه سؤالات ریاضی همراه باپاسخ صحیح4

29 – نمونه سؤالات ریاضی همراه باپاسخ صحیح5

30 – نمونه-سوالات-امتحان-نهایی-ریاضی-خردادماە_ششم_دبستان

31 – نمونه-سوالات-ریاضی-ششم-استاد-بانک-1

ـــــــــ
امام کاظم (ع) : در دين خدا دنبال فهم عميق باشيد ، زيرا كه فهم عميق دين ، كليد بصيرت و بينايي و كمال عبادت و سبب تحصيل درجات بلند و مراتب بزرگ در امور دين و دنياست .