آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تحول صنایع دستی در دنیا کد 1226026

عنــوان درس :آشنايي با صنايع دستي ساير ملل ,تحول صنايع دستي در دنيا,تحول صنايع دستي دردنيا

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :آشنايي با صنايع دستي ساير ملل ,تحول صنايع دستي در دنيا,تحول صنايع دستي دردنيا

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۲۶ – ,طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۵۳ – ,کتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي ),کتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب ),کتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري ),کتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ),هنرهاي صناعي گرايش آبگينه ),هنرهاي صناعي (گرايش سفال ),هنرهاي صناعي (گرايش فلز),هنرهاي صناعي (گرايش کاشي ),هنرهاي صناعي )گرايش منبت و معرق ),هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي ) ۱۸۱۰۱۰۰ – ,طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ )پارچه ),صنايع دستي .۱۸۱۰۳۱۳

ـــــــــ

١- از حيث طبقه بندي محصولاتي نظير قالي ، گليم و زيلو جزو کداميک از انواع صنايع دستي ايران مي باشند؟

۱. نمد مالي  ۲ . بافتني

 ۳ . بافته هاي داري ۴ . دست بافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- تعريف زير مربوط به کدام گزينه مي باشد؟

"در اين روش نگاره ها از طريق دوخت سنتي روي پارچه ي بدون نقش و يا کشيدن قسمتي از نخ هاي تار و پود ايجاد مي

شوند"

۱. بافتني   ۲ . دست بافي

 ۳ . روکاري   ۴ . نساجي سنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- استفاده از مفتول هاي نقره ، طلا و مس به کمک ابزار و وسايل ساده فلزکاري نظير حديده ، انبر و قيچي و کوره مخصوص ازويژگي هاي کدام يک از صنايع دستي ايران مي باشد؟

۱. مليله کاري  ۲ . ميناکاري

 ۳ . خاتم سازي   ۴ . حکاکي روي فلزات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- گالاليت در کدام يک از صنايع دستي ايران کاربرد دارد؟

۱. منبت کاري  ۲ . خاتم کاري

 ۳ . مليله کاري ۴ . سفال گري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کدام گزينه در مورد روز جهاني صنايع دستي درست است ؟

۱. پنجم ژوئن ۲ . دهم ژوئن

 ۳ . پانزدهم ژوئن  ۴ . بيستم ژوئن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- کدام گزينه از ويژگي هاي اصلي صنايع دستي هند نمي باشد؟

۱. ارزاني مواد اوليه

۲ . پيوستگي آن با زندگي روزمره مردم

۳. پاسخگويي به نيازهاي مصرفي مردم

 ۴ . کاربرد آئيني و مذهبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- شوراي جهاني صنايع دستي در چه سالي تاسيس شد؟

1944.1                           1954.2

1964.3                          1974.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- عبارت "نوعي پارچه ابريشمي است که از نخ هاي طلا و نقره به ضخامت موي سر در مرحله پودگذاري آن استفاده مي شود"در تعريف کدام يک از پارچه هاي دستباف زير بيان شده است ؟

۱. ابريشم بافي   ۲ . بافت پارچه ساري

 ۳ . چيغ بافي  ۴ . زري بافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- مورانگيزي چيست و در کجا توليد مي شود؟

۱. نوعي پارچه ساري – تانجور

۲ . نوعي پارچه ساري – بنارس

۳. نوعي پارچه زري – تانجور

۴ . نوعي پارچه زري – بنارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- واژه " شاتوش " و" پشمينه "مربوط به کدام گزينه زير مي باشد؟

۱. زري بافي – هند  ۲ . شال بافي – هند

۳ . پارچه بافي – هند   ۴ . رنگرزي – هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- پاتولا در کداميک از مناطق هند بيشتر توليد مي شود؟

۱. اوتارپرادش   ۲ . گجرات

۳ . کشمير ۴ . هيماچال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- عبارت سادلي در صنايع دستي هند معادل کداميک از صنايع دستي ايران است ؟

۱. منبت کاري   ۲ . مشبک کاري  

  ۳ . خاتم کاري ۴ . نقره کوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- مهمترين مرکز توليد محصولات ميناي خانه بندي کدام است ؟

۱. پاکستان  ۲ . هند ۳ . نپال ۴ . چين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- شهرت روستاي ساگارا در ايالت ميسور هند در مورد کدام يک از صنايع دستي زير است ؟

۱. توليد اشياء از عاج فيل  

۲ . توليد اشياء از چوب صندل

۳. قاليبافي

 ۴ .شال بافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- بافت پارچه هاي موسوم به دريايي در کجا صورت مي گيرد؟

۱. پاکستان – مولتان   ۲ . هند – کشمير

۳ . پاکستان – کراچي   ۴ . هند – مدرس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام گزينه در مورد مراکز عمده توليد محصولات سراميکي در ژاپن درست نمي باشد؟

۱. کيوتو   ۲ . کاناگاوا

۳ . بيزن ياکي  ۴ . کوتاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- کدام عامل زير از عوامل موثر بر توسعه صنايع دستي ژاپن بوده است ؟

۱. تشويق مداوم دولتي ۲ . تنوع مواد اوليه

۳ . نيروي کار زياد ۴ . انحصار دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کداميک از عوامل زير از جمله  عوامل موثر بر توسعه صنايع دستي تايلند مي باشد؟

۱. حفظ سنتها و پايين بودن دستمزد

۲ . حفظ محدوده شهرها و توليدات کشاورزي

۳. ترويج صنايع کوچک و توسعه صنايع دستي

۴ . حمايت يونسکو وسازمانهاي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- ماده اصلي براي تهيه پارچه در ايالت آسام کدام است ؟

۱. ابريشم  ۲ . کتان   ۳ . پنبه ۴ . پشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- مهد صنعت باتيک کداميک از کشورهاي زير است ؟

۱. تايلند   ۲ . مالزي   ۳ . تايوان   ۴ . اندونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- کدام گزينه در مورد اصطلاح نقش کانتا صحيح است ؟

۱. مليله سازي – سريلانکا   ۲ . سوزن دوزي – بنگلادش

۳. بامبو بافي – تايلند  ۴ . دست بافي – برمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- اصطلاح بنچارونگ در کداميک از موارد زير کاربرد دارد؟

۱. کاشي گري – پاکستان   ۲ . سراميک سازي – تايلند

۳. سوزن دوزي – پاکستان  ۴ . سوزن دوزي – تايلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- مرکز رفاه خانم سيندو مربوط به موءسسات آموزشي صنايع دستي کداميک از کشورهاي زير است ؟

۱. اتيوپي   ۲ . کامرون  ۳ . سنگال  ۴ . مصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- بزرگترين توليد کننده کنف در جهان کدام کشور است ؟

۱. مالزي   ۲ . اندونزي  ۳ . تايلند   ۴ . بنگلادش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- عبارت "اين پارچه عموماً براي تهيه کت بلند مردانه که گاه تا زانو مي رسد بافته مي شود" در تعريف کدام يک از گزينه هاي زير آمده است ؟

۱. ساراپس  ۲ . ربوزو 

 ۳ . کپنگ هاي پيل   ۴ . کچ که متل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- در دست بافهاي مناطق جنوب سنگال کدام نقوش متداول مي باشند؟

۱. نقوش گياهي  ۲ . نقوش حيواني

۳ .نقوش هندسي ۴ . نقوش انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- درخت موپا موپا بيشتر در کدام يک از صنايع زير کاربرد دارد؟

۱. خراطي  ۲ . صمغ سازي  

۳ . منبت کاري  ۴ . مشبک کاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- ساخت کاشي در ترکيه معمولا در کدام شهرها انجام مي شود؟

۱. استانبول و قونيه  ۲ . قونيه و وان  

۳ . استانبول و ازمير  ۴ . قونيه و ازمير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- مکتب "کراکو"مربوط به صنايع دستي کدام کشور است ؟

۱. فرانسه  ۲ . ايتاليا   ۳ . يونان   ۴ . لهستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- اصطلاح "ساراپس "و" ربوزو"مربوط به نساجي کدام کشور است ؟

۱. اسپانيا   ۲ . مکزيک  ۳ . کلمبيا   ۴ . آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام علی (ع) : هنگامیکه صلاح و نيکی بر زمان و مردم زمان گسترش يابد در اين حال اگر کسیگمان بد به ديگریببرد که از او گناهی ظاهر نشده به او ستم کرده است و هنگامی که فساد بر زمان و اهل زمان مستولی شود هر کسی گمان خوب به ديگری ببرد خود را فريب داده است .

عنــوان درس :آشنايي با صنايع دستي ساير ملل ,تحول صنايع دستي در دنيا,تحول صنايع دستي دردنيا

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس :آشنايي با صنايع دستي ساير ملل ,تحول صنايع دستي در دنيا,تحول صنايع دستي دردنيا

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۲۶ – ,طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۵۳ – ,کتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي ),کتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ),کتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب ),کتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري ),هنرهاي صناعي (گرايش آبگينه ),هنرهاي صناعي (گرايش سفال ),هنرهاي صناعي (گرايش فلز),هنرهاي صناعي (گرايش کاشي ),هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق ),هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي ) ۱۸۱۰۱۰۰ – ,صنايع دستي .,طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه )۱۸۱۰۳۱۳

ـــــــــ

١- کـدام گزينه جز بـافته هاي روکـاري محسـوب مي گـردد؟

۱. خوس دوزي 

۲. باتيک

۳. کلاقه اي   

۴. قلم کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- در کداميک از گزينه هاي زير از روش پخت در کوره استفاده مي گردد؟

۱. کلاقه اي   

۲. چاروق

۳. ميناکاري   

۴. سادلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام اقدام جهت حمايت از صنايع دستي هم اکنون در اندونزي اجرا مي شود؟

۱. تضمين محدوده فعاليت صنايع دستي  

۲. حمايت صنايع بزرگ از صنايع دستي

۳.ايجاد تسهيلات اعتباري براي متقاضيان  

۴. گزينه هاي الف و ب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- دبيرخانه شوراي جهاني صنايع دستي در کدام شهر قرار دارد؟

۱. برلين  

۲. پاريس

۳. کيوتو  

۴. واشنگتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- شهر باستاني هاراپا متعلق به کداميک از تمدن هاي زير است ؟

۱. چين  

۲. يونان  

۳. روم  

۴. هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- در نهضت عظيم گاندي کداميک از گزينه هاي زير سمبل خوداتکايي قرار گرفت ؟

۱. چرخ نخ ريسي

۲. کوره سفالگري   

۳. چرخ سفالگري

۴. دار قالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- شال کشمير از کداميک از گزينه هاي زير تهيه مي گردد؟

۱. پنبه  

۲. کتان  

۳. پشم  

۴. ابريشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- استفـاده از آيـات قـرآني و نـوشته هـاي کتـابهـاي مقـدس هنـدوها به نـام "بهـاگـوات گيتـا " در پـارچه هاي زري کـدام منطقـه هنـد رايـج اسـت ؟

۱. اود  

۲. سورات

۳. راجستان   

۴. بنارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-کدام کشور در زمينه صادرات لوازم و وسايل ورزشي مقام اول را در جهان دارد؟

۱. چين  

۲. پاکستان   

۳. ژاپن  

۴. مصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- خوس دوزي در کدام استان ايران معمول بود؟

۱. هرمزگان   

۲. بوشهر

۳. فارس  

۴. سيستان و بلوچستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- مهم ترين سازمان متولي صنايع دستي در پاکستان کدام است ؟

۱. سازميان ميراث فرهنگي   

۲. سازمان فرهنگ عامه

۳. سازمان شوراي صنايع دستي

۴. سازميان ميراث مردمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- کدام کشور را بايد مهد ابريشم دانسـت ؟

۱. تايلند  

۲. چين  

۳. پاکستان   

۴. اندونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- CIPAنام مختصر کدام سـازمان زير اسـت ؟

۱. شوراي جهاني صنايع دستي

۲. سازمان ملي فرش ايران

۳. مرکز بين اللملي ترويج صنايع دستي

۴. شوراي بازرگاني صنايع دستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- لعاب سراميک معروف "کيوميزو" چگونه تامين مي گردد؟

۱. خاکستر گياه چاي  

۲. خاکستر ساقه برنج  

۳. آلياژ سرب و قلع   

۴. اکسيد مس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- کدام کشور سومين صادرکننده قلع در جهان محسوب مي گردد؟

۱. تايلند  

۲. ايران  

۳. ژاپن  

۴. اندونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- چاپ باتيک به طور کلي به چند روش انجام مي گيرد؟

5.۴   2.۳   3.۲   4.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- تاريخچه زري بافي در ايران به چه دوره اي باز مي گردد؟

۱. اشکاني

۲. هخامنشي   

۳. عيلامي

۴. ساساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- در اندونزي عروسک سازي با کدام ماده معمول است ؟

۱. سراميک   

۲. حصير

۳. پوست گاوميش   

۴. چوب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- در اصطلاح محلي بنگلادش به هنر سوزن دوزي چه ميگويند؟

۱. روشن  

۲. نقش کانتا   

۳. زليج  

۴. پينجارا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- در کدام منطقه از پوست کروکوديل براي تهيه محصولات چرمي استفاده مي شود؟

۱. ترکيه  

۲. سنگال

۳. آلمان  

۴. اتيوپي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- شهر حلوان مصر مرکز توليد کدام محصول زير است ؟

۱. باتيک  

۲. قلم زني   

۳. سراميک سازي

۴. قاليچه ديواري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-"مدرسه صنايع دستي ملکه منن " و "مرکز رفاه خانم سيندو" جز موسسات آموزشي صنايع دستي کدام کشور است؟

۱. مکزيک

۲. مغرب

۳. اتيوپي

۴. کلمبيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- بهترين نوع بامبو چه نام دارد و در کدام کشور کاشته مي شود؟

۱. مينو ياکي – تايلند  

۲. ماداکه – ژاپن

۳. کامو – چين 

۴. کوتاني – اندونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- صنعتگران دستي معاصر لهستان بيشتر از کدام مکتب هنري پيروي مي کنند؟

۱. دادائيسم   

۲. باوهاوس   

۳. نيويورک   

۴. کراکو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- انقلاب صنعتي در کدام قـرن اتفاق افتاد؟

۱. قرن هفدهم ميلادي

۲. قرن نوزدهم ميلادي

۳. قرن بيستم ميلادي  

۴. قرن هيجدهم ميلادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- دستگاه هاي فيلترپرس و پاکميل در توليد چه محصولاتي کاربرد دارد؟

۱. سفال و سراميک   

۲. منبت کاري 

۳. معرق کاري 

۴. خاتم سازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- کدام سرزمين را "سرزمين چوب " ناميده اند؟

۱. مالزي  

۲. اندونزي

۳. ايران  

۴. هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- امروزه لباس هاي محلي و سنتي اندونزي با چه نوع پارچه هايي تهيه مي شود؟

۱. ابريشمي قلم کار   

۲. زري دوزي قلم کار

۳. ابريشمي چاپ باتيک

۴. زري بافي چاپ باتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- کدام کشور بيشترين سهم از ميراث فرهنگي قاره آمريکا (مربوط به دوره پيش از ورود مهاجران اروپايي به اين قاره ) را به خود اختصاص داده است ؟

۱. مکزيک

۲. کلمبيا

۳. شيلي  

۴. آرژانتين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- نهضتي که ويليام موريس آغازگرش بود در چه قرني و با چه هدفي اتفاق افتاد؟

۱. قرن بيستم – نجات صنايع دستي از نابودي  

۲قرن نوزدهم – تاکيد بر محصولات ماشيني   

۳قرن نوزدهم – نجات صنايع دستي از نابودي   

۴. قرن بيستم – تاکيد بر محصولات ماشيني  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : اي يگانه اي يكتا اي مقصود در حوايج و خواسته ها اي آن كه نزاييده ( مانندي نداري كه براي او مبدا باشي ) و زاييده نشده ( مانندي نداري كه متأخر از او باشي ) و كسي همتاي او نبوده ( مانندي نداري كه با هم باشيد ) من را ( از هر پيشامدي ) نگاهدار ، و ( از گناهان ) پاك گردان ، و غم و اندوهم را دور كن