آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

آزمونهای فصل به فصل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

فصل اول : دوستان ما

فصل اول : دوستان ما

ـــــــ

1- «کاشت»،«داشت» و «برداشت» سه مرحله عمده در کشاورزی است. این سه مرحله به نوعی دیگر در پدیده های اجتماعی مثل«دوستی»دیده می شود.کدام گزینه به مرحله«داشت»در دوستی اشاره ندارد؟ (تیزهوشان 95-94)

1)نه گفتن به درخواست های نابه جای دوستان 2)دوستی با افراد عاقل و نیکوکار

3)تذکر خطای دوستان در خلوت 4)پرهیز از وابستگی بیش از حد دوستی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- تاثیر متقابل دوستان در اخلاق و رفتار نشانه اهمیت کدام موضوع است؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)انتخاب دوستی 2)حفظ دوست 3)نیاز به دوست 4)مهارت نه گفتن به دوست

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

3- آداب دوستی در کدام عبارت درست تر بیان شده است؟ (نمونه اصفهان،کهکیلویه 94-93)

1)با دوستان با احترام برخورد و زیاد شوخی نکنیم. 2)با هر کس می توان دوستی کرد.

3)دوستی ها حد و مرز مشخصی دارند. 4)هرگز نباید به دوست خود«نه»بگوییم.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- علی در فراق دوستش رضا که در مدرسه دیگری ثبت نام کرده است بسیار گریه و بی تابی می کند.کنترل این مسئله مربوط به کدام مورد در روابط میان دوستان است؟ (نمونه گلستان 94-93)

1)مهارت نه گفتن 2)اهمیت دوستی 3)ویژگی های دوست خوب 4)حد و مرز دوستی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- احمد به دوست خود خیلی وابسته است؛به طوری که اگر حتی یک روز او را نبیند ناراحت می شود. او در رابطه دوستی خود به کدام یک از آداب دوستی توجه نداشته است؟ (نمونه یزد 94-93)

1)وفاداری به دوست 2)قدرت نه گفتن 3)رعایت حد و مرز دوستی 4)حفظ و نگهداری دوستی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- اگر انسان بر خلاف عقیده خویش همه خواسته های دیگران را قبول کند چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)رضایت و خشنودی خدا 2)خوشحال کردن فرد پیشنهاد دهنده

3)احساس آرامش و رضایت خاطر خود فرد 4)ایجاد دردسر برای خود و خانواده

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- پیامبر عزیز ما حضرت محمد(ص) می فرمایند:«از دوستی با افراد………..، ………….. و …………خودداری کنید.»

(تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)دروغگو،بخیل ،سخن چین 2)حسود،نادان،دروغگو 3)سخن چین،عاقل،نادان 4)نادان،بخیل،حسود

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8- معنی و مفهوم بیت «همنشین تو از تو به باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید»به کدام یک از مواردزیر اشاره دارد؟

(تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)اهمیت دوستی 2)ویژگی دوست 3)هم سنی دوست 4)تعداد دوست

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- در برابر خواسته های نا به جای دوست «نه»گفتن به کدام عامل بستگی دارد؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)ترس از مسخره شدن 2)ناراحت شدن دوستان 3)خود کم بینی 4)داشتن اعتماد به نفس

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- بیت«مکن دوستی با دروغ آزمای / همان نیز با مرد ناپاک رای»بر کدام ویژگی دوستی از دیدگاه امام علی(ع) تاکید بیشتری دارد؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)خیرخواهی در دوستی 2)صداقت در دوستی 3)خوش اخلاقی در دوستی 4)همدلی در دوستی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- «این که ما با دوستانمان چه رفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ما ادامه پیدا کند»مربوط به کدام گزینه می باشد؟

(تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)احترام به دوستان 2)حد و مرز دوستی 3)وفاداری دوستان 4)حفظ و نگهداری دوستان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- تاثیر متقابل رفتار و اخلاق دوستان در یکدیگر به کدام یک از موضوعات زیر بستگی دارد؟ (نمونه گیلان 93-92)

1)نیاز به دوستی 2)حفظ و نگهداری دوستی 3)حد و مرز دوستی 4)انتخاب دوست

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام عسکری (ع) : صورت نيكو ، زيبايي ظاهري است ، و عقل نيكو ، زيبايي باطني است .

فصل دوم : تصمیم گیری

فصل دوم : تصمیم گیری

ــــــــ

1- کدام گزینه زیر عوامل تاثیرگذار بر تصمیم های ما را به درستی بیان می کند؟ (تیزهوشان 94-93)

1)دوستان،مشورت،پیش بینی 2)آینده،دوستان،مشورت 3)پیش بینی،آینده،دوستان 4)مشورت،پیش بینی،آینده

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- مریم دانش آموز کلاس ششم قصد دارد در انتخابات دانش آموزی شرکت کند با توجه به مراحل تصمیم گیری کدام یک از موارد زیر می تواند او را به هدفش برساند؟ (تیزهوشان 95-94)

1)داشتن علاقه و انگیزه مناسب ،ارائه راهکارهای مناسب بر اساس اهداف شورا،بررسی صلاحیت ها و توانایی های خود مطالعه اهداف و برنامه های شورا.

2)بررسی صلاحیت ها و توانایی های خود،داشتن علاقه و انگیزه مناسب،ارائه راهکارهای مناسب بر اساس اهداف شورا، مطالعه اهداف و برنامه های شورا.

3)معرفی توانمندی های خود با استفاده از روش های تبلیغاتی مناسب، مطالعه اهداف و برنامه های شورا، بررسی صلاحیت ها و توانایی های خود، داشتن علاقه و انگیزه مناسب.

4) مطالعه اهداف و برنامه های شورا، بررسی صلاحیت ها و توانایی های خود، ارائه راهکارهای مناسب بر اساس اهداف شورا، معرفی توانمندی های خود با استفاده از روش های تبلیغاتی مناسب.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- سوال زیر مربوط به کدام یک از مراحل تصمیم گیری می باشد؟ (نمونه گلستان 95-94)

«آیا تصمیم من باعث نگرانی و نارضایتی خانواده ام می شود؟»

1)انتخاب بهترین راه 2)پیش بینی نتیجه هر انتخاب 3)خوب فکر کردن 4)مشورت کردن

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- یادگیری کدام مهارت می تواند هنگام تصمیم گیری ما را در برابر فشارهای روانی دیگران حفظ کند؟ (نمونه 95-94)

1)کتاب خوانی 2)تصمیم گیری بموقع 3)مشورت 4)نه گفتن

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- آرش تصمیم گرفته است که سه ماه تابستان را در یک فروشگاه پوشاک به عنوان فروشنده مشغول به کار شود او برای گرفتن این تصمیم چه مراحلی را پشت سر گذاشته است؟ (نمونه 94-93)

1)با پدر خود مشورت کرده است،چند فروشگاه را در نظر گرفته است،خوب فکر کرده است.

2)یک فروشگاه را انتخاب کرده است،با پدر خود مشورت کرده است،خوب فکر کرده است.

3)خوب فکر کرده است،نتیجه کار سه ماهه را پیش بینی کرده است،با پدرش مشورت کرده است.

4)خوب فکر کرده است،نتیجه کار سه ماهه را پیش بینی کرده است،مناسبترین فروشگاه برای کار را انتخاب کرده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- چرا تصمیم گیری کار ساده ای نیست؟ (نمونه گیلان 94-93)

1)موقعیت هایی پیش می آید که راه های متعددی وجود دارد. 2)تصمیماتی که ما می گیریم نتایج و آثاری دارد که روی زندگی ما تاثیر دارد. 3)چون در اخلاق،رفتار،سلامتی،وضع تحصیل و آینده ما اثر می گذارد.

4)همه موارد صحیح می باشد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- گاهی مشکلات یا حوادث جبران ناپذیری که در زندگی افراد بوجود می آید ناشی از …………. است. (نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)فکر نکردن به عواقب تصمیم خود 2)تحقیق نکردن 3)عصبانیت و عجله نکردن 4)همه موارد

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- کدام یک از عوامل زیر بیشترین نقش را در تصمیم گیری مناسب و عاقلانه دارد؟ (تیزهوشان و نمونه همدان لرستان 93-92)

1)با بزرگتر ها مشورت کنیم. 2)دور اندیش باشیم.

3)تحت تاثیر دیگران قرار نگیریم. 4)به موقع تصمیم بگیریم و عجولانه انتخاب نکنیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- «تصمیم های ناگهانی و بدون فکر کار نادرستی است. تصمیم نگرفتن و یا تصمیم گیری را به زمان آینده موکول کردن نیز کار صحیحی نیست.»این مطالب مربوط به کدام مفهوم زیر است؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)خوب فکر کنیم. 2)بهترین تصمیم را بگیریم.

3)به موقع تصمیم بگیریم. 4)در تصمیم گیری تحت فشار روانی دوستان قرار نگیریم.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- در کدام موقعیت زیر ما باید سریع تصمیم بگیریم؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

1)شاگرد تازه ای به کلاس ما آمده و ما قصد داریم با او دوست شویم.

2)شنیده ایم که یکی از دوستانمان از ما بدگویی کرده است.

3)دوستانمان تصمیم دارند ترقه بازی کنند و از ما می خواهند با آنان همراه شویم.

4)برای گذراندن اوقات فراغت تصمیم داریم به یکی از کلاس های هنری برویم.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- سعید می خواهد در یک کلاس ورزشی ثبت نام کند؛برای آن که او درست تصمیم بگیرد چه مراحلی را باید طی کند؟

(تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)اطلاعاتی را جمع آوری و درباره موضوع خوب فکر کرده و در کلاس ثبت نام کند.

2)خوب فکر کرده،نتایج انتخاب های خود را پیش بینی و بهترین راه را انتخاب نماید.

3)درباره موضوع پرس و جو و مشورت کرده و سپس کلاس ورزشی را برگزیند.

4)تحت فشارهای روانی قرار نگرفته و در کلاسی که تمایل دارد شرکت کند.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- یکی از بچه ها سخن علی بن ابی طالب (ع)را که فرموده اند:«از دست دادن فرصت موجب اندوه و ندامت امت است.»را با خط خوش نوشت و به بالای تابلو چسباند؛به نظر شما هدف از این عمل چیست؟ (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)پرورش خلاقیت و هنر می باشد. 2)پرورش روحیه ارادت به ائمه اطهار در بچه ها می باشد.

3)پرورش خلاقیت و هنر و تفکر در فرصت ها می باشد. 4)استفاده از فرصت ها و پرورش هنر در بچه ها می باشد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

13- مریم می خواهد در مورد یک مسئله مهم در زندگی اش تصمیم گیری کند ؛او از خود سوال می کند:«آیا این تصمیم برای دیگران و خودم مشکل و دردسر به وجود می آورد؟»به نظر شما مریم در کدام مرحله تصمیم گیری قرار دارد؟

(نمونه بوشهر،فارس و کرمان 94-93)

1)فکر کردن درباره موضوع 2)انتخاب بهترین راه 3)جمع آوری اطلاعات 4)پیش بینی نتایج

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

14- امیرحسین در مورد موضوع خوب فکر کرد و اطلاعات لازم درباره موضوع را جمع آوری نمود، پس از بررسی راه حل ها و پیش بینی نتایج هر انتخابات بهترین راه را انتخاب کرد. او در واقع …….. نموده است. (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)نتیجه گیری 2)مشورت 3)پیش بینی 4)تصمیم گیری

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام هادی (ع) : گلايه كليد گرانباري است ، ولي گلايه بهتر از كينه توزي است .

فصل سوم : کشاورزی در ایران

فصل سوم : کشاورزی در ایران

ــــــــ

1- در کدام یک از استان های زیر برنج و گندم کشت می شود؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)فارس 2)خراسان شمالی 3)سمنان 4)اردبیل

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- کدام گروه جز محصولات زراعی هستند؟ (نمونه ایلام ،لرستان،مرکزی و همدان 95-94)

1)غلات،خرما و پسته 2)حبوبات،محصولات جالیزی و غلات

3)محصولات جالیزی،گوجه و حبوبات 4)حبوبات،سیب و خرما

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- کدام یک از استان های زیر تولید کننده هر دو محصول برنج و گندم هستند؟ (نمونه شهر تهران 95-94)

1)کرمان،فارس،گلستان،اصفهان 2)سیستان،فارس،کرمان،خراسان شمالی

3)فارس،گیلان،خوزستان،اصفهان 4)گیلان،سیستان،خراسان جنوبی،گلستان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- از مقایسه متوسط بارندگی ایران با میانگین جهانی کدام نتیجه به دست نمی آید؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)بیش تر کشت گندم در ایران به صورت کشت آبی است. 2)بیشتر وسعت ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع است.

3)مقدار بارندگی کشور موجب ساخت سدهای زیادی شده است. 4)حفر قنات توسط ایرانیان بدلیل توجه به مقدار بارندگی بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- کدام یک از موارد زیر نادرست است؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)حمله ملخ ها به مزارع کشاورزی جز عوامل طبیعی در کشاورزی محسوب می شود.

2)گوجه فرنگی جز محصولات جالیزی است.

3)در استان قزوین برنج کشت می شود.

4)در کشت گلخانه ای فقط محصولات جالیزی و سبزیجات کشت می شود.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- آقای احمدی برای کشت برنج باید به یکی از استان های زیر سفر کند،کدام یک از گزینه های زیر را به او پیشنهاد می کنید؟

(نمونه سمنان 95-94)

1)استان بوشهر 2)استان خراسان جنوبی 3)استان سیستان و بلوچستان 4)استان کرمانشاه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- تولید محصولات گندم ،خرما و قارچ خوراکی به ترتیب از راست به چپ کدام فعالیت کشاورزی را شامل می شود؟

(نمونه قم 95-94)

1)زراعت،باغداری،کشت گلخانه ای 2)باغداری،زراعت، کشت گلخانه ای

3)کشت گلخانه ای، زراعت، باغداری 4)زراعت،کشت گلخانه ای، باغداری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8- کدام یک از مراحل زیر به ترتیب شامل :آبیاری،هرس چینی و شخم زدن می باشد؟ (نمونه کردستان 95-94)

1)برداشت، داشت،کاشت 2)داشت،داشت،کاشت

3)کاشت،داشت،برداشت 4)داشت،کاشت،برداشت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- گیاه برنج در چه مدت زمانی و در کدام شرایط آب و هوایی رشد می کند؟ (نمونه 94-93)

1)نیم سال، مرطوب و معتدل 2)یک سال،مرطوب و گرم 3)دو سال،سرد و خشک 4)چهارفصل، مرطوب و معتدل

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- با توجه به نقشه گزینه صحیح را انتخاب کنید. (نمونه 94-93)

صفحه 294

1)در منطقه«الف»منابع گاز سر خون قرار دارد.

2)در منطقه«د»رود سرباز جریان دارد.

3)در منطقه«ج»محصول خرما کشت می شود.

4)منطقه«ه»مورد حمله زمینی ارتش عراق قرار گرفته است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- کدام مورد با بقیه فرق دارد؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)هلو، زردآلو، خرما 2)آلبالو، پسته، آلو 3)زردآلو، آلبالو، هلو 4)گوجه، خرما، پسته

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

12- کدام یک از عوامل طبیعی زیر در کشاورزی موثر است؟ (نمونه اصفهان،کهکیلویه 94-93)

1)دامنه های پرشیب و سنگلاخ برای کشاورزی زمین های مناسبی است. 2)جلگه ها که خاک های آبرفتی دارند زمین های قابل کشت نیستند. 3)خاک های آهکی یا نمکی در نواحی خشک استعداد کشاورزی دارند. 4)از دشت های هموار و حاصلخیز می توان محصول فراوان به دست آورد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

13- کدام مورد از مزایای کشت گلخانه ای نمی باشد؟ (نمونه شهر تهران 94-93)

1)افزایش کیفیت محصول با استفاده از دستگاه های مختلف 2)صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های آن

3)امکان برداشت چهارفصل محصول متناسب با نوع آن 4)تنظیم گرما و نور و رطوبت مناسب با نوع محصول

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

14- جمله«اداره کشاورزی اسلام شهر،از باغداران خواست برای تهیه سم و کود به قیمت تعاونی به این اداره مراجعه کنند.»با کدام عامل موثر بر کشاورزی ارتباط دارد؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)طبیعی، خاک 2)انسانی، نهاده ها 3)انسانی، خاک 4)طبیعی، نهاده ها

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15- کدام استان ایران از تولیدکنندگان سه محصول «پسته، خرما و مرکبات»است؟ (نمونه خراسان ج،ش و سیستان 94-93)

1)فارس 2)خوزستان 3)هرمزگان 4)کرمان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

16- در کدام یک از استان های زیر برنج کشت می شود؟ (نمونه کردستان 94-93)

1)سیستان و بلوچستان 2)اردبیل 3)مرکزی 4)خراسان شمالی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17- در کدام گزینه می توان نماد مرکبات را به درستی برای همه استان ها در راهنمای نقشه مشخص کرد؟

(نمونه مازندران 94-93)

1)کرمان،یزد،فارس،مازندران 2)هرمزگان،گیلان،کرمان،بوشهر

3)خراسان جنوبی،خوزستان،هرمزگان ،گیلان 4)فارس،مازندران،کرمان،خوزستان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

18- در کدام یک از استان های زیر برنج کشت نمی شود؟ (تیزهوشان و نمونه سمنان،مازندران،شهرستان های تهران 93-92)

1)فارس 2)همدان 3)خوزستان 4)سیستان و بلوچستان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

19- گزینه درست را انتخاب کنید. (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)گندم گیاهی یکساله است که به دو شکل بهاره و پاییزه کشت می شود. 2)در باغداری نهال درختان حداکثر تا یک سال محصول می دهد. 3)در زراعت دانه های گیاهان حداقل تا یکسال محصول می دهند. 4)خاک،آب و هوا و مواد عوامل طبیعی موثر در کشاورزی هستند.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

20- ایجاد محیط مصنوعی برای کشت گیاهان مفید است زیرا: (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)همه نوع گیاهی را می توان کشت کرد. 2)محصولات معطر و مرغوب تری به دست می آید.

3)هر محصول در هر منطقه آب و هوایی به دست می آید. 4)درختان میوه با مصرف آب کم تر محصول بیشتری می دهند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

21- اداره کشاورزی اخبار زیر را در روزنامه های استان منتشر نموده است. کدام یک از آن ها با توجه به عبارت داخل کمانک(پرانتز)صحیح می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)وزش باد و باران شدید به شکوفه های درختان میوه آسیب رسانده است.(عوامل انسانی)

2)اداره کشاورزی اعلام نموده ،کشاورزان جهت جلوگیری از خسارت احتمالی زمین های خود را بیمه کنند.(عوامل طبیعی)

3)هجوم ملخ ها به مزارع استان خسارت وارد نمود.(عومل انسانی)

4)اداره کشاورزی کود و سم را به قیمت تعاونی در اختیار کشاورزان قرار داد.(عوامل انسانی)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

22- کدام یک از موارد زیر مربوط به مرحله «داشت»در کشاورزی است؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)آرد کردن گندم 2)بذر پاشی 3)خرمن کوبی 4)چیدن علف های هرز

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

23- کشت گلخانه ای در مقایسه با سایر کشت ها از چه نظر بسیار بهتر است؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی،شرقی،اردبیل و زنجان 93-92)

1)کشت همه نوع محصول کشاورزی با ایجاد محیط مصنوعی 2)کشت همه نوع محصول کشاورزی با تنظیم نور و رطوبت 3)کشت انواع میوه ها و سبزیجات با صرفه جویی در مصرف آب 4)کشت انواع محصول کشاورزی با صرفه جویی در مصرف برق

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

24- علی برای کشت برنج باید به یکی از استان های زیر سفر کند ؛کدام یک از گزینه های زیر را به او پیشنهاد می کنید؟

(تیزهوشان و نمونه آذربایجان شقری،غربی،اردبیل،زنجان 93-92)

1)سیستان و بلوچستان 2)کرمان 3)اصفهان 4)سمنان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

25- تهیه کود،بارش باران و هجوم دسته جمعی ملخ ها به مزارع گندم به ترتیب مربوط به کدام یک از عوامل موثر در کشاورزی می باشند؟ (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)انسانی،طبیعی،طبیعی 2)انسانی،انسانی،انسانی 3)طبیعی،طبیعی،طبیعی 4)طبیعی،انسانی،انسانی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

26- یکی از عوامل طبیعی موثر در کشاورزی آب است، متوسط بارندگی سالیانه ایران و جهان به ترتیب چقدر است؟

(تیزهوشان و نمونه تهران 93-92)

1)260میلی متر، 350میلی متر 2)350میلی متر، 260میلی متر 3)250میلی متر،360میلیمتر 4)360میلی متر،250میلی متر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

27- با توجه به محصولات کشاورزی مانند(خرما،پسته و مرکبات)که در نواحی مختلف ایران کشت می شود کدام گروه با بقیه فرق دارد؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)خراسان رضوی،سمنان 2)فارس،سیستان و بلوچستان 3)خراسان جنوبی،گیلان 4)یزد،کرمان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

28- از مزایای کشت گلخانه ای نمی باشد: (تیزهوشان و نمونه خراسان شمالی و جنوبی 93-92)

1)افزایش کیفیت محصول تولیدی 2)وابستگی تولید در واحد سطح 3)تولید بیش از یک محصول در سال 4)وابستگی تولید به شرایط محیطی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

29- به چه دلیل در کشور ایران محصولات کشاورزی گوناکون به دست می آید؟ (تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)حاصلخیزی خاک 2)وجود نهادهای مختلف و کافی 3)تنوع آب و هوایی 4)وجود ابزار و وسایل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

30- کدام یک از موارد زیر در مورد کشت گلخانه ای صحیح می باشد؟ (نمونه 95-94)

1)یکی از روش های رایج کشاورزی از قدیم تا کنون است. 2)در مقایسه باسایر کشت ها مصرف آب بیشتری دارد.

3)در گلخانه فقط محصولات جالیزی را کاشته و پرورش می دهند. 4)گلخانه در واقع ایجاد یک محیط مصنوعی برای کشت گیاهان است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام جواد (ع) : كسي كه آگاه به ظلم است و كسي كه كمك كننده بر ظلم است و كسي كه راضي به ظلم است ، هر سه شريكند .

فصل چهارم : ایران و منابع انرژی

فصل چهارم : ایران و منابع انرژی

ـــــــ

1- برق را می توان یک کالا در نظر گرفت که تولید و مصرف می شود.در مراحل تولید این کالا کدام مفهوم اقتصادی زیر کاربرد ندارد؟ (تیزهوشان 96-95)

1)تولید انبوه برق 2)خط تولید برق 3)بودجه تولید برق 4)عمده فروشی برق تولید شده

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- کدام گزینه درباره بخشی از ایران که در مستطیل «الف»نقشه روبرو قرار دارد صحیح نیست؟ (تیزهوشان 94-93)

صفحه 296

1)در این منطقه رودخانه ای جریان دارد.

2)یکی از پایتخت های صفویان در این منطقه قرار داشته است.

3)این منطقه دارای منابع نفت و گاز فراوان است.

4)این منطقه مورد حمله هوایی عراق قرار گرفته است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- منابع نفتی ایران از کدام مناطق استخراج نمی شود؟ (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)بی بی حکیمیه- اهواز 2)گچساران- مارون 3)خانگیران عسلویه 4)بی بی حکیمیه- آغاجاری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- سوخت های فسیلی ،انرژی هسته ای و انرژی های نو به ترتیب از راست به چپ چند درصد انرژی در جهان امروز ما را تامین می کند؟ (نمونه ایلام،لرستان،مرکزی،همدان 95-94)

1)86%،8%، 6% 2)86%، 6%، 8% 3)8%، 6%، 86% 4)6%، 8%، 86%

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- بیشترین منابع گاز ایران در کدام استان ها قرار دارد؟ (نمونه بوشهر،خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1)خوزستان،بوشهر،کرمانشاه،ایلام 2)خراسان رضوی،قم،اصفهان،فارس

3)بوشهر،هرمزگان،خراسان رضوی،خوزستان 4)بوشهر،خراسان رضوی،قم،کرمانشاه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟ (نمونه آذربایجان شرقی،بوشهر،خوزستان،غارس،هرمزگان 95-94)

1)سم و کود از عوامل انسانی موثر در کشاورزی است.

2)خاویار دریای خزر به مروارید سیاه مشهور بوده و از گرانترین غذاهای جهان است.

3)در برچسب انرژی کالا هر چه فلش به سمت رنگ سبز پررنگ باشد آن وسیله انرژی بیشتری مصرف می کند.

4)به تولید یک کالا به یک شکل و به تعداد زیاد تولید انبوه می گویند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- ساعت پیک یا اوج بار به چه ساعتی گفته می شود؟ (نمونه شهرستا ن های تهران 95-94)

1)6 تا 12 شب 2)7 تا 11 شب 3)6 تا 10 شب 4)8 تا 10 صبح

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- کدام گزینه کم ترین انرژی مورد استفاده در کشور است؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 95-94)

1)انرژی های نو 2)سوخت های فسیلی 3)انرژی هسته ای 4)انرژی برق

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- کدام یک از میدان های نفتی زیر در خلیج فارس واقع است؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 95-94)

1)آغاجاری 2)اهواز 3)مارون 4)گچساران

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ما و عواملی مانند آلودگی،هزینه ها و تخریب محیط زیست بهترین گزینه برای انتخاب سوخت کدام مورد می باشد؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)انرژی های فسیلی 2)انرژی خورشیدی و آبی 3)انرژی باد و خورشیدی 4)انرژی هسته ای و فسیلی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- بیشترین منابع گاز ایران به ترتیب از ……….. و ……………. کشور به دست می آید. (نمونه کرمان و کهکیلویه 95-94)

1)جنوب غربی- شمال غربی 2)جنوب- شمال شرقی 3)شمال شرقی- جنوب 4)شمال شرقی- جنوب غربی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- اولین چاه نفت ایران حدود چند سال پیش و در کدام شهر و استان حفر شد؟ (نمونه گیلان 95-94)

1)حدود 150 سال پیش در مسجد سلیمان، استان خوزستان 2)حدود 100 سال پیش در مسجد سلیمان، استان لرستان

3)حدود100 سال پیش در مسجد سلیمان، استان خوزستان 4)حدود 150سال پیش در مسجد سلیمان، استان خراسان رضوی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13- با توجه به تولید خودرو میزان مصرف بنزین و گازوئیل در ایران هر ……….. سال دو برابر می شود و سرانه مصرف بنزین در کشور ایران ………… برابر مصرف برق ………. برابر میانگین جهانی می باشد؟ (نمونه مازندران 95-94)

1)بیست، دو، سه 2)ده، سه، سه 3)ده، دو، سه 4)بیست، سه، دو

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- کدام گزینه درباره بخشی از ایران که در مستطیل«الف»نقشه روبرو قرار دارد صحیح نیست؟ (تیزهوشان 94-93)

1) در این منطقه رودخانه ای جریان دارد.

2) یکی از پایتخت های صفویان در این منطقه قرار داشته است.

3)این منطقه دارای منابع نفت و گاز فراوان است.

4)این منطقه مورد حمله هوایی عراق قرار گرفته است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15- پالایشگاه نفت آبادان با نفت استخراج شده چه کارهایی انجام میدهد؟ (نمونه 94-93)

1)تمام آن را تصفیه کرده و فرآورده نفتی تولید شده را از طریق قطار به نقاط مختلف کشور انتقال می دهد.

2)بیش تر آن را تصفیه کرده و فرآورده نفتی تولید شده را از طریق لوله به نقاط مختلف کشور انتقال می دهد.

3)تمام آن را تصفیه کرده و سپس برای تولید فرآورده های نفتی ، نفت تصفیه شده را به پالایشگاه تبریز می فرستد.

4)بیش تر آن را تصفیه کرده و سپس برای تولید فرآورده های نفتی، نفت تصفیه شده را به پالایشگاه اصفهان می فرستد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

16- کدام عبارت درباره انرژی ها درست است؟ (نمونه اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)بیشترین انرژی مورد نیاز ایران از انرژی خورشیدی است.

2)برق حرارتی را نمی توان از سوخت های فسیلی تامین کرد.

3)نفت طی میلیون ها سال در اثر تغییرات شیمیایی اعماق زمین حاصل شود.

4)سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر بوده و همیشه در دسترس هستند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

17- با توجه به مفهوم کدام گزینه درست است؟ (نمونه بوشهر،فارس،کرمان 94-93)

1)بیشترین انرژی مورد نیاز ما از گروه انرژی هسته ای به دست می آید.

2)هزینه های تحقیقات، وسایل و نصب انرژی های نو گران است.

3)سوخت های فسیلی بیش ترین انرژی را تولید می کنند و کم ترین آلودگی را دارند.

4)کم ترین تولید انرژی الکتریکی در ایران مربوط به برق حرارتی است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

18- درباره منابع گازی ایران کدام گزینه درست است؟ (نمونه بوشهر،فارس،کرمان 94-93)

1)مارون، آغاجاری، سرخون، کنگان 2)مارون، دهلران، آغاجاری

3)خانگیران سرخس، سرخون، عسلویه، دهلران 4)کنگان، خانگیران سرخس، سرخون، عسلویه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

19- بیشترین منابع نفتی کشور ایران به ترتیب در کدام یک از مناطق زیر ذخیره شده است؟ (نمونه شهر تهران 94-93)

1)در جنوب غربی(خوزستان و بوشهر) و در غرب(کرمانشاه) 2)در غرب(ایلام) و در جنوب غربی(خلیج فارس و هرمزگان)

3)در غرب(خوزستان)و در جنوب غربی(هرمزگان و بوشهر) 4)در جنوب غربی(خوزستان و خلیج فارس)و در غرب(کرمانشاه)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

20- در مقایسه با استفاده از اشکال و منابع مختلف انرژی کدام رابطه زیر به درستی بیان شده است؟ (نمونه شهر تهران 94-93)

1)پخت و پز<کارخانه ها>وسایل خانگی 2)حمل و نقل<وسایل خانگی>پخت و پز

3)کارخانه ها<وسایل خانگی>کشاورزی 4)وسایل خانگی<کشاورزی>کارخانه ها

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

21- مصرف کدام یک از موارد زیر نزد ایرانیان به ترتیب«دو برابر و سه برابر»میانگین مصرف جهانی است؟

(ن خراسان ج ،ش و سیستان 94-93)

1)آب و برق 2)بنزین و برق 3)گاز و بنزین 4)بنزین و آب

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

22- بیشترین انرژی مورد نیاز از کدام منابع تامین می شود؟ (نمونه خوزستان 94-93)

1)انرژی های نو 2)انرژی هسته ای 3)سوخت های فسیلی 4)انرژی های خورشیدی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

23- در جهان امروز کم ترین و بیشترین انرژی های مورد نیاز انسان از چه منابعی تامین می شود؟ (نمونه زنجان 94-93)

1)سوخت های فسیلی،انرژی های نو 2)انرژی های نو، انرژی هسته ای

3)انرژی هسته ای، سوخت های فسیلی 4)انرژی های نو، سوخت های فسیلی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

24- 25/0 کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن چند بشکه نفت انرژی تولید می کند؟ (نمونه مازندران 94-93)

1)2000 2)5000 3)3000 4)4000

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

25- کدام نوع انرژی آلودگی محیط زیست ندارد؟ (تیزهوشان ونمونه بوشهر 93-92)

1)فسیلی(نفت و گاز) 2)تجدید پذیرها 3)هسته ای 4)تجدید پذیرها، هسته ای

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

26- روستایی در پناه کوه ها قرار دارد و باران های سیل آسا را در طول سال دریافت می کند. در نتیجه جویبارهای متعددی از دامنه کوه سرازیر می شود و در نزدیکی روستا به هم می پیوندد. حال شما کدام منبع انرژی را برای این روستا مناسب می دانید؟ (تیزهوشان ونمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

1)باد 2)برق 3)نفت 4)گازوئیل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

27- با توجه به موضوع انرژی کدام گزینه غلط است؟ (تیزهوشان ونمونه اصفهان 93-92)

1)بیش تر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران بوجود آمده است.

2)تنها انرژی هایی که در ایران استفاده می شود، نفت و گاز نیست.

3)بیشترین انرژی مورد نیاز ما از گروه سوخت های فسیلی و غیر فسیلی تامین می شود.

4)در کشور ما 15 درصد برق یا انرژی الکتریکی برق آبی نیست.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

28- شهرهای ………. و …………. به ترتیب دارای نیروگاه خورشیدی و بادی می باشند؟ (تیزهوشان ونمونه گیلان 93-92)

1)تهران و یزد 2)یزد وتهران 3)منجیل و شیراز 4)شیراز و منجیل

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

29- سرانه مصرف بنزین در کشور ایران ……… برابر و مصرف برق …….. برابر میانگین جهانی می باشد.

(نمونه کردستان 94-93)

1)دو، سه 2)سه، دو 3)چهار، سه 4)دو، چهار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

30- بیش تر منابع گاز ایران در کدام استان ها قرار دارد؟ (نمونه یزد 94-93)

1)خوزستان،بوشهر،هرمزگان،خراسان رضوی 2)تهران،خوزستان،کرمانشاه،قم

3)خوزستان بوشهر،خراسان رضوی،کرمانشاه 4)خراسان رضوی،قم،خوزستان،بوشهر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

31- مادر مریم می خواهد یک ماشین لباسشویی بخرد. برای خرید این ماشین لباسشویی دو نکته مهم مورد توجه اوست. اول این که می خواهد به دلیل (حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی) کالای ایرانی خریداری کند و دوم اینکه کالای او دارای برچسب انرژی باشد. به نظر شما در هنگام خرید کالا برچسب فلش به سمت کدام رنگ باشد بهتر است؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)قرمز سبز کم رنگ 2)زرد سبز پر رنگ 3)نارنجی قرمز پررنگ 4)سبز کم رنگ سبز پررنگ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

32- با توجه به مفهوم کدام گزینه صحیح می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)انرژی نفت ارزان است؛در حالی که انرژی گاز موجب آلودگی محیطی می شود.

2)انرژی بسیار زیادی توسط آب تولید می شود؛در حالی که انرژی گاز غیرقابل تجدید است.

3)زباله های انرژی اتمی برای محیط زیست خطرناک است؛در حالی که انرژی آب جاری تمام می شود.

4)هزینه های تحقیقات و وسایل نصب انرژی باد گران است؛ در حالی که انرژی خورشیدی آلودگی ندارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

33- تفاوت انرژی هسته ای با سایر انرژی های نو چیست؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)ذخیره آن تمام می شود و غیر قابل تجدید است. 2)هزینه های تحقیقات و وسایل نصب آن ارزان است.

3)تمام نمی شود و قابل تجدید است. 4)انرژی بسیار زیادی تولید می کند و آلودگی ندارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

34- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های دریای عمان می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)دریای عمان از دهانه اروند رود تا بندر گواتر امتداد یافته است.

2)عمق این دریا به سمت اقیانوس بیش تر می شود.

3)شوری آب دریای عمان از خلیج فارس بیش تر است ولی عمق آن کم تر است.

4)بزرگ ترین جزیره دریای عمان قشم است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

35- کدام گزینه در مورد انرژی هسته ای درست است؟ (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)از یک کیلوگرم اورانیوم معادل 1200 بشکه نفت تولید می شود. 2)از شکافتن هسته اتم های همه عناصر پدید می آید.

3)قابل تجدید نیست، چون معادن آن محدود است. 4)قابل تجدید است چون منابع آن فراوان است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

36- در کدام یک از گزینه های زیر هم منابع نفت و هم منابع گاز وجود دارد؟ (تیزهوشان و نمونه فارس و کهکیلویه 93-92)

1)خوزستان، کرمانشاه 2)خراسان رضوی، بوشهر 3)خراسان رضوی، ایلام 4)خراسان رضوی، هرمزگان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

37- منابع گاز عسلویه و کنگان به ترتیب در کدام استان ها قرار دارند؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)بوشهر، هرمزگان 2)بوشهر،بوشهر 3)بوشهر،خوزستان 4)خوزستان،بوشهر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

38- سوختن 36000 بشکه نفت معادل چند کیلوگرم اورانیوم است؟ (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)3 2)24 3)75 4)6

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

39- کدام گزینه از مزایای انرژی های نو نیست؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)محیط زیست را آلوده نمی کند. 2)هزینه مصرف آن ارزان است.

3)قابل تجدید است. 4)تحقیقات و وسایل نصب آن کم هزینه است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

40- در برچسب انرژی هر چه فلش به رنگ ………… نزدیک تر باشد کارایی وسیله برقی بهتر است؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)زرد 2)نارنجی 3)سبز 4)قرمز

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام مهدی (عج) : من و تمامي پدرانم … بندگان خداوند عزوجل هستيم .

فصل پنجم : پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی

فصل پنجم : پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی

ــــــــ

1- با استفاده از چهار جمله پایین بگویید دوران زندگی کدام دانشمند ایرانی دوره اسلامی اشتراک زمانی با دیگر اشخاص نداشته است؟(می توانید از خط زمانی زیر استفاده نمایید) (تیزهوشان 95-94)

صفحه 299

*رازی در اوایل نیمه دوم قرن سوم هجری به دنیا آمده و بیش از 60 سال زندگی کرده است.

*ابن سینا هشت سال پس از بیرونی به دنیا آمده و دوازده سال پیش از او از دنیا رفته است.

*خیام یک سال پس از درگذشت ابن سینا به دنیا آمده است.

*بیرونی نزدیک به نیم قرن پس از درگذشت رازی به دنیا آمده است.

1)رازی 2)ابن سینا 3)خیام 4)بیرونی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- رابطه موجود در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟ (تیزهوشان 95-94)

1)«مدرسه نظامیه نیشابور»با «خواجه نظام الملک»

2)«مسجد امام(ره)اصفهان»با«شاه عباس صفوی»

3)«معروفترین بیمارستان دوره اسلامی (بیمارستان عضدی)بغداد»با«عضدالدوله دیلمی»

4)«کتابخانه های بخارا»با«ابن سینا»

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- با توجه به موقعیت جغرافیایی شماره های موجود بر روی نقشه روبرو کدام گزینه صحیح است؟ (تیزهوشان 95-94)

صفحه299

1)شماره1: نخستین کشورهای پیشگام در استعمار

2)شماره2: مبدا سفرهای دریایی برای اکتشافات جغرافیایی

3)شماره3: قلمرو مسلمانان در دوره اوج گسترش سرزمین های اسلامی

4)شماره4: محل دستیابی مسلمانان به دانش ساخت کاغذ

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- خط زمان را بخوانید و گزینه صحیح را انتخاب کنید. (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

صفحه 300

1)حمله مغول ها به ایران نیمه اول قرن ششم و طراحی میدان نقش جهان نیمه اول قرن دوازدهم

2)حمله مغول ها به ایران نیمه اول قرن هفتم و طراحی میدان نقش جهان نیمه اول قرن یازدهم

3)طراحی میدان نقش جهان نیمه اول قرن دوازدهم و حمله مغول ها به ایران نیمه دوم قرن هفتم

4)طراحی میدان نقش جهان نیمه اول قرن یازدهم و حمله مغول ها به ایران نیمه دوم قرن ششم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- مهمترین مرکز علمی دوره ساسانیان …………….. بود. (نمونه قم 95-94)

1)مدرسه نظامیه 2)دانشگاه جندی شاپور

3)رصدخانه 4)بیمارستان عضدالدوله دیلمی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- کتاب های شاهنامه فردوسی و قانون ابوعلی سینا مربوط به کدام دوره می باشند؟ (نمونه گلستان 95-94)

1)قرن اول تا سوم هجری 2)قرن هشتم تا دهم هجری 3)قرن سوم تا هفتم هجری 4)قرن یازدهم تا سیزدهم هجری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- اگر قرار بود شما یک اسطرلاب به یکی از دانشمندان مسلمان هدیه بدهید کدام دانشمند برای این هدیه مناسب بود؟ (نمونه 94-93)

1)زکریای رازی 2)ابوریحان بیرونی 3)خوارزمی 4)گزینه های 2 و 3

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- با توجه به عوامل گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی و سیستان 94-93)

1)یکی از وزیران معروف ایرانی به نام خواجه نظام الملک نظامیه را تاسیس کرد.

2)دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان سامانیان تاسیس شد.

3)مسلمانان با دستگاهی به نام اسطرلاب موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

4)سامانیان در بخارا کتابخانه عظیمی داشتند که ابن سینا در آن مشغول مطالعه بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- سال 429 و سال 571هجری قمری برابر است با … (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)نیمه اول قرن پنجم، نیمه اول قرن ششم 2)نیمه اول قرن چهارم، نیمه اول قرن پنجم

3)نیمه دوم قرن چهارم، نیمه دوم قرن پنجم 4)نیمه اول قرن پنجم، نیمه دوم قرن ششم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (نمونه قم 94-93)

1)امیر کبیر مردی بسیار کاردان بود. 2)امیر کبیر مدرسه نظامیه را تاسیس کرد.

3)امیر کبیر حقوق شاهزادگان قاجار را کم کرد. 4)پس از قتل امیر کبیر حکومت قاجار ضعیف شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

11- «خیام در سال 429 هجری به دنیا آمد و در سال 517 هجری در گذشت»یعنی………… (نمونه کردستان 94-93)

1)نیمه اول قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم 2)نیمه اول قرن ششم تا نیمه اول قرن پنجم

3)نیمه اول قرن چهارم تا نیمه دوم قرن پنجم 4)نیمه اول قرن پنجم تا نیمه اول قرن ششم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- عصر تاریکی اروپاییان مقارن با کدام دوره مسلمانان بود؟ (نمونه گیلان 94-93و تیزهوشان ونمونه کرمان 93-92)

1)دوره فرمانروایی مغولان بر مسلمانان 2)خرافه گویی در بین مسلمانان

3)گسترش علوم و فنون در سرزمین های اسلامی 4)کشف سرزمین های جدید توسط مسلمانان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13- معروفترین بیمارستان دوره اسلامی توسط چه کسی بنا شد؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی،شرقی،اردبیل،زنجان 93-92)

1)ابوعلی سینا 2)زکریای رازی 3)عضدالدوله دیلمی 4)خواجه نظام الملک

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ (تیزهوشان ونمونه بوشهر 93-92)

1)تعلیم دین اسلام،کاغذ سازی،حمایت از هنرمندان 2)حکومت قدرتمند و یکپارچه ،بیمارستان، برقراری امنیت در را ه ها و شهرها 3)تعالیم دین اسلام،نیازهای جدید جوامع مسلمانان ،کاغذسازی 4)تعالیم دین اسلام،نظامیه،حکومت قدرتمند و یکپارچه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15- نام کدام یک از پدید آورندگان آثار زیر نادرست است؟ (تیزهوشان ونمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)احیاالعلوم: منوچهری 2)سیاست نامه: خواجه نظام الملک

3)شفا : ابوعلی سینا 4)حدیقه: سنایی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

16- دین اسلام به ترتیب در کدام کشورهای قاره آفریقا،اروپا و آسیا گسترش یافته است؟ (تیزهوشان ونمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)قزاقستان،لیبی،الجزایر 2)مراکش ،ترکیه، اسپانیا

3)مصر،اسپانیا، ترکمنستان 4)الجزایر،اسپانیا، لیبی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

17- شهرت کدام یک از دانشمندان دوره اسلامی در زمینه ریاضی است؟ (تیزهوشان ونمونه سیستان 93-92)

1)زکریای رازی 2)ابوعلی سینا 3)خیام 4)جابربن حیان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

18- کدام گزینه از دلایل تبدیل سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان است؟ (تیزهوشان ونمونه گلستان 93-92)

1)دانش و فنون گذشته کشور ها و گسترش آن ها در پرتو دین اسلام 2)دانش و فنون گذشته کشورها و فرهنگ های مختلف آن ها 3)گسترش دین اسلام در بین ملت های مختلف و آداب و رسوم مختلف 4)گسترش دین اسلام در بین ملت ها و داد و ستد با آن ها

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- در دوره اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند زیرا ……………….. (تیزهوشان ونمونه خراسان رضوی،خوزستان 93-92)

1)اغلب آنان طبیب بودند. 2)علوم مختلف را می دانستند. 3)با علم نجوم و جغرافیا آشنا بودند. 4)اغلب آنان فیلسوف بودند.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20- کدام مورد از فواید عصر فتوحات اسلامی می باشد؟ (تیزهوشان ونمونه مرکزی 93-92)

1)برخی از ملت هایی که عرب زبان بودند به اسلام گرویدند.

2)رویارویی فرهنگ با و تمدن های مختلف در سایه آمیختگی فرهنگ و تمدن اسلامی.

3)رواج صنعت و تمدن از عوامل گسترش تجارت شد.

4)پیوستن اقوام مختلف و تمدن های آن زمان به یکدیگر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

21- همه موارد زیر به جز ………….. از اختراعات مهندس مسلمان اسماعیل جزری می باشد. (تیزهوشان ونمونه مرکزی 93-92)

1)ساعت شمعی 2)چرخ آب کشی 3)تلمبه 4)وسایل اندازه گیری خون

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

22- کتاب معروف«نقش غذا در سلامتی و درمان بیماری »از کدام یک از شخصیت های زیر می باشد؟ (تیزهوشان ونمونه گیلان 93-92)

1)رازی 2)خیام 3)ابوعلی سینا 4)جابربن حیان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

23- معروفترین بیمارستان دوره اسلامی در کجا و توسط چه کسی بنا شده است؟ (نمونه البرز 93-92)

1)بخارا،ابوعلی سینا 2)اهواز،زکریای رازی

3)بغداد، عضدالدوله دیلمی 4)نیشابور،خواجه نظام الملک

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

24- با توجه به خط زمان کدام قرن ها اوج تکاپوی علمی و پیشرفت های علمی،فرهنگی و هنری مسلمانان بوده و در آن دوره مسلمانان آثار مهمی از خود بر جای گذاشته که تا قرن ها مورد استفاده مغرب زمین بوده است؟ (تیزهوشان ونمونه ایلام 93-92)

1)قران اول تا سوم هجری 2)قرن سوم تا پنجم هجری

3)قرن چهارم تا ششم هجری 4)قرن پنجم تا هفتم هجری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

25- کدام جمله درست است؟ (تیزهوشان ونمونه سمنان،مازندران،شهرستان های تهران 93-92)

1)ابن سینا در نیمه دوم قرن چهارم هجری به دنیا آمده است. 2)خیام در نیمه دوم قرن سوم هجری به دنیا آمده است.

3)زکریای رازی در قرن اول هجری به دنیا آمده است. 4)ابوریحان بیرونی در سال 470هجری به دنیا آمده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

26- حمله مغول ها به ایران در چه قرنی اتفاق افتاد؟ (تیزهوشان ونمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)نیمه اول قرن ششم 2)نیمه اول قرن هفتم 3)نیمه دوم قرن هفتم 4)نیمه دوم قرن ششم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

27- خط زمان را بخوانید و گزینه صحیح را انتخاب کنید. (تیزهوشان ونمونه فارس،کهکیلویه 93-92)

صفحه 301

1)کتاب الف نیمه اول قرن 11 هجری و کتاب ب نیمه دوم قرن 12 هجری

2)کتاب الف نیمه اول قرن 11 هجری و کتاب ب نیمه اول قرن 12 هجری

3)کتاب الف نیمه اول قرن 10 هجری و کتاب ب نیمه اول قرن 11 هجری

4)کتاب الف نیمه اول قرن 10 هجری و کتاب ب نیمه دوم قرن 11 هجری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

28- دانشگاه جندی شاپور و معروف ترین بیمارستان دوره اسلامی به ترتیب در کدام شهرها قرار داشتند؟

(تیزهوشان ونمونه کردستان 93-92)

1)بغداد،اهواز 2)اهواز، ری 3)اصفهان، اهواز 4)اهواز، بغداد

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

29- ابن سینا در سال 370 هجری به دنیا آمده و در سال 428هجری از دنیا رفته است.او در چه قرنی زندگی می کرد؟

(تیزهوشان ونمونه گلستان 93-92)

1)در نیمه دوم قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم 2)در نیمه دوم قرن چهارم تا نیمه دوم قرن پنجم

3)در نیمه دوم قرن سوم تا نیمه اول قرن چهارم 4)در نیمه اول قرن سوم تا نیمه دوم قرن چهارم

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

30- کدام یک از حوزه های موضوعی زیر از نظر مفهومی بیشتر با مفهوم «جغرافبا»مرتبط است؟ (تیزهوشان ونمونه یزد 93-92)

1)فضا و مکان 2)فرهنگ و هویت 3)نظام اجتماعی 4)تداوم و تغییر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام رضا (ع) : آدمي نمي تواند از گردابهاي گرفتاري با پيمان شكني رهايي يابد ، و از چنگال عقوبت رهايي ندارد كسي كه با حيله به ستمگري مي پردازد

فصل ششم : سفری به اصفهان

فصل ششم : سفری به اصفهان

ــــــــ

1- نوع رابطه موجود میان «امنیت راه ها در دوره صفویه»با«گسترش تجارت در دوره صفویه» شبیه رابطه موجود در کدام گزینه است؟ (تیزهوشان 96-95)

1)استفاده از روش کشت گلخانه ای- شرایط آب و هوایی مناطق کم آب

2)انباشته شدن بقایای گیاهان و جانوران در کف دریا- به وجود آمدن نفت در زیر دریاها

3)جایگزین کردن انرژی های نو و تجدید پذیر- محدود بودن منابع سوخت های فسیلی

4)آزادسازی خرمشهر از دست اشغالگران- پشتیبانی نیروهای مردمی از ارتش و سپاه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- کدام گزینه از دلایل انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت در دوره صفویه است؟ (تیزهوشان 96-95)

1)رفت و آمد جهانگردان و گردشگران به اصفهان 2)حضور دانشمندان و هنرمندان مشهور در اصفهان

3)دوری مرزهای شرقی و غربی ایران از اصفهان 4)رونق تجارت و بازرگانی در اصفهان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- در اصفهان دوره صفویه آثار معماری با کاربردهای گوناگون وجود داشته است. آثار معماری دارای کدام کاربرد در محلی غیر از «میدان نقش جهان »قرار داشته است؟ (تیزهوشان 96-95)

1)دفاعی 2)آموزشی 3)اقتصادی 4)سیاسی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- در طول پنج سال پس از وقوع کدام یک از رویدادهای تاریخی زیرآثار هنری بیشتری توسط هنرمندان در شهر اصفهان بوجود آمده است؟ (تیزهوشان 96-95)

1)تاسیس سلسله صفویه 2)آغاز پادشاهی شاه عباس اول

3)انتقال پایتخت توسط شاه عباس اول 4)سقوط سلسله صفویه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- اگر«پیشرفت»و«شکوفایی»را معلول مجموعه ای از علت ها بدانیم کدام گزینه زیر از علت های مشترک پیشرفت ایران در دوره صفوی و پیشرفت اروپا پس از عصر تاریکی نیست ؟ (تیزهوشان 94-93)

1)حمایت از علوم و دانشمندان 2)رونق تجارت و بازرگانی 3)افزایش قدرت نظامی 4)غارت ثروت های دیگر کشورها

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- مشهورترین پادشاه صفوی………. بود و …………….. مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد.

(نمونه البرز،کرمانشاه،قزوین 95-94)

1)شاه اسماعیل،شاه عباس 2)شاه عباس اول، شاه اسماعیل 3)شاه اسماعیل، شاه عباس اول 4)شاه اسماعیل اول،شاه عباس اول

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- موارد مشخص شده در خط زمان زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از رویدادهای تاریخی می باشد؟ (نمونه ایلام،لرستان،مرکزی،همدان 95-94)

صفحه 302

1)تولد شیخ بهایی،آغاز حکومت شاه عباس ، طراحی میدان نقش جهان

2)تولد کمال الدین بهزاد، انتخاب اصفهان به پایتختی، آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله

3)مرگ کمال الدین بهزاد،انتخاب اصفهان به پایتختی، سقوط سلسله صفویه

4)تاسیس سلسله صفویه، طراحی میدان نقش جهان، آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- سقوط سلسله صفوی در چه قرنی بود؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 95-94)

1)دهم هجری 2)یازدهم هجری 3)دوازدهم هجری 4)نهم هجری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- کدام مورد درباره نقشه گردشگری توضیح کامل تری است؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)راه های ارتباطی شهرها را نشان می دهد. 2)فقط برای شهرهای مرزی طراحی شده است.

3)وضعیت آب و هوای گردشگاه های طبیعی را نشان می دهد. 4)مکان های دیدنی و تاریخی را نشان می دهد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- دلیل مهم برقراری امنیت در راه ها و شهرها در دوره صفویه چه بود؟ (نمونه زنجان 95-94)

1)آسودگی کاروان ها 2)تامین آذوقه مسافران 3)وجود راه های طولانی 4)رونق تجارت

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- کدام گزینه نشانه معماری اسلامی است؟ (نمونه زنجان 95-94)

1)مناره 2)گنبد 3)گلدسته 4)ایوان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- همه گزینه های زیر صادرات ایران در دوره صفویه بود به جز گزینه ………… . (نمونه زنجان 95-94)

1)مناره 2)گنبد 3)گلدسته 4)ایوان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13- گزینه نادرست را انتخاب کنید. (نمونه گلستان 95-94)

1)فیل ماهی و تاس ماهی از ماهیان خاویاری هستند. 2)سرانه مصرف برق ایرانی ها سه برابر میانگین جهانی است.

3)شاردن، قبل از تاورنیه به اصفهان سفر کرده بود. 4)عمق متوسط خلیج فارس حدود 30 متر است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟ (نمونه گیلان 95-94)

1)نقشه گردشگری نقشه ای است که بر روی آن مکان های دیدنی و آثار طبیعی نشان داده شده است.

2)معمولا در کتیبه های دوره اسلامی ،آیات قرآن ، دعا و نام پادشاهان با خطی خوش نوشته می شد.

3)مسجد جامع عباسی از شاهکارهای معماری اسلامی است که حدود پنجاه اتاق در شش طبقه دارد.

4)برخی کتیبه های مسجد امام به قلم استاد علیرضا عباسی خطاط مشهور نوشته شده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

15- کدام یک از وقایع تاریخی زیر زودتر اتفاق افتاد؟ (نمونه مازندران 95-94)

1)تولد شیخ بهایی 2)وفات کمال الدین بهزاد

3)آغاز حکومت شاه عباس اول 4)طراحی مجموعه میدان نقش جهان اصفهان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

16- بر طبق قراردادهای استعماری، کدام شهرهای شمال شرقی از ایران جدا شدند؟ (نمونه مازندران 95-94)

1)عشق آباد، بخارا،سمرقند،مرو 2)قندهار،سمرقند،بخارا،مرو 3)هرات،سمرقند، بخارا،مرو 4)قندهار،هرات،سمرقند،بخارا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17- کدام یک از موارد زیر از مشخصات مسجد شیخ لطف الله نمی باشد؟ (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)این مسجد به فرمان شاه عباس ساخته شده است. 2)ساخت این مسجد 18 سال طول کشیده است.

3)این مسجد چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد. 4)روی گنبد این مسجد کاشی کاری های بی نظیری دیده می شود.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

18- کدام شخصیت ها مربوط به دره صفویه می باشند؟ (نمونه بوشهر،فارس،کرمان 94-93)

1)علیرضا عباسی،علامه مجلسی،شیخ بهایی،رضا عباسی 2)خواجه نظام الملک،علیرضا عباسی،رضا عباسی،خیام

3)رضا عباسی،ابوریحان بیرونی،ذکریای رازی،شیخ بهایی 4)شیخ بهایی،ابوعلی سینا،علیرضا عباسی،علامه مجلسی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- انتخاب اصفهان به پایتختی صفویه در ……… و سقوط سلسله صفویه در …………. اتفاق افتاد. (نمونه مازندران 94-93)

1)نیمه اول قرن دهم، نیمه دوم قرن یازدهم 2)نیمه اول قرن یازدهم، نیمه اول قرن دوازدهم

3)نیمه اول قرن دهم، نیمه دوم قرن دوازدهم 4)نیمه دوم قرن دهم، نیمه اول قرن دوازدهم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20- کدام یک از بناهای تاریخی زیر در میدان نقش جهان اصفهان چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد؟

(نمونه هرمزگان 94-93)

1)مسجد شیخ لطف الله 2)کاخ عالی قاپو 3)مسجد جامع عباسی 4)بازار قیصریه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

21- کدام یک از موارد زیر از کالا های مهم صادراتی ایران در زمان صفویه بوده است؟

(تیزهوشان و نمونه سمنان،مازندران،شهرستان های تهران 93-92)

1)پارچه های نخی، تولیدات دامی، فرش و قالیچه 2)سنگ های قیمتی، خشکبار، پارچه زربافت

3)سنگ های قیمتی، تولیدات دامی، پارچه های نخی 4)پارچه های نخی، محصولات کشاورزی،فرش و قالیچه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

22- کدام یک از وقایع تاریخی زیر زودتر اتفاق افتاده است؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله 2)تولد شیخ بهایی 3)انتخاب اصفهان به پایتختی ایران 4)تاسیس سلسله قاجار

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

23- اوج شکوفایی هنر و معماری شهر اصفهان مربوط به چه قرنی است؟ (تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

1)یازدهم هجری 2)دهم هجری 3)نهم هجری 4)هشتم هجری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

24- اگر«پیشرفت»و«شکوفایی»را معلول مجموعه ای از علت ها بدانیم کدام گزینه زیر از علت های مشترک بین پیشرفت ایران در دوره صفوی و پیشرفت اروپا پس از عصر تاریکی نیست؟ (تیزهوشان کشوری 94-93)

1)حمایت از علوم و دانشمندان 2)رونق تجارت و بازرگانی 3)افزایش قدرت نظامی 4)غارت ثروت های دیگر کشورها

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

25- در شمال«میدان نقش جهان»کدام یک از بناهای تاریخی زیر وجود دارد؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)مسجد امام 2)بازار قیصریه 3)کاخ عالی قاپو 4)چهل ستون

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

26- کدام یک از گزینه های زیر به مسجد شیخ لطف الله اشاره دارد؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)مناره های آن بیش از 40 متر ارتفاع دارند. 2)چهار ایوان، در چهار جهت جغرافیایی دارد.

3)ساخت آن حدود 18 سال طول کشید و گنبد زیبایی دارد. 4)داخل گلدسته ها و مناره ها پلکان مارپیچ وجود دارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

27- با توجه به خط زمان کدام گزینه زیر تقدم و تاخر آغاز ساخت بناهای تاریخی دوره صفویه را به درستی نشان می دهد؟

(نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله،آغاز بنای مسجد امام، طراحی مجموعه نقش جهان

2)طراحی مجموعه نقش جهان، آغاز بنای مسجد امام، آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله

3)آغاز بنای مسجد امام، آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله،طراحی مجموعه نقش جهان

4)طراحی مجموعه نقش جهان، آغاز بنای مسجد شیخ لطف الله، آغاز بنای مسجد امام

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

28- کدام یک از وقایع تاریخی زیر زودتر اتفاق افتاده است؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 94-93)

1)انتخاب اصفهان به پایتختی 2)تولد علامه مجلسی 3)آغاز بنای مسجد امام 4)طراحی مجموعه نقش جهان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

29- ساخت مسجد شیخ لطف الله و سقوط سلسله صفویه در چه سالی بود؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 94-93)

1)1011هجری،1135هجری 2)1100هجری، 1006هجری 3)1006هجری، 1135هجری 4)1010هجری، 1006هجری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

30- زمان کدام یک از رخدادهای تاریخی زیر به درستی بیان شده است؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)آغاز بنای مسجد امام(1010)- حمله مغول ها به ایران(616)

2)انتخاب اصفهان به پایتختی(1006)- آغاز حکومت شاه عباس اول(907)

3)طراح مجموعه میدان نقش جهان(1020)- تاسی سلسله صفویه(996)

4)آغاز حکومت شاه اسماعیل اول(907)- سقوط بنی امیه و ظهور بنی عباس(132)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

31- کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل گسترش هنر و معماری در دوره صفویه نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)نبودن حکومتی قدرتمند در کشور 2)رونق تجارت

3)برقراری امنیت در راه ها و شهرها 4)ارتباط با فرهنگ های مختلف

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام کاظم (ع) : كمي عيال يك نوع توانگري است .

فصل هفتم : اوقات فراغت

فصل هفتم : اوقات فراغت

ـــــــ

1- کدام یک از موسسات و سازمان های زیر در ارتباط با اوقات فراغت فعالیت نمی کند؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)سازمان آموزش فنی و حرفه ای 2)وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3)سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 4)سازمان بهره وری

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- در یک برنامه متعادل ………… به اندازه کافی وجود دارد. (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)درس خواندن، استراحت و خواب،تفریح و سرگرمی،بازی 2)درس خواندن،استراحت و خواب،عبادت کردن،تفریح و سرگرمی 3)درس خواندن،بازی،عبادت کردن،تفریح و سرگرمی 4)درس خواندن،عبادت کردن،تفریح و سرگرمی،فیلم دیدن

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- پرورش گل و گیاه و رفتن به بوستان ها و گردشگاه ها به ترتیب در کدام گروه از روش های گذران اوقات فراغت قرار می گیرد؟ (نمونه بوشهر، خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1)هنر و سرگرمی- بازی و ورزش 2)مشارکت اجتماعی- سیر و سفر

3)هنر و سرگرمی- سیر و سفر 4)مهارت آموزی- بازی و ورزش

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- برای پر کردن اوقات فراغت کدام مورد را باید در نظر بگیریم؟ (نمونه البرز،ایلام،… و هشت استان 94-93)

1)سن افراد 2)زمان لازم 3)علاقه،شرایط و امکانات 4)حضور یا عدم حضور والدین

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- سخن حضرت علی(ع) مبنی بر این که«از دست دادن فرصت موجب اندوه و ندامت است.»درباره چه موضوعی بیان شده است؟ (نمونه قم 94-93)

1)اوقات فراغت 2)تصمیم گیری 3)داشتن برنامه 4)انتخاب دوست

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- شرکت در کلاس زبان خارجه مربوط به کدام یک از راه های استفاده از اوقات فراغت می باشد؟ (نمونه گیلان 94-93)

1)بازی و ورزش 2)مطالعه و مهارت آموزی 3)هنر و سرگرمی 4)مشارکت اجتماعی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- حضور در مجالس و کلاس های آموزش دینی مربوط به دام یک از شیوه های گذراندن اوقات فراغت می باشد؟ (نمونه هرمزگان 94-93)

1)هنر و سرگرمی 2)مطالعه و مهارت آموزی 3)اخلاق و معنویت 4)سیر سفر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- بازی ها در گذشته چه جنبه ای داشت و بیش تر به چه شکلی انجام می گرفت؟ (تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)حرکتی یا قدرتی،به صورت گروهی 2)قدرتی،به صورت فردی

3)حرکتی،به صورتی فردی 4)حرکتی یا قدرتی ، به صورتی فردی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- دید و بازدید اقوام و دوستان و شرکت در هیئت ها و مراسم مذهبی به ترتیب مربوط به کدام یک از راه ها و شیوه های گوناگون گذراندن اوقات فراغت می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)سیر و سفر، مشارکت های اجتماعی 2)سیر و سفر، اخلاق و معنویت

3)مشارکت های اجتماعی، اخلاق و معنویت 4)اخلاق و معنویت، مشارکت های اجتماعی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- بازدید از موزه ها و عضویت در سازمان هلال اهمر به ترتیب جزء کدام یک از راه های گذراندن اوقات فراغت می باشد؟

(تیزهوشان و نمونه کهکیلویه 93-92)

1)مشارکت های اجتماعی،سیر و سفر 2)سیر و سفر،مشارکت های اجتماعی

3)هنر و سرگرمی،اخلاق و معنویت 4)هنر و سرگرمی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

11- مزایای اصلی بازی های قدیمی چیست؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)شاد بودن، کم هزینه بودن 2)گروهی بودن،تقویت حواس 3)ایجاد رقابت گروهی،شاد بودن 4)گروهی بودن،قدرتی بودن

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- کدام مورد زیر در زمینه های مختلف از جمله:علوم قرآنی،فیلم سازی،سفالگری،نقاشی،تئاتر و … می باشد و آموزش می دهد؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)مجتمع فرهنگی هنری 2)نگارخانه ها 3)فرهنگسراها 4)بوستان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- درباره«اوقات فراغت»صحیح ترین عبارت کدام است؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)وقتی بعد از انجام کار فرصت پیدا شد به فعالیت دلخواه بپردازد. 2)روزهای تعطیل که فرصت خوبی برای استراحت و بازی است. 3)هنگامی که مشغول فعالیت های ورزشی و تفریحی هستیم. 4)زمانی که بیکار باشیم و تکلیفی برای انجام نداشته باشیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

14- علی، دانش آموز کلاس ششم پس از اجرای چند پروژه از درس فناوری، علاقه مند به ادامه فعالیت در این خصوص شده است و می خواهد برای تابستان برنامه ریزی کند. شما رفتن به کدام یک از مکان های زیر را به علی پیشنهاد می کنید؟

(تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی،خوزستان 93-92)

1)کانون پرورش فکری 2)فرهنگسرای محل 3)آموزشگاه فنی و حرفه ای 4)حرکتی و قدرتی به صورت فردی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15- کمک به هم نوعان و زیارت حرم امام رضا(ع) به ترتیب در کدام گروه از روش های گذراندن اوقات فراغت قرار می گیرند؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)مشارکت اجتماعی،اخلاق و معنویت 2)اخلاق و معنویت، سیر و سفر

3)مشارکت اجتماعی، سیر و سفر 4)مهارت آموزی، هنر و سرگرمی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام صادق (ع) : اصل بندگي خدا ، صبر است و راضي بودن از خدا نسبت به آنچه بنده دوست داشته يا ناپسند داشته باشد .

فصل هشتم : پوشاک ما

فصل هشتم : پوشاک ما

ـــــــ

1- در یک خط تولید همه افرادبا هم همکاری می کنند تامحصولی …………. تولید شود. (نمونه اصفهان،چهارمحال 95-94)

1)ارزان 2)طبیعی 3)سفارشی 4)نهایی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- در کدام یک از مکان های زیر می توانیم انواع لباس های محلی را مشاهده کنیم؟ (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)موزه تاریخی 2)فرهنگسرا 3)موزه مردم شناسی 4)نمایشگاه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- گروه بندی کدام دسته از پوشاک زیر صحیح می باشد؟ (نمونه مازندران 95-94)

1)لباس ترکمن،لباس آتش نشانی،لباس غواصی 2)لباس نظامی،لباس رفتگران،لباس آتش نشانی

3)لباس ترکمن،لباس کردی،لباس هلال اهمر 4)لباس نظامی،لباس رفتگران، لباس روحانیون

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- در خرید یک لباس چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)باورهای دینی،کیفیت،بودجه 2)مد بودن،کیفیت،بودجه

3)خارجی بودن،باورهای دینی،بودجه 4)کیفیت،بودجه،نوع دوخت

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- کدام گزینه نادرست است؟ (نمونه کردستان 94-93)

1)لباس باید پوششی مناسبی را برای یک زن و مرد مسلمان فراهم کند.

2)رعایت عفاف و حجاب موجب وقار و متانت است.

3)در هنگام خرید لباس فقط باید به جنس آن توجه کنیم.

4)آراستگی و تمیزی لباس مهم است نه پیروی از مد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی و غربی 93-92)

1)به تولید یک کالا در یک زمان مشخص تولید انبوه می گویند.

2)به همه کسانی که در یک مکان مشغول به کار هستند خط تولید می گویند.

3)به فروشندگانی که دارای مغازه های بزرگ هستند عمده فروش می گویند.

4)به مقدار پولی که می توانیم برای خرید یک چیز بپردازیم بودجه می گویند.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- سرپوش مردان در دوره های مختلف تاریخی شامل چه چیزهایی بوده است؟ (تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران 93-92)

1)تاج،کلاه،ابریشم 2)تاج،سربند،شال ابریشم 3)دستار،کلاه،سربند 4)دستار،کلاه،عمامه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- کدام یک از عوامل زیر عامل اصلی تفاوت پوشاک مردم ایران است؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)تنوع آب و هوایی 2)تنوع مذهب 3)تنوع فرهنگی 4)تنوع زبانی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- گروه بندی کدام دسته از پوشاک زیر صحیح می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه کهکیلویه 93-92)

1)لباس ورزشی،لباس غواصی،لباس ترکمنی 2)لباس عربی،لباس نظامی،لباس آتش نشانی

3)لباس کردی،لباس نظامی،لباس آتش نشانی 4)لباس ترکمنی،لباس کردی،لباس گیلگی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- در کجا می توان انواع لباس های محلی کشور را مشاهده نمود و اطلاعاتی از آن ها کسب کرد؟

(تیزهوشان و نمونه قم 93-92)

1)فرهنگسرا 2)نگارخانه 3)نمایشگاه 4)موزه مردم شناسی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- کدام یک از موارد زیر به تنهایی عاملی برای انتخاب پوشش مردم نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

1)مناسبت های اجتماعی 2)زبان و گویش 3)قومیت 4)موقعیت های اجتماعی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- بهترین پاسخ در مورد مناسبترین لباس انتخابی در کدام گزینه آمده است؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)متناسب با مد و کیفیت باشد.

2)متناسب با مد و قیمت باشد.

3)متناسب با مد و قیمت و کیفیت باشد.

4)متناسب با باورهای دینی و دارای کیفیت و قیمت خوب باشد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________
امام باقر (ع) : چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاك و بي گناه از يكديگر جدا مي شوند .

فصل نهم : دریاهای ایران

فصل نهم : دریاهای ایران

ــــــــ

1- تصور کنید به جای خلیج فارس و دریای عمان دشت های وسیعی در محل فعلی آن ها وجود داشت . در این صورت موضوعات موجود در کدام گزینه شباهت بیشتری با شرایط کنونی در جنوب ایران داشت؟ (تیزهوشان 96-95)

1)پوشاک محلی مردم- وضعیت گردشگری 2)شغل های رایج در میان مردم- محصولات کشاورزی قابل کشت

3)شغل های رایج در میان مردم- وضعیت گردشگری 4)پوشاک محلی مردم- محصولات کشاورزی قابل کشت

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- در رابطه با خلیج فارس کدام عبارت صحیح می باشد؟ )نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)رودهای شور و مند به خلیج فارس می ریزند. 2)پیشروی خشکی در آب دریای عمان، خلیج فارس را به وجود آورده است. 3) در نقشه های خارجی خلیج فارس «دریای کاسپین»نامیده می شود. 4)عمق دریای خلیج فارس به طور متوسط به 3000متر می رسد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

3- کدام عبارت نادرست است؟ (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)آب خلیج فارس شورتر از دریای عمان است. 2)دریای عمان عمیق تر از خلیج فارس است.

3)در خلیج فارس جزایر فراوانی وجود دارد. 4)منابع نفت و گاز در دریای عمان بیش تر است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- به آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند چه می گویند؟ (نمونه البرز،کرمانشاه و قزوین 95-94)

1)خلیج 2)کانال 3)تنگه 4)خور

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- کدام گزینه صحیح است؟ (نمونه ایلام،لرستان،مرکزی و همدان 95-94)

1)عمق دریای خزر در نواحی شمالی آن زیاد است. 2)میزان شوری آب دریای خزر نسبت به سایر دریاها کمتر است.

3)ساحل دریای عمان از بندر عباس تا بندر چابهار است. 4)خلیج فارس بطور متوسط 40 متر عمق دارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- کدام رود از شمال شرق ایران به دریای خزر می ریزد؟ (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)هراز 2)چالوس 3)سفید رود 4)گرگان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- کدام ویژگی به دریای عمان اشاره می کند؟ (نمونه بوشهر،خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1)شوری آب دریای عمان بیشتر از خلیج فارس است.

2)عمق دریای عمان به سمت اقیانوس هند بیش تر می شود و در اطراف چابهار به حدود 3000متر می رسد.

3)رودهای هندیجان ،جراحی و شور به دریای عمان می ریزند.

4)ساحل دریای عمان از بندر عباس تا دهانه اروند کشیده شده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- به جز ایران کدام کشورها در اطراف آبهای خزر قرار دارند؟ (نمونه شهر تهران 95-94)

1)گرجستان،قزاقستان،جمهوری آذربایجان،روسیه 2)قزاقستان،روسیه،جمهوری آذربایجان،ترکمنستان

3)ترکمنستان،ارمنستان،روسیه،جمهوری آذربایجان 4)جمهوری آذربایجان،گرجستان،ترکمنستان،ارمنستان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- کدام ماهی جزء ماهیان خاویاری نیست؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 95-94)

1)تاس ماهی 2)ماهی سنگسر 3)ماهی اوزون بورون 4)فیل ماهی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- کدام یک به ترتیب از ویژگی های خلیج فارس و دریای عمان است؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)ساحل کوتاه تر،راه به اقیانوس 2)شیرین تر، کم عمق تر 3)راه به اقیانوس، ساحل طولانی تر 4)شورتر،عمیق تر

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- فرزندم،اگر شما مسول سازمان شیلات کشور باشید کدام مورد جزء وظایف شما محسوب نمی شود؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)بهسازی محیط زیست آبزیان 2)بازسازی ذخایر آبی 3)حفظ منابع دریایی 4)ایجاد سازه ها و بنادر دریایی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- کدام گروه از رودهای زیر به خلیج فارس می ریزند؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)جراحی،هندیجان،کارون،هراز 2)مند،سرباز،کارون،هندیجان

3)کارون،جراحی،مند،هندیجان 4)جراحی،کارون،سفیدرود،هندیجان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13- در کدام گزینه تمامی رودهای ذکر شده به دریای خزر می ریزند؟ (نمونه کرمان،کهکیلویه و یزد 95-94)

1)گرگان،سفیدرود،کارون،جراحی 2)سرباز،چالوس،هراز،گرگان

3)گرگان،هراز،چالوس،سفیدرود 4)جراحی،چالوس،سفیدرود،گرگان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- کدام یک از کشورهای زیر طولانی ترین مرز آبی را با دریای خزر دارد؟ (نمونه مازندران 95-94)

1)روسیه 2)ترکمنستان 3)جمهوری آذربایجان 4)قزاقستان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

15- کدام یک از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟ (نمونه آذربایجان شرقی 94-93)

1)ساحل دریای عمان از بندر عباس تا بندر گواتر ادامه دارد. 2)رود کارون و رود جراحی به دریای عمان می ریزند.

3)عمق خلیج فارس بسیار کم تر از عمق دریای عمان است. 4)ساحل خلیج فارس از دهانه اروند رود تا بندرعباس امتداد یافته است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

16- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ (نمونه اردبیل 94-93)

1)عمق دریای خزر در نواحی شمالی بسیار کم است. 2)شوری آب خلیج فارس کم تر از دریای عمان است.

3)رود هندیجان به خلیج فارس می ریزد. 4)کشتی سازی نکا در سواحل دریای خزر قرار دارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

17- کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟ (نمونه ایلام،البرز،…و هشت استان 94-93)

1)ارتفاعات آرارات بخشی از مرز ایران و ترکیه می باشد.

2)تاس ماهی و قباد جزو ماهی های خاویاری می باشد.

3)عمق دریای خزر در نواحی جنوبی نزدیک به ایران بیشتر است.

4)هر چه رنگ سبز در برچسب مصرف انرژی پررنگ تر باشد مصرف انرژی آن وسیله کم تر و کارایی آن بیشتر است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

18- کدام گزینه به ویژگی خلیج فارس اشاره دارد؟ (نمونه بوشهر،فارس،کرمان 94-93)

1)شوری آب و عمق خلیج فارس کم تر از دریای عمان است. 2)رودهای هندیجان،سرباز و کارون به خلیج فارس می ریزند.

3)ساحل خلیج فارس از دهانه اروندرود تا بندر عباس امتداد دارد. 4)قسمتی از مرز آبی ایران و پاکستان را تشکیل می دهد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

19- در کدام گزینه به عمق دریای خزر و میزان شوری آن در مقایسه با سایر دریاها و اقیانوس ها به درستی اشاره شده است؟

(نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)در شمال آن کم تر از 10 متر و در جنوب آن بیشتر از 1000 متر ،میزان شوری کمتر

2)در شمال آن بیشتر از 1000متر و در جنوب آن کمتر از 10 متر ،میزان شوری کم تر

3)در شمال آن کم تر از 10 متر و در جنوب آن بیشتر از 1000 متر،میزان شوری بیشتر

4)در شمال آن بیشتر از 1000 متر و در جنوب آن کم تر از 10 متر،میزان شوری بیشتر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

20- با توجه به نقشه مکان های مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه صحیح نوشته شده است؟ (نمونه البرز و هشت استان 94-93)

صفحه 308

1)سفیدرود، منبع گاز خانگیران، رود شور، امارات

2)رود هراز، کوه های هزار مسجد، رود سرباز، بحرین

3)سفید رود، منابع نفتی خانگیران، اروند رود، امارات

4)دریاچه ارومیه، منبع گاز خانگیران، رود شور، قطر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

21- کدام گزینه در مورد خلیج فارس و دریای عمان صحیح می باشد؟ (نمونه سمنان 94-93)

1)شوری آب خلیج فارس بیشتر و عمق آن کم تر از دریای عمان است.

2)شوری آب دریای عمان بیشتر و عمق آن کم تر از آب خلیج فارس است.

3)شوری آب خلیج فارس کم تر و جزایر آن بیشتر از دریای عمان است.

4)شوری آب دریای عمان کم تر و جزایر آن بیشتر از خلیج فارس است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

22- در کدام گزینه عمق آب دریاها به درستی از کم تر به بیش تر آمده است؟ (نمونه قم 94-93)

1)خلیج فارس،نواحی جنوبی دریای خزر،دریای عمان 2)نواحی شمالی دریای خزر،خلیج فارس،دریای عمان

3)دریای عمان،خلیج فارس،نواحی جنوبی دریای خزر 4)دریای عمان،خلیج فارس،نواحی جنوبی دریای خزر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

23- کدام روز در تقویم ملی به عنوان«روز خلیج فارس»نام گذاری شده است؟ (نمونه گلستان 94-93)

1)دهم اردیبهشت 2)دوازدهم فروردین 3)بیست و دوم بهمن 4)هشتم آبان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

24- کدام ماهی از نوع ماهیان خاویاری است؟ (نمونه هرمزگان 94-93)

1)کیلکا 2)کفال 3)کپور 4)اوزون بورون

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

25- همه گزینه ها درست است به جز گزینه ……… . (نمونه یزد 94-93)

1)شوری آب دریای عمان از خلیج فارس بیشتر است.

2)رود هندیجان به خلیج فارس و رود سرباز به دریای عمان می ریزد.

3)ساحل خلیج فارس از دهانه اروندرود تا بندر عباس امتداد یافته است.

4)عمق خلیج فارس بسیار کم تر از دریای عمان است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

26- یکی از مهمترین دلایل اهمیت خلیج فارس وجود چه منابعی است و از کدام ناحیه آن استخراج می شود؟

(تیزهوشان و نمونه ایلام 93-92)

1)نفت و گاز، ناحیه کم عمق نزدیک به ساحل 2)بنزین و گاز، ناحیه عمیق دور از ساحل

3)نفت و گاز، ناحیه کم عمق دور از ساحل 4)گاز و بنزین، ناحیه عمیق نزدیک به ساحل

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

27- در مقایسه عمق آب های خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه تهران 93-92)

1)دریای عمان>خلیج فارس<نواحی جنوبی دریای خزر 2)خلیج فارس<دریای عمان>نواحی جنوبی دریای خزر

3)نواحی شمالی دریای خزر>دریای عمان>خلیج فارس 4)خلیج فارس<نواحی جنوبی دریای خزر<دریای عمان پاسخ صحیح : گزینه 3 ________________ 28- کدام مورد از گزینه های زیر با بقیه فرق دارد؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92) 1)رود هندیجان،رود اترک، رود شور 2)رود جراحی، رود سرباز، رود مند 3)رود ارس، رود هراز، رود کارون 4)اروند رود،رود اترک، ارس پاسخ صحیح : گزینه 2 ________________ 29- کدام مورد از موارد زیر نادرست است؟ (تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92) 1)خلیج فارس در غرب دریای عمان قرار دارد. 2)ماهی زبیده وسوف از ماهی های خلیج فارس و دریای عمان است. 3) ماهی زبیده وسوف از ماهی های خلیج فارس و دریای عمان است. 4)در خلیج فارس جزیره های بزرگ و کوچکی سر از آب بیرون آورده اند. پاسخ صحیح : گزینه 3 ________________ 30- کدام یک از موارد زیر از اهداف و وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی است؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی،شمالی 93-92) 1)ایجاد ساختمان و تاسیسات دریایی 2)حفظ منابع دریایی 3)بازسازی ذخایر 4)بهسازی محیط زیست آبزیان پاسخ صحیح : گزینه 1 ________________ 31- کدام گزینه در محل برخورد رود کارون و اروندرود قرار دارد؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92) 1)گناوه 2)آستارا 3)خرمشهر 4)بوشهر پاسخ صحیح : گزینه 3 ________________ 32- کدام گروه از رودهای زیر به خلیج فارس می ریزند؟ (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92) 1)جراحی،هندیجان،کارون،هراز،اروندرود 2)مند،سرباز،کارون،هندیجان،اروندرود 3)کارون،جراحی،هندیجان،مند،اروندرود 4)جراحی،کارون،سفیدرود،هندیجان،اروندرود پاسخ صحیح : گزینه 3 ________________ 33- کدام یک از جزیره های زیر در استان هرمزگان قرار ندارند؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92) 1)ابوموسی 2)قشم 3)خارک 4)کیش پاسخ صحیح : گزینه 3 ________________ 34- کدام یک از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92) 1)ساحل دریای عمان از بندرعباس تا بندر گواتر ادامه دارد. 2)رود کارون و رود جراحی به دریای عمان می ریزند. 3)میزان شوری آب دریای خزر از دیگر دریاها و اقیانوس ها کمتر است. 4)رود اترک و رود ارس دو رود مرزی ایران هستند. پاسخ صحیح : گزینه 2 ________________ 35- در مورد وضعیت مکانی تاسیسات یا اماکن زیر کدام عبارت درست است؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92) 1)جزایر تفریحی کیش و قشم در دریای عمان 2)کارخانه های کشتی سازی اطراف چابهار در خلیج فارس 3)صید ماهی خاویار در دریای خزر 4)انبار نفت جهان در کف دریای خزر پاسخ صحیح : گزینه 3 ________________ 36- صید،صادرات و واردات ماهی جزء فعالیت های کدام سازمان می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی،خوزستان 93-92) 1)بنادر و کشتیرانی 2)تجارت و بازرگانی 3)شیلات 4)صادرات و واردات پاسخ صحیح : گزینه 3 ________________ 37- کدام یک از گزینه های زیر از آبزیان دریای جنوب می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92) 1)سوف 2)میگو 3)ماهی سفید 4)کفال پاسخ صحیح : گزینه 2 ________________ 38- نام یکی از مهمترین مناطق کره زمین می باشد که در کتاب های ابوریحان بیرونی آورده شده است؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92) 1)دریای پارس 2)دریای کاسپین 3)دریای عمان 4)دریای مازندران پاسخ صحیح : گزینه 1 ________________ 39- دریای کاسپین از ..................... (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92) 1)ساحل جنوبی به شمال روسیه ختم می شود. 2)از شرق به ترکمنستان و قزاقستان محدود است. 3)در شمال به جمهوری آذربایجان محدود است. 4)از غرب به ساحل جنوبی ایران ختم می شود. پاسخ صحیح : گزینه 2 ________________ 40- با توجه به نقشه مکان های مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه صحیح نوشته شده است؟ (تیزهوشان و نمونه ایلام،... هشت استن 94-93) صفحه 310 1)سفیدرود، منبع گاز خانگیران، رود شور، امارات 2)رود هراز، کوه های هزار مسجد، رود سرباز، بحرین 3)سفید رود، منابع نفتی خانگیران، اروند رود، امارات 4)دریاچه ارومیه، منبع گاز خانگیران، رود شور، قطر پاسخ صحیح : گزینه 1 ________________ امام حسین (ع) : كسي كه بخشش كند، آقا و بزرگوار مي شود و كسي كه بخل بورزد، خوار و پست مي شود.

فصل دهم : ایران و همسایگان

فصل دهم : ایران و همسایگان

ــــــ

1-کدام یک از مناطق مشخص شده روی نقشه روبرو هر سه ویژگی «دارا بودن مرز مشتر با دو کشور همسایه همسایه ایران» ،«دارا بودن رودخانه مرزی مشترک با کشور همسایه ایران» و «دارا بودن مرز تعیین شده در یک قرار داد استعماری» را داراست؟ (تیزهوشان 94-93)

1)منطقه«ب»

2)منطقه«ج»

3)منطقه«د»

4)منطقه«ه»

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- شهرهای مهم افغانستان و ترکیه کدامند؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1) (قندهار،مرو)و(آستارا،گنجه) 2)(قندهار،مرو)و(ازمیر،آستارا)

3) (کابل،قندهار)و(استانبول،ازمیر) 4)(مزار شریف،کابل)و (آدانا،قندهار)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- با دیدار گردشگران کشورهای همسایه از ایران و مسافرت ایرانیان برای زیارت و سیاحت به کشورهای همسایه چه رابطه ای به وجود می آید؟ (نمونه اصفهان و چهارمحال 95-94)

1)فرهنگی 2)علمی 3)بازرگانی 4)اجتماعی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- برای این که یک فرد از کشور خارج شود به چه چیزی نیاز دارد؟ (نمونه البرز،قزوین،کرمانشاه 95-94)

1)روادید 2)ویزا 3)شناسنامه 4)پاسپورت

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- کدام یک از رودهای زیر مرزی نمی باشد؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)اترک 2)ارس 3)کارون 4)اروندرود

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟ (نمونه قم 95-94)

1)نوروز در کشورهایی مانند ترکمنستان و افغانستان جشن گرفته می شود. 2)مردم کشور ارمنستان از دین مسیحی پیروی می کنند. 3)در افغانستان و پاکستان زبان فارسی رایج است. 4)ایران بیشترین مرز را با کشور پاکستان دارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- کدام گروه از عوامل طبیعی شامل مرزهای ایران می باشد؟ (نمونه قم 95-94)

1)اروندرود،ارتفاعات آرارات،رود مند 2)خلیج فارس،ارتفاعات آرارات،رشته کوه البرز

3)اروندرود،ارتفاعات آرارات،دریای خزر 4)رود ارس،ارتفاعات آرارات،رودسرباز

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- مراحل تعیین مرز بین کشورها به ترتیب …………. (نمونه کردستان 95-94)

1)تهیه نقشه هوایی،علامت گذاری روی زمین،تیرک گذاری

2)توافق نامه،ترسیم نقشه،علامت گذاری روی زمین،تیرک گذاری

3)توافق نامه،تیرک گذاری،علامت گذاری روی زمین،عکس هوایی

4)مشخص کردن پدیده های طبیعی،تهیه مرز هوایی،علامت گذاری روی زمین،تیرک گذاری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- کدام پدیده طبیعی برای تعیین مرز ایران با کشورهای همسایه درست است؟ (نمونه اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)رود اترک در مرز ارمنستان 2)تنگه هرمز در مرز کویت 3)اروندرود در مرز عربستان 4)کوه آرارات در مرز ترکیه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- پوریا قصد دارد به کشور آلمان مسافرت کند. او برای انجام این کار باید……….. (نمونه بوشهر،فارس،کرمان 94-93)

1)از دولت ایران گذرنامه و روادید بگیرد.

2)از دولت ایران روادید و از سفارت خانه آلمان گذرنامه بگیرد.

3)از سفارت خانه آلمان گذرنامه و روادید بگیرد.

4)از دولت ایران گذرنامه و از سفارت خانه آلمان روادید بگیرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- با توجه به مفهوم کدام گزینه صحیح است؟ (نمونه شهر تهران 94-93)

1)کشور ایران در جنوب شرقی جمهوری آذربایجان قرار دارد و رود ارس مرز میان دو کشور است.

2)کشور پاکستان در شرق کشور هند قرار دارد و رود سند از شمال شرق این کشور سرچشمه می گیرد.

3)بعضی از قله های کشور ترکیه بیش از پنج هزار متر ارتفاع دارد و بندر استانبول بین دو دریای سیاه و اژه قرار دارد.

4)پیش روی آب دریای خزر به سمت غرب ترکمنستان خلیج قره بغاز را در جنوب غربی این کشور به وجود آورده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

12- کدام دسته از رودهای زیر جز رودهای مرزی ایران به شمار می روند؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

1)ارس،هراز،اترک 2)اترک،چالوس،کارون 3)مند،اروندرود،سرباز 4)اروندرود،ارس،اترک

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

13- چیدن«سفره هفت میوه»در چه کشورهایی رواج دارد؟ (نمونه مازندران 94-93)

1)افغانستان و آذربایجان 2)پاکستان و افغانستان 3)پاکستان و آذربایجان 4)ترکیه و آذربایجان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

14- کدام کشور در کنار دریای خزر قرار ندارد؟ (نمونه یزد 94-93)

1)روسیه 2)ترکمنستان 3)قرقیزستان 4)آذربایجان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15- کدام یک از جمله های زیر درست است؟ (تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)در افغانستان نوروز را«عالم افروز» می گویند.

2)در جمهوری آذربایجان اجرای مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی در نوروز رایج است.

3)در پاکستان نوروز را«عالم افروز»می گویند.

4)در کابل و مرزهای شمال افغانستان و برخی شهرهای ترکیه چیدن سفره هفت میوه رواج دارد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- کدام یک از کشورهای زیر محصور در خشکی است؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)پاکستان 2)افغانستان 3)ترکمنستان 4)جمهوری آذربایجان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

17- اگر در هنگام ورود به یک کشور زیارتی مانند عربستان در فرودگاه آن کشور مشکل بوجود بیاید به احتمال زیاد مشکل مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)روادید از کشور مقصد صادر نشده است. 2)روادید از کشور مبدا صادر نشده است.

3)گذرنامه از کشور مقصد صادر نشده است. 4)گذرنامه از کشور مبدا صادر نشده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

18- ایران با کدام کشور طولانی ترین مرز و با کدام کشور کوتاهترین مرز را دارد؟ (تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)عراق،ارمنستان 2)ارمنستان،عراق 3)ارمنستان،افغانستان 4)عراق،پاکستان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- کدام یک از کشورهای زیر با توجه به ناهمواری های زمین شبیه به هم هستند؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)افغانستان،پاکستان 2)ترکیه،عراق 3)ایران،عراق 4)افغانستان،ترکیه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

20- کدام یک از حوزه های موضوعی زیر از نظر مفهومی بیشتر با مفهوم«جغرافیا»مرتبط است؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)فضا و مکان 2)فرهنگ و هویت 3)نظام اجتماعی 4)تداوم و تغییر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

21- کشورهای عراق و عربستان همسایه های کدام همسایه ایران هستند؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)کویت 2)بحرین 3)عمان 4)امارات

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

22- درست ترین گزینه را انتخاب کنید؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی،خوزستان 93-92)

1)برای خروج از کشور نیاز به گذرنامه یا روادید داریم. 2)یک کیلوگرم اورانیم معادل 120000بشکه نفت می باشد.

3)مرزهای دریایی از مرزهای خشکی و آبی کم تر است. 4)مرزهای خشکی و آبی از مرزهای دریایی کم تر است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

23- درباره طول مرزهای ایران به ترتیب می توان گفت:……….. (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)مرزهای خشکی از مرزهای آبی و دریایی کم تر است. 2)مرزهای آبی از مرزهای خشکی و دریایی کم تر است.

3)مرزهای دریایی از مرزهای خشکی و آبی کم تر است. 4)مرزهای خشکی و آبی از مرزهای دریایی کم تر است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

24- به ترتیب چند درصد جمعیت ترکیه و افغانستان شهرنشین هستند؟ (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)65%-21% 2) 65%- 29% 3)69%- 28% 4)21%- 65%

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام علی (ع) : کسيکه کار نيک انجام مي دهد خودش از آن کار بهتر است وانجام دهنده کار شر از آن کار بدتر است [ چرا که آنچه در دل دارند بيش از آن است که انجام میدهند ] .

فصل یازدهم : ایستادگی در برابر بیگانگان

فصل یازدهم : ایستادگی در برابر بیگانگان

ـــــــــ

1- کدام رویداد تاریخی زیر از رویدادهای مشترک«جهان اسلام در قرن های اولیه اسلامی»و«اروپا در دوره پس از عصر تاریکی»نیست؟ (تیزهوشان 96-95)

1)پیشرفت فن چاپ 2)گسترش کاربرد ستاره شناسی

3)رواج جریان ترجمه 4)رونق تجارت و بازرگانی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- حوادث«الف»،«ب»و«ج» در خط زمان زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ (تیزهوشان 94-93)

صفحه 312

1)شهادت امیرکبیر در فین کاشان- ملی شدن نفت ایران- آزادسازی خرمشهر

2)ساخت مسجد امام(ره)اصفهان- قیام پانزده خرداد- حمله عراق به ایران

3)اشغال ایران توسط روسیه و انگلستان- شهادت رئیس علی دلواری- شکل گیری سپاه پاسداران

4)حفر نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان- تبعید دکتر مصدق به احمدآباد- شهادت آیت الله مدرس

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

3- بیشتر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در چه دوره هایی بوده است؟ (نمونه البرز،قزوین و کرمانشاه 95-94)

1)صفویه و قاجاریه 2)قاجاریه و پهلوی 3)پهلوی و صفویه 4)زندیه و قاجاریه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- در پایان جنگ های ایران و روسیه چه سرزمین هایی از ایران به روسیه واگذار شد؟ (نمونه بوشهر،خوزستان، فارس و هرمزگان 95-94)

1)ارمنستان،ترکمنستان،گرجستان 2)آذربایجان،ارمنستان،گرجستان

3)گرجستان،آذربایجان،ازبکستان 4)ارمنستان،ازبکستان،آذربایجان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- پس از پایان جنگ های ایران و روسیه مطابق قراردادهای امضا شده بین دو کشور …………. (نمونه شهر تهران 95-94)

1)بخش های باکو،شیروان،نخجوان،قفقاز به روسیه واگذار شد.

2)بهره برداری از نفت ایران در مناطق جنوبی و مرکزی به روسیه داده شد.

3)حق احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و صنایع و قنات های ایران به روسیه داده شد.

4)مناطق شمال تا مرکز ایران تتحت نفوذ انگلیس و مناطق جنوبی تحت نفوذ روسیه قرار گرفت.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- متن زیر را مطالعه کنید و در رابطه با پیام متن گزینه مناسب را مشخص کنید. (نمونه شهر تهران 95-94)

«امیرکبیر مدرسه دارالفنون را تاسیس کرد تا افراد با علوم و فنون جدید آشنا شوند. روزنامه منتشر کرد و چندین کارخانه نیز راه اندازی کرد. او وقتی به مقام صدارت رسید آرزو داشت ایران را به کشوری مستقل و آباد تبدیل کند. او می گفت:«نه به انگلیس امتیاز می دهم و نه به روسیه»… بیگانگان فهمیده بودند با مردی روبرو شده اند که نمی گذارد به اهدافشان برسند؛ پس با همدستی یکدیگر ناجوانمردانه او را در فین کاشان به شهادت رساندند.»

1)مخالفت شدید با بیگانگان، نمایش قدرت، کسب استقلال

2)عدم وابستگی به بیگانگان،پیشرفت در صنعت، مبارزه با استعمار

3)حس وطن دوستی،گسترش فرهنگ خوداتکایی، پیروی از صنایع خارجی

4)داشتن روحیه ایثار و فداکاری، کسب اقتدار و قدرت، مبارزه با قراردادهای استعماری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- کدام یک از موارد زیر جز تحولات علمی و هنری در اروپا می باشد؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 95-94)

1)اختراع تلسکوپ 2)خریداری داروهای گیاهی 3)کشف اسطرلاب 4)اختراع قطب نما

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8- اروپاییان با به دست آوردن چه ابزارهایی از مسلمانان توانستند در دریانوردی پیشرفت کنند؟ (نمونه زنجان 95-94)

1)کشتی- قطب نما 2)کشتی- نقشه 3)قطب نما- نقشه 4)کشتی- کتاب

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- طبق این عهدنامه حق احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و… به مدت 70سال به انگلیسی ها داده شد. (نمونه گلستان 95-94)

1)عهدنامه گلستان 2)عهدنامه ترکمان چای 3)عهدنامه رویترز 4)عهدنامه تالبوت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- کدام یک از قهرمانان زیر با اشغال جنوب ایران توسط انگلیسی ها با اشغالگران جنگید و دلاورانه به شهادت رسید؟

(نمونه اردبیل 94-93)

1)رئیس علی دلواری 2)میرزا کوچک خان جنگلی 3)شیخ محمد خیابانی 4)میرزا رضای کرمانی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

11- کدام یک از عوامل زیر موجب رشد شهر و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغییر داد؟

(نمونه خراسان رضوی،سمنان 94-93 و ت،ن آذربایجان شرقی،غربی و اردبیل 93-92)

1)ترجمه کتاب های مسلمانان 2)تجارت و داد و ستد

3)علاقه مندی اروپاییان به علم جغرافیا 4)کشف سرزمین های جدید

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- هدف اصلی استعمارگران در کشورهای مستعمره چیست؟ (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)کمک به استقلال سیاسی و اجتماعی 2)کمک به رشد و آبادانی

3)جلوگیری از نفوذ و دخالت کشورهای دیگر 4)غارت منابع مادی و معنوی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

13- بیش ترین نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در زمان کدام حکومت ها می باشد؟ (نمونه زنجان 94-93)

1)قاجاریه،صفویه 2)قاجاریه،پهلوی 3)زندیه،صفویه 4)صفویه،پهلوی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

14- علومی که به شناخت اروپاییان از سرزمین های دور و راه های دریایی کمک بیشتری کرد کدام می باشد؟ (نمونه کردستان 94-93)

1)جغرافیا و ریاضیات 2)شیمی و نجوم 3)جغرافیا و نجوم 4)فلسفه و جغرافیا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15- براساس خط زمان و به ترتیب در کدام گزینه های زیر نام قهرمانان مبارز در ایران به درستی مشخص شده است؟

(نمونه مازندران 94-93)

1)میرزا کوچک خان جنگلی،شیخ محمد خیابانی،سید محمد طباطبایی

2)سیدمحمد طباطبایی،میرزا کوچک خان جنگلی،شیخ فضل الله نوری

3)سید عبدالله بهبهانی،باقرخان،میرزا کوچک خان جنگلی

4)مدرس،شیخ محمد خیابانی،ستارخان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- پس از قتل امیرکبیر دولت های استعمارگر انگلیس و روسیه کدام قسمت هایی از ایران را به ترتیب به قلمرو خود اضافه کردند؟ (نمونه مازندران 94-93)

1)شرق ایران،قسمتی از خراسان 2)بوشهر،قسمتهایی از گرجستان

3)جنوب ایران،شمال ایران 4)جنوب ایران،قسمتی از خراسان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17- در کدام گزینه تمام مناطق جزء قلمرو ایران در شمال غرب که به موجب قراردادهای استعماری از ایران جدا شد درست ذکر شده است؟ (نمونه یزد 94-93)

1)بخارا،مرو،داغستان 2)هرات،سمرقند،عشق آباد 3)موصل،هرات،داغستان 4)گرجستان،ایروان،ارّان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

18- سرزمین هایی که در گذشته به موجب قراردادهای استعماری از شرق و شمال شرق ایران جدا شدند کدامند؟

(تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1)سمرقند،مرو،هرات،عشق آباد 2)اران،گرجستان،بخارا،مرو

3)قندهار،اران،بخارا،ایروان 4)داغستان،ایروان،کابل،مرو

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- براساس خط زمان و به ترتیب در کدام گزینه زیر نام قعرمانان مبارزه با استعمارگران ایران آمده است؟

(تیزهوشان و نمونه شهرستان های تهران 93-92)

1)رییس علی دلواری ،امیرکبیر،سیدحسن مدرس،امام خمینی(ره) 2)سیدحسن مدرس،آیت الله کاشانی،امیرکبیر،امام خمینی(ره)

3)امیرکبیر،سیدحسن مدرس،آیت الله کاشانی،امام خمینی(ره) 4)رییس علی دلواری،سیدحسن مدرس،امیرکبیر،امام خمینی(ره)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

20- توجه بیگانگان به کشور ما از چه زمانی آغاز شد؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)از زمان تاسیس حکومت پهلوی 2)از زمان کشف نفت در ایران

3)از زمان پیشرفت علوم و فنون در اروپا 4)از زمان ملی شدن صنعت نفت در ایران

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

21- در رابطه با تغییر و تحول در اروپا کدام گزینه درست است؟ (تیزهوشان و نمونه کردستان 93-92)

1)تجارت میان اروپاییان و مسلمانان از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا صورت می گرفت.

2)ریاضیات و جغرافیا بسیار مورد علاقه اروپاییان قرار گرفت.

3)انگلیسی ها و پرتغالی ها در کشف سرزمین های جدید پیشگام بودند.

4)استعمار موجب رشد شهرها و شهرنشینی شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

22- بر طبق قراردادهای استعماری کدام شهرهای شمال شرقی از ایران جدا شدند؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)سمرقند،مرو،هرات،قندهار 2)عشق آباد،بخارا،مرو،سمرقند 3)اران،بخارا،عشق آباد،ایوان 4)داغستان،اران،مرو،سمرقند

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

23- پیشگام مبارزه با استعمار انگستان در ایران کیست؟ (تیزهوشان و نمونه لرستان و همدان 93-92)

1)میرزا تقی خان فراهانی 2)میرزا کوچک خان جنگلی 3)رییس علی دلواری 4)دکتر محمد مصدق

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

24- دریانوردان کدام کشور با عبور از اقیانوس آرام کشورهای جنوب شرق آسیا را به استعمار خود در آوردند؟

(تیزهوشان و نمونه لرستان و همدان 93-92)

1)اسپانیا 2)انگلستان 3)پرتغال 4)هلند

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

25- «اروپاییان کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری از کتاب های دیگر علوم اسلامی را خریدند و به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند.»این مطالب مربوط به کدام گزینه زیر است؟ (تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1)انتقال علوم و فنون به اروپا 2)تحولات علمی و هنری در اروپا

3)ترجمه کردن کتاب های پزشکی در اروپا 4)رونق تجارت و بازرگانی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

26- کدام گزینه از نظر زمانی درست می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

صفحه 314

1) 2)

3) 4)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

27- کدام یک از موارد زیر مربوط به قرار داد «رویتر»می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه هرمزگان 93-92)

1)طبق این قراداد قنات های ایران به روسیه و انگلیس داده شد. 2)طبق این قراداد بهره برداری از معادن به انگلیس داده شد.

3)طبق این قراداد قسمتی از جنگل های شمال به فرانسه داده شد. 4)طبق این قرارداد بعرع برداری از معادن به روسیه داده شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

28- آغاز پایه گذاری صنعت ماشینی در ایران را در زمان ………………. (تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

1)رضاخان باید دانست؛که با اروپاییان قرارداد نوشت. 2)قاجار باید دانست؛زمانی که مظفرالدین شاه به اروپا سفر کرد.

3)صدارت امیر کبیر باید دانست؛که صنایع جدید اروپا را در ایران رواج داد. 4)محمدرضا شاه باید دانست؛که تحت نفوذ آمریکایی ها بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام حسن (ع) : آن حضرت در وصف برادر ( دوست ) نيكوكارش فرمود : از همه مردم در چشم من بزرگتر بود و سر بزرگواري او در نظر من كوچكي دنيا در چشم او بود ، جهل و ناداني بر او تسلط نداشت ، اقدام نميكرد مگر بعد از اطمينان به سودمند بودن آن . نه شكايتي داشت و نه خشم و دلتنگي . بيشتر عمرش خاموش بود ، و چون لب به سخن ميگشود بر همه گوينده ها چيره بود ، ضعيف و ناتوان مي نمود ، اما هنگام نبرد شيري درنده بود . چون با دانشمندان مي نشست به شنيدن شيفتهتر بود تا گفتن . به هنگام ضرورت سخن ، سكوت خود را مي شكست . نمي گفت آنچه را عمل نمي كرد و عمل ميكرد آنچه را نمي گفت ، چون در برابر دو كار قرار ميگرفت كه نمي دانست كدام خدا پسندانهتر است آن را در نظر ميگرفت كه پسند نفسش نبود ، هيچكس را به خاطر كاري كه ميتوان از آن عذري آورد سرزنش نميكرد .

فصل دوازدهم : آزادی خرمشهر

فصل دوازدهم : آزادی خرمشهر

ـــــــ

1- در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به نیروهای مردمی که به یاری ارتش و سپاه آمدند چه می گفتند؟

(نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)بسیج 2)جهاد سازندگی 3)کمیته امداد 4)هلال احمر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- جنگ تحمیلی بین ایران وعراق حدود چند سال پس از آزادی خرمشهر به پایان رسید؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)چهار سال 2)پنج سال 3)دو سال 4)شش سال

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- تاریخ وقوع کدام یک از وقایع زیر به درستی بیان نشده است؟ (نمونه ایلام،لرستان،همدان و مرکزی 95-94)

1)عملیات بیت المقدس= سال 1361 2)آزادی سازی شهر مهران= سال 1362

3)اشغال نظامی خرمشهر توسط عراق= سال 1359 4)آغاز عملیات والفجر3 = سال 1363

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- سرآغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در چه تاریخی بود؟ (نمونه البرز،قزوین،کرمانشاه 95-94)

1)31 شهریور 1359 2)31خرداد1361 3)31شهریور1358 4)30شهریور1359

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

5- کدام شهر در هشت سال دفاع مقدس به عنوان نمونه “مقاومت و پایداری” ایران عزیز انتخاب شد؟ (نمونه شهرستان های تهران 95-94)

1)مهران 2)خرمشهر 3)آبادان 4)دزفول

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- شهر آبادان پس از چه رویدادی در جنگ محاصره شد؟ (نمونه زنجان 95-94)

1)مقاومت خرمشهر 2)حمله موشکی به آبادان 3)حمله موشکی به شهرهای ایران 4)سقوط خرمشهر

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- در آزادسازی خرمشهر رزمندگان اسلام با همکاری ………..و در عملیات ……………..توانستند نیروهای بعثی را در هم بشکنند. (نمونه کردستان 95-94)

1)سپاه پاسداران،عملیات بیت المقدس 2)سپاه پاسداران،عملیات فتح المبین

3)خلبان نیروی هوایی ارتش،عملیات بیت المقدس 4)نیروهای بسیجی،عملیات فتح المبین

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- همه گزینه های زیر صحیح است به جز گزینه …………. (نمونه کرمان،کهکیلویه،یزد 95-94)

1)خرمشهر در سوم خرداد 1360 طی یک مرحله عملیات آزاد شد.

2)ارتش متجاوز عراق در 31شهریور 1359 حمله خود را به ایران آغاز کرد.

3)یکی از علت های حمله عراق به ایران به خاطر منافع کشورهای استعمارگر بود.

4)کشور ایران در سال 1367آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه صلح اعلام کرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- چه عاملی موجب شد که استعمارگران متوجه شوند که منافع آن ها در ایران قطع شده است؟ (نمونه اردبیل 94-93)

1)زمانی که ایران یاور مظلومان در جهان شد. 2)وقتی ایران از مبارزه مردم فلسطین حمایت کرد.

3)وقتی مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند. 4)زمانی که رزمندگان اسلام خرمشهر را آزاد کردند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10- در خط زمان زیر حوادث«الف»و«ب»به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ (نمونه البرز،ایلام،…هشت استان 94-93)

صفحه 315

1)آغاز جنگ تحمیلی ،پذیرش قطعنامه صلح 2)پذیرش قطعنامه صلح،آزادسازی خرمشهر

3)آزادسازی خرمشهر،پذیرش قطعنامه صلح 4)روز ملی مبارزه با استکبار،پذیرش قطعنامه صلح

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- از علت های حمله نظامی عراق به ایران نیست؟ (نمونه اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)به خطر افتادن منافع کشورهای استعمارگر در ایران. 2)مجهز بودن ارتش کشور عراق به توپ و تانک.

3)حمایت کشور ایران از مبارزه مردم مظلوم فلسطین . 4)عدم آمادگی کافی ارتش و سپاه برای دفاع از کشور.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- در سال 1359(جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) کدام گروه از شهرهای زیر فقط مورد حملات هوایی ارتش عراق قرار گرفتند؟ (نمونه شهر تهران 94-93)

1)خرمشهر،بوشهر،گیلانغرب،ایلام 2)سنندج،سوسنگرد،اهواز،دزفول

3)اهواز،ارومیه،اصفهان،مریوان 4)بوشهر،اصفهان،شهرکرد و ارومیه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

13- موقعیت جغرافیایی شهر خرمشهر چیست؟ (نمونه شهر تهران 94-93)

1)جنوب شرقی ایران در منطقه خلیج فارس 2)بندر بازرگانی در جنوب غربی خلیج فارس

3)محل برخورد رود کارون و اروندرود 4)در کنار شهر اهواز در جنوب آبادان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- کدام یک از شهرهای زیر در جنگ تحمیلی از پایگاه ناصریه مورد حمله هوایی قرار گرفتند؟ (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)بوشهر،خرمشهر،اهواز 2)سوسنگرد،آبادان،دهلران

3)شهر کرد،ایلام،سر پل ذهاب 4)اصفهان،شهرکرد،دزفول

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

15- کدام جمله در رابطه با آزادسازی خرمشهر درست می باشد؟ (نمونه گیلان 94-93)

1)مقاومت مردم خرمشهر در مقابل هجوم ناگهانی دشمن 36 روز طول کشید.

2)خرمشهر در سوم خردادماه 1361 از چنگال دشمن آزاد شد.

3)توسط رزمندگان اسلام طی سه مرحله عملیات محمدبین عبدالله آزاد شد.

4)در آزادسازی خرمشهر تنها نیروی هوایی توانست نیروی دشمن را درهم بشکند.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

16- کدام گزینه نادرست است؟ (نمونه یزد 94-93)

1)ارتش عراق در روز 31شهریور1359 حمله خود به کشور ما را آغاز کرد.

2)حمایت ایران از مبارزه مردم فلسطین از دلایل حمله نظامی عراق به ایران بود.

3)به دنبال عملیات بیت المقدس خرمشهر در سوم خردادماه 1360از چنگال دشمن آزاد شد.

4)ایران در سال 1367 آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه صلح اعلام کرد و جنگ هشت ساله به پایان رسید.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

17- کدام یک از گزینه های زیر از علل حمله نظامی عراق به ایران نیست؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی،شرقی و اردبیل 93-92)

1)حمایت ایران از مردم فلسطین 2)قطع منافع استعمارگران در ایران

3)شکل گیری تازه سپاه و ارتش 4)حمایت صدام از رژیم گذشته

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

18- کدام جمله در رابطه با آزادسازی خرمشهر صحیح است؟ (تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)خرمشهر در سوم خردادماه 1360 و طی سه مرحله عملیات بیت المقدس آزاد شد.

2)خرمشهر در سوم خردادماه 1361 و طی سه مرحله عملیات محمدبن عبدالله آزاد شد.

3)خرمشهر در سوم خرداد ماه 1361 و طی سه مرحله عملیات بیت المقدس آزاد شد.

4)خرمشهر در سوم خردادماه 1360 و طی سه مرحله عملیات محمدبن عبدالله آزاد شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

19- در جنگ تحمیلی رزمندگان اسلام با همکاری نیروی هوایی در کدام عملیات و با چه رمزی توانستند دشمن را شکست دهند؟ (تیزهوشان و نمونه سمنان،شهرستان های تهران و مازندران 93-92)

1)عملیات بیت المقدس و رمز محمدبن عبدالله 2)عملیات والفجر3 و رمز محمدبن عبدالله

3)عملیات والفجر3 و رمز یا اباعبدالله 4)عملیات بیت المقدس و رمز یا اباعبدالله

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

20- کدام گروه از شهرهای زیر طی عملیات آزادسازی خرمشهر، مورد حمله هوایی و زمینی ارتش عراق قرار گرفتند؟

(تیزهوشان و نمونه سمنان،شهرستان های تهران و مازندران 93-92)

1)تهران،ایلام،رشت و زنجان 2)خرمشهر،ایلام ،تبریز و ارومیه

3)تهران،رشت،بوشهر و اراک 4)خرمشهر،ایلام،سوسنگرد و قصر شیرین

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

21- زمان آزادی خرمشهر در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟ (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)3خرداد سال 68 2)31شهریور 68 3)31شهریور سال 59 4)3خرداد سال 61

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

22- علل حمله نظامی کشور عراق به کشور ایران چه بود؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)مجهز نبودن سپاه و ارتش ایران ، شخصیت ضداستمراری امام(ره)، هم مرزی ایران و عراق

2)شخصیت ضد استعماری امام(ره)، قطع منافع استعمارگران،مبارزه علیه حکومت استبدادی

3)مجهز نبودن ارتش و سپاه ایران، حمایت ایران از مظلومان جهان، قطع منافع استعمارگران

4)حمایت ایران از مظلومان جهان،هم مرزی ایران و عراق،مبارزه علیه حکومت استبدادی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

23- کدام یک از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

1)انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 1357 به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید.

2)با تشکیل جمهوری اسلامی ،ایران یاور مظلومان در جهان شد.

3)کشور عراق در شهریور ماه سال 1358 به کشور ایران حمله نظامی کرد.

4)خرمشهر(خونین شهر)در سوم خرداد ماه 1361 از چنگال دشمن آزاد شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

24- کدام عملیات منجر به آزادسازی شهر مهران شد؟ (تیزهوشان و نمونه لرستان و همدان 93-92)

1)بیت المقدس،خردادماه 61 2)والفجر3، تیرماه 3)بیت المقدس، خردادماه 62 4)والفجر3، تیرماه 62

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

25- چه دلیلی از علل حمله نظامی عراق به ایران نیست؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)به خطر افتادن منافع کشورهای استعمارگر در ایران 2)حمایت از مبارزه مردم فلسطین و مظلومان جهان

3)آمادگی کافی ارتش و سپاه برای دفاع از میهن اسلامی 4)تصرف خوزستان و مالکیت خرمشهر و اروندرود

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

26- با کدام گزینه می توان یک نمودار علت و معلول ترسیم کرد؟ (تیزهوشان و نمونه خراسان رضوی و خوزستان 93-92)

1)شکل گیری تازه سپاه و حمایت از مردم مظلوم فلسطین(علت)،حمله نظامی عراق(معلول)

2)شکل گیری تازه ارتش و قطع منافع استعمارگران (علت)،مبارزه مردم فلسطین(معلول)

3)قطع منافع استعمارگران و شکل گیری سپاه پاسداران(علت)،حمایت از فلسطین(معلول)

4)قطع منافع استعمارگران و ارتش در حال تجهیز(علت)،حمله نظامی عراق(معلول)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

امام سجاد (ع) : و ما را آخرين همه كساني كه آفريده ( از پيغمبران و امتهايشان ) قرار داد

سوالات ترکیبی و تلفیقی از کل دروس کتاب

سوالات ترکیبی و تلفیقی از کل دروس کتاب

ـــــــ

1- معنی و مفهوم بیت « همنشین تو را تو به باید / تا تورا عقل و دین بیفزاید » به کدام یک از مورد های زیر اشاره می کند

( قم 93 – 92 )

1. اهمیت دوستی

2. ویژگی دوست

3. همنشین دوست

4. تعداد دوست

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- کنار گذاشتن انتخاب هایی که نتایج بدی دارند مربوط به کدام مرحله از تصمیم گیری است ؟

( فارس 93 – 92 )

1. جمع آوری اطلاعات

2. بررسی راه حل ها

3. خوب فکر کردن

4. انتخاب بهترین راه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- بادیاد از موزه ها و عضویت در سازمان حلال احمر به ترتیب جزو کدام یک از راه های گذراندن اوقات فراقت می باشد ؟

( فارس 93 – 92 )

1. مشارکت اجتماعی – سیر و سفر

2. سیر و سفر – مشارکت اجتماعی

3. هنر و سرگرمی – اخلاق و معنویت

4. اخلاق و معنویت – هنر و سرگرمی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- یکی از بچه ها سخن علی ابن ابیطالب ( ع ) را که فرموده اند ( از دست دادن فرصت موجب اندوه و ندامت امّت است ) با خط خوش نوشت و بالای تابلو چسباند هدف این عمل …………

( کرمان 93 – 92 )

1. پرورش خلاقیت و هنر می باشد .

2. پرورش روحیه اعمه اطهار در بچه ها می باشد .

3. پرورش خلاقیت و هنر و تفکر در فرصت ها می باشد .

4. استفاده از فرصت و پرورش هنر در بچه ها می باشد .

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5- بازی های قدیمی چه جنبه هایی داشتند و بیش تر به چه شکلی انجام می گرفتند ؟

( کرمان – البرز – قزوین 92 – 93 )

1. حرکتی – به صورت گروهی

2. قدرتی – به صورت فردی

3. حرکتی و قدرتی – به صورت گروهی

4. حرکتی و گروهی به صورت فردی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- اولین کار مهم در تصمیم گیری کدام است ؟

( بوشهر 92 – 93 )

1. خوب فکر کردن و انتخاب بهترین راه

2. خوب فکر کردن و اجرای عمل

3. بررسی راحل ها و پیشبینی نتایج

4. خوب فکر کردن و جمع آوری اطلاعات

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- این سخن فرموده کدام یک از بزرگواران دینی است ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

«« بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند »»

1. امام حسین (ع)

2. امام علی (ع)

3. حضرت محمد (ص)

4. امام صادق (ع)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- بیت « مکن دوستی با دروغ آزمای / همان نیز با مرد نا پاک رای » بر کدام ویژگی دوستی ، از دیدگاه امام علی (ع) تاکید بیشتری دارد ؟

( کرمان 92 – 92 )

1. خیر خواهی در دوستی

2. صداقت در دوستی

3. خوش اخلاقی در دوستی

4. هم دلی در دوستی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- مزایای اصلی بازی های قدیمی چیست ؟

( کرمان 92 – 93 )

1. شاد بودن ، کم هزینه بودن

2. گروهی بودن ، تقویت هواس

3. ایجاد رقابت گروهی ، شاد بودن

4. گروهی بودن ، قدرتی بودن

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- تهیه کود و بارش تگرگ ، به ترتیب مرطوب به کدام یک از عوامل موثر در کشاورزی است

1. طبیعی – انسانی

2. انسانی – طبیعی

3. طبیعی – طبیعی

4. انسانی – انسانی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

11- به چه دلیل در کشور ایران ، محصولات کشاورزی گوناگونی به دست می آید ؟

( قم 92 – 93 )

1. حاصل خیزی خاک

2. وجود نهاد های مختلف و کافی

3. تنوع آب و هوایی

4. وجود ابزار و وسایل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

12 – تفوت مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها در چیست ؟

( قم 93 – 92 )

1. انرژی زیاد تولید می کند

2. معادن آن تمام شدنی نیست

3. قابل تجدید است

4. از شکافتن اتم های تمام عناصر پدید می آید

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- کدام بندر در محل برخورد رود های کارون و اروند قرار دارد

( قم 93 – 92 )

1. بندر ماه شهر

2. بندر خرمشهر

3. بندر چابهار

4. بندر بوشهر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

14- در کدام یک از گزینه های زیر ، هم منبع نفت و هم منابع گاز وجود دارد ؟

( فارس 93 – 92 )

1. خوزستان – کرمان شاه

2. خراسان رضوی – بوشهر

3. خراسان رضوی – ایلام

4. خراسان رضوی – هرمزگان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

15- کدام یک از مواد زیر ، جزء مزیت های کشت گلخانه ای می باشد ؟

( فارس 93 – 92 )

1. فقط در مناطق معتدل و مرطوب قابل کشت است

2. دارای نور و گرما و رطوبت طبیعی است

3. کشت تولید محصول در تمام فصول تداوم دارد

4. این نوع کشت نیاز به آب و رطوبت فراوانی دارد

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- گروه بندی کدام دسته از پوشاک زیر ، صحیح می باشد ؟

( فارس 93 – 92 )

1. لباس ورزشی – لباس غواسی – لباس ترکمن

2. لباس عربی – لباس نظامی – لباس آتش نشانی

3. لباس کردی – لباس نظامی – لباس آتش نشانی

4. لباس ترکمنی – لباس کردی – لباس گیلکی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

17- کدام یک از موارد زیر ، از ویژگی دریای عمان می باشد ؟

( فارس 93 – 92 )

1. دریای عمان در دهان اروند رود تا بندر گواتر امتداد یافته است

2. عمق این دریا به سمت اقیانوس بیش تر می شود

3. شوری آب دریای عمان از خلیج فارس بیشتر است ، ولی عمق آن کمتر است

4. بزرگترین جزیره دریای عمان ، قشم است

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

18- کدام گزینه در مورد انرژی هسته ای درست است ؟

( فارس 93 – 92 )

1. از یک کیلو گرم اورانیوم معادل 1200 بشکه نفت ، انرژی تولید می شود .

2. از شکافتن هسته اتم های همه عناصر پدید می آید

3. قابل تجدید نیست ، چون معادل آن محدود است

4. قابل تجدید است ، چون منابع آن فراوان است .

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

19- دریای کاسپین از ……………………………………….

( کرمان 93 – 92 )

1. ساحل جنوبی به شمال روسیه ختم می شود

2. از شرق به ترکمنستان و قزاقستان محدود است

3. در شمال به جمهوری آذربایجان محدود است

4. از غرب ساحل جنوبی ایران ختم می شود

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

20- درباره طول مرزهای ایران به ترتیب می توان گفت …………………….

( کرمان 93 – 92 )

1. مرز های خشکی از مرزهای آبی و دریایی کم تر است

2. مرزهای آبی از مرزهای خشکی و دریایی کم تر است

3. مرزهای دریایی از مرزهای خشکی و دریایی کمتر است

4. مرزهای خشکی و آبی از مرز های دریایی کم تر است

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

21-گدر نامه و ویزا متفاوت اند ؛ زیرا …………………………..

( کرمان 93 – 92 )

1. گذر نامه را هنگام ورود به کشور و ویزا را هنکام خروج از کشور می دهند

2. گذر نامه را هنگام خروج از کشور بیگانه و ویزا را هنگام ورد به کشور خود می دهند

3. گذر نامه را هنگام خروج از کشور و ویزا را هنگام خروج از کشور خارجی می دهند

4. ویزا را هنگام خروج از کشور و گذرنامه را هنگام ورود به کشور خارجی می دهند

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

22- در کشور ما برق حرارتی چند درصد تولید برق کشور را تشکیل می دهند ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. 15%

2. 35%

3. 75%

4. 85%

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

23- به ترتیب چند درصد جمعیت ترکیه و افغانستان شهر نشین هستند ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. 21% – 65%

2. 29% – 65%

3. 28% – 69%

4. 65% – 21%

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

24- کدام یک از جمله های زیر درست است ؟

( بوشهر 93 – 92 )

1. در افغانستان نوروز را « عالم افروز » می گویند

2. در جمهوری آذربایجان ، اجرای مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی در نوروز رایج است

3. در پاکستان نوروز را عالم افروز می گویند

4. در کابل و مرز های شمالی افغانستان و برخی شهر های ترکیه چیدن سفره های هفت میوه رواج دارد

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

25- کدام نوع انرژی آلودگی محیط زیست ندارد ؟

( بوشهر 93 – 92 )

1. فسیلی نفت و گاز

2. تجدید پذیر ها

3. هسته ای

4. تجدید پذیرها – هسته ای

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

26- عوامل انسانی موثر در کشاورزی ……………….. می باشد

( بوشهر 93 – 92 )

1. نیروی کار – آب – نهاد

2. خاک – آب – نیروی کار

3. ابزار و وسایل – نهادها – آب

4. ابزار و وسایل – نهاده ها – سرمایه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

27- بیش ترین برق کشور ما از نوع …………… است .

( بوشهر 93 – 92 )

1. برق آبی

2. برق حرارتی

3. برق هسته ای

4. برق خورشیدی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

28- در کشور ما تقریباً چند درصد از انرژی الکتریکی ، برق حرارتی و چند درصد برق آبی است ؟

( مازندران 93 – 92 )

1. 15% حرارتی 85% آبی

2. 75% حرارتی 25% آبی

3. 85% حرارتی 15% آبی

4. 25% حرارتی 75% آبی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

29- به اجاره و پذیرش یک کشور خارجی ، جهت مسافرت شما به آن کشور ، چه می گویند ؟

(مازندران 93 – 92 )

1. بلیط هواپیما

2. روادید

3. گذرنامه

4. پاسپورت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

30- در کدامیک از استان های زیر ، برنج کشت نمی شود ؟

(مازندران 93 – 92)

1. فارس

2. همدان

3. خوزستان

4. سیستان و بلوچستان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

31- در برچسب انرژی ، هر چه فلش به رنگ …………………….. نزدیک تر باشد ، کارایی وسیله برقی بهتر است .

( گلستان 93 – 92 )

1. زرد

2. نارنجی

3. سبز

4. قرمز

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

32- کدام گزینه از مزایای انرژی های نو نیست ؟

( گلستان 93 – 92 )

1. محیط زیست را آلوده نمی کند .

2. هزینه مصرف آن ارزان تر است .

3. قابل تجدید است .

4. تحقیقات و وسایل نصب آن کم هزینه است .

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

33- همکاری در کارگاه تولید برای آماده کردن کالا به صورت نهایی را چه می نامند ؟

( گلستان 93 – 92 )

1. تولید انبوه

2. عمده فروشی

3. خط تولید

4. همیاری

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

34- دلیل خوش عطر بودن سبزیجات و میوه ها ایران نسبت به بسیاری از کشور های دیگر چیست ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. آبیاری با رودها

2. آفتابی بودن

3. کشت در مناطق سردسیر

4. خاک حاصل خیز

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

35- معادن اورانیوم در کشور ما در کدام استان قرار دارد ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. استان یزد

2. استان کرمانشاه

3. استان اصفهان

4. استان بوشهر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

36- انبار نفت جهان در کجا قرار دارد ؟

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. دریای عمان

2. دریای سیاه

3. خلیج فارس

4. دریای سیاه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

37- اگر هنگام ورود به کشور زیارتی مانند عربستان در فرودگاه آن کشور مشکلی به وجود آید به احتمال زیاد مشکل مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. روادید از کشور مقصد صادر نشده است .

2. روادید از کشور مبدا صادر نشده است .

3. گذرنامه از کشور مقصد صادر نشده است .

4. گذرنامه از کشور مبدا صادر نشده است .

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

38- ایجاد محیط مصنوعی برای کشت گیاهان مفید است ، زیرا :

( کرمان 93 – 92 )

1. همه نوع گیاهی را می توان کشت کرد

2. محصولات معطر و مرغوب تری به دست می آید .

3. هر محصول در هر منطقه آب و هوایی به دست می آید .

4. درختان میوه با مصرف آب کمتر ، محصول بیش تری می دهند .

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

39- کدام یک از موارد زیر از مزایای انرژی اتمی می باشد ؟

( کرمان 93 – 92 )

1. تحقیقات و نصب وسایل آن ساده و آسان می باشد .

2. انرژی بسیار زیادی را تولید می کند .

3. جبران شدنی و قابل تجدید است .

4. انرژی ارزانی می باشد .

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

40- اگر واقعه در سال 685 هجری روی داده باشد ، در چه قرنی به وقوع پیوسته است ؟

( قم 93 – 92 )

1. نیمه دوم قرن ششم

2. نیمه دوم قرن هفتم

3. نیمه اول قرن هفتم

4. نیمه اول قرن ششم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

41- مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چه بوده است ؟

( قم 93 – 92 )

1. تجارت و بازرگانی

2. نیازهای جدید مسلمانان

3. تعالیم دین اسلام

4. حمایت فرمانروایان از دانشمندان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

42- دریای خزر بزرگترین منبع چه ماهیانی در جهان است ؟

( قم 93 – 92 )

1. زینتی

2. خاویاری

3. کولی

4. سنگسر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

43- در تقویم روز ملی خلیج فارس چه روزی است ؟

( قم 93 – 92 )

1. ده اردیبهشت

2. دوازده فروردین

3. هفده شهریور

4. دوازده بهمن

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

44- در کجا می توان انواع لباس های محلی کشور را مشاهده نمود و اطلاعاتی از آن کسب کرد .

( قم 93 – 92 )

1. فرهنگسرا

2. نگار خانه

3. نمایشگاه

4. موزه مردم شناسی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

45- جنگ تحمیلی حدود چند سال پس از آزاد سازی خرمشهر به پایان رسید ؟

( قم 93 – 92 )

1. چهار سال

2. پنج سال

3. شش سال

4. هفت سال

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

46- پس از عصر تاریکی کدام یک از علوم زیر بیش تر مورد توجه اروپاییان قرار گرفت ؟

( قم 93 – 92 )

1. پزشکی

2. شیمی

3. معماری

4. ستاره شناسی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

47- همه موارد زیر به جز ……………………….. از اختراعات مهندس مسلمان اسماعیل جزری می باشد .

( کرمان 93 – 92 )

1. ساعت شمعی

2. چرخ آب کشتی

3. تلمبه

4. وسایل اندازه گیری خون

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

48- بیش ترین نفوذ و دخالت بیگانگاندر کشور ما در دوره کدام حکومت ها بود ؟

( بوشهر 93 – 92 )

1. صفویه – قاجاریه

2. صفویه – پهلوی

3. پهلویه – قاجاریه

4. صفویه – زندیه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

49- همه بناهای زیر به جز گزینه …………………….. در میدان نقش جهان اصفهان قرار دارد

( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. کاخ عالی قاپو

2. مسجد شیخ لطف الله

3. مسجد امام

4. کاخ چهل ستون

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

50- ساخت مسجد شیخ لطف الله و سقوط سلسله صفویه در چه سالی بود ؟

( تهران 93 – 92 )

1. 1011 هجری – 1135 هجری

2. 1100 هجری – 1006 هجری

3. 1006 هجری – 1135 هجری

4. 1010 هجری – 1006 هجری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
حضرت فاطمه (س) : وقتي امام حسن و امام حسين ( عليها السلام ) مريض شدند ، به حضرت علي ( عليها السلام ) گفتند : چرا براي سلامتي دو فرزندت نذر نمي كني ؟ … پس حضرت فاطمه ( عليها السلام ) فرمود : “اگر فرزندانم شفا يابند ، سه روز براي خدا جهت شكرگزاري روزه خواهم گرفت ” .