"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

سوالات پایه دهم تجربی

آزمونهای فیزیک 1

آزمونهای فیزیک 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس فیزیک 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی را رایگان بخوانید و دانلود کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 9

آزمونهای زیست شناسی 1

آزمونهای زیست شناسی 1
نمونه سوالات ، آزمونها و آموزش درس زیست شناسی 1 پایه دهم دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی را رایگان دانلود کنید ، نیمسال اول و دوم سالتحصیلی 95 – 96 ، 96 – 97 ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی ، 94 – 95 ، 95 – 96 ، 96 – 97 ، 97 – 98 ، 98 – 99 ، 9