"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

الهیات و علوم اسلامی

آموزش دینی عربی

آموزش دینی عربی
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور رشته آموزش دینی عربی را آنلاین بخوانید

تربیت معلم قرآن کریم

تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید