"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی
روانشناسی عمومی با کلیه رشته ها و گرایشهای بالینی ، تربیتی ، شخصیت ، اسلامی مثبت گرا

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات ارشد با کلیه گرایشهای تربیت بدنی و علوم ورزش ، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ، فیزیولوژی ورزشی ، مدیریت ورزشی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی
کلیه گرایشهای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید و رایگان دانلود کنید کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی
رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی و گرایشهای فیزیولوژی ورزشی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید و رایگان دانلود کنید کارشناسی و کارشناسی ارشد و کاردانی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی
کلیه گرایشهای مدیریت ورزشی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

مشاوره

مشاوره
گرایشها و رشته های مشاوره نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
رشته های روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی) ، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

آموزش محیط زیست

آموزش محیط زیست
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
رشته علم سنجی و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

تحقیقات آموزشی

تحقیقات آموزشی
رشته رفتار حرکتی و تحقیقات آموزشی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

علوم تربیتی با رشته های ...

علوم تربیتی با رشته های ...
رشته های برنامه ریزی درسی و آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

علوم کتابداری و اموزش منابع انسانی

علوم کتابداری و اموزش منابع انسانی
رشته های آموزش و بهسازی منابع انسانی ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید