"هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور می سازد"

الهیات و علوم اسلامی

الهیات

الهیات
نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات گرایشهای علوم قرآن و حدیث ، فقه و مبانی حقوق اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی

اخلاق

اخلاق
نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته اخلاق گرایشهای اخلاق اسلامی ، فلسفه اخلاق

حقوق

حقوق
نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایشهای حقوق بین الملل ، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق خصوصی و رشته فقه و حقوق خصوصی

نهج البلاغه

نهج البلاغه
نمونه سوالات نهج البلاغه گرتیش اخلاق و تربیت ، اجتماعی سیاسی و نهج البلاغه - اصول دین و معارف علوی کارشناسی ارشد

تاریخ تشیع

تاریخ تشیع
نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را آنلاین بخوانید

فلسفه

فلسفه
رشته های فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فلسفه وکلام اسلامی - کلام اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی
گرایشهای ادیان و عرفان ، تاريخ و تمدن ملل اسلامي