آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سهبا

سهبا – مخفف سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی است .

آموزش استفاده از سایت سهبا

1 – ابتدا وارد سایت سهبا به آدرس زیر بشوید

http://sahba.pnu.ac.ir/sahba/

2- بعد از وارد شدن به سایت سهبا وقتی که نام استاد مشخص باشد . ابتدا در ردیف اول و در قسمت مرکز اسم شهر خود را بنویسید ( با تایپ چند کلمه از نام شهر شهری را پیشنهاد میکند که میتوانید انتخاب کنید ) . بعد از آن در ردیف نام استاد چند کلمه از اسم استاد خود را وارد کنید تا نام و نام خانوادگی استاد در آن ردیف مشخص شود . سپس جستجو را بزنید و اگر نام استاد شامل درس های زیادی شد (یعنی یک استاد درس های زیادی داشته باشد ) باید کد درس و گروه آن را با انتخاب واحد خود بررسی کنید.

3 – وقتی که نام استاد هنوز مشخص نیست . ابتدا باید در ردیف اول و قسمت مرکز ، نام مرکز شهر دانشگاه خود را بنویسید . در قسمت عنوان رشته رشته خود را وارد کنید . و در قسمت درس بجای نوشتن اسم درس ، کد درس را وارد کنید و جستجو بزنید .

برای دیدن برنامه کلاسی دانشگاه های پیام نور بر روی لینک زیر کلیک نمائید :

http://sahba.pnu.ac.ir/sahba/